Sätt fart Stefan……………..


avseende-pensionPensionärernas situation blir allt värre och ingen tycks göra något åt detta.
Larmen ökar om främst de pensionärer som har det sämst ställt och det gör ont – förbannat ont. Inte för att jag själv klagar på min egen pension utan snarare för de som till och med tvingas ut i hemlöshet, som tvingas vända på varenda krona för att överleva.
Garantipension och bostadstillägg ger 11695 kronor i månaden efter skatt enligt pensionsmyndigheten.
Regeringen har nyligen aviserat en höjning av bostadstillägget för garantipensionärerna – men det räcker föga när kostnaderna för sjukvården – inte minst tandvården – skjuter i höjden.
Redan förra året larmade Stadsmissionen i en rapport hur den allt tuffare bostadsmarknaden sätter våra äldre på gatan. Man skriver följande i rapporten;

-Matkostnader och hyror har höjts, men inte pensionen. Samtidigt har hjälpsystemen blivit mer strama. Man tenderar att avslå ansökningar i stället för att finnas till för att hjälpa.

bromsenStaten belönar således våra äldre med att dels straffbeskatta pensionerna genom att utesluta gruppen från de jobbskatteavdrag som mest gynnat de med höga inkomster.
Nu finns det borgerliga riksdagsledamöter som invänder mot just definitionen ”straffbeskattning” samtidigt som man vill hävda att man de facto sänkt skatterna för pensionärerna hela 5 gånger och därmed skall pensionärerna vara både ödmjuka, glada och tillfredsställda med den ynnesten – samtidigt som man skryter om att Alliansen var de enda som sänkte skatterna för pensionärerna – vilket är en lögn.
Men visst har man sänkt skatterna.
Man sänkte skatterna med totalt 16,5 miljarder för pensionärerna medan man samtidigt sänkte skatterna för löntagarna med 123.5 miljarder – totalt 140 miljarder.
Hur mycket den avskydda ”bromsen” samt inflationen – som vissa tider har varit negativ – reducerat denna sänkning av pensionärsskatten kan diskuteras – klart är ändå att bromsen medgett att de flesta fått klart lägre utfall på pensionerna.
Bara mellan 2009 till 2014 har effekten av bromsen gett ett negativt utfall genomsnittligt om – 5.8% på pensionerna.
Moderaterna motiverade detta med att de som arbetar har vissa kostnader för ”intäkternas förvärvande” – som resor – a-kassa med mera. Man valde det-nya-pensionssystemetsåledes att ersätta dessa kostnader genom jobbskatteavdraget. Den metoden är ett typiskt moderat-stuk på skattereduktionen – de som tjänar mest får 55 % högre kostnadsersättning än de som tjänar minst.
Frågan är varför moderaterna valde att kalla kostnadsersättningen för skattesänkning? Sjukt!
Pensionärerna är bidragstagare helt i enlighet med Moderaternas ”tankevurpa” – eller ”arbetslinje” – välj vad som bäst passar.
Tankevurpa blev det dock när Moderaterna menade att de yrkesverksamma betalar mer i skatt än pensionärerna vid samma inkomst – om man inkluderar arbetsgivaravgiften i skatten. Men den avgiften avser avstått löneutrymme på arbete – dels försäkringspremier för olika förmåner samt pensionspremien. För alla de som nu är pensionärer har arbetsgivaravgifter redan inbetalats – när pensionären arbetade. Arbetsgivaravgifterna var ett rött skynke för högern som man manipulerat med på ett sätt som borde rendera straffrättsliga åtgärder.
Det är ju så metoden fungerar – att för den del av lönen som man avstår från vid intjänandetillfället betalar man skatt för – först då förmånen utfaller – som till exempel pensionen.
Det är därför som pensionen skall ha samma skattesatser som lönen – det är därför pensionen skall betraktas som uppskjuten lön.

Stora-visionerEnligt Riksdagens utredningstjänst togs 17,6  miljarder kronor ut i ålderspensionsavgift på inkomster ovanför taket 2014.
Bland de sociala avgifter som arbetsgivarna betalar in för sina anställda är ålderspensionsavgiften 10,21 % av den totala inkomsten.
Således även den inkomst man har utöver den nivå som gäller för ålderspensionen. Detta betyder att varje år tillförs de pensionsavgifter till statskassan med i runda slängar 18 miljarder som dessutom ökar varje år.
Om dessa pensionsavgifter användes till att utjämna skattegapet och reducera effekterna av bromsen skulle vi knappast se dessa orättvisor i skattesystemet. En uppmaning till Magdalena Andersson – finansminister – och inte minst pensionsgruppen i Riksdagen att titta närmare på.
Kostnaden för att lösa orättvisan skulle kosta 8 miljarder om året enligt Magdalena Anderssons eget fögderi. Frågan är vad som finansieras med våra pensionsavgifter?
Enligt Skattebetalarna betalar ett genomsnittligt pensionärshushåll cirka 100.000 kronor mer i skatt än motsvarande löntagare – orimligt!

nya-pensionssystemetAtt Alliansen haft föga intresse av pensionärerna är ingen underdrift.
Att Socialdemokraterna haft ett intresse av att utjämna den orättvisa beskattningen mellan löntagare och pensionärer är allom väl bekant.
Samtliga de rödgröna partierna har haft ett intresse med små individuella variationer på hur denna orättvisa skall tas bort.
Socialdemokraternas 3-stegslösning såg bra ut på pappret bortsett från det sista steget som innebar en förutsättning hur arbetslösheten utvecklades fram till mandatperiodens slut. Bort med den förutsättningen och få fram en målsättning som konkret innebär att orättvisan tas bort inom rimlig tid.
Det är bara att sätta fart…………………
Ta lärdom av vår stora nationalskald Verner von Heidenstam som här diktade om rösträtten men som är fullt applicerbar på alla medborgerliga rättigheter;

Det är skam, det är fläck på Sveriges banér,
att medborgarrätt heter pengar.

SD röstar mot sig självSverigedemokraterna var ändå bättre med sina löften – om än orealistiska då de bygger på en kostnadsminskning av en rejält minskad invandring.
Att många pensionärer attraherades av deras löften utan tanke på konsekvenser i övrigt kan jag ha en viss fördragsamhet med då de flesta knappast sitter vid köksbordet och räknar fram hur det skall bli.
Men inte förty skriver man själva i sin programförklaring följande;

Skatterna har sänkts kraftigt de senaste åren för löntagare. Pensionärerna har fått nöja sig med några brödsmulor. Sverigedemokraterna vill sänka skatten för pensionärerna mer än vad något annat parti föreslagit. Vi vill också särskilt satsa på de fattigaste pensionärerna genom att höja garantipensionerna samt sänka högkostnadsskydden för vård och medicin.

denvarlitenDet låter ju bra! Nästan så att man får en tår i ögonvrån.
Men för att kunna genomföra den ambitionen förutsätts att invandringen – med början år 2015 – minskar med minst 30% detta utan att veta de reala kostnader som invandringen kostar överhuvudtaget.
Och här bör vi tala i termer nettokostnader.
Hur viktiga pensionärerna var visade sig sedermera vid de rödgrönas budgetproposition som förelades Riksdagen förra hösten där vår budget ställdes mot Alliansens dito som inte innehöll en endaste krona i förbättring av pensionärernas inkomster.
Sverigedemokraterna röstade med Alliansens budget helt obegripligt och anledningen var uteslutande att man ansåg Alliansens budgetproposition vara något bättre än den rödgröna dito.
Så mycket för deras ambitioner vad avsåg våra pensionärer samt en hel del i övrigt som man lovade vitt och brett i valrörelsen.
Att de pensionärer som lagt sin röst på Sverigedemokraterna därefter insåg att den rösten var bortkastad är ett understatement – de blev av förklarliga skäl riktigt förbannade.
Att de fullständigt skiter i pensionerna borde ha framgått med all önskvärd tydlighet redan då man bistod Alliansen med jobbskatteavdragen som ökade på klyftan mellan löntagare och pensionär.
Man kan bara hoppas att de inser att man skall inte lita på ett populistiskt parti som ägnar sig åt en massa flams och trams.

pensionar350De värst utsatta är kvinnorna. Enligt de prognoser som Jämställdhetsdelegationen tagit fram  kommer hälften av alla kvinnor i Sverige som går i pension nu få garantipension – det som tidigare kallades för fattigpension.
Ett konstaterande som också går att läsa i Pensionsåldersutredningen.
Anledningen är att många kvinnor i större utsträckning än män jobbar deltid i låglöneyrken. Kvinnorna tjänar mindre och är oftare hemma med barnen -även förtidspensionering avspeglas i statistiken.
Hela denna orättvisa har varit ett systematiskt medvetet politiskt systemskifte med en högerregering vars huvudsakliga politik har gått ut på att belöna de som jobbar och – och då främst höginkomsttagare – skapar längre avstånd till de som inte jobbar.
En lösning anses vara att ta tillbaka jobbskatteavdragen – som många förespråkar.
Men de negativa konsekvenserna skulle bli större av att få mindre pengar än mer. Konkret mindre till konsumtion och det är ingen väg att gå.
Det säger sig självt och är därför inte ett alternativ då själva uppgiften är att jämna ut samhällsklyftorna dessutom.
Samhället behöver stabilitet – vilket gör att Socialdemokraterna blir så illa tvungna att förhålla sig till den moderata politiken – hur vedervärdig man än tycker att den är.
Vad som krävs är en fungerande helhet i politiken – inte en uppstyckad intresseagenda med fokus på höginkomsttagare.
Som sagt Rom byggdes inte på en dag – men det gick dock att riva Rom på bara åtta år.
Därmed inte sagt att de rödgröna inte måste spänna musklerna rejält för att ta tag i de samhällsproblem som är akuta och där är arbetslösheten, vården och omsorgen, skolan samt pensionärerna ett prioriterat problem som måste åtgärdas utan att behöva lämna förutsättningar för om………

 

 

 

Annonser
Lämna en kommentar

1 kommentar

 1. Hans Bodin

   /  23 april, 2015

  Hej! Vi tillhör också de pensionärspar som senaste 8 åren betalat minst 110000kr mer i skatt än ett löntagarpar! Jag kommer aldrig att glömma alliansens nonchalanta attityd mot oss pensionärer!
  Mvh! Hans B

  Liked by 1 person

  Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: