Annie Lööf tal i Almedalen 2015.


annieAnnie Lööf Centerpartiet äntrar Almedalsscenen idag med omfattande miljardreformer i handväskan.
Hon kallar det grön skatteväxling!
Höjda kemikalieskatter, höjda skatter på elprodukter och höjda skatter på byggvaror som innehåller farliga kemikalier – det senare med en progressiv beskattning allt utifrån farlighetsgrad.
Ja – men det är väl bra!
Vi skall ju eftersträva en minskad exponering av miljöfarliga gifter i samhället.
Så där är jag beredd att gå henne till mötes.
Men…………. det är när jag ser hur denna skatteväxling skall finansieras som gör mig ytterst betänksam.
Hon vill således helt ta bort arbetsgivaravgiften utan några som helst betänkligheter för att skapa tusentals nya jobb!!!!!!!!!!!!!
Därutöver vill hon sänka skatten för de som idag betalar statlig inkomstskatt genom att höja nivån under parollen ”flit och bildning skall löna sig”
För Annie Lööf betyder inte lågavlönade särskilt mycket – det är de som tjänar mest i samhället som också skall gynnas ekonomiskt.

sundlaglonekonkurrensArbetsgivaravgifterna – som är ett ursprungligen avstått löneutrymme – skall betala din och min socialförsäkring.
Det vill säga A-kassa och sjukersättning bland annat.
Frågan är vem skall stå för det minskade utrymmet i socialförsäkringarna som blir följden av en slopad arbetsgivaravgift?
Sen har vi det här med fliten och bildningen!
De som idag betalar statlig skatt är de som har en inkomst lika med eller därutöver om 443 280 kronor/år eller 36.940 kronor/månaden.
Det är en hög inkomst Annie Lööf – det var en inkomst jag själv hade för bara några år sedan och visst jag klagade inte men ansåg också att jag gott kunde betala mer i skatt för att hjälpa de som inte har lika höga löner – eller mer än gärna sett att man höjde sjukersättningen, A-kassan, för att inte tala om fattigpensionärerna, vården och omsorgen – ja allt som de borgerliga underlät sig att utveckla.
Sedan finns det ju en ytterligare gräns för statlig skatt – eller det man kallar värnskatt som Moderaterna vill ta bort.
Den skiktgränsen är för närvarande 616 100 kronor/år eller 51.342 Kronor.
Inkomster lika med eller därutöver betalar ytterligare 5% – totalt 25%/månaden på de inkomsterna.
Annie Lööf talar om att 1.1 miljon löntagare skulle få sänkt statlig skatt i enlighet med hennes förslag – samt cirka 50.000 skulle helt slippa statlig skatt.
Om den senast beräknade korrelationen stämmer att 110.000 slapp betala statlig inkomstskatt – ett uttalande av Björklund under en presskonferens den 16/9 2013 – med den dåvarande Alliansregeringens höjning av skiktgränsen så skulle således med Centerns förslag den statliga skiktgränsen hamna på en ny nivå av cirka 448.280 kronor/år eller 37.357 kronor/månaden – hur den sänkning av löntagarskatten skall se ut upp till en nivå av cirka 45.000 kronor/månad – som omfattas av er beräkning 1.1 miljon – skall se ut återstår att klura på.
Det är således den gruppen av löntagare med inkomster lika med eller över 36.940 kronor och månad som skall belönas för sitt flit och sin utbildning som hon uttrycker det!!!
Det börjar bli rätt absurt nu!

krogmomsenAnnie Lööf skryter dessutom högt och ljudligt om hur man under deras regeringsperiod kunnat sänka skattetrycket samt därmed ökat tillväxten.
Visst skattetrycket sänktes men tillväxten avstannade.
Så tyvärr Annie Lööf – tvingas jag revidera ditt skryt och hänvisa dig till utvisningsbåset intill dess du lärt dig följande.
Sverige har under dina kompisars regeringsperiod – i motsats till vad du hävdar – haft fallande BNP per capita – det mått med hänsyn tagen till befolkningsökningen som den mest rättvisande – sedan 2007.
Sanningen är att vi haft fullkomlig nolltillväxt med 0.03% i ökning av BNP per capita som bäst.
Under den senare halvan – 2010 till 2014 – låg tillväxt per capita på föga imponerande 0,0 procent per år.
Vad indikerar dessa siffror för dig Annie Lööf?
För mig indikerar det ett hänsynslöst misslyckande och ett resursslöseri av gigantiska mått av våra solidariskt inbetalade skatter där väljarna förutsätter att man använder ”huvudkontoret” till bättre saker än att berömma sig själv och kritisera andra samt idissla om samma manövrar igen och igen och igen….

Tja – men antar att hon i bästa fall tar till sig dom för att begrunda det dåliga – eller rättare sagt – obefintliga resultatet av alla de jobbskapande åtgärder där inte minst jobbskatteavdragen varit ett bärande incitament.
Att hon därmed skulle förstå korrelationen mellan ekonomisk tillväxt och sänkta kostnader för företag med minskade skatter för en grupp löntagare tror jag inte hon har förmåga till.
Det finns inga oberoende ekonomiska analyser som ens antar att företagens beteende skulle påverkas av sänkningen av arbetsgivaravgifterna eller den riktade momssänkningen till restaurangnäringen.
Att du använder dig av Finanspolitiska rådets – av Anders Borg tillsatta färgade tjänstemän räcker inte – när du försöker beskriva positiva utfall.
Effekten blir – och blev – att företagen erhåller en så kallad ”windfall profit” – det vill säga en vinst som beror på något yttre eller utomstående beslut och som inte orsakas av interna produktionsbeslut.
Det finns således ingen anledning att tro att sysselsättningen skulle öka över tid – vilket realt kan påvisas av en stagnerad arbetslöshet på en hög nivå allt sedan 2006.
Enligt modern tillväxtforskning är denna negativa utveckling av tillväxttakten helt i linje med vad som kan förväntas ske när den politiska inriktningen utgår från att sänka företagens kostnader och löntagarnas försäkringsskydd som betalas via arbetsgivaravgifterna samt införa icke konkurrensneutrala incitament för utpekade företag.
Man skulle önska att även Annie Lööf förstod fördelen med att vidta konkurrensneutrala ekonomiska förslag istället för att staten genom sin lagstiftande församling undergräver konkurrens mellan företagen.
Annie Lööf – det du föreslår ligger i linje med vad man redan gjorde under Alliansåren – nu vill du fortsätta på den inslagna vägen trots att du likaväl som jag och många andra ser att resultatet inte motsvarade den ursprungliga ambitionen.
Förslag – lägg ner denna skit och börja tänka i andra banor om ditt eftermäle i framtiden inte skall kantas av en mer negativ framtoning än det redan gör.

images (15)Talet då?
Ja förutom hennes tillväxtfientliga förslag där hon har att bevisa motsatsen mellan 2006 och 2014 – Alliansens runda vid köttgrytorna – så borde hon tona ner sin hårda aggressiva retorik och börja se verkligheten sådan den egentligen ser ut.
Vad fick vi egentligen med 8 borgerliga år?
Inget av det hon nu anklagar Stefan Löfvén för att vilja genomföra.
Paradoxen är total!
Talar om de med små marginaler men föreslår skattelättnader för höginkomsttagare!
Tycker inte att Sverige är ett skatteparadis.
Men har verkat för betraktelsesättet hos företagen särskilt de som fått köpa tidigare statliga och kommunala vård- och omsorgsföretag som med effektiva räntesnurror berikar storägarna i skatteparadisen.
Tillväxt är förutsättning för en bra miljö säger hon.
Aha – då förstår jag varför det satsats så lite på miljö om man nu undantar Annie Lööfs laddningsstationer.
Resten av talet var ett gallimatias av ett slag som förefaller vara ett signum för Annie Lööf.

Annonser
Lämna en kommentar

3 kommentarer

 1. Hans Bodin

   /  29 juni, 2015

  Hej! Jag missade talet igår men hörde intervjun på morgonekot i radionsP1.Stureplancentern lyser igenom! Det saknas förankring med verkligheten! Har hon fullständigt glömt landsbygden! Där finns det väldigt få höginkomsttagare! Hon yrade om undersköterskan som fått en hel extra årslön med jobbskatteavdragen och i centern värld ska sköterskan vara nöjd med det, medans Annie Lööf och andra höginkomstagare drar ifrån ännu mer!
  Mvh! Hans B.

  Gilla

  Svara
 2. Energi, ekonomi omställning

   /  29 juni, 2015

  Björn Alvebrand en reflektion och analys som jag delar. Vad jag själv undrar över är vart tog det fundamentala ekonomiska plattformen vägen. Går det att skapa en långsiktig tillväxt genom en tjänste och serviceekonomi. Svaret är nej, Det kan endast ske genom att den reala ekonomin växer m a o att vi producerar varor, som kan exporteras. Så bibehålls välfärden, det räcker inte gnom att vi ”tvättar skjortor åt varandra!. Sen tycker jag att begreppet jobb borde förtydligas! Här kanske du Björn kan bidra. Har själv ställt frågan var är detta jobb som alla politiker pratar om. Vilka krav kan vi ställa på ett jobb? Ska jag som medborgare kunna leva och försörja mig på ett jobb eller? Är ofrivillig deltid ett jobb? Är osäkra påhuggsjobb några timmar per dag ett jobb, där jag inte vet hur mkt jag tjänar per månad? Osv. Här behövs sättas en ny agenda. Vad jag förstår så inkludera SCB alla typer av anställning oavsett längd eller försörjningmöjlighet!

  Gilla

  Svara
  • Hej!

   Och mycket välkommen till min blogg.

   Ja – du svarar just på frågan om tjänste- och servicesektorn skapar den tillväxt i ekonomin under de förutsättningar som tycks gälla idag.
   Jag – i likhet med dig – vill svara nej på frågan med viss acklamation.
   Sverige har och skall ha ett väl utvecklat handelsutbyte där vår – inom de flesta sektorer – kan exportera varor och tjänster – det är grunden – där den tillväxt som skapas ger spridningseffekter inom hela arbetsutbudet.

   Den modell som den tidigare borgerliga regeringen valt för att öka tillväxten har i allt väsentligt varit inriktad på att vända arbete och kapital genom kraftiga subventioner riktade mot just tjänste- och servicesektorn – som dessutom hämmar konkurrensneutraliteten mellan företagen.
   Jag anser att det inte är statens uppgift att genom olika politiska åtgärder förändra förutsättningar mellan företagen genom olika socioekonomiska förändringar eller riktade subventioner.
   Den resan har nu visat sig vara ohållbar och det paradoxala i den politiken är att den ekonomiska vetenskapen tydligt – sedan lång tid – bevisat att en sådan politik hämmar tillväxten istället för att öka den.
   Bevisen kan utläsas av och genom att studera landets BNP-utveckling per capita – vilket anses vara den mest rättvisa för att mäta landets ekonomiska dynamik och välstånd.

   Du pekar på en centralt viktig definition – begreppet jobb, och vilka krav kan vi ställa på ett jobb.
   Återigen – tillväxttakten är beroende på innovativa lösningar för att förbättra företagens möjligheter att växa och skapa jobb.
   Det är min fasta övertygelse att detta måste ske i samklang med en av våra svåraste utmaningar – nämligen miljön.
   Nya innovativa lösningar för export inom miljöområdet kommer kräva andra former av jobb, kräva anpassade utbildningar.
   Vi vet ännu idag inte hur sådana jobb kan komma att se ut och vilka utvecklingspotentialer det kan få för vår tillväxttakt i framtiden.
   Jag ser därför fram emot – och med en viss spänning – det initiativ Socialdemokraterna tagit i frågan genom att skapa ett så kallat ”Innovationsråd” där olika företrädare för näringsliv, utbildning, samhällsekonomi med flera aktörer – genom varje individuell kunskap kan ge ett samlat incitament för utveckling på hela arbetsmarknaden samt de nya arbeten som förväntas växa fram i framtiden.

   En grundregel är naturligtvis att varje medborgare i arbetsför ålder oavsett handikapp skall kunna leva drägligt på den inkomst man erhåller.
   Så som arbetsmarknaden utvecklats idag med i allra högsta grad osäkra anställningar där man inte vet från den ena dagen till den andra hur den individuella ekonomin ser ut månad för månad – är rent förkastlig och skapar bara oro.
   Vi har en stagnerat hög arbetslöshet – ett ursprungligt arv sedan början av 90-talet – som är en faktor som drivit hela arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel.
   Stagnationen är ett ytterligare bevis på att tillväxttakten är låg eller rent av negativ.
   Hur löser man detta?
   Jag tror att lösningen – förutom konkurrensneutrala ekonomiska åtgärder såsom anpassade arbetsgivaravgifter eller företagsbeskattningar – en arbetstidsförkortning borde i högre utsträckning diskuteras och utredas grundligt där de ekonomiska incitamenten för individen inte förändras utan bibehålls med utgångspunkt – som tidigare nämnts – egen försörjning.
   Det talas om 6 timmars arbetsdag och har inom vissa sektorer införts som ett pilotprojekt där man redan nu kan se många positiva och signifikativa förbättringar – främst vad avser hälsa och miljö.
   Jag tror inte på branschvisa subventioner eller skattesänkningar som utgår enbart utifrån uppfattningen skattetryck – vilket inte innebär att skattetrycket kan förändras eller sänkas då ekonomin tillåter detta mot bakgrund av de välfärdsutmaningar vi har – och vill ha – framför oss.
   Att betala skatt är inget självändamål.
   Att varje arbete därutöver har rimliga arbetsmiljöförutsättningar anser jag vara en självklarhet för att minimera skadeverkningar och i sammanhanget sjukfrånvaro.
   Hela arbetsmarknadspolitiken måste ske i samklang med både arbetsgivare och arbetstagare – detta har åsidosatts under de senaste åren vilket lett till inhumana följder för stora grupper i samhället – både ekonomiskt och arbetsrättsligt inte minst arbetsmiljön – tre mycket viktiga faktorer för att ett arbete skall upplevas och kännas tryggt.

   Det blev ett långt svar.
   Men dina spörsmål är oerhört viktiga – inte minst för mitt parti – varför de inte bara kan avfärdas med ett otydligt eller förenklat svar.
   Kommunikationen är därför mycket viktig med varje individuell medborgare som jag – sedan länge – förespråkat och krävt att mitt parti skall vara föregångare i – förutsättningarna finns idag med de sociala medier som finns – dessvärre går det – enligt mig – alldeles för långsamt.

   MVH// Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: