Varje tyst minut blir till en framgång för Sverigedemokraterna.


nc3a4sta-generations-politiskt-medvetnaEn majoritet av svenska folket vet inte hur Sverige styrs!
Vad säger det om våra politiker?
Och inte minst medierna!
Förövrigt en av få gånger som journalisterna lyckas lura ut politiska företrädare ur sina idéfattiga utrymmen för att förklara det rådande opinionssiffrorna.
Opinionssiffror som förändras från en dag till en annan beroende på vilket institut som presenterar mätningen.
Och Carin Jämtin kör det ordinarie racet.
Hon förklarar de vikande opinionssiffrorna för mitt parti med att väljarna har en förväntan på en förändring.
Sant!
Men hur ser denna förändring ut?
Det duger inte att bara säga att väljarna har en förväntan man måste adressera vilka förslag på de förväntningar som finns också.

serie_140828Vi som gör visst anspråk på någon form av politisk kunskap inser den handlingsförlamning den rödgröna regeringen är utsatt för.
Till vår fördel kan sägas att vi förstår det bättre än vissa oppositionspolitiker i riksdagen till och med.
Reformer kommer först när vi kan lägga en egen budgetproposition i höst.
Då kommer väljarna åter till oss – säger Carin självsäkert!!!!!
Men Carin – det kan väl inte ha undgått dig den allestädes största politiska frågan – en fråga som Sverigedemokraterna lyckats föra upp till toppen av alla sakpolitiska frågor – integrationspolitiken.
Vi hör ingenting om den trots att vi spänner öronen – trots att jag tillskrivit partiledningen om en önskan om att få vissa frågor klarlagda – så råder det en
t y s t n a d så påtaglig att det nästan går att ta på den.
Prata om integration – det är akut.
Arbetslöshet, bostadspolitik, socialförsäkringar är viktiga frågor – men dessa löser inte hela det uteblivna integrationspolitiska schabbel som fått fortgå allt för länge.
Öppna våra hjärtan – sa Reinfeldt.
Men om det inte finns något i ett öppnat hjärta att erbjuda – varför i helvete skall man då öppna våra hjärtan?

Vi står nu inför ett sommaruppehåll – inte bara politiker som skall ta tillvara sommarens begivenheter – också en mängd skolungdomar.
Låt mig gissa!
Sommaren kommer att bli het!
Men knappast av solens strålar utan snarare av fortsatta kravaller i förorterna med bilbränder och skottlossningar – inget jag eller någon annan önskar bara kom ihåg var och vem eller vilka som förutspådde det först.
För där inget hopp finns där föds gängbildningar och kriminalitet – gatans parlament – sysslolösa ungdomar som förlorat åratal av hopp om arbete och bostäder.
Att sjunga om studentens glada dagar och om den framtid som  komma skall tar ju slut så fort skolporten öppnas.
Där på trappan mals drömmarna ner och verkligheten tar vid.
Och den är sannerligen inte grann.
Socialdemokraterna behöver ta sig an Sveriges integrationsutmaningar och ge ett svar – om än inte ett 100%-igt svar – på hur de ska lösas – men i alla fall någon form av svar.
Vi måste möta de borgerliga integrationsutspelen – som mer liknar tagna direkt ur Sverigedemokraternas partiprogram med någon lite putsning i kanterna för att inte spela Sverigedemokraterna i händerna – med en egen politik – inte tystnad.
Varje tyst minut blir till en framgång för Sverigedemokraterna.
Och de är sannerligen inte tysta.
Det tillåts fortsättningsvis spela på en sträng – som inte bara drar till sig diverse grupper i samhället som har allt i övrigt av förstånd att önska – man tror sig förstå att en majoritet av väljarna ser positivt på deras främlingsfientliga utspel gång efter annan – alldeles oavsett vilka skandaler som basuneras ut i medierna och som bara gör att partiet växer ohämmat.

tigger_av_tiggare_komikI spåren av det läser vi snart sagt dagligdags om allehanda vidriga övergrepp på de EU-migranter som drivits ut från sina egna hemländer för en möjlighet att överleva.
Vi läser om ett ökat våld bestående av skottlossningar i och inom invandrartäta områden så som Rosengård i Malmö och Hammarkullen i Göteborg.
Invandrade flyktingbarn far illa på de HVB-hem de förvisas till – barn och ungdomar som flytt – från för oss ofattbara förhållanden i deras hemländer – sätts nu i hem ursprungligen avsedd för barn och ungdomar som av olika anledningar behöver extra stöd och omsorg utanför familjen – så långt så gott.
Men HVB-hem är till för ungdomar som bedöms kräva särskild tillsyn och vård på grund av missbruk eller kriminalitet.
Dit förpassar man således barn och ungdomar som behöver en helt annan rehabilitering för att befria många av dem från de traumatiska upplevelser de fått genomgå i sina hemländer och under sin flykt.
Vi läser med stigande förvåning hur sådana som Bert ”invandrare Bert kasta ut och kasta inut/invandrare in” Karlsson – gör stora förtjänster på migrationsboenden och får sällskap av en – inte helt okänd Moderat före detta riksdagspolitiker vid namn Littorin.
Finns det någon som inbillar sig att det är av empati man till synes hängivet vurmar för stackars flyktingar och som i en bisats gör allt för att förneka stora förtjänster på de utsatta?
Vi pratar om organiserat tiggeri på bekostnad av fattiga utsatta människor – hur definierar vi detta organiserade bedrägeri på utsatta flyktingars bekostnad?
I det först lidna fallet har det blivit ett argument för att hålla tiggeriet borta trots att det vid ett enda tillfälle har kunnat påvisas ett bedrägligt tillvägagångssätt där någon gjort sig en förtjänst – i det andra fallet råder marknadskrafterna varför det skall ses som tämligen normalt att tjäna pengar på en annan utsatt grupp av människor.
Kan det bli mer skevt?
Den förre migrationsministerns Ullenhag (FP) vill bygga baracker för flyktingar.
Vad sägs om bostäder?
Det där om baracker och byggfuttar är ett ständigt återkommande förslag komna från borgerliga politiker för att lösa bostadskrisen.
Bostadsbristen skulle lösas med liknade förslag för studenter.
Något är galet med Sverige – förbannat galet.

images (17)Och borgerligheten lever fortfarande i besvikelsen över att ha förlorat valet som ges uttryck i en total avsaknad av insikt.
Den mest påfallande bekräftelsen på detta var Anna Kinberg Batras svar på journalisternas fråga – när hon släppte sitt förslag om avgiftsfri förskola – ett förslag som är mycket likt med Socialdemokraternas förslag – om det nu kan förväntas samarbete i sakfrågan med Socialdemokraterna?
”Vi samarbetar med våra alliansvänner och lägger våra egna förslag därför att vi har ett bättre regeringsalternativ än den rödgröna regeringen” – sa moderatledaren.
Och där tog jag mig för pannan!
Det är på den nivån lekstugan fortsätter.
Och Carin Jämtin – lekstugan är inget som helt plötsligt uppstått ur tomma intet.
Jag inte bara förväntar mig utan kräver att mitt parti blir vägledande i alla dessa avgörande frågor.
Från lekstugan kan vi inte förvänta oss ett enda dugg.

Följderna av denna lekstuga där integrationsfrågorna fått en underordnad roll i den politiska debatten av rädsla att spela Sverigedemokraterna i händerna synliggörs i den ena efter den andra opinionsmätningen – och det är bara administrativt.
Den andra konsekvensen är av ett mer praktiskt slag som står att läsa i tidningarna idag – en av alldeles för många ruskiga och fullständigt oacceptabla händelser.
Och även om den utlösande faktorn var Alliansregeringen med Fredrik Reinfeldt i spetsen – så har också mitt parti ett ansvar.
Det man sysslade med – under alliansregeringen var bland annat – att adressera fixerade siffror på arbetslösheten i absoluta tal – något som inte stämde riktigt då arbetslösheten var fortsatt hög i allmänhet och för ungdomar i synnerhet.
Medvetet uteslöt man befolkningsökningen – som till största delen består av invandring – och avsikten var uppenbar.
Det skulle se mindre snyggt ut att tala om arbetslöshet som andel av befolkningen – något som är normalt för de flesta länder men inte för Moderaterna och deras kompisar – allt ska se snyggt och välordnat ut.
Reinfeldt till och med försvarade sina siffror genom någon slags uteslutningsmetod där svenskar ställdes mot invandrare.
Följderna av borgerlighetens politiska åtgärder har fått långtgående konsekvenser – fullt märkbara för stora grupper i samhället och inte minst invandrarna.
Konsekvenser som Socialdemokraterna inte skall svära sig från trots att de var i opposition under 8 år.

Under tiden synes decemberöverenskommelsen (DÖ) på väg att slita sönder moderaterna och klyva partiet i två delar.
Upproret – som leds av den moderata riksdagsledamoten Finn Bengtsson – sprider sig i partiet.
Partiledaren Anna Kinberg Batra hoppas kunna hanka sig fram till partistämman i höst och erkänner absolut inga problem.
”Med en monoton röst och en framtoning som en lobotomerad Barbiedocka påstår hon att hon känner fullt stöd för partiets självkastrering” – säger Finn Bengtsson.
Således inte sagt av mig – även om mina outtalade tankar är av samma mening.
Låt oss erkänna en sak!
DÖ hade aldrig behövts om inte det – som skedde 2010 då Sverigedemokraterna lyckades komma in i riksdagen – inträffat.
Inte oväntat är de röd-gröna väljarna nöjda med DÖ – den medger ju att en minoritetsregering – oberoende av Sverigedemokraterna – kan fortsätta regera.
Även om det unika inträffade i att regeringen tvingas regera på en budget komponerad av Alliansen samt fastställd av riksdagen – med smärre ytliga fasadrenoveringar för att i akt och mening försöka hålla styrfart fram till höstens budgetproposition.
En stor andel av väljarna känner inte till detta!
Vad man istället känner till är Anna Kinberg Batras uttalande om landsbygdsborna och nu senast hur hon lyckades flytta fjällkedjan till Falun.
Var finns perspektiven?

SCBOpinionssiffrorna speglar väljarnas nota är ett argument vi hör från medierna.
Måhända är det så om man sätter större tilltro till opinionsmätningarna än hur dessa de facto tillkommer samt vem som ytterst tjänar på alla dessa mätningar.
Att jag har ett lågt förtroende för vissa av dessa opinionsmätningar är allom bekant.
Men SCB:s senaste mätning – nummer två av två mätningar som presenterades efter varandra under den gångna veckan där den senare handlade om partisympatier – bygger på ett betydligt större underlag på cirka 9 000 personer över telefon.
Det intressanta är dock att sympatierna är betydligt lägre för just Sverigedemokraterna än vad mätningen i huvudsak angav.
En tredjedel av underlaget var således inte beredd att rösta på Sverigedemokraterna i ett riksdagsval.
Detta vill man förklara som en stor andel missnöje bland väljarna främst vad avser integrationspolitiken.
Och det omvända förhållandet tillskrivs Socialdemokraterna där  fler sympatiserar med partiet än det antal som sägs skulle rösta på Socialdemokraterna.
Här kan man också tala om missnöje.
Det är dock definitivt inte någon höjdare att se sitt parti nere på 25% nivån – inte ens 35% som var målsättningen före valet.
Här har partiet en hel del att göra och det handlar inte om att bromsa utan gasa med trovärdiga alternativ i inte minst integrationspolitiken.
Att regeringspartier tappar i opinionen efter ett val är ingen hemlighet eller ens uppseendeväckande – men i sannings namn – efter 8 år av tillväxtfientlig politik inom alla områden – borde partiet i motsats till fallande siffror i mätningarna prestera ett bättre resultat än lite drygt 25%.
Får vi höra ett brandtal nu under Almedalsveckan som börjar den 29 juni?

Annonser
Lämna en kommentar

3 kommentarer

 1. slavepoet

   /  11 juni, 2015

  Han var utstuderad, Hr Reinfeldt. Han hade nog fingertoppkänsla när han vid sitt sista stora tal myntade ”Öppna era hjärtan” angående invandringen och flyktingarna. Han visste naturligtvis att detta öppna spjäll skulle innebära en monumental katastrof i svensk invandringspolitik. Sedan kom han ju på detta briljanta tilltag när han fick höra talas om Stefan Löfvéns recept på arbetslösheten. ” Europas lägsta arbetslöshet 2020″. Då satt han där på sitt ämbetsum och snickrade ihop denna katastrof. Sedan gnuggade han händerna av förtjusning, tog på sig sin kavaj och gick ut för att.möta sitt folk, den store Landsfadern.
  ” Öppna era hjärtan 💕” och sedan var både invandringsfrågan och arbetslöshetstalen en de facto katastrof.
  Och med jobbskatteavdraget för de redan rika så är statens kassa inom kort möjligtvis konkursfärdig och det kan bli Grexit för Sverige dock utan euron.
  Plussa på med bolånekarussellen.
  Heja Sverige!
  Och Reinfeldt är nöjd, han dessutom sitt på det torra.

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej slavepoet!

   Tack för dina kloka ord.
   Jag kan bara hålla med dig i din analys.
   Ansvar – ett ord som han satte en ära i att inbilla väljarna – fick sin obevekliga betydelse samma natt han och hans lakej smög ut bakvägen efter valförlusten förra året.
   Redan för 7 år sedan sa han att Sverige kommer inte att vara sig likt utan vi måste vänja oss vid de nya tiderna.
   Jag försökte förstå vad det var han egentligen menade – kort därefter förstod jag när skattesänkningarna för en utsedd grupp blev till ett faktum.
   Själv lider jag inte – bortsett från att jag känner mig oerhört kränkt vad avser pensionerna som jag liksom resten av cirka 2 miljoner pensionärer både lider av och känner sig kränkta av.

   Nej – jag såg lite längre på hur eländet skulle komma att utvecklades – och dessvärre fick jag rätt.
   Dessa f**bannade arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som försatt så många i direkta ekonomiska svårigheter.
   Stölden av de av oss avstådda utrymmet i arbetsgivaravgifterna för att delvis finansiera skattesänkningar med.
   Underlåtenheten att bygga bostäder – främst för ungdomar och de som inte har råd att sätta sig i skuld för tid och evighet inte minst nyanlända invandrare.
   Hela vår infrastruktur – inte minst vad avser järnvägen – som helt avstannade under alliansåren.
   En ekonomi som inte skiljer sig särskilt mycket från tidigare gånger de lyckats förvärva makten med stora underskott och en alltigenom nolltillväxt i landet.
   Skolan – ett kapitel för sig.
   Allt skulle ordna sig med skattesänkningar, RUT- och ROT-(av)bidrag, kommunsektorn – främst de fattiga kommunerna fick se en minskad andel av utjämningsskatten där rika – inte minst Reinfeldts egen kommun – fick behålla mer av pengarna så de kunde sänka skatterna ytterligare.

   Att väljarna inte sett detta är för mig obegripligt mot bakgrund av alla dessa opinionsmätningar som står som spön i backen var vecka.
   Och toppen på allt elände en budget som sänktes av Alliansen gemensamt med deras trogna bundsförvanter Sverigedemokraterna.
   Ett maktspel där ansvar för landet fick en annan mening.

   Önskar dig en trevlig sommar – trots detta elände – med en förhoppning om en framtida positiv förändring om än i sakta mak då det tar tid att vända eländet rätt efter 8 år.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 2. Hans Bodin

   /  10 juni, 2015

  Öppna sina hjärtan får övriga Sverige göra sa dom rika kommunerna runt omkring Stockholm och gjorde sin byggbara mark till naturområden! Kravallerna i Husby var en direkt konsekvens av stängningen av 5 ungdomsgårdar berättade en polis med invandrarbakgrund som vuxit upp i Husby. En konsekvens av moderat skattesänkarpolitik och som du skriver det kan bli en mycket het sommar!
  Mvh! Hans B

  Liked by 1 person

  Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: