Kravretoriken riktas alltid nedåt aldrig uppåt!


politikKnappt har minnescermonierna landet runt över Förintelsens alla offer avslutats då Folkpartiets ledare Jan Björklund riktar nya förslag mot alla som inte är ”etniska svenskar mitt i livet”  slagdängan som tidigare avsåg skolan har han nu riktat mot ”hårdare tag mot invandrarna”. Kravretoriken riktas – som så ofta vad avser borgerligheten – ofta neråt i samhället mot dem som redan har det tufft. Mot flyktingar, mot invandrare, mot arbetslösa. Ingen har ställt krav uppåt, mot dem som har makten. Att Folkpartiet med Jan Björklund i spetsen har tappat sina historiska rötter och tagits över av ett tyckande och opportunism i likhet med Centerpartiet tycks vara en alltför påfallande sanning idag. Att Björklund med en dåres envishet inte lyssnar på en samlad erfaren expertis där den ena efter den andra forskningsrapporten dimper ner på bordet vad avser skolan och den av Björklund flaggade förslaget om betygssättning för 10-åringar sågas totalt. Hela den samlade expertisen har fel och Björklund har rätt. Och stödet har han fått från sin allianskamrat Anna Kinberg Batra som lät meddela att hennes ”expert” Tomas Tobé hade situationen helt klar för sig. Ingen ödmjukhet, ingen pardon förslaget skall sjösättas mot all forskning – det är som på kaserngården när befälet beordrar höger vänster om och en röra utan like uppstår och befälet inser att orden blev fel men vidhåller sin rätt för att slippa tappa ansiktet bland sina meniga. Det är inte utan man frågar sig – var är Folkpartiet på väg? Att det finns två falanger inom partiet – socialliberaler och liberalkonservativa – har varit känt under många år. Björklund leder partiet mot liberalkonservatismen vilket kan innebära Björklunds fall. Motståndet finns och är mer öppet idag än någonsin tidigare.

SkolmajorIntegrationsutspelet är ett tydligt tecken på en desperat vädjan – som baseras främst på partiets ras i opinionsmätningarna  – inför det stundande landsmötet – låt mig få sitta kvar. Splittringen är dock alltför uppenbar vilket inte minst hans vägran att ta debatten tillsammans med sin partikamrat Frida Johansson Metso. Språkkravet är ett gammalt förslag som redan Leijonborg på sin tid framförde och föranledde då ett uppsving i opinionen på bara några månader. Språkkravet var och är kontroversiellt och Folkpartiet fick aldrig med sig sina borgerliga kamrater varför förslaget lades i skrivbordslådan. Senast inför valet 2010 kombinerades kravet på språktest också med ett förslag om att förbjuda burka i skolan. Nu dammas det således av. Man sätter ett pris på möjligheten att få det eftertraktade svenska passet samtidigt som man gör det svårare att bli svensk medborgare. Man gör invandrarna själva ansvariga för sina ”dåliga” språkkunskaper när det i själva verket i hög grad är samhället som genom politiska beslut har försvårat för invandrarna att verkligen lära sig svenska. Inte minst Folkpartiet självt har – i sin upphöjda okunnighet inom området – bidragit till att problemen för invandrarna att lära sig svenska har blivit sämre. Vist skall det finnas ett krav på att man kan svenska men varför i hela friden skall det vara ett krav för att få ett medborgarskap – svaret är som brukligt vad avser borgerligheten – drivkrafter!!!!

images (37)Försörjningskrav vid anhöriginvandring, språktest för medborgarskap och en förändring av uppehållstillståndet så att främst de som är starka, friska, icke-traumatiserade och i arbetsför ålder ska få permanent uppehållstillstånd medan andra – gamla eller sjuka – ska få tillfälliga uppehållstillstånd i större utsträckning. Mer tydligt än så kan inte ”vi” och ”dom” politiken bli helt i linje med vad som förevarit under de åtta år alliansen fått styra landet. Arbetsrätten (LAS) skall luckras upp och lönenivåerna skall sänkas för de lägsta lönegraderna för att invandrare lättare skall få jobb. Man har fräckheten att påstå att skälet är att de invandrare som kommer hit ska få dela på de jobb som finns. Det är faktiskt riktigt skrämmande hur borgarnas mångåriga kamp mot lägstalöner och kollektivavtal nu helt plötsligt bakas in i integrationspolitiska förslag och ambitioner som så tydligt ställer ”etniska svenskar mitt i livet” mot invandrare – det här är direkt en flört med Sverigedemokraterna.

Det här med forskning och så vidare är inget för Björklund. Knappast heller vad avser hans allianskompisar. Att Björklund nu anammar Sverigedemokraternas syn på invandringen att den belastar vår statsbudget varför man nu – i likhet med vad pastor Hägglund tidigare gett uttryck för – vill införa begränsningar i vad avser kostnader för invandringen genom att sänka de redan låga ersättningar de får för överlevnad. Att såväl den svenska forskningen såväl som de analyser som OECD – genomfört och presenterat – gemensamt visar att de statsfinansiella effekterna av invandring är små och närmast försumbara. Vill man minska kostnaderna borde man istället inrikta sig på att radera bort de som tjänar bäst på invandringen nämligen Bert Karlsson och hans liga av kolleger – bland annat återfinns vårdkoncernen Attendo med vd Henrik Borelius. Borelius som tidigare var rådgivare i välfärdsföretagande åt den borgerliga regeringen – i den numer så lukrativa asylboendebranschen. Enligt Migrationsverket kostar denna bransch skattebetalarna cirka 1.3 miljarder årligen.

Försörjningskravet vid anhöriginvandring går tvärt emot flera internationella rättsakter som alla har det gemensamma att familjen är en mänsklig rättighet. Rätten till privat- och familjeliv finns exempelvis stadgat i följande internationella rättsdokument – Universal Declaration of Human Rights (UDHR) artikel 12, International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) artikel 17, barnkonventionen (CRC) artikel 16 samt Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR) artikel 8. Enligt dessa artiklar är det således bekräftat att rätten till familj är en mänsklig rättighet och att man bör underlätta familjeåterförening inte att försvåra densamme. Vårt land har i alla tider verkat för en humanistisk återförening med sina anhöriga då man förstått vikten av att ha sina nära och kära intill sig och detta är naturligtvis i än högre grad viktigt för de som av olika skäl tvingas fly från sina ursprungsländer. Folkpartiet – som nu sällar sig till Sverigedemokraternas dogmatiska och absurda flyktingpolitik – vill genom detta förslag försvåra återförening av splittrade familjer genom att införa ett tydligare försörjningskrav för att snabba på möjligheten att få jobb. Motivet här är –  liksom vad avser alla andra förslag från borgerligheten – drivkrafter!!!!

ArbetetDrivkrafter betyder inget så länge förutsättningar inte finns. Ett stegrande behov av bostäder som alliansregeringen inte gjort särskilt mycket åt under sin tid. Enligt uppgift saknas cirka 230 000 lägenheter dessutom råder det en stor obalans mellan hyres- och bostadsrätter. Bostadsbristen får enorma konsekvenser för människor runt om i landet. Man tvingas bo trångt eller tacka nej till utbildningsplatser och jobb för att de inte får tag i en bostad på den ort de önskar. Men bostadsbristen är inte bara ett problem för dem som saknar bostad. Det påverkar även dem som har en bostad – det kan bli svårare att byta till en lägenhet som är bättre anpassad när livssituationen förändras – detta gäller lika mycket invandrare såväl som svenskar. Varje människas rätt till arbete slås fast i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Ett arbete och en inkomst är grunden för varje människas möjlighet till ett bra och värdigt liv. Det gäller alla! Alliansens jobbpolitik har under de åtta år varit att rikta kraven nedåt aldrig uppåt. En i alla stycken misslyckad arbetslinje som försvarats med allehanda siffertrixande blandad med illusorisk retorik har blivit en stoppkloss för bland annat ungdomar, äldre arbetskraft och inte minst de som står längst från arbetsmarknaden – invandrarna. Att bekämpa arbetslösheten får aldrig innebära att bekämpa de arbetslösa. Men var hittar vi den självklara kunskapen i ett kunskapsföraktande onelinerpopulistiskt parti?

 

Annonser
Lämna en kommentar

3 kommentarer

 1. Hans Bodin

   /  29 januari, 2015

  Hej! Det känns som att Björklund och Hägglund närmar sig SD och det gör mej fundersam om det är ett förestående samarbete eller ett desperat försök att värva väljare från SD! Alsylboendet är väldigt lukrativt där varannan krona är vinst läste jag någonstans och här ser vi girigheten som gör att man inhyser flyktingar nästan sämre än boskap!
  Mvh! Hans B.

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Nyss meddelades det mig att Pastor Hägglund lämnar politiken – synd bara att han inte tog med sig hela partiet. Nu ser jag med bävan på nästa partiledare i det partiet. Den högst kontroversiella Ebba Bush kanske som anser att relativ fattigdom inte är ett problem i Sverige och totalsågar OECD:s rapporter om klassklyftor kan bli näste att ta över eller Lars Adaktusson som hävdar att de allra flesta som förföljs för sin religion är kristna och som han vill att någon tar krafttag för att få stopp på denna förföljelse. Jodå det finns värdiga efterträdare som kan bära upp den frikyrkliga kaftanen och bibeln för att i Gudligt sann anda utlysa bannbullor mot våra invandrare och närma sig fascismens bundsförvanter. Marcus Birro som gjorde anspråk på partiledarrollen när Hägglund och Odell slogs om partiet satt och myste med SD toppen häromdagen kanske vore någon återigen då han ju uppenbarligen blivit bundis med dessa rasister. Vad som helst kan hända inom tokhögern. Näste man till rakning? Blir det Björklund månne? Mannen som ratar all vetenskap och forskning till förmån för sin egen överhöghet.

   Önskar dig en god helg!

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: