Rikta ilskan mot de som ilskan förtjänar………………..


BemanningsföretagenFrustrationen är stor över regeringens förmåga att rätta till allt det som regeringen Reinfeldt ställde till med under dess två mandatperioder. Vi har fortfarande en arbetslöshet som historiskt sett är ovanligt för vårt land. En ungdomsarbetslöshet som är direkt förödande för ungdomarnas egen framtidstro. En framtidstro som är signifikant för just ungdomar som lämnar skolan med glädje, med förhoppningar och iver förväntningar, att kunna starta sitt liv med egen bostad eget arbete – kort sagt forma sina framtida liv – men där det stoppas redan på trappan som leder ut från skolan.
Arbetslösa som tvingas genomgå ett av det vidrigaste arbetsmarknadspolitiska åtgärder vi någonsin sett – där alla mänskliga värden åsidosatts och där stigmatiseringen fått fotfäste som ytterligare försämrar möjligheterna för de arbetslösa och inte minst alla de som drabbats av sjukdom ofta förorsakad av otillräcklig arbetsmiljö.
Ett målmedvetet arbete som främst får tillskrivas Moderaterna i den Allians som drev landet kraftigt åt höger – samtidigt som man sa sig vara ett arbetarparti.
Vilken teater, spektakel eller galghumor möjligen – bara att välja.
Sjuka och handikappade som inte bara har sin sjukdom och sitt handikapp att oroa sig för utan också försätts i ekonomiskt trångmål just för att de är sjuka.
De vidrigheter man ägnat sig åt kallar man drivkrafter.
Arbetslösa skall lära sig att gå upp på morgnarna, duscha och gå till ännu en dag av meningslöst innehåll. Arbetslösa – enligt den moderata terminologin i sin allra mest empatiska definition av mänskligt värde – är ”stackare” som måste både lära sig arbetets givna plats i vårt samhälle och därför påtvingas så kallade ”drivkrafter” som underförstått betyder ”piska” arbetslösa och sjuka att ta sitt samhällsansvar – medan anordnarna får pengarna som ett gratis samhällsansvar – och den 311634_455631511128374_2123507257_narbetslöse får sysselsättas – i praktiken utföra gratisarbete – och i sämsta fall – ingen annan ersättning än den som kommunernas socialkontor kan erbjuda – givet att den arbetslöse eller sjuke gjort sig av med alla saker som kan omsättas i pengar först.
Tala om att tvingas göra sig av med – i många fall – ett helt livsverk för att göra höga potentater glada och nöjda.
Att det skett en förskjutning av rättigheter och skyldigheter i vårt samhälle under de åtta år regeringen Reinfeldt fått röra i grytorna är en verklighet som främst arbetslösa och sjuka blivit pinsamt uppmärksammade på.

rasisternas krav

Det har blivit ett ovärdigt samhälle där högerkrafterna – numer skamlöst och öppet tillåts kommunicera sänkta löner, kraftiga ingrepp i löntagarnas rättigheter, ökade ekonomiska incitament för företagen, nedskurna arbetsmiljöåtgärder samtidigt som sjukskrivningarna ökar i rasande takt.
Ett samhälle där klyftorna mellan de som har och de som inte har ökar oroväckande mycket.
Ett ojämlikt land brukar resultera i uppror så småningom. När människor inte ser någon ljuspunkt – tappar sitt fotfäste – ingen förändring skapas där livsglädje förbyts mot melankoli och frustration och i värsta fall upplopp – något som högerjuntan inte förstått.
Det är klart att de som drabbas är frustrerade och vill se omedelbara åtgärder. Det är inga önskemål. Det är odiskutabla krav.
Men – kraven på förändringar lamslogs av högerjuntan gemensamt med Sverigedemokraterna – det senare partiet som i valrörelsen lovade vitt och brett ett antal förbättringar för alla de som drabbats av högerjuntans politiska åtgärder.
Men tyvärr – allt vad de i valrörelsen lovade betydde ingenting. Det var bara floskler i avsikt att locka väljare – främst från det parti som de avskyr allra mest – och där har det gott sällskap av Moderater och Kristdemokrater.
Lögner parat med bedrägligt beteende. Lögner som uppenbarade sig den dag det var dags att rösta igenom den budgetproposition som skulle bana vägen för flertalet av de krav man hade på den nya regeringen.
Vid en hastigt påkallad presskonferens där företrädare för Sverigedemokraterna fick orera fritt i hela 20 minuter – till en del journalisters stora förvåning som i sin enfald trodde presskonferensen skulle handla om Sverigedemokraternas förhållande till den budgetproposition man skulle rösta om påföljande dag – där de istället tog sig möjligheten att kommunicera  hur Sverige drabbats av en invandring som skalat av all den välfärd vi haft. Det framkom med all tydlighet vad det partiets främsta agenda bestod av – om

SD röstar mot sig själv inte förr så just då.Den agendan har bestått allt sedan ursprunget till detta parti brölade och skränade på gator och torg med hitlerhälsningar till de med gemensamma åsikter och misshandel av de som tyckte annorlunda – skillnaden är bara en slips och utbytta marschkängor och bomberjackor samt i övrigt välfriserade både till det yttre som verbalt – ja nästan i alla fall.
I slutet av pressträffen meddelades det att man hade för avsikt att fälla varje budget som inte tillgodosåg Sverigedemokraternas krav på minskad invandring varför avsikten nu blev att fälla den Socialdemokratiskt ledda regeringens budget vilket också skedde – detta är viktigt att komma ihåg – nu och för framtiden. Förövrigt det enda löfte man hållit.

Den-yttersta-domen

Vi har haft många minoritetsregeringar i vårt land. Detta har varit möjligt då ansvar varit något hedersamt inom svensk politik.
Minoritetsregeringar som lyckats regera med så kallade hoppande majoriteter – det vill säga man har sökt majoritet för enskilda sakfrågor i riksdagen har fungerat utmärkt med ansvarsfulla politiska företrädare.
Ett ansvar som under Alliansåren definitionsmässigt ändrat karaktär mot oansvar snarare än ansvar dessvärre.
Regeringen Reinfeldts sista mandatperiod utgjordes också av en regering i minoritet. En minoritet som hellre sökte majoritet hos Sverigedemokraterna än hos oppositionen. Detta föranledde politiska förslag där man med säkerhet visste hur Sverigedemokraterna skulle rösta i riksdagen för att vinna gehör för sina egna förslag.
Här – återigen – har Sverigedemokraterna dolt sina fula avsikter genom att lova vitt och brett politiska förslag som i allt väsentligt legat närmare Socialdemokraterna än Alliansens – men som man inte haft för avsikt att fullfölja. Detta bedrägeri uppdagades vid den utlysta presskonferensen i december förra året dagen innan den Socialdemokratiskt ledda regeringens budgetproposition skulle genomgå votering i riksdagen som tidigare nämnts.
Hela denna bedrägerihärva och misshandel av väljarnas förtroende – främst förorsakad av Sverigedemokraterna med nyttig hjälp av högerjuntan – föranledde Stefan Löfvén att – som en sista åtgärd – av flera fruktlösa försök – vädja om ett ansvar för den parlamentariska situation som uppstått av valet i september – besluta sig för att i slutet av december månad utlysa omval. Ett omval skulle med stor sannolikhet inte förändra den av valet uppkomna parlamentariska bilden – vilket bekräftats av den opinionsmätning som skedde nu senast i mars månad.
Allianspartierna var tveksamma men sade sig vara beredda på ett omval – särskilt när deras underförstådda taktik dessförinnan var att överta landets ledning på ett kuppartat sätt då regeringens budget föll – misslyckades.
Sverigedemokraterna jublade då de trodde att ett omval skulle gynna dom.
Käpparna i Sverigedemokraternas hjul  blev den så kallade decemberöverenskommelsen (DÖK) som Sverigedemokraterna nu anmält till Konstitutionsutskottet i en sista ansträngning att förändra det parlamentariska läget till förmån för sig själva och för dess allierade högerjunta.

M flörtar med SD

Resultatet av hela denna bedrägerihärva – vilket vi inte sett slutet på ännu – är att regeringen tvingats regera med en alliansbudget ytterligare 4 månader utöver det som är brukligt under ett valår – nämligen fram till valårets slut.
Det finns således inte något utrymme i den av riksdagen genomröstade alliansbudgeten för de reformer som den Socialdemokratisk ledda regeringen vill genomföra.
En budget som i väsentliga stycken skulle förbättra för alla de grupper som lidit nog av högerjuntans attacker på alla de som har haft sämst förutsättningar under alla de år de regerat.
Jag förstår den frustration som uppstått hos alla de som ivrigt väntat på förändringar.
Att anklaga den sittande regeringen är således inte fruktbart så länge de är låsta vid en budget som de själva inte format.
Regeringen är – så länge den egna budgeten inte får verkan – handlingsförlamad och kan närmast liknas vid en administrativ ministär för att hålla hjulen igång fram till den dag man kan genomföra det man lovat under valrörelsen.
Det håller inte ens när oppositionen råmar efter snabbare reformer och i allt väsentligt försöker påvisa hur handlingsförlamad regeringen är – när det är deras egen budget som anger reformtakten – en utesluten reformtakt då det inte finns utrymme för det i deras budget. Ett spel för gallerierna i en förhoppning att kunna lägga en grund för valet 2018.

Nazister och SD

Rikta ilskan mot de som ilskan förtjänar.
Sverigedemokraterna står definitivt inte på de svagas sida – inte heller på löntagarnas sida.
De argumenterar mycket och gärna om ett återupprättande av folkhemmet – så till den milda grad att man hyllade Per Albin Hansson som folkhemmets främste företrädare – men när det kom till adekvata åtgärder betydde inte Per Albin Hansson ett skit – man röstar lika gärna emot sina egna löften i hopp om att detta inte skall upptäckas av väljarna – att Per Albin snurrar i sin grav är nog ingen dålig gissning.
I riksdagen upptäcks denna ambivalens givetvis och – främst av Socialdemokratiska riksdagsledamöter – som ställer frågor som alltid förblir obesvarade genom allehanda motfrågor och andra beskyllningar som istället riktas mot frågeställaren.
Istället tvingas man förklara för Sverigedemokraternas deras eget principprogram för att det till syvende och sist skall förstå sin egen politik.

alliansensds-664x346

Min artikel är bara en tillbakablick på det kaos som till sist ledde till den överenskommelse som föranleddes av Sverigedemokraternas onyanserade förljugna och inte minst rasistiska och – enligt mig – fascistiska politiska påverkan på vårt livsrum – inte minst vad avser invandrarnas. Man kan tycka vad man vill om DÖK:en – den hade aldrig kommit till stånd om Sverigedemokraterna inte lyckats ta tillräckligt med mandat i riksdagen för att i akt och mening skapa ett politiskt kaos av oanade mått som INTE hade gynnat Sverige i något enda sammanhang. Det är också viktigt att ha allt detta i åminnelse när man nu kritiserar regeringen för att inte genomföra de utlovade förslagen till förändring. Frustrationen som uppstått är begriplig – men den frustrationen skall riktas mot rätt håll och knappast mot en regering som på grund av den uppkomna situationen har ett begränsat handlingsutrymme till sitt förfogande.

Annonser
Lämna en kommentar

4 kommentarer

 1. johannesmocklin

   /  24 mars, 2015

  Hej Björn.
  Exakt så är det – mycket bra skrivet.
  Tack min vän.

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej du Johannes!

   Tack för positivt genmäle. Man skall alltid föra fram sanningen. Sanningar är svårt för vissa men själv tycker jag det är en hederssak.

   Ha det gott

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 2. Hans Bodin

   /  23 mars, 2015

  Hej! Magdalena hittade en tom lada! Pengarna var slut ,men om vi rotar runt i den kommer vi att att bl.a hitta stupstocken,fotbojorna till fas 3:orna,m.m. Har sverigedemokraterna något annat syfte än att ställa till politiskt kaos?
  Mvh! HansB

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja det var väl tur att hon hittade ladan i alla fall – den hade de tydligen inte hunnit göra sig av med 😉

   Sverigedemokraterna är ett parti som inte bara skapar kaos för alla andra utan är också ett parti som inte lyckas hålla kaoset borta internt. Stora konfliktytor uppenbaras mellan dess ungdomsförbund och moderpartiet. Och på fredag lär Åkesson återkomma enligt kvällspressen där ytterligare kalabalik förutspås. Man får kanske vara glad att slippa betala extra för denna såpopera om vi bortser från den ersättning han fått från Riksdagen under sin sjukdomstid.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: