Hyckleriet avseende vapenexporten……


images (10)Återigen bevisar högern sitt förakt för demokratin gemensamt med det liberala och kapitalistiska ”gubbväldet” representerade av näringslivets direktörer med Wallenberg som dess förkämpe. Valspråket ”verka utan att synas” är idag ingen lyckad strategi i debatten kring girighet i näringslivet. Jag tänker inte förringa Wallenbergs betydelse för landet – det finns mycket gott att säga om familjen – inte minst vad avser svensk forskning där Wallenberg donerat miljardbelopp utan att detta fullt ut framkommit för det svenska folket – men det finns gränser.
Att verka utan att synas får dock många att spekulera i avsaknad av saklig information. Att Wallenberg stått och står högern nära är knappast en överdrift – men familjen Wallenberg har också – i sanningens namn – gett sig vinn om att hålla en god kontakt med tidigare Socialdemokratiska regeringar – åtminstone tidigare. Detta har dock upphört efter Peter Wallenbergs frånfälle 2001 och dennes efterträdare tycks ha övergivit familjens gamla devis. Att verka utan att synas har naturligtvis inneburit att Wallenbergs intressen i valda delar företrätts av Svenska Arbetsgivarföreningen – numer och sedan 2001 Svenskt Näringsliv – samt också Moderaterna – partiet som gärna och ofta säger sig stå på arbetarnas sida, åtminstone under Reinfeldts ledarskap.
Hur mycket kampanjpengar Wallenberg och arbetsgivarna donerat genom åren till Moderaterna är det ingen – mer än de själva – som vet. Pengar som slussats via bulvanföretag och stiftelser rätt in i Moderaternas partikassa. Och det har betalat sig utan tvekan – inte minst under de senaste åren.

JASVad vi ser idag är den attitydförändring som påbörjades redan under 90-talet både hos näringslivet och de borgerliga vilket inte minst tydliggörs vad avser – det i dagarna hett omdiskuterade – Saudiavtalet.
Jag konstaterar att Leif Johansson – Ericssons ordförande – gemensamt med sina kolleger i näringslivet påstår att dels skall ingångna avtal följas samt att det nu är en olycka att regeringen säger upp avtalet – den del som avser den militära exporten skall tilläggas. Påståendet har två uppenbara fel. Det finns inget som talar för att avtalet under de två löptider – 2 X 5 år – det varit verksamt inte fullföljts av dels den Socialdemokratiska regeringen dels av den förra Alliansregeringen – bortsett från allt hyckleri, förljugenheten och lögnerna vad avser den missilfabrik som skulle ingå i avtalet då det förlängdes 2010 av den moderatledda regeringen och som fick den moderata försvarsministern att avgå samt att hela ärendet blev föremål för en KU-anmälan.
Det andra påståendet talar emot att både näringslivets företrädare samt – vilket är än märkligare – Moderaterna inte tycks känna till villkoren i avtalet.
Avtalet kom till stånd under den förra Socialdemokratiska regeringen med en löptid på fem år. Senast 6 månader innan avtalet löper ut skall bägge parter diskutera förutsättningarna för ännu en period av fem år – en så kallad omförhandling – under förutsättning att parterna kommer överens.
Regeringen har nu aviserat att det nu inte från svensk sida finns acceptabla skäl – helt utifrån gällande vapenlagstiftning samt därutöver en över partigränserna uttalad ambition att inte exportera vapen till diktaturer eller krigförande länder som inte uppfyller internationella lagar och regler för mänskliga rättigheter – för en omförhandling varför avtalet löper ut fram till den 16 maj för att därefter upphöra.
Avtalet har således inte aktivt sagts upp under pågående löptid.
Hyckleriet i och omkring detta avtal allt sedan Alliansen övertog regeringsmakten 2006 fortsätter således med främst Moderat stöd där näringslivstopparna står bakom partiet.
Det finns en liberal skenhelighet i argumenten. Samtidigt som man säger sig stå bakom de konventioner om mänskliga rättigheter oroar man sig – med orwellskt nyspråk och vidsträckta spekulationer – för att de civila handelsavtalen kan komma att verka menligt för hela Sveriges utrikeshandel. Kortfattat: lite halshuggningar och piskrapp för att tygla en upprorisk befolkning kan med våra handelsavtal begränsas enligt gubbväldet inom näringslivet. Halshuggningar och piskrappen har haglat under de tio år avtalet varit verksamma och inget tyder således på att dessa affärsuppgörelser haft någon som helst påverkan på diktaturen.
Vad som är än lika viktigt att poängtera är att det  knappast anstår på näringslivsdirektörerna att sitta och recensera regeringen – det får man göra som privatperson.

images (11)Att Sverige – till skillnad mot de 8 menlösa åren under Alliansens regeringsperiod – återigen visar ryggrad i utrikespolitiken accepteras inte nu av högern – trots att man innerst inne kan förmoda  att även Moderaterna anser regeringen gjort rätt genom att inte förnya avtalet – det kallas hyckleri av värsta sort och har aldrig varit främmande för Moderater. Vi minns Vietnam, vi minns Apartheid, vi minns Chile…………..bara för att nämna några i den långa rad av skamlösa ställningstaganden som utmärkt Moderaterna främst.
Och än märkligare blir det när man genom ett slags orwellsk nyspråk hittar på diverse anledningar för att demonisera och – i förekommande fall – väljer att helt utesluta grunderna för det som vårt land alltid stått upp för – nämligen de mänskliga rättigheterna. Kapitalintressena går före mänskliga rättigheter. Har inte Moderaterna gemensamt med företrädare för näringslivet klart – om än underförstått – tydliggjort detta?
Att media faller in i näringslivets och Moderaternas klagosång och sågar regeringens beslut med alla mer eller mindre tveksamma argument utan att med ett ord påtala det kanske viktigaste av allt och som är den verkliga bakgrunden förvånar mig föga.
Liknande tongångar kunde förmälas då Sverige erkände Palestina som egen stat. Även då beklagade man sig och antydde att Sverige nu gick terroristernas väg genom att i sitt erkännande också acceptera terrororganisationen Hamas. Att Hamas inte är Palestinas legitima regering föll bort i den debatten. Och för övrigt spelar det inte någon roll vilken regering som företräder det Palestinska folket då Sverige inte erkänner en regering utan staten Palestina – en viss inte helt obetydlig skillnad. Israel tog naturligt illa vid sig och kallade hem sin ambassadör – som nu återvänt.

Carl BildtMargot Wallström och hennes utrikespolitik är definitivt inte något ryggradslöst individuellt spel på den internationella marknaden med utvalda bundsförvanter så som det var under den ständigt twittrande och bloggande Carl Bildts tid som utrikesminister – som därutöver ägnade minst tid åt sitt fögderi och mer tid för kotterier med tveksamma allehanda affärskontakter samt upprätthålla någon form av imaginär betydelsefull statsman och uppträda med all den arrogans gentemot frågvisa journalister som varit och är så signifikant för denna överklasslakej.
Margot följer bara den utrikespolitiska agenda som skapades under Palme-eran.
För Socialdemokraterna har de mänskliga rättigheterna varit oerhört viktiga i alla sammanhang.
Att Göran Persson skrev under detta avtal om vapenexport med Saudierna ursprungligen – då en diktatur, idag fortfarande en diktatur, utan så mycket som ett hjärtslag närmare en demokratisk utveckling – är för mig obegriplig mot den bakgrunden – lika obegripligt som den kritik som framförs för att bibehålla avtalet. Men då var kritiken ljummen för att inte säga obefintlig från både näringsliv och Moderater varför det kunde smygas igenom.
Olof Palmes kritik av USA 1972 efter de besinningslösa bombningarna av Hanoi i Vietnam renderade en ryggraddiplomatisk kris och frostiga relationer med USA under några år.
Några ekonomiska följder av dignitet förekom dock inte utan mer av ett arbetsrelaterat praktiskt problem i avsaknad av representativa kontakter mellan länderna som försvårade det administrativa arbetet av ett handelsutbyte länderna emellan.
Att näringsliv och högern nu spekulerar utopiskt om försämrade civila affärsrelationer med Arabförbundets medlemmar som en följd av att inte vapenavtalet förlängs är inte bara ett svepskäl utan en debatt som i slutänden återigen kommer att få framförallt Moderaterna att stå i skamvrån. Det är – som sagts – inte första gången och man skall inte förlita sig på att man alltid har en historierevisionist av Arkelstens kaliber i partiet som kan revidera den skammen till något positivt för Moderaterna.

krigsgrafik_967_96548aDen svenska exporten av försvarsmateriel uppgick 2014 till totalt 8 miljarder kronor. De fem länder som Sverige exporterade mest till under 2013 var Thailand, USA, Norge, Saudiarabien och Indien, som tillsammans står för 58 procent av den svenska vapenexporten.
I en opinionsundersökning genomförd av Demoskop i november 2009 ansåg hela 81 procent av befolkningen att Sverige inte ska tillåta vapenexport till länder i krig, och 92 procent att Sverige inte ska tillåta vapenexport till länder där allvarliga brott mot mänskliga rättigheter sker. En massiv majoritet således och en folklig vilja att avsluta vapenexporten med länder som Saudiarabien och andra länder som har svårt att acceptera FN:s stadgar om mänskliga rättigheter.
I maj 2011 lovade samtliga riksdagspartier – exklusive Sverigedemokraterna – tvärtom att verka för att reglerna skärps så att vapenexport i praktiken förhindras till diktaturer och länder där allvarliga brott mot mänskliga rättigheter sker – förhindras. Trots detta löfte har vapen sålts under 2011 till Thailand – militär diktatur, Saudiarabien – totalitär diktatur, Indien, Pakistan och Förenade Arabemiraten – länder som kränker mänskliga rättigheter eller är inblandade i pågående krig.
Vapenindustrin svarar för tre procent av den totala svenska exporten. Så vad gapar högern om egentligen? Journalister i allmänhet och politiker i synnerhet skulle tjäna på att nyansera debatten utan att slå hej vilt på trummorna var gång som Socialdemokraterna fullföljer de ambitioner som man varit överens om över partigränserna. Det sägs nu att Moderaterna ytterligare är på väg att fylla på skamkorgen genom att KU-anmäla Margot Wallström för – i enlighet med Moderaterna – blamager i utrikespolitiken. Man häpnar!!!!!!!! Förvånas dock ej.

Annonser
Lämna en kommentar

2 kommentarer

 1. Hans Bodin

   /  13 mars, 2015

  Hej! Ja visst är det hyckleri! Här visar moderaterna sin brist på enpati för piskade medmänniskor och palistinier som är allt mer undanträngda! Pengar är viktigare!
  Ebba Busch Thor ser ut att bli KD:s nya ledare så nu blir Jan Björklund tuppen i den borgerliga hönsgården!
  Ha en trevlig Helg!
  Mvh! Hans B

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja visst är det så – tråkigt nog. Men egentligen skall man inte bli förvånad. Att kalla sig nya Moderaterna blev – som jag redan förmodade då det begav sig – en rejäl flopp. Synd bara att det var så många som gick på den floppen. Moderaterna är så inbitna i sin egen skit att det är näst intill en omöjlig uppgift att förändra partiet toppstyrt som det dessutom är. Gång efter annan visar dom sitt gamla jag.

   Önskar också dig en trevlig helg

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: