Det är dags att bedriva Sverigevänlig politik…………..


Satir. Det verkar som om Alliansen blir kvar i vänsterburen även om röster höjts för att bryta Decemberöverenskommelsen.

Satir. Det verkar som om Alliansen blir kvar i vänsterburen även om röster höjts för att bryta Decemberöverenskommelsen.

Sverige har stora problem – och står inför stora problem.
Inte bara vad avser invandring och den efterföljande integrationen.
Vi har stora infrastrukturella problem som skapats av Allianspartierna främst.
En sjukvård i förfall.
En – folkets – järnväg i förfall.
Ett allmänt vägnät i förfall.
En avreglering som skett i rasande fart.
Bara att nämna Karolinska sjukhuset ger mig rysningar och kan – i egentlig mening – symbolisera hela riket och den hantering som skett.
Ett i alla avseenden misskött Vattenfall som ingen vill ta ansvar för.
Uteblivna miljösatsningar.
En kommunsektor som lever på knivseggen.
En totalt utebliven tillväxt de senaste åtta åren.

Sveriges befolkning var 9.1 miljoner invånare vid årsskiftet 2006/2007.
Totalt antal arbetslösa var vid Alliansens maktövertagande 2006/2007
6.5% som andel av befolkningen – en för våra förhållanden oerhört hög arbetslöshet.
Statistiska Centralbyrån prognostiserade befolkningsökningen med cirka
410 000 fram till år 2015 slog fel med hela 190.000 invånare.
I SCB:s prognos förväntades att befolkningen skulle växa snabbare under den
kommande 10 års perioden främst beroende på ett ökat barnafödande och ett
ökat invandringsöverskott.
Arbetslösheten var 8% 2015 en ökning således från 2006 med cirka 1.5% under den borgerliga regeringsperioden – eller med totalt cirka 98000 fler arbetslösa än 2006.
Så långt den officiella statistiken under den borgerliga regeringsperioden.

alliansen-forloradeVad har vi fått?
Det är den reala BNP tillväxten som är den viktigaste faktorn om man vill titta på hur välmående och dynamiskt ett lands ekonomi är.
Sverige har – inte förvånad – haft ett fallande BNP per capita – ett mått med hänsyn tagen till befolkningsökningen som den mest rättvisande sedan 2007.
Detta indikerar hur alliansen totalt misslyckats med de sammanlagda välståndsförbättringarna i landet.
Svensk ekonomisk tillväxttakt har fallit kraftigt under de senaste åren.
Och enligt modern tillväxtforskning är denna negativa utveckling i linje
med vad som kan förväntas ske med den borgerliga politiska inriktningen med att sänka företagens kostnader.
Löntagarnas försäkringsskydd – för borgerliga väljare läs bidrag – var det första som den nytillträdda alliansregeringen attackerade hösten 2006.
Långsiktig tillväxtpolitik har haft en undanskymd roll under de borgerliga regeringsåren.
Istället för har det funnits ett starkt fokus på det kortsiktiga perspektivet – och då främst åtgärder för att snabbt öka sysselsättningen.

Frankenreins-monsterAtt dessa jobbsatsningar misslyckats har bidragit till stagnationen i den svenska produktivitetsutvecklingen.
Den enskilt största näringspolitiska insatsen under alliansregeringen har varit sänkt arbetsgivaravgift för unga på arbetsmarknaden.
Denna kostnadssubvention till företagen uppgick till 24 miljarder förra året.
Ett typexempel på en skatt som har störst nytta för ineffektiva företag som balanserar på gränsen att klara sina kostnader.
Det är inte så vi skall hantera den ekonomiska politiken med folkets skattepengar.
Men det är så den hanterats.
Det finns en tanke hos mig – att företag med uppenbara kostnadsproblem ser möjligheten att systematiskt utnyttja de subventioner som sänkta arbetsgivaravgifter, restaurangmoms med flera åtgärder givit företagen.
Resultaten har uteblivit – gnället har ökat i takt med förslag om återställande.

Det är bara att konstatera hur verkligheten ser ut idag.

* Arbetslösheten är 1.5% högre idag än 2006.
* 40 procent av alla arbetslösa saknar i dag såväl a-kassa som aktivitetsstöd
samt att ersättningsnivån har sänkts kraftigt.
* 86000 utförsäkrade från sjukförsäkringen.
* 36000 inskrivna i ”slavlägret” Fas3.
* Med 2% har ungdomsarbetslösheten ökat eller med totalt 28.400 sedan 2006.
* 30% fler är långtidsarbetslösa än 2006. Med långtidsarbetslöshet räknas 6 månader eller längre i arbetslöshet.
* Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat med drygt 12% totalt och omfattar nio av tio kommuner i Sverige – en direkt följd av arbetslöshet och sjukdom med minskade ersättningar i socialförsäkringarna.
* Bland de som är under 30 år har förtidspensioneringarna ökat   med 42% eller sjuk- och aktivitetsersättning som det heter numera.

Den som anser att detta är ett snyggt resultat lär få sitta ner ock omvärdera sin uppfattning.
Det är också – mot bakgrund av detta – en kalldusch att se att BNP per capita under perioden 2006-2014 växte med endast 0,03 procent per år.
Och under den senare halvan – 2010 till 2014 – med en föga imponerande tillväxt per capita med 0,0 procent per år.

fattigdom-litenEtt resultat av den ekonomiska politiken är den artikel skriven av Johan Westerholm ”När lamellerna släpper” där han beskriver hur de kommunala budgetarna försvagats på grund av ökade kostnader för bland annat ett ökat försörjningsstöd.
Det skall tilläggas att det är inte tiggeriet i sak som belastar de kommunala budgetarna vad avser försörjningsstödet – tiggarna erhåller inget försörjningsstöd utan är helt och hållet burna av människors givmildhet och inget annat.
Däremot är kostnaderna för upprensning av tiggarnas boplatser med mera en kostnad som belastar respektive kommun naturligtvis.

Asocial-normaliseringJag håller med Johan – det är inte Sverigedemokraterna som är grunden till detta – utan Sverigedemokraterna är resultatet av den politik som varit rådande under en lång följd av år.
Tiggeriet däremot är en följd av uteblivna insatser från de länder varifrån de kommer – främst Rumänien och Bulgarien.
Tiggeriet är heller inte något helt plötsligt uppkommet problem.
Det har pågått under många år men då främst i de länder som Grekland, Spanien och Italien samt några fler länder.
Dessa länders egna genom åren försvagade ekonomiska resurser har flyttat tiggeriet till mer välbärgade länder som Tyskland, England, Frankrike samt också de nordiska länderna.
I Sverige uppmärksammades tiggeriet redan på 90-talet men då i en mindre skala än det som nu uppmärksammats under de senaste 5 åren.
Vi som bor i Stockholm minns de som med handskrivna lappar utplacerade på tunnelbanans säten med en kortfattad beskrivning av deras livssituation och som avslutades med en önskan om bidrag.
Och mycket riktigt när tiggeriet accelererat under de senaste åren – och så som Johan beskriver det – blir tiggarna symbolen för det elände som råder i landet och skall tilläggas utnyttjas skickligt av Sverigedemokraterna för sin egen politiska ambition.

faac32df-84df-4f86-861b-585a87a7a875Den senaste händelsen – den smaklösa kampanjen i tunnelbanan i Stockholm är bara ett resultat – och ett sätt att beskriva hur verkligheten ser ut och som därvid utnyttjas av Sverigedemokraterna.
Det är inte bara tiggarna som befinner sig i diket.
Även om de visar sig på ett mer bildligt sätt.
De allt trasigare trygghetssystemen gör att de som drabbats känner sig övergivna, uppgivna och bittra – inte sällan förbannade för att samhället svikit dem.
I spåren av det är det inte underligt att missnöjespartier skjuter fram sina positioner och ser möjligheterna att bedriva osmakliga och ansvarslösa kampanjer samt en argumentation som riktar sig mot fel grupper i samhället – eller helt enkelt kopplar utsattheten beroende på och av en enda grupp i samhället – invandrare och tiggeriet.
Sverigedemokraterna har lösningar säger dom.
Men dessa lösningar är inte det som vi behöver och är heller inga lösningar som kan accepteras av vare sig regering eller opposition än mindre av världssamfundet med de avtal vi förbundit oss till.
Vad som behövs är politisk konkretion och förståelse för den uppkomna situationen och knappast att adressera lösningar som faller högerextrema krafter i smaken.

Vilgot_11_original_1093822lHär har både regering och opposition ett ansvar – särskilt vad avser de borgerliga oppositionspartierna som till slut måste inse att det systemskifte som den förra Alliansregeringen inledde har misslyckats.
Men det tycks vara bättre att stå i riksdagens talarstol och gnälla på varandra vem som är bäst lämpad att styra landet.
Läget är svårt – för att inte säga trasigt – och då erfordras det mer av nationell samordning än den som decemberöverenskommelsen gav vid handen.
Det är således ett måste att sluta pajkastningen och komma överens om hur landet fortsättningsvis skall styras och hur det skall se ut i framtiden.
Gör man inte det lär vi få ett högerextremt parti som dikterar villkoren – var och en med någorlunda politisk insyn kommer bli varse då – om inte tidigare – vad som blir slutresultatet för landet.
Det är kort tid.
Tre år är i politiska sammanhang kort tid – så skärp er – är en uppmaning riktad till samtliga partier – exklusive Sverigedemokraterna då jag har minst – för att inte säga inga – förhoppningar om det partiet.
Om inte kommer historien att anklaga er för de som kan komma att ske efter 2018.

 

Annonser
Lämna en kommentar

4 kommentarer

 1. Jag tycker inte om den svenska opinion, förmodligen understödd av alliansen, som riktar sitt missnöje mot dels det socialdemokratiska partiet och dels mot Stefan Löven, som har fått det svåra jobbet att reparera all förödelse, som alliansen ställt till med. Svenskarna borde ha tålamod och stötta den nuvarande regeringen i stället för att bara gnälla.

  Gilla

  Svara
  • Hej Bo!

   Ja du har rätt i att opinionen bedrivs inte bara av de politiska partierna utan också av en rad nyhetsmedia som är allt från liberala till konservativa.
   Att Stefan har en tung uppgift framför sig är tveklöst och kommer att kräva mycket av partiet.

   Nu snart kommer vår budget för 2016 att presenteras och vi slipper att hänga oss på den borgerliga där vi endast haft möjlighet att göra förändringar inom ramen för den beslutade budgeten för 2015.
   Något som det flesta inte känner till är att den budget som röstas igenom i riksdagen är den budget som skall gälla för riksdagsåret.
   Möjligheter att göra omprioriteringar inom ramen för den budgeten – kallad ändringsbudget – är dock möjlig under våren och även under hösten om den budgeten anses kunna ligga till grund för nästa riksdagsår.

   Jag håller med dig det måste finnas både förståelse och tålamod.
   Man reparerar inte ett trasigt samhälle på bara ett år-

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 2. Hans Bodin

   /  8 augusti, 2015

  Hej! Vi har även ca.100 tusen ungdomar som varken har jobb eller går någon utbildning! 44 miljarder för Filippas monument nya Karolinska är skandal!
  Mvh! Hans B

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja Karolinska är ett signum för en totalhavererad borgerlig politik ett fantasiprojekt som kommer att kosta skattebetalarna enorma pengar till vad nytta egentligen.
   Men fd fru översteprästinna Reinfeldt har idag annat att göra och bryr sig föga om sitt skandalbygge och övriga tillkortakommanden vad avser sjukvården i Stockholm.
   Det får andra ta hand om.
   Att hon skulle känna någon som helst skam som Landstingsråd är att begära allt för mycket.

   Trevlig helg förresten Hans

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: