Sverigedemokraterna inte ett parti som andra………………..


Publicerad 2017-02-02
jimmie-akbSverigedemokraterna vill tillbaka
till ett svenskt folkhem – i deras tappning – som aldrig funnits i vårt land och förhoppningsvis aldrig kommer att bli en realitet i vårt land.
Per Albin Hansson talade mycket om det svenska folkhemmet och det påstås att Sverigedemokraterna hämtat inspiration från en av socialdemokratins störste ledare.
Sanningen är dock mycket bedrägligare än så och är ett uppenbart sätt att förvilla sina eventuella väljare genom att använda sig av metaforen ”folkhem” i sitt principprogram – samt i de ändringar som anges i tryckversion 2.0 fastställ 2014 – som inte är hugget i sten skall tilläggas – som ett sätt att vinna förståelse från bredare grupper av väljare då folkhemstanken står för trygghet och ett gott hem för alla med i solidaritet och samförstånd oavsett etnisk tillhörighet – här citerat Per Albin Hansson;

Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet

Personkult (1)I samma stund som Jimmie Åkesson proklamerade ett folkhem alá Per Albin Hansson (S) gjorde han sig skyldig till en ren historieförvanskning och lögn samt en svartmålning utan like över Per Albin och hans politiska ambition och ledarskap som därefter förvaltades och utvecklades av Tage Erlander.
Folkhemsmetaforen används flitigt i Sverigedemokraternas principprogram – fastslaget under buller och bång på deras landsdagar 2011 där man också beslöt sig för att definiera – till skillnad mot alla övriga principprogram där man fastställt partiet som huvudsakligen nationalistiskt – partiets ideologiska inriktning som socialkonservativ med och nu tillägget – ”nationalistisk grundsyn”.
Detta var upphovet till det buller och bång som uppstod där flertalet ledamöter ville hävda – inte minst deras dåvarande ungdomsförbund (SDU) – att den ideologiska inriktningen socialkonservativ fick företräde före dess tidigare ideologiska inriktning – som ansetts vara själva livsnerven för partiet – också skulle innebära att man försökte tona ned nationalismen i deras partiprogram.

kjellen-460x305Rudolf Kjellen –  verksam professor, statsvetare och politiker under slutet och början av förra sekelskiftet – starkt konservativ med nationalistisk prägel som förespråkade en nationalsocialism med korporativa influenser.
Det hävdas att Rudolf Kjellen påverkat både Per Albin Hansson och Ernst Wigforss vad avser folkhemstanken – sant eller ej – men folkhemstanken – som är starkt förknippad med Per Albin –  grundade sig för honom på helt andra premisser än det Kjellen förespråkade – nämligen på demokratins fasta grund.
Kjellens nationalsocialistiska idéer – där han också myntade uttrycket ”livsrum” – utvecklades i Tyskland med förtecken som  ”Volksgemeinschaft” och ”Lebensraum” – folkgemenskap och livsrum – som senare blev mycket förknippat med Nationalsocialistiska Tyska arbetarpartiet (NSDAP) .

Rudolf Kjellen var starkt emot socialism och ivrig anhängare av protektionistiska idéer där tullar och handelshinder skulle skydda ”nationen” från ”världsmarknadens rovdjur” eller utifrån dagens språkbruk – globaliseringens effekter.
Det finns således stora likheter mellan Rudolf Kjellens politiska idéer och Sverigedemokraternas idéer om ett utträde ur den Europeiska Unionen – så som ett återupprättat gränsskydd och omförhandling av Schengenavtalet – för att skydda och bevara landets suveränitet – mot dagens globaliseringseffekter – och identitet i det man kallar folkhemmet.

Den likhet Sverigedemokraterna vill göra med Per Albin Hanssons folkhem är grotesk och absurd som gör mig bestört – och jag förvånas över att man inte från arbetarrörelsen protesterat mer än vad som varit fallet – måhända historiens vingslag gått dom förbi.
När Per Albin talade om folkhemmet handlade det om människovärdet och solidariteten med varandra och på alla nivåer – fjärran från Sverigedemokraternas syn på hur samhället skall byggas – som mer handlar om en likriktning, etnicitet och en kulturell homogenitet som skulle höra samman med nationens historiska band med det förflutna.
Det är inte bara en förvanskning utan en grotesk villfarelse som förmedlas av Sverigedemokraterna.
Man har helt enkelt stulit Per Albins folkhemstanke och gjort det till sitt i namn av Rudolf Kjellens nationalsocialistiska folkgemenskaps tanke – och Rudolf Kjellen förekommer naturligtvis inte i argumenten.

057-rum-PerAlbin-sz627ef2Att Sverigedemokraterna har hämtat sin inspiration från Rudolf Kjellens nationalsocialistiska idéer och inte från Socialdemokratins utvecklade folkhemstanke borde man kunna erkänna utan att reducera sina politiska ambitioner till ett falsarium.
Det enda korporativa i den regering som leddes av Per Albin Hansson var den krisuppgörelse med Bondeförbundet – nuvarande Centerpartiet – där han motvilligt – i den allmänt kallade kohandeln” – tvingades acceptera en korporativ jordbrukspolitik med handelshinder och tullskydd – måhända Sverigedemokraterna läst endast den delen av den politiska historien.

Socialkonservatismens politiska funktion var – paradoxalt nog – att rädda kapitalismen från kapitalismen själv – från de destruktiva sidor som riskerade bli ett hot mot systemet i sig självt.
En civilisationskritik mot den kapitalistiska nyttomoralism som uteslutande värderar sig utifrån den ekonomiska nyttan.
Mot det positiva som i produktionens kontinuerliga tillväxt såg medborgarnas lyckorike födas – men som i namn av tillväxt också offrade alla värden utom de ekonomiska.
En reaktion mot den andliga utarmning och otrygghet som kapitalismen orsakar.
De positiva aspekterna har – med få undantag – också anammats av
arbetarrörelsen – både den reformistiska och den revolutionära.
Demokratisk socialism har aldrig uppfattats som ett i grunden motsatt system – utan föds ur den – vid var tid – ekonomiska tillväxten.
Civilisationskritiken har därför överlämnats  till högerpartierna.
Begreppet nationalism tillhör en annan kategori än socialkonservatism.
Man kan dock vara nationalistisk socialkonservativ eller man kan vara socialkonservativ utan att vara nationalist.

Ett parti som bekänner sig till socialkonservatismen är Kristdemokraterna men med utgångspunkt från kristna värderingar.
För mig är det helt uppenbart att definitionen ”nationalistisk konservatism” är en för Sverigedemokraterna mer lämplig beteckning till den i grunden ideologiska och politiska åskådning som partiet har och haft sedan de bildades 1988 som ett eftermäle av den sedan två år tidigare nedlagda kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS).
Kort sagt det finns fog för att påstå att Sverigedemokraterna är ”tjockskallar, dumhuvuden, byfånar” som kom av det Österrikiska Ignatius sedermera i kortform och folkmun förvandlad till Nazi som sedermera kom att bli den allmänna beteckningen för Nationalsocialister eller nazister – nazisterna själva ville aldrig varken då eller nu kallas nazister utan kort och gott nationalsocialister.

Bu7FjZzCYAAfLx4Paradoxen med Sverigedemokraternas principprogram är att man är medveten samt bedrägligt återhållsam när man vill definiera sig som ett socialkonservativt parti för att visa att man är ett mittenparti som inte avvisar varken vänsterns eller högerns arv utan säger sig hämta det bästa ur båda blockens traditioner – vänsterns solidariska folkhemstanke och högerns värdekonservativa försvar av familjen och nationen.
Problemet är att man inte gör det när man säger sig vila på en nationalistisk grund så som jag beskriver det utifrån Kjellens nationalsocialism med korporativa tankar.
En idėströmmning där den centrala tanken handlar om att medborgarna i staten skall knytas till Sverigedemokraternas syn på vad som är svensk kultur se principprogram – se principprogram 2. SVERIGEDEMOKRATERNA OCH MÄNNISKAN.
Den antiliberala drömmen om att stöpa om människor till Sverigedemokraternas version av svenskhet för att skapa den perfekta befolkningssammansättningen.

Jag tror – eller rättare sagt jag vet – att det kommer bli en ständig pedagogisk uppförsbacke för partiets företrädare att behöva förklara vad man egentligen menar med socialkonservatism och med en nationalistisk grundsyn.
I synnerhet när det blir allt svårare att upprätthålla bilden av ett mittenparti samtidigt som man tydligare än tidigare lyfter fram tydliga nationalistiska tankar om folkgemenskap, homogenitet, suveränitet, etnicitet, korporatism och likriktning.
Det blir lite av ett  ”dubbelt tänkande” och ett ”dubbelt språk” där den inre ideologin är nationalistisk och den yttre populistisk – vilket inte minst den – under buller och bång – antagna socialkonservativa ideologin fick företräde mot partiets tidigare nationalistiska idéarv med en medvetenhet och tanke att attrahera bredare grupper i samhället.
Man har ambitionen att bli det största partiet för att utifrån sina tankar om nationalism dold i en socialkonservativ ideologi förändra samhället.

tumblr_m6i961bFbB1qztltbDet förtjänar påpekas att Edmund Burke – ansedd som konservatismens fader – skrev att människor ska ”nalkas statens fel på samma sätt som en faders sår, med from vördnad och bävande omsorg”.
Därför ska politiken grunda sig på människans ”säkra och mäktiga instinkter” istället för på ”förnuftets bristfälliga och osäkra resultat”.
Detta var också nationalsocialismens syn som anammades av Nazistpartiets Gregor Strasser – riksorganisationschef  – som  1932 förklarade att Nationalsocialismen citerat ”I medveten motsats till franska revolutionen förkastar rationalismen, förnuftsläran som endast vill erkänna förståndet och intellektet och inte den blodfulla viljan såsom bestämmande över folkets och statens öden”.
Med den ”förnuftstron” vill Sverigedemokraterna poängtera ”nedärvda känslor, instinkter och drifter” samt att” som politikens viktigaste uppgift inte är att försöka riva ned alla de strukturer och kollektiv som omger individen utan snarare att försöka skapa, stödja och upprätthålla normer, moral, lagar, sedvänjor och att kanalisera den nedärvda mänskliga essensen.
I Sverigedemokraternas samhälle skall vi känna och ömsint vårda principer, sedvänjor och symboler som anses vara genuint svenska sedan urminnes tider.

Hur nära nationalsocialismen vill man egentligen komma?
Och när skall människor – framförallt Moderaterna – inse att man leker med elden när man ger sitt samtycke till Sverigedemokraterna?
Ett parti som Moderaterna nu normaliserar och vill samarbeta med.
Hur detta samarbete skall ske är ännu dolt bakom mörka gardiner – kommer man att finna samarbetsformer i den reaktionära kulturpolitiken eller kanske den klimatskeptiska miljöpolitiken – vi vet inte – det vi vet är att samarbetet inte kommer att omfatta budget- och migrationsfrågor vilket synes märkligt när hennes tidigare utspel faktiskt omfattade möjligheten att fälla regeringen med hjälp av en gemensam alliansbudget med stöd av Sverigedemokraterna.
Vad avser migration så skiljer det sig inte särskilt mycket mellan dessa två partier.

 

 

 

 

Lämna en kommentar

4 kommentarer

  1. Tystnaden talar sitt eget språk…………………. | Björn Alvebrand
  2. Sverigedemokraterna ett motsägelsernas parti – del 4……. | Björn Alvebrand
  3. Sverigedemokraterna ett motsägelsernas parti – del 3……. | Björn Alvebrand
  4. Sverigedemokraterna ett motsägelsernas parti – del 2……….. | Björn Alvebrand

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: