Om att alltid ligga steget efter, eller göra gammalt till nytt…………..

sanker-loner (1)Så har då Moderaternas Anna Kinberg Batra tillsammans med Tomas Tobé stolt föreslagit ett sätt att minimera ett utanförskap av ett utanförskap som är ett utanförskap av befintligt utanförskap – fast nu skall det kallas det ”nya utanförskapet”!!!!
Hur detta ”nya” utanförskapet uppstått är höljt i dunkel – åtminstone vad avser Moderaterna.
Men för oss som bevakat alliansens arbetsmarknadspolitik – har detta nya utanförskap uppstått av en av dem genomförd och totalhavererad moderat arbetsmarknadspolitik tillika en skolpolitik – fast det vill man naturligtvis inte erkänna – fattas bara – någon sans och balans måste det ändå finnas och att erkänna egna brister saknas hos politiker i allmänhet – den insikten kommer bara i eventuella memoarer i ett långt senare skede.
Inte heller kan man anklaga – ännu i alla fall – Socialdemokraterna att på bara ett ynka regeringsår ha skapat detta utanförskap – vi får kanske vänta något halvår till 😉
Så vad består då detta ”nya” utanförskap av denna gång?

gratis-jobbJa – förutom att terminologin inte skiljer sig särskilt mycket från den tidigare moderata predikantens fornstora dagar – så har man nu lyckats inkludera integration i utanförskapet.
Det gamla utanförskapet – det som denne messias skulle avskaffa om ni minns inför valet 2006 – bestod av  arbetslösa, sjuka och förtidspensionerade – på ett ungefär – det var lite oklart vilka som ingick i den moderata varianten – det växlade dessutom över tid vilket sannolikt var medvetet.
Nu har man således rotat runt lite i det gamla utanförskapet och vips hittade man ungdomar med knapphändig utbildning och kryddar det med integration – något som ligger i tiden – och här mina vänner har vi det ”nya” utanförskapet som Moderaterna bygger sitt arbetsmarknadspolitiska förslag på.
Fyndigt?
Nä – inte ett dugg!
Snarare gammal unken skåpmat som man nu vill ge en touch av förnyelse.
Vi som med viss luttrad andäktighet lyssnade på Anders Borgs efterträdare – Ulf Kristersson – mannen som fifflade med lägenheter i namn av Ersta Diakoni-sällskap och som socialborgarråd i Stockholm satt i ledningen för sällskapet – ska nu fiffla vidare med utanförskapet istället – det räckte uppenbarligen inte med Försäkringskassan.
Så här uttryckte han det när det ”nya” utanförskapet presenterades i samband med Moderaternas presentation av vårbudgeten 2015;

Nu ser vi ett nytt utanförskap, ett smalare och djupare.
Vi talar om en helt ny grupp människor som inte har de kunskaper som mest efterfrågas på arbetsmarknaden.

Det var således 2015 man ”upptäckte” det nya smala och djupare utanförskapet och som därefter följdes upp av Anna Kinberg Batra i en debattartikel i Svenska Dagbladet några månader därefter;

Sveriges enskilt största samhällsutmaning är det nya utanförskap som vi ser växa fram. Ett utanförskap som drabbar utrikesfödda och unga med svag utbildning särskilt hårt när de inte ges möjlighet till jobb. De ”nya” grupperna är unga utan gymnasieutbildning och utrikesfödda

borg utanförskapNej Moderaternas ”nya” utanförskap är inget nytt utanförskap utan ett resultat av Alliansens havererade arbetsmarknads- och skolpolitik de bedrev under åtta år – detta visste vi sedan flera år – men icke förty rätt kul att Moderaterna till slut hittade dom som nu skall ingå i det nya utanförskapet.
Det nya skulle möjligen vara att vi beviljat ett antal fler asylsökande de senaste åren – så det passar ju bra att integrera integration också då de nyss upptäckt att arbetslösheten bland många av de nyanlända invandrarna är väldigt hög också – och – likt den forna messias – vägrar Moderaterna att tala i termer arbetslöshet som andel av befolkningen – bara ett odefinierat utanförskap.
Vilket hemskt ord egentligen – utanförskap syftar till de som inte inkluderats i samhället.
Man har en förkärlek av att använda sig av stigmatiserande uttryck såsom bidrag och utanförskap som skall åtgärdas med ”drivkrafter”.
Ytterligare – för er som minns – så talade Stefan Löfvén, ja till och med Håkan Juholt – i en rad av tal om just det faktum att ungdomar med bristfällig utbildning har svårt att göra sig gällande på en arbetsmarknad som kräver minst en gymnasieutbildning – något som dessutom bekräftats av Svensk Näringsliv redan för flertalet år sedan.
Så vad är egentligen nytt?

nastaningentingJo – det nya skall visst vara hur man skall attackera denna nya och plötsliga upptäckt med en arbetsmarknadspolitisk utformad åtgärd.
Fast inte heller det är i egentlig mening särskilt nytt.
Den följer de gamla vanliga moderata mallarna.
Sänk lönerna, avskaffa anställningstryggheten därtill ett utvecklat kaos på arbetsmarknaden där de enda vinnarna är arbetsgivarna.
Ingenting nytt där heller!
Reinfeldt införde 5 jobbskatteavdrag på inalles 140 miljarder där han och hans finansguru med sitt trollspö lyckades lura arbetstagarna på deras avstådda löneutrymme – som per definition skulle bekosta tryggheten för arbetstagaren – för att finansiera dessa jobbskatteavdrag.
Ge med ena handen ta med den andra handen och vips lyckades han förbättra – i en progressiv skala – den ekonomiska situationen för de bäst betalda samtidigt som han försämrade för de med sämst ekonomisk förmåga.
Nu skall således Moderaterna – vad det kan komma att kalla sig själva denna gång vet vi ännu inte – ställa till ett ytterligare kaos på arbetsmarknaden genom deras nya förslag.

flerarbetstillfallenDet ”nya” utanförskapet ska mötas med förslag som sänker lönekostnader.
Sänker lönekostnaderna!
Tugga på det ett tag – tydligare kan det inte bli.
Man kallar det för ”förstajobbet-avdraget” – ett första steg i en rad efterföljande i takt med att det första misslyckas?
Anna Kinberg Batra och hennes Tobé skall måhända knäcka sin messias med – inte bara ett förstajobbet-avdrag – utan kanske också ett andra och tredje och fjärde ock så vidare – intill dess ungdomar och för den delen nyanlända invandrare får det tveksamma nöjet att jobba gratis under en – förvisso – begränsad tid.
Upplysningsvis kan meddelas att detta redan legitimerats av en hel del arbetsgivare som lurar ungdomar på sin lön vid deras första instegsförsök på arbetsmarknaden.
Social rörlighet ska således bli Moderaternas nästa lurendrejeri och återigen på bekostnad av sänkta lönekostnader.
Centerledaren Annie Lööf är inte oväntat inne på samma spår.
Hon anser att det är enkel matematik om vi skall klara konkurrensen med andra länder – vilka länder hon tänkte på är inte svårt att förstå.
Men låt oss utesluta de Europeiska länderna så tror jag de flesta förstår – eller fundera lite på den Amerikanska drömmen så blir det ännu lättare.

svenska-modellenAtt Moderaterna sneglat på Tysklands ”minijobb” – ett utvecklat låglönejobb eller social dumpning som resulterat i att cirka 4 miljoner arbetstagare jobbar heltid men ändå behöver uppbära ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning – medger Ulf Kristersson helt skamlöst och sanningsenligt – förmodligen mot bättre vetande.
Tyskland har låg arbetslöshet men också EU:s största fattigdom – en fattigdom som permanentas genom hela livet inklusive pension och därefter – mest kvinnor är de som råkar illa ut.
Att det systemet krackelerat fullständigt är inget varken Tobé eller ABK tar någon som helst hänsyn till.
Att det skulle vara bättre att ha en konkurrenskraftig ekonomi där folk kan leva på sin lön är som sagt inget som attraherar Moderaterna.
Efter gigantiska utförsäkringsinsatser – modell Kristersson – återstår nu bara ett smalt utanförskap som omfattar ungdomar och nyanlända invandrare – vad säger de 400.000 arbetslösa eller alla de tiotusental som är utförsäkrade eller de som tvingas tigga om ekonomiskt bistånd hos kommunerna?
Med social rörlighet – istället för framgång och rättvisa med jämlikhet mellan kvinnor och män och minskade ekonomiska klyftor – finns det inget egenvärde i, anser Kristersson.
Tvärtom vill man öka klyftorna i samhället – och – måste jag säga – det hedrar trots allt Kristersson att han åtminstone är ärlig i sitt uppsåt till skillnad mot sin före detta.
Om denna ärlighet renderar honom något annat pris än skamlöshetens lär framtiden få utvisa.
Social rörlighet är samma skit som ”flexibilitet”  – eller social dumpning – och betyder kort och gott att ingen skall ha en massa – för arbetsgivarna – jobbiga tillsvidare anställningar på heltid som man kan försörja sig på utan istället ha massa små ”flexibla” anställningar utan garanterad tid – social rörlighet betyder också att jobba sig uppåt från grunden om arbetsgivaren så tillåter.
Man vill bygga en arbetsmarknadspolitik runt ett klassiskt svenskt narrativ.
Klassresa!
En nyliberal fiktion eller dröm  som bygger på ojämlikhet därför att klassresor alltid bygger på ett redan existerande klassamhälle.

sundlaglonekonkurrensUr perspektivet misslyckad arbetsmarknadspolitik under åtta – allt för långa – år kan jag inget annat göra än att klassa förslaget och utspelet om ”förstajobbetavdraget” som en kunglig humorshow.
Bakom ABK:s robotfasad lurar ännu en skojare av rang – ett implementerat arv från den moderata messiaspredikanten – som var så utstuderat skicklig i att förvilla och siffertrixa.
Men resultatet ligger idag helt öppet för den som vill – eller orkar – beskåda den moderata ”härligheten”.
Fredrik Reinfeldt genomförde fem jobbskatteavdrag.
ABK startar Moderaternas förnyelse med ett första ”förstajobbetavdrag”.
Ett ytterligare steg i att försvaga en redan försvagad arbetskraft.
Nej – det är knappast otrygga anställningsformer som vi har brist på.
Det är istället avsaknad av en produktivitet vars faktor idag är noll och intet och som är och blir ett resultat av ett laborerande av politiker med lönebildningen.
På en arbetsmarknad där stora grupper med mycket låga löner åker också produktiviteten ned – fast det kanske inte är möjligt att den sjunker ytterligare och därför kan man fortsätta sina huvudlösa galenskaper.
I nästan alla mätningar som genomförts både nationellt såväl som internationellt betraktas de nordiska ländernas verksamheter som de mest konkurrenskraftigaste ekonomierna i hela världen.
Men sådana hänsyn tar man inte till sig av – istället skall man göra redan fattiga ännu mer fattiga för att öka ”drivkrafterna”
Inte heller är det avsaknaden av skattesänkningar för de som redan har arbete.
Det är bristen på utbildning för de jobb som finns som är det största problemet.
Måtte förslaget dumpas innan det blir en realitet – 9 miljarder kronor ytterligare i dumpade skatteintäkter utöver de gamla – är knappast vad landet behöver.

Och så till sist – men inte minst 🙂
Med anledning av den – i alla avseenden löjliga plåsterdebatten huruvida vi skall i namn av rasismen verkligen tillåta att det inte finns andra färger – som sköljer över allehanda nätforum och där självaste den danska utrikesministern uttalat sig – vill jag härmed delge er den allestädes och underfundige Malte Hallquist inlägg i denna så infekterade debatt. 😉
Lyssna och njut mina vänner 🙂

%d bloggare gillar detta: