Måtte väljarna inse högerns stora bluff 2018…………..


Moderata partiledare lowSveriges befolkning var 9.1 miljoner invånare vid årsskiftet 2006/2007.
Totalt antal arbetslösa var vid Alliansens maktövertagande 2006/2007
6.5% som andel av befolkningen.
Statistiska Centralbyrån prognostiserade befolkningsökningen med cirka
410 000 fram till år 2015.
I SCB:s prognos förväntades att befolkningen skulle växa snabbare under den
kommande 10 års perioden främst beroende på ett ökat barnafödande och ett
ökat invandringsöverskott.
Resultatet blev – som väl känt – 9,7 miljoner (april 2015) invånare vilket innebar en ökning med cirka 600,000 och SBC:s prognos överskreds således med cirka 190,000 invånare.
Arbetslösheten var 8% 2015 en ökning således från 2006 med cirka 1.5% under den borgerliga regeringsperioden med totalt cirka 98000 fler arbetslösa än 2006.
Så långt den officiella statistiken under den borgerliga regeringsperioden.

borg utanförskapMot bakgrund av den officiella statistiken vad avser befolkningsökning – kontra arbetslöshet räknat som andel av befolkningen – är det förståeligt att Reinfeldt och hans Moderater ogärna talade om arbetslöshet och hellre om ”utanförskap” i absoluta tal.
Utanförskap är ett begrepp som fortfarande söker sin definition.
Dock flitigt använt av högern.
Men det har innefattat olika omständigheter och antalet har varierat mellan 200 000 personer och upp till 1,5 miljoner – ja till och med så höga tal som 1.7 miljoner har nämnts.
”Utanförskap” är från början ett socialpsykologiskt begrepp med fokus på relationer mellan individer eller grupper och deras omgivning.
Men Alliansen har använt detta socialpsykologiska begrepp som ett statistiskt begrepp trots att vedertagen definition saknas.
I valrörelsen 2006 var det dock andra tongångar från högerblocket.
Då led Sverige av ”massarbetslöshet” och ”Arbetsmarknadsverket
skulle reformeras från grunden.”
Man skulle också ”bryta utanförskapet”.
Det var då definitionen ”utanförskap” introducerades och massarbetslöshet avvecklades samt dåvarande generaldirektören Bo Bylund – som av Fredrik Reinfeldt ska ha kallats ”en socialdemokratisk valarbetare” – fick sparken och ersattes av Angeles Bermudez-Svankvist.

utanforskapMariann Björkemarken som 
är utredare vid LO-distriktet i Västsverige försöker förklara och genomskåda borgerlighetens bluff avseende ”utanförskapet”.
Och hon gör det på ett synnerligen trovärdigt sätt.
Marianne skriver bland annat att Folkpartiets och Centerpartiets definitioner ringar in eller identifierar de så kallade ”utanförskapsområden” där alla invånare inte behöver leva i ”utanförskap” – det vill säga vara arbetslösa, sjukskrivna etc. – så handlar det för Moderaterna mer om att räkna antalet personer med förmodat svag anknytning till arbetsmarknaden som uppbär ekonomiska ersättningar.
Vidare skriver hon att Folkpartiet tittade på sysselsättningsnivå och antingen skolresultat eller valdeltagande och därefter andelen boende i hyresrätt samt förvärvsinkomst för år 2006 och fann man då hela 156 ”utanförskapsområden” med 493 070 invånare.
Centerpartiet tittade hellre på förvärvsfrekvens och inkomster från arbete och socialförsäkringarna och fann 200 000 boende i 149 områden år 2006.
Men 2009 angav man – helt plötsligt – att ”utanförskapet” omfattade närmare 1,7 miljoner – vilket antyder att man bytt definition.
År 2013 uppgavs ”utanförskapet” ligga på drygt 800 000 med hänvisning till måttet ”helårsekvivalenter” vilket skulle innebära att utanförskapet minskat med allt mellan 900.000 och det senast angivna 350.000 – men i Folkpartiets siffror – för att inte tala om Centerpartiets dito sedan tidigare – skulle utanförskapet ökat med allt mellan 307.000 till det smått otroliga 1.2 miljoner beroende på vilka siffror man skulle använda sig av.
Man inser lätt redan här vilka bluffmetoder man använder sig av för att understryka sina argument.

images (19)Den förre statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård (M) räknade ut att det omfattade 1 044 442 personer år 2006.
Hennes uträkning baserade sig på antal arbetslösa, personer som frivilligt står utanför arbetskraften utan att vara studerande och personer som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning.
De som uppbar tillfällig sjukpenning var dock inte medräknade.
Per Schlingmann – tidigare moderat statssekreterare – utarbetade tillsammans med Arbetsmarknadsdepartementet en definition på ”utanförskap” som omfattar arbetslösa och personer med en lång rad olika ersättningar där också värnpliktiga har räknats in i ”utanförskapet” .
Kan vara en bidragande förklaring till varför man avskaffade den allmänna 980värnplikten för att redovisa ett minskat utanförskap.
Av naturliga och förståeliga skäl har det inte saknats omfattande kritik mot dessa beräkningar av det så kallade ”utanförskapet”.
Både Riksrevisionen och SCB har efterlyst precisa definitioner av begreppet.
Riksdagens utredningstjänst (RUT) har ofta markerat att det rör sig om Moderaternas egen definition och ingenting annat samt lika ofta påtalat riskerna för dubbelräkning eller blandning av olika källor.
Också ändrade regler avseende a-kassan och sjukförsäkringen som gör att färre är berättigade jämfört med tidigare påverkar siffrorna i för Moderaterna positiv riktning.
Ännu idag hävdar moderaterna ofta att ”utanförskapet” minskat men berättar aldrig om i till vilket förhållande eller vilken definition man gör sina jämförelser.
Inte bara skumt utan rent bedrägligt.
Vid genomgång av de olika beräkningsgrunder man använt och använder sig av framgår det med all önskvärd tydlighet att begreppet är lätt att manipulera för att åskådliggöra önskvärda siffror.
Detta sammelsurium av olika beräkningsgrunder avseende utanförskapet har jag själv – gemensamt med flertalet andra – vid ett flertal tillfällen kraftigt kritiserat som en av tidernas största bluff – ja jag skulle till och med kalla det för en väl genomförd medveten lögn i avsikt att manipulera väljarna i önskvärd riktning.

sänkta ersättningsnivåerModeraterna hävdar med manisk bestämdhet att – det är nästan bara dom idag som säger det – ”utanförskapet”  minskat kraftigt sedan Reinfeldt blev statsminister 2006 med 350 000 personer – den senaste siffran jag hört.
Stefan Löfvéns replik var träffande när han sa att ”jag säger inte att du ljuger men du hanterar ovarsamt med sanningen” varpå Reinfeldt gick upp i falsett med en mångfald av skiftande nyanser i det annars så färglösa utseendet.
Man hänvisar – bedrägligt nog – till SCB:s beräkning av antalet personer som ”försörjs med sociala ersättningar och bidrag” det vill säga sjukpenning, sjukersättning, a-kassa, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd och försörjningsstöd – men glömmer påpassligt bort att befolkningsökningen under motsvarande period ökat med 600,000 människor.
Ulf Kristersson skrev i en debattartikel i Dagens Nyheter för en tid sedan där han triumfatoriskt meddelade följande som underrubrik;

”Förr levde farligt många på sociala ersättningar, idag är andelen lägst sedan 1990”

ulf_kristersson-300x300På Moderaternas egen hemsida förskönar Kristersson Moderaternas insatser under deras egen regeringsperiod på ett sätt som närmast är en förbluffande tankevurpa av obegripliga mått.
”Utanförskapet” handlar således om den nymoderata idévärlden – inte om alla som står utanför arbetsmarknaden och de som är sjuka eller ekonomiskt utsatta –  utan om summan av välfärdsstatens trygghetssystem.
Den inställningen är måhända inte förbluffande för Moderaternas inställning  vad avser samhälls- och människosynen men är för oss vanliga medborgare ett sjukligt betraktelsesätt.
Det anses nämligen att ”höga ersättningsnivåer” leder till ”bidragsberoende” och lägre arbetsvilja – och därmed till ”att många människor fastnar i ett permanent utanförskap”.
Problemlösningen är därför att försämra villkoren i socialförsäkringarna.
Förstår någon logiken?
Resultatet och verkligheten förstår desto fler.
Resultat och verklighet får därför tala sitt eget tydliga språk och då står både Ulf Kristersson samt alla övriga Moderater totalt avklädda i sin nakenhet utan förmåga att korrigera eller manipulera verkligheten.
Vi konstaterar följande;

 • Arbetslösheten är 1.5% högre idag än 2006.
 • Sysselsättningsgraden är nästan detsamma som för 2006.
 • 40 procent av alla arbetslösa saknar i dag såväl a-kassa som     aktivitetsstöd samt att ersättningsnivån har sänkts kraftigt.
 • 86000 utförsäkrade från sjukförsäkringen.
 • 36000 inskrivna i ”slavlägret” Fas3.
 • Med 2% har ungdomsarbetslösheten ökat eller med totalt 28.400 sedan 2006.
 • 30% fler är långtidsarbetslösa än 2006. Med långtidsarbetslöshet räknas 6 månader eller längre i arbetslöshet.
 • Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat med drygt 12% totalt och omfattar nio av tio kommuner i Sverige – en direkt följd av arbetslöshet och sjukdom med minskade ersättningar i socialförsäkringarna.
 • Bland de som är under 30 år har förtidspensioneringarna ökat med 42% eller sjuk- och aktivitetsersättning som det heter numera.

Vilgot_11_original_1093822lDet är inget snyggt resultat.
När Moderaterna talar om hur utanförskapet minskat skall vi komma ihåg att vi istället fått en växande otrygghet i samhället med paradoxalt nog ett ökat beroende.
För de som saknar rättigheter måste leva på andras nåd.
Eller som Fredrik Reinfeldt förklarade saken ”Man får stöd av föräldrar, sin partner eller på annat sätt.
Sist och slutligen finns det ju andra trygghetssystem som fångar upp människor”.
Många befinner sig i diket – bildligt talat – mellan arbetslivet och de allt trasigare trygghetssystemen.
De känner sig övergivna – är ofta uppgivna och bittra – inte sällan förbannade för att samhället svikit dem.
Idén har varit enkel men tydlig.
Det moderata hotet om fattigdom skulle bli den drivkraft som tvingar människor från ”utanförskap” till arbete.
Resultatet blev inte som förväntat utan istället ett ökat dito.
I spåren av det är det inte underligt att missnöjespartier skjuter fram sina positioner och ser möjligheterna att bedriva en osmaklig och ansvarslös argumentation som riktar sig mot fel grupper i samhället.
Måtte väljarna inse hur illa man skött riket inför valet 2018.

Annonser
Lämna en kommentar

9 kommentarer

 1. A

   /  29 juni, 2015

  Bra inlägg! Tänk om alla visste allt detta. Det är ju helt sjukt vilka osanningar det fars med på högerkanten.

  Liked by 1 person

  Svara
  • Tack ska du ha.

   Någon måste ändock upplysa folk om det bedrövliga – eller mer bedrägliga – politiska reformer som inte gett ett enda dugg för att förbättra landets BNP per capita.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 2. Tina

   /  24 juni, 2015

  Du borde lägga till siffran om att förtidspensionen bland unga nästan fördubblats under Alliansens tid, något som dom talar tyst om.

  Liked by 1 person

  Svara
 3. Hans Bodin

   /  22 juni, 2015

  Hej! Vi har också var tionde ungdom som varken studerar eller arbetar. Jag såg även Attefall
  på Rapport i kväll och han är fortfarande lika verklighetsfrånvarande som vanligt! Det har hittills inte byggts något av hans hus i Stockholm. Nu är det bara att övertyga väljarna med vår politik inför valet 2018!
  Mvh! Hans B

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja bostadsbristen är monumental framförallt råder det en obalans mellan hyres- och bostadsrätter.
   Det är inte nog med att ungdomar inte kan flytta hemifrån de har inga arbeten så de kan försörja sig än mindre att ta miljonlån för möjligheten att finna en bostadsrätt.
   Attefalls enda gärning var att likt Friggebo göra sig odödlig med sina attefallshus.
   Borgerlig bostadspolitik är ett skämt och Attefall borde stå i skamvrån.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: