Du är inte bara ansvarig för vad du säger, utan även för det du inte säger……….

Det finns alla skäl i världen att återupprepa citaten från en av vår tids största ledare – baptispastorn som blev medborgarrättsledare och ickevåldsförespråkare – Martin Luther King.
Två av hans mest kända citat citeras;

Du är inte bara ansvarig för vad du säger, utan även för det du inte säger.

Eller;

Människor hatar ofta varandra därför att de fruktar varandra.
De fruktar varandra därför att de inte känner varandra.
De känner inte varandra därför att de inte har några förbindelser med varandra.
De har inga förbindelser med varandra därför att de lever åtskilda

Två citat som jag kopplar obönhörligt till den situation vi idag upplever i vårt land.
Varför i hela friden finns det människor i vårt land som anser att vi ger Sverigedemokraterna alldeles för mycket publicitet genom att högljutt – utan våld – protestera mot de osakligheter som strömmar som en strid ström ur deras politiska förslagslåda mot vissa invandrare.
Varför i hela friden skall vi tyst åse hur de upprepar vår tids största mänskliga katastrof med hot och jämförelser som kan liknas med vad nazisterna gjorde under 30-talet genom att angripa den bildliga fattigdomen – främst gestaltad av EU-migranterna idag?
När inte våra egna valda ledamöter – med få undantag – ryter till då blir det folket till slut som får säga ifrån.
Det som skedde på Östermalms tunnelbana där man rev ner den affischering – som underförstått sa – att det var de fattiga Romerna som avsågs och därutöver gjorde sig till tolk för 100 procent av den svenska befolkningen.
Protesten var olaglig och sorterar under lagstiftningen om allmän skadegörelse.
En av två högst osmakliga politiska kampanjer som skett i vårt land allt sedan det moderata ungdomsförbundet kampanjade för Olof Palmes död.
Ska vi då hålla käften?
Ignorera?
Bara för att inte ge Sverigedemokraterna eld på glöden!
Absurt!!!

Skall vi vara tysta?
Har vi då inte medverkat till det som sker i samhället?
Det allt mer ökande våldet mot de fattiga – de som i egentlig mening inte skall vara här men tvingas då deras hemländer fullständigt struntar i dom.
Vi känner alla oro över deras situation – vi känner inte att vi bara skall kasta ut dom bara för att vi känner oss trötta på att se tiggarna med sina vädjande blickar med en förhoppning om att någon skall skänka några kronor.
De som inbillar sig att tiggarna är en belastning på vår välfärd inbillar sig för mycket.
De kostnader som kan drabba – en redan hårt ansatt kommunsektor – är kostnader för upprensning av EU-migranternas lägerplatser.
Några andra kostnader finns inte – Romerna är uteslutande beroende av de kronor som välvilliga människor skänker.
Att sparka, spotta på dom – ja till och med begå allvarliga våldsövergrepp – ett fall som ledde till döden – hör inte hemma i en rättsstat som skall betrakta varje individ – oavsett etnicitet eller bakgrund – som okränkbar.
Skall vi vara tysta när sådant sker?

Martin Luther Kings andra citat säger mycket om situationen i dagens Sverige.
De som hatar är rädda.
Rädda för att de inte förstår eller vill förstå.
När samhället krackelerar är det alltid någons fel.
Och det är sannerligen inte invandrarnas fel – ej heller EU-migranterna.
Men det är så Sverigedemokraterna styrt debatten.
Jag drar mig inte för att säga att de är den indirekta orsaken till den uppiskade inställningen som utmynnar i hat och våld mot specifikt EU-migranterna – men även andra invandrare med en trosuppfattning som inte stämmer med våra värderingar men som vill utöva sin religion.
Vi måste vara öppna mot vår omvärld.
Det tjänar vi på.
Ett slutet samhälle kommer i sinom tid självdö – vi som individer såväl som landet i övrigt behöver influenser utifrån.
EU-migranterna visar bara på alla de felaktiga beslut som tagits i deras respektive hemländer.
Resultatet ser vi snart i varje gathörn på varje torg.
Och det är inte ens deras eget fel.
Så varför hata och begå våld mot människor som är oskyldiga?

Hat kan aldrig fördriva hat, det kan bara kärleken.
Och vad mer kan vi göra?
Svaret är enkelt – föd de fattiga, kläd de nakna, hela de sjuka.
Var kan vi förvara våra livsmedel?
På nytt är svaret lika enkelt – i de skrumpna magarna på miljontals barn, som varje kväll går hungriga till sängs, finns plats – utan lagringskostnader.
Vi kan använda våra oerhörda materiella resurser för att sopa bort fattigdomen från jorden.

Återigen kloka ord av en klok man – men som egoismen aldrig vill ta till sig.
Vi skall ta mig fan inte vara tysta utan protestera mot den inhumana behandling som sker av våra EU-migranter.
Protesterna skall dock genomföras inom lagens råmärken – olagliga handlingar gör oss inte ett dugg bättre än de som hatar och begår övergrepp.
Protesterna skall därvid vara sakliga och bygga på grunder som inkluderar alla människors okränkbarhet.
Eller som Martin Luther King återigen sa;

Motstånd genom ickevåld gör det möjligt för oss att motsätta oss det orättvisa systemet och samtidigt älska dem som upprätthåller det.
Inget gott har någonsin kommit ur våld och hat”

 

 

 

%d bloggare gillar detta: