Dumheter och ännu mer dumheter…………………


IF MetallJag fick – bildligt talat – en bloggartikel slängd åt mig som en replik på den krönika jag skrev under gårdagen – Näringslivets kotteri med SD påminner om Tyskland 1932…………. – och jag står fast vid vad jag skrev.
Dock kräver det en vidare förklaring.
Anders Ferbe – ordförande för IF Metall – är i – en artikel i Svenska Dagbladet föranledd av Dagens Industris avslöjande – mycket kritisk till Svenskt Näringsliv samt en del tunga näringslivsorganisationers flört med ett parti som utmärkt sig som ett både främlingsfientligt såväl som arbetarfientligt parti.
Mattias Lundbäck är den som författat sin krönika på bloggen ”Den hälsosamma ekonomisten” och utgår från en uppenbart ytlig bild utifrån sitt eget perspektiv som jag ställer mig mycket frågande till.
Den första ansatsen ur hans eget perspektiv är just inget annat än en vild spekulation – citerar:

Det han glömmer är att detta skulle vara IF Metalls våta dröm. För om invandrarna verkligen slängdes ut skulle LO lättare kunna förhandla upp ingångslönerna. Och höjda ingångslöner är organisationens primära mål. Det LO vill göra på företagsnivå vill Sverigedemokraterna göra på nationell nivå.

LO loggaJag inte bara tror utan snarare vet att den ”våta dröm” som han spekulativt skriver knappast existerar.
För det första är det en anmärkningsvärd kommentar att hävda att LO skulle ha någon som helst samsyn med SD att ”slänga ut invandrare” för att därigenom möjliggöra bättre förutsättningar för att höja ingångslönerna.
Påståendet är inte bara respektlöst mot LO som en av två parter på arbetsmarknaden – utan också i lika hög grad respektlöst mot SN och dess branschorganisationer.
Men vidare skriver han – paradoxalt – att SN ”vill ju ha låga ingångslöner” vilket enligt skribenten skulle vara skälet till en friare invandring.
Frågan är vilka motsättningar mot den invandring vi har och haft skulle baseras på möjligheten att höja ingångslöner har LO gett uttryck för?
Inga såvitt jag vet.
Skillnad i människosyn är inte det avgörande för varken LO eller SN.

Sist – men inte minst gör skribenten ett stort kardinalfel i sin spekulation när han summerar sina antaganden enligt följande;

Förklaringen till LO:s antipatier har mer att göra med att SD är en konkurrent till S. Sverigedemokraterna hade inte funnits i dag om det inte varit för LO-medlemmarnas stöd – det kan man se om man går tillbaka till valundersökningarna för 2002 och 2006. Och sanningen är att SD i praktisk politik ligger oerhört nära LO.

Anders FerbeSamt fortsätter med ”Det är också det som gör att organisationen tydligt måste ta avstånd från SD”.
Mattias utgår från att avståndstagandet baseras på motsättningar i lönefrågan – men undviker att skriva om dels SD:s vidriga syn på våra medmänniskor – något som Anders Ferbe gör tydlig i sin kommunikation med SvD – citerat:

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att företrädare för Svenskt Näringslivs organisationer så öppet flörtar med ett rasistiskt parti som vill slänga ut en stor del av dem som faktiskt är anställda inom såväl servicenäring som övrig näring.

LO:s ordförande – Karl-Petter Thorwaldsson – understryker samtidigt i samma artikel – citerat:

Vi har i flera år hört kritik från Svenskt Näringsliv om att vi vill isolera Sverige när vi slagits för migrantarbetarnas lönenivåer, och så visar det sig att de har ett organiserat samarbete med det enda partiet i Sverige som inte vill slå vakt om alla människors lika världen, säger han.

Och det är vad det ytterst handlar om – skillnaden i syn på våra medmänniskor – vare sig de är asylsökande eller invandrare som delgivits asyl samt alla invandrare som gör vad som kan krävas i akt och mening att integreras i vårt samhälle – det handlar således inte om lönefrågor där motsättningar har att förhandlas mellan parterna.
Det är således ett sjukt antagande som skribenten gör.
Det är snarare så att LO själva sett hur orden inte stämmer med hur man gör – vilket tydliggörs i min krönika.
Att påstå att SD har en löntagarvänlig politik är inte bara ett kardinalfel – det tyder i allt väsentligt hur man lyssnar på argumenten men döljer hur man handlar i riksdagen.

SNAtt SN samt vissa branschorganisationer vänder sig till SD har vissa orsaker.
Ett är att man inte ser några företagsinnovativa förslag hos det parti man stått närmast tidigare – Moderaterna – istället förklarade Moderaternas tidigare partiledare SN för ett särintresse – och den nuvarande har knappast förbättrat det intrycket – i sin iver att skåpa ut Socialdemokraterna på deras egen planhalva.
Svenskt Näringsliv och branschorganisationerna tillhör samhällsstrukturen och är lika viktiga som de fackliga organisationerna.
Men – och det förtjänar att sägas – Socialdemokraterna har inte heller de utmärkt sig särskilt mycket i näringslivsfrågor sedan de bildade regering tillsammans med Miljöpartiet.
Det som förvånar är att SN – som alltid gett ett positivt intryck av att arbeta för1348779 ett öppet och välkomnande samhälle – nu bortser från detta arbete och flörtar vilt med ett parti som har allt i övrigt att önska i det avseendet.
Det är en tråkig utveckling som sker då jag haft stor respekt för SN och den anda som varit rådande på arbetsmarknaden där SN och dess branschorganisationer gemensamt med de fackliga organisationerna – alltid sökt samförståndslösningar utifrån vars och ens perspektiv – vilket gagnat Sverige under många decennier.
I botten för dessa samförståndslösningar har värdet av människan spelat en stor roll – den synpunkten tycks man nu göra avsteg från genom sitt ihärdiga flörtande med Sverigedemokraterna.
Ska vi tala i termer av hyckleri så är det snarare Sverigedemokraterna som ger sken av en sak i argumenten men handlar i motsats till det – och här har inte bara Mattias Lundbäck fallit i Sverigedemokraternas hycklande träsk utan dessvärre många fler än han – det som oroar är att SN också tycks ha fallit i det träsket – medvetet eller omedvetet det vet jag inte – inte desto mindre oroande är det.

Lämna en kommentar

17 kommentarer

 1. Hans Bodin

   /  17 september, 2015

  När näringslivets vd Carola Lemne med en månadslön på 490000 kr. står och talar om sänkta löner så kan man verkligen tala om dubbelmoral!
  Mvh! Hans B

  Gillad av 1 person

  Svara
 2. Hans Bodin

   /  17 september, 2015

  Göran Rosenbergs tal i Storkyrkan där Åkesson inte applåderade! http://www.dn.se/webb-tv/klipp/nyheter/hor-goran-rosenbergs-tal/

  Gillad av 1 person

  Svara
 3. Hans Bodin

   /  16 september, 2015

  Hej igen! Något som störde mej igår under Riksmötet var att mycket ofta fokuserade kamerafolket in Jimmy Åkesson! Dessutom fick han en stund hos Mats Knutsson där fick rabbla upp sitt mantra igen! ”Vi ska stänga gränserna för flyktningarna i Sverige och Europa”!
  Mvh! Hans B

  Gillad av 1 person

  Svara
  • Jo… – Hans – det ”luktar” Tyskland på 1930-talet – och jag hoppas innerligt på att tillräckligt många av väljarna själva inser det före och i valet 2018 – annars går det käpprätt åt helvete för Sverige.

   Gilla

   Svara
 4. Hans Bodin

   /  15 september, 2015

  Hej! Största hotet för mänskligheten och medmänskligheten ärSN girighet samt SD!
  Mvh! Hans B

  Gilla

  Svara
  • Hej Hans!

   Två för landets utveckling omöjliga kombinationer.
   Därutöver vet vi också hur lögnaktiga Sverigedemokraterna är – säger en sak men gör en helt annan sak.
   Det är nog hur vi väl känner SN och dess ambitioner – eller egenintresset närmare beskrivet.
   Att politikerna har att ta ställning till näringslivets olika krav ser jag som tämligen naturligt då de hör till samhället som varje given medborgare.
   Men att okritisk köpa det som SN föreslår och vill på det sätt som SD gjort kan närmast betraktas som förräderi för att tala i milda termer och dessutom i all hemlighet.
   Politikernas främsta intresse skall vara det gemensamma samhällsintresset och inget annat.
   SD är ett paradoxernas parti utöver att det också är totalt odugliga i att få ihop en skuggbudget.
   Vad de lyckats med bäst av allt är att vara öppet rasistiska och dessutom komma undan med detta.
   Läste att den värsta av dem alla – Kent Ekeroth – nu också anmält Stena-line för flyktingsmuggling.
   Tidigare har han ju anmält Migrationsverket för att inte följa regeringens direktiv fastslagna i regleringsbrevet.
   När kommer den vildingen att anmäla staten för att ta emot flyktingar?

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 5. Jag tror att roten till det onda är det sedan början av 1800-talet hopplöst föråldrade ekonomiska tänkandet och agerandet.

  Om en tänkbar lösning på det på min URL-länk.

  Gilla

  Svara
  • Hej Josef!

   Det finns en tydlig poäng i det du skriver på din blogg som jag gärna ansluter mig till.
   Riksgälden lånar pengar för svenska statens räkning genom att sälja statspapper – främst obligationer.
   De som köper obligationer lånar ut pengar till staten.
   Hur budgetsaldot utvecklar sig mellan olika år beror till stor del på den ekonomiska tillväxten i Sverige.
   Vi har haft en svag ekonomisk tillväxt under hela den borgerliga regeringsperioden – de senaste 4 åren med under viss tid negativ tillväxt och sammantaget endast 0.3 procent för hela perioden.
   Tillväxten påverkar främst hur mycket skatter staten får in, men även hur stora utbetalningar staten gör i form av olika statsbidrag och andra ersättningar i socialförsäkringssystemen.
   Men staten lånar också av sina egna fonder och av den övriga offentliga sektorns förmögenhet.
   Bara en tredjedel av statens skulder består av lån man tagit från privatpersoner, statsobligationer eller företag.

   Det som var möjligt tidigare innan riksbankslagen 8 kap. 1§ tillkom – som baserar sig på Maastrichtfördraget artikel 104/1 och senare Lissabonfördraget – förbjuder svenska staten och svenska kommuner att låna pengar från Riksbanken – däremot får Riksbanken bevilja staten kredit under dagen inom ramen för betalningssystemet RIX.

   Som synes kräver det en ändring i Maastrichtfördraget och Lissabonfördraget innan en återgång kan ske till vad som var giltigt dessförinnan.
   Jag skulle kunna skriva hur mycket som helst i det ofta vansinniga ekonomiska system vi och hela västvärlden dras med – men nöjer mig så här långt.

   MVH//Björn

   Gillad av 1 person

   Svara
   • Björn – tack så mycket för Ditt svar – men Sverige är ju ej med i den ekonomiska unionen = har lite större frihetsgrader än vad t ex Grekland har ?

    Gilla

   • 8 kap. 1 §
    ”Riksbanken får inte bevilja kredit till eller förvärva skuldförbindelse direkt från staten, annat offentligt organ eller institution inom Europeiska unionen.”

    Såvitt jag kan tolka detta så finns det inget hinder i detta för att Riksbanken – på rekvisition från Riksdagen – nyproducerar pengar till staten – för att täcka statens budgetunderskott för nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv.

    En bra bild på hur det ser ut rent praktiskt här https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152576034832093&set=p.10152576034832093&type=1&theater

    M a o handlar ju detta ej alls om att Riksbanken lånar ut pengar till staten – utan nyproducerar pengar mot rekvisition = inget krav på återbetalning eller någon form av ränta eller avgift.

    Gilla

   • men Sverige är ju ej med i den monetära unionen – skulle det vara.

    Gilla

  • Hej Josef!

   Jo bäste Josef – alla 28 EU-länder är medlemmar i den ekonomiska unionen EMU – men i varierande grad.
   Sverige har valt att vara med i alla stegen i EMU utom det sista som innebär en fullständig integration i den monetära unionen med en harmoniserad finanspolitik och övrig ekonomisk politik.
   Sverige har aldrig ansetts uppfylla kravet på en stabil växelkurs – de så kallade konvergenskriterierna.
   Vi har därför valt att inte delta i den frivilliga växelkursmekanismen ERM2 som innebär att ett land knyter sin valuta till euron.
   Folkomröstningen 2003 avsåg huruvida vi skulle ansluta oss till just euroområdet vilket folkomröstningen sa nej tack till med övertygande siffror – tror det blev 55 procent som röstade nej.

   Några länder har dock gått steget längre och infört euron som gemensam valuta.
   Dessa länder bildar tillsammans euroområdet – och där är vi således inte med – tack ock lov kanske jag skall tillägga mot bakgrund av den utveckling vi sett.

   Jag tror SCB brukar genomföra årliga undersökningar för att mäta stödet för en anslutning till euroområdet och såvitt jag kommer ihåg den senaste var det en förkrossande majoritet som inte ville ha euron i vårt land.

   MVH//Björn

   Gillad av 1 person

   Svara
 1. HUMOR = INTELLIGENS | LIVETS BLOGG
 2. GÅR DET ATT ÄTA SIG FRISK OCH LAGOM VIKTIG ? | LIVETS BLOGG
 3. LUFT OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV | LIVETS BLOGG

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: