Från det ena till det andra…………………….


reinfeldt2öppnahjärtaFlyktingkris – öppna våra hjärtan – men var f*n är vår bostadsminister Mehmet Kaplan (MP)?
Det är bostadskris – och som det inte var nog med detta faktum så står vi inför en ökad asylinvandring också – bara någon månad före vinterns intrång.
Just nu tävlar man om hur många fler kvotflyktingar vi skall ta emot och Miljöpartiet är värst.
Missförstå mig inte – vi skall självklart ta emot våra medmänniskor som bankar på porten – men i vilken ände vill man börja?
Finns det någon koordination i regeringskansliet eller vill man tävla om vem som kan föreslå den högsta andelen kvotflyktingar bara?
En eventuell kvotlagstiftning som möjligen – och till viss del tar ifrån kommunerna – tillsammans med Landstingskommunerna – dess grundlagsskyddade självstyrelse – som har en central ställning i Sverige – och utgör en viktig del av vårt demokratiska system – jobbas det på.
En eventuell lagstiftning som torde vara både välkommen och förväntad då vissa – företrädesvis borgerliga kommuner – inte kan skryta allt för mycket med vad avser mottagning av nyanlända.
Och om det råder oenighet inom EU huruvida medlemsländerna skall tvingas ta emot en till landets folkmängd given numerär av flyktingar – så har vi nationellt samma problem.
Men problemet gäller inte bara flyktingar – vi har en ungdomsgeneration som vill sätta bo, som vill planera för sina framtida liv – för att inte tala om den så kallade arbetslinjen där arbetslösa måste flytta dit jobben finns.
Var skall alla bo – Kaplan – i miljöanpassade luftslott?

images (15)Nå – från en sak till en annan – fast det finns beröringspunkter mellan bostadskrisen och asylsökande, integration och jobben.
När Annie Lööf debatterade med Åkesson så spottade han ur sig – som ett givet mantra – ”vi skall hjälpa på plats” – några andra förslag syntes inte till.
Och mot bakgrund av att Åkesson vill dra in alla kostnader på både integration – som inte existerar i hans vokabulär ens en gång – samt stora delar av migrationskostnaderna – så var motrepliken alldeles given.
Det är bara ett enda stort fel med hjälpinsatser på plats.
Förutom att vi redan hjälper på plats så vill UNCHR – FN:s flyktingorgan – att länderna öppnar upp för att ta emot fler kvotflyktingar.
Att UNCHR uttryckt allvarlig kritik mot SD:s biståndspolitik bekommer dock inte Åkesson – uppenbarligen.
Vad organisationen behöver är avlastning vilket de ständigt ger uttryck för.
Det är inte rimligt att flyktingar kvarstannar år ut och år in i lägren som dessutom skall vara ett transitläger Jimmie kesson, SDinte någon permanentad boplats.
Men hur Sverigedemokraterna skall uppnå sin ambition att hjälpa på plats när man skär ned drastiskt på biståndsbudgeten – borde man rimligtvis upplysa oss – som enligt Åkesson inte inser verkligheten?
Under hela mandatperioden skär man ner biståndet med hela 37 miljarder.
Sverige skulle därmed gå från ett bistånd motsvarande 1% av BNP till 0.6%.
Om inte 87% av väljarkåren intresserar sig för SD:s biståndsbudget så kanske en del av deras egen väljarkår vill veta – eller det kanske bara är så att man anser flyktingar vara ”lyxflyktingar” som borde klara sig själva utan att beträda den svenska moderns jord.
Man säger sig vilja – under perioden 2015-2018 – spara 152 miljarder på migrations- och integrationsområdet – och då har man inte ens tagit med Migrationsverkets framtidsprognos så mot den kommande ökning av nyanlända – som flyktingkrisen ger upphov till – är dessa 152 miljarder mer att betrakta som underfinansierad.

De flesta ekonomer anser – ur ett nationalekonomiskt perspektiv – att invandringens effekter på längre sikt anses bli tämligen kostnadsneutral.
Men Sverigedemokraterna förhåller sig till allt annat än att någon kostnadsneutral effekt aldrig kommer att uppstå.
För dem är det bara kostnader och besvär
Tino Sanandaji, nationalekonom – ofta och anpassat citerad av SD:s företrädare – pekar på ytterligare ett problem med Sverigedemokraternas beräkningar.

– Statsbudgeten inkluderar egentligen bara kostnaderna de första åren, när invandrare är i asylsystemet. Kostnader eller eventuella vinster längre fram budgeteras inte.

Sverigedemokraternas budget är inte seriös för fem öre.
Jag har tidigare noterat och skrivit om hur man vill skära ned statsbidragen – med 53 miljarder – till kommuner och sekundärkommunerna vilket skulle slå hårt mot både pensioner och de välfärdsåtaganden kommunerna har och är skyldiga att ge kommuninvånarna.
Vill man få en nationell ekonomisk kris med denna sanslösa skuggbudget – ja då skall man rösta på dem också och vara väl medveten om vad man får och inte får.

Dyr reformMen om Sverigedemokraterna
brottas med en ekonomisk trovärdighet så brottas en del centerpartister med en trovärdig analys av regeringens åtgärder varför man ser sig föranledda att i en debattartikel på Aftonbladet debatt försäkra sig om att deras gamla vanliga mantra gått ut i stugorna.
Nej – det finns frågetecken i regeringens åtgärder också – ett är det jag beskriver inledningsvis om en minister som försvann i bostadsfrågan.
Men en hel del av de redan utlysta arbetsmarknadsåtgärderna berör också våra invandrare och därutöver finns det en del förslag för de nyanlända.
Nåväl – det efterföljande citatet är hämtat ur debattartikeln och det är vad jag vill kommentera: ”Ska vi få fler nyanlända i arbete måste det också finnas fler jobb. Det är därför obegripligt att regeringen riktar 80 procent av sina skattehöjningar, hela 27 miljarder, mot jobben”.
Tugget känns igen allt för väl – vi har hört det till leda.
Förutom att jag ifrågasätter deras angivna 27 miljarder – så sitter jag här och funderar på vilka jobb menar Centern och framförallt vad är det som kostar 27 miljarder mot jobben?
Vilka expertkunskaper står debattörerna till förfogande när man underkänner så tunga instanser som IFAU, Finanspolitiska rådet med flera?
Enligt IFAU har de gång efter annan dömt ut Alliansens jobbsatsningar som kostat oproportionerligt mycket och utfallet varit lågt – om ens något.
Och vad gjorde Centerpartiet för landsbygden under de åtta åren?
Förutom att kriminalisera tidelag och i övrigt åka gård och rike runt för att avsmaka egentillverkade gårdsviner.

För att uppdatera debattörerna så har vi ändrat årtalet från 2006 till 2015 och har därmed resultatet av Alliansens politik.
Nu gäller det för den nya regeringen att städa upp efter borgerligheten – förvisso inget ovanligt – mönstret för borgerlighetens hantering av statsfinanserna går igen.
Åtgärderna vi nu tvingas till redovisas nedan.
Uppräkningen av arbetsgivaravgifterna för unga beräknas ge en förstärkning på cirka 15 miljarder – den enskilt största åtgärden i statsbudgeten för mandatperioden – som kortats av med ett år på grund av ett ickeseriöst riksdagsparti.
Jobbskatteavdraget trappas ned för inkomster över 50 000 kronor i månaden vilket beräknas ge en förstärkning av statens inkomster på cirka 2.7 miljarder.
En särskild löneskatt återinförs på arbetsinkomster för äldre över 65 år på 6,15 procent vilket förstärker statens inkomster med cirka 1.8 miljarder.
Det blir en inkomstförstärkning om cirka 19.5 miljarder riktade mot jobben.
Så jag undrar var är de andra 7.5 miljarderna som de hittat?

Rika blir rikareDet kostar att städa upp efter Alliansens skövlingar.
För 2016 satsar regeringen 8,5 miljarder kronor på jobben.
Investeringarna byggs upp till 10 miljarder per år under 2017, 2018 och 2019. Tillsammans med satsningarna på samma områden i vårbudgeten 2015 innebär detta investeringar på 14,3 miljarder för år 2016, 17,6 miljarder år 2017, 18,9 miljarder år 2018 och dito för 2019.
Centerpartiet – som en del av Alliansen – medverkade till att sänka skatter på det mesta som gick att sänka – ja inte på tobak och spriten – fast det var ju i folkhälsan namn så den höjningen ansågs ju vara legitim och i sammanhanget rätt oskyldig.
Resultatet av den historiskt och enskilt största skattesänkningen – jobbskatteavdragen 140 miljarder – resulterade i en snedfördelning genom bättre ekonomiskt utfall för de som tjänade mest och en spark i de ädlare delarna – genom rejält minskade ekonomiska förutsättningar – för alla de som redan hade små ekonomiska förutsättningar.
Kort sagt – man sänkte ”bidragen” och ökade subventionerna till de som minst behövde det – dessutom till stor del finansierade av löneskatterna eller socialförsäkringssystemet.
Man sänkte företagens kostnader – arbetsgivaravgifter, restaurangmoms och ungdomsrabatter – i en vild förhoppning om att de skulle sänka arbetslösheten – men det blev tvärtom istället.

serie_gustafson_141001Resultatet fördelningspolitiskt har inneburit att man i stort sett slagit sönder en hel infrastruktur – järnvägen, bostadsbyggandet – dessutom minskade nationella miljösatsningar, vård och omsorgen, jämställdheten, ökade ekonomiska klyftor i samhället, minskade statsbidrag till kommuner och landsting – nu orkar jag inte skriva mer för det skulle krävas ett flertal krönikor i ämnet – och allt för att de med höga inkomster skulle få mest, företagen ekonomiska lättnader med mera.
Det är inget vackert resultat av Centerpartiet som medverkat till detta.
Och ovanpå allt har vi begåvats med ett missnöjesparti tillika  främlingsfientlig som – sin vana trogen – skyller allt på invandringen.

Högern är avkläddaVidare säger man att kommunerna skall få full kompensation för de kostnader som asylmottagningen kostar – samtidigt som man hoppas att det skall bli en jämnare fördelning mellan kommunerna.
Det kallar Centern för reform!!!!!
Hur den här jämnare fördelningen skall tillgå lyser med sin frånvaro.
Kan inte Centern tala med Moderaterna som i sin tur talar med sina moderata kommunalråd i den moderatstyrda kommunen Vellinge, eller Danderyd, Vaxholm med flera alliansstyrda kommuner – bäst är kanske att dela på arbetsuppgifterna för enligt Annie Lööf hade ni ju så roligt i er Allians.
I sammanlagt 89 borgerligt styrda kommuner tar man emot cirka 62 procent mindre nyanlända än motsvarande vänsterstyrda kommuner.
Dessutom har man inga förslag på hur man skall lösta inkvartering eller bostäder för asylsökande – den uppgiften överlät ni på diverse månglare – inte minst på en före detta skivbolagsdirektör.
Andra integrationsåtgärder som tidigare språkinlärning, sysselsättning och validering av utbildning från dag ett, första boende-garanti och utökad samhällsorientering – är inga centerförslag – delar av det har förekommit i den politiska debatten under flera år.
Dessa åtgärder är nu en del av regeringens åtgärdspaket för invandrarna förutom specifika åtgärder för att få invandrare snabbare in i produktionen.
Så håll ut kära centerpartister det blir bättre nu – äntligen på väg!

Annonser
Lämna en kommentar

2 kommentarer

 1. Hans Bodin

   /  14 september, 2015

  Hej! Kaplan verkar ha satt sig i samma stol som Attefall använt och då blir det ingen verkstad! Batra slingrade sig som en ål på kroken på agenda igår om kvoter! Centerpartiet och andra i alliansen har sneglat på Tysklands minilöner 4200kr i mån.som mer än 7 miljoner där har! Torvaldsson satte ner foten igår på agenda på ett bra sätt för sådana dumheter!
  Mvh! Hans B

  Gilla

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja det är en bedrövlig samling inom borgerligheten.
   Nu svängde ju Folkpartiet vad avser nationella kvoter vilket skulle innebära majoritet i riksdagen om det går till öppen omröstning lär förslaget falla likafullt då SD lär rösta nej i frågan.
   Det är därför viktigt att få med sig åtminstone Centern också men jag förhåller mig tvivlande.

   Tysklands minilöner har ju redan havererat så jag förstår inte att man fortsätter agitera för dessa.
   De som har heltidssysselsättning får ju vända sig till socialbyråerna så det blir ju likaväl stora kostnader för framförallt kommunerna som fått leva flera år med minskade statsbidrag.
   Vilken soppa det är.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: