Källkritisk granskning kan sammanfattas med Vem? När? Hur? och Varför?………….

AvpixlatI Sverige har vi två typer av medier – gammelmedia samt alternativa medier som lever sina liv på nätet främst.
Det etablerade medierna – gammelmedia – förhåller sig till de pressetiska reglerna som mer av etiska tumregler som anvisar tidningarna rörande publicistiska beslut och är således inte några lagregler.
Lagregler beträffande publiceringar i tidningar och tidskrifter samt på nätet publicerade nyheter finns i tryckfrihetsförordningen som reglerar och ger varje medborgare rätt att uttrycka sig fritt i skrift.
Lagen ger också enskilda skydd mot ärekränkningar i tidningar.
För till  exempel nättidningar och bloggar finns motsvarande regler i yttrandefrihetsgrundlagen.
De pressetiska reglerna syftar till att ge den enskilde ytterligare skydd mot publicitetsskador utöver det som lagen föreskriver.
Pressombudsmannen eller Pressens OmbudsNämnd använder ofta de pressetiska reglerna som hjälp vid bedömningar.

rasistbild-550x328-550x328Ansvarig utgivare – är ett begrepp enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som – kan ställas till svars för tryckfrihetsbrott.
De som väljer att inte registrera ansvarig utgivare faller i stället under lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor – även kallad BBS-lagen.
Webbplatser med journalistiska ambitioner ska enligt svensk lag registreras, ha utgivningsbevis samt ha en ansvarig utgivare på liknande sätt som tryckta skrifter – i enlighet med tryckfrihetsförordningen.
Exponerat, FriaTider, Avpixlat, Realisten med flera webbpublikationer väljer däremot att inte ha utgivningsbevis och ansvarig utgivare för att de anser att ”ett statligt utfärdat tillstånd som dessutom kostar pengar” skulle ”villkora pressfriheten och därmed åsikts- och yttrandefriheten … i strid med svensk grundlag, internationella konventioner och fundamentala demokratiska principer”.
Dessa webbpublikationer har dessutom placerat sina databaser utanför landets gränser – vilket för närvarande gör dem oåtkomliga för landets lagstiftning.
Yttrandefriheten ger inte – och ska inte ge – skydd för den som hotar, förtalar, kränker eller anstiftar till brott för att ta några exempel som ofta förekommer på dessa webbpublikationer där man medvetet ställt sig utanför erforderlig svensk lagstiftning.
Skulle den däremot inte skydda den som uttrycker kontroversiella, rent av stötande åsikter – är det inte längre yttrandefrihet.
Och utan yttrandefrihet är det inte längre demokrati.

Yttrandefrihet-the-SD-wayAbsolut yttrandefrihet finns för det första ingenstans i världen.
Den är mer eller mindre kringskuren överallt.
Poängen för oss här i Sverige är att den är i jämförelse ovanligt lite – och i de flestas mening rimligt – inskränkt.
Vi har ingen ”hädelseparagraf” och inget ”sanningsministerium” – som finns i många andra demokratier.
Här prövas sanningshalten i en rättegång med politiskt – parlamentariskt -sammansatt jury i efterhand.
Förhandscensur är förbjudet i lag och uppgiftslämnare har skydd i grundlagen.
Lagstiftning och pressetiska regler kastar – bland annat ”tjockskallar med slips och järnrör” – på sophögen.
Dess formidabla dumhet och odemokratiska avsikter avslöjas konsekvent.

pöbelsajternaVad man bidrar till och understödjer är den sköra yttrandefriheten på nätet genom att hävda sina alternativa mediepublikationer som – i motsats till de medier som lyder under lagstiftning och pressetiska regler  med utgivningsbevis och ansvarig utgivare – i den egentliga sanningens tjänst.
För att publicera den ”egentliga sanningen” – enligt dessa webbpublikationer – måste man således och medvetet avvika från all erforderlig svensk lagstiftning – ofta på ett mycket grovt sätt som kan betraktas som hets mot folkgrupp, hänga ut misshagliga journalister och samhällsdebattörer, publicera bilder och telefonnummer med uppmaningar som ofta faller under lagen om anstiftan till kriminell handling samt förtäckta hot mot enskilda.
Lika ofta vill man påvisa tolkningsföreträde och sanningshalt vid en utförd kriminell handling – där gammelmedia mot bakgrund av pressetiska regler och erforderlig lagstiftning undviker att skriva eller muntligen påtala en gärningsman/mäns etnicitet, namn och bild för att skydda gärningsmannens integritet innan domstol funnit gärningsmannen skyldig eller oskyldig – betraktar dessa webbpublikationer som att man döljer och censurerar medvetet för att undanhålla sanningen.
Den logiska slutsatsen av deras resonemang är att man vill avskaffa både lagstiftning och samtliga pressetiska regler för att kunna publicera deras sanning – vilket man bevisligen redan gör.

NthatDen tekniska utvecklingen har lett till att hot, hat, uppmaning eller anstiftan till brott och andra kränkningar har kunnat ta nya former.
Lagstiftningen på området är dock mycket ålderdomlig.
Det finns ett stort behov att ett utvidgat straffrättsligt skydd mot spridning av uppgifter som ligger utanför det grundlagsskyddade området.
Internet är gränslöst och i anledning av det måste det internationella samarbetet fungera betydligt bättre och framförallt snabbare – så att polismyndigheten ska kunna utreda brott som också begås på webbpublikationer där deras servrar ligger i andra länder.
Förtalslagen är lite speciell eftersom den främst riktar in sig på spridning i syfte att ringakta/ göra enskild person misstänkt för brott eller annan ogrundad misshaglig gärning.
Ofta faller dessa brott inte in under allmänt åtal utan kräver att den enskilde – eller gruppen som drabbats – driver sin sak som enskilt åtal.
Att dela/vidarebefordra/sprida är det som är brottsligt – inte vem som från början skrev eller fotograferade händelsen.
Förtal kan i vissa fall kunna bedömas utifrån andra lagstiftningar.
Exempel på sådana brott är falsk tillvitelse, hets mot folkgrupp och ofredande.
Här går dessa webbpublikationer – angivna ovan i texten – fria av samma skäl som avsaknad av utgivningsbevis och ansvarig utgivare.

Vid källkritisk analys är det viktigt att ha klart för sig vad syftet är.
Vill man bara ge dig fakta – eller vill man ge dig en viss åsikt om något?
Det är inte ovanligt att också angivna källor är färgade av värderingar av olika slag.
Det kan röra sig om mer eller mindre tydliga och uttalade politiska eller ideologiska värderingar – men det kan också handla om försök att tillrättalägga sammanhangen på ett sätt som sammanfaller med webbplatsens eller bloggens politiska värderingar.

Själv har jag aldrig hymlat med mina politiska värderingar och mitt författarskap utgår givetvis från de värderingar jag har politiskt.
Men samtidigt försöker jag berättiga mina olika politiska ståndpunkter dels genom att publicera länkar som har hög trovärdighet och som jag bedömer stärker min åsikt samt dels undvika i alla sammanhang att göra mig skyldig till vidarebefordran av material som har låg eller ingen trovärdighet.
Sådan låg eller ingen trovärdighet är – som princip – allt material som ur pressetisk synpunkt har allt i övrigt att önska.
Att publicera sådant material sänker dessutom min egen trovärdighet i min politiska gärning och skadar mer än hjälper.
Att publicera artiklar från alternativa medier – angivna ovan i texten – anser jag är grova övertramp mot bakgrund av den lagstiftning som vi har och som dessa webbpublikationer ställer sig vid sidan av.
Källkritisk granskning är svårt – men det finns några enkla regler som man enklast kan sammanfatta med –  När? Hur? och Varför?

 

 

%d bloggare gillar detta: