I den blindes rike är den enögde kung……………………..


asylbrandTre asylboenden nedbrunna inom loppet av lika många dagar!
Elva brandattentat har hitintills skett mot asylboenden under året!
Ett ökat våldsbeteende mot asylboenden, tiggare och flyktingar rapporteras i medierna.
På de sociala medierna finns inga begränsningar längre vad avser onyanserade invektiv.
Skrämmande – rabiata – uttryck kan studeras dagligdags med både direkta och indirekta hot och hat riktade mot både invandrare, tiggare och flyktingar – men också mot enskilda politiker, samhällsdebattörer och journalister.
Tonen mellan de politiska blocken har också blivit hätskare på sociala medier.
Framför allt är det Alliansens sympatisörer som är mest aktiva och ökat utfallen på sociala medier som Twitter och Facebook mot sittande regering – skriver John Rosenbaum på Analysföretaget Lissly som bevakar sociala medier.
Hat och hot, verbala invektiv som normalt hör hemma i slutna tveksamma sällskap – har fått bränslet kastat på elden mycket beroende på Sverigedemokraternas agerande som röner stort – allt för stort intresse i medievärlden – som blir en sorts bekräftelse som legitimerar enskilda absurda aktioner mot utsatta grupper i samhället.
Svansen efter Sverigedemokraterna öser ur sitt oförblommerade hat som väcker känslor hos de som inte drar sig det minsta för att visa sitt missnöje på ett praktiskt sätt.

Enligt polisen finns ännu inga misstänkta för den senaste tiden av bränder på asylboendena och utredningar pågår.
Man skall självklart inte föregripa dessa utredningar genom att spekulera i medierna om orsaker och vilka som kan tänkas ligga bakom.
Men ärligt – tanken slår mig och säkert flera med mig – vilka som kan tänkas ligga bakom dessa bränder mot just asylboenden.
Tanken går i en logisk riktning där hetsen, hatet och våldet slutligen kommer till ett resultat i formen av mordbränder, våld och utstuderat hat.
När kommer vi se ett massmord på grund av haten och hoten?
Jag drar mig heller inte för att tala om verkan av retoriken som legitimerar och orsakar hatet och hoten och de man kan peka ut som ytterst ansvariga genom sin ständiga opposition mot invandrare och flyktingar särskilt.
Den ger dessutom återverkningar – sakta men säkert smyger sig denna retorik omedvetet in i vanliga människors medvetande och mynnar till slut ut i ett ställningskrig – det är vi mot dem.

Nu är det oro i hönsgården Rosenbad när den alltmer populäre röde räven S smyger utanför stängslet...

Oro i hönsgården.

I en tid då vi står inför en gigantisk flyktingkatastrof som inte sett sin likhet sedan andra världskriget krävs det nationell samling.
Vi har genomlevt kriser förr och vi har klarat det genom att våra politiska företrädare insett magnituden och vilka konsekvenserna kan bli om man inte samlar sig och tar vederbörligt ansvar.
Vi har haft sådana politiska ansvarsfulla ledare tidigare.
Bara för att nämna några i nutid – Ingvar Carlsson som tog som dåvarande oppositionsledare gemensamt med regeringen ansvar för att mildra den finanskris som kännetecknades av Bildt-regeringens mandatperiod i början av 90-talet eller Olof Johansson (C) som utan att tveka ställde sig själv och Centerpartiet till regeringen Göran Perssons förfogande för att återupprätta finanskrisens följder – det var ansvarsfullt agerande.
Men – vad gör då oppositionen företrädd av Moderaternas Anna K Batra?
Ja – förutom att närma sig med allehanda politiska förslag upphov och orsak till det hat och resultaten av detta hat – också utmåla regeringen som inaktivt handlingsförlamad med cyniska tillmälen och med skämtsam retorik måla upp karikatyrer för att ytterligare demonisera regeringen för att vinna applåder och politiska poänger – ett sådant beteende går möjligen hem hos de trogna men knappast hos väljarna.
Och det kan möjligen vara berättigat under normala omständigheter men inte i en tid då det krävs ansvar och nationell samling för att möta våra svåra utmaningar.
Mycket av orsakerna kan dessutom lastas de borgerliga som prioriterat skattesänkningar istället för bostadsbyggande – det kanske trots allt var tälten som skulle lösa den bostadskris som uppkom långt innan vi åsåg de utmaningar vi nu står inför – som ett konkret resultat.
Det krävs insikt – men den saknas totalt.
ABK gör anspråk på att leda landet men visar på ett tydligt sätt att det ansvaretsd_54cfceb19606ee18c3f2232c i allt väsentligt saknas.
Att Kristdemokraternas partiledare – som också har en ambition att ingå i en moderatledd regering – agerar som en trotsig tonåring visar också på en avsaknad av ansvar som man kan förutsätta att en partiledare borde ha.
Annie Lööf – är tyst av förklarliga skäl – är för tillfället ersatt  av Anders W Jonsson vice partiledare – tycks vara den som hitintills och utifrån avgivna förklaringar vara den ende i oppositionen som har ett uns av ansvar och insikt.
Björklund lär kanske sitta hemma och fundera på varför ABK rycker Folkpartiets enda profilfråga från honom – skolan.
En lekstuga mitt i en kris där de politiska företrädarna var för sig försöker vinna politiska poänger helt befriade från ansvar vilket på ett konkret sätt visar sig i ordvalet – vem som bjudit vem till samverkan i migrationsfrågan.

skämtteckning20Medierna är inte så mycket bättre dom.
Taffliga intervjuer av rubrikhungriga reportrar som lämnat vedertagen intervjuteknik bakom sig.
Kraven på reportrarnas frågeteknik utgår endast utifrån citat eller ”pratminus” som det heter på tidningsjargong.
Själva frågan behöver därvid aldrig vara särskilt precis – ledande frågeteknik saknas oftast.
Ur perspektivet anständighet tycks man lämnat bakom sig för feta rubriker där syftet är uppenbart.
Medier är svåra att få grepp på.
Samtidigt – och som oftast hänvisar man till deras skyldigheter att granska makten – något som inte kan ifrågasättas och heller inte skall ifrågasättas.
Men när deras huvudsakliga uppgift ställs mot vanliga marknadsinriktade  affärsmetoder fylls löpsedlarna med stora feta och kolsvarta rubriker för att i någon mån nyansera själva rubriken med det efterföljande innehållet i texten.
Medierna – mot bakgrund av deras enorma genomslagskraft – måste också ta ett ansvar.
Det duger inte i en tid då nationen måste samla sig för att möta dels en flyktingkris och dels en främlingsfientlig hotbild – som de dessutom själva skriver om – som tar sig absurda uttryck i formen av rubricerade mordbränder – där lyckligtvis ännu ingen avlidit – med domedagsrubriker som en följd av tidningarnas stora förkärlek för diverse tveksamma opinionsmätningar vars uppenbara syfte tycks vara att skapa oro och tveksamhet för landets styrelse – alldeles oavsett vem som innehar ansvaret.
De som står bakom det så kallade ”alternativmedierna” har ett uppenbart uppsåt – seriösa medier skall inte nedlåta sig till samma tveksamma oros journalistik.

Carl Bildt, svensk moderat utrikesminister i det stšrsta partiet av regeringsalliansen/Moderata Samlingspartiet. Carl Bildt, swedish moderate Foreign Minister in the biggest party of the government alliance/the Moderate Party.

Carl Bildt före detta utrikesminister och moderat.

Frågan man bör ställa sig är om journalisterna hängt med i den våg av medieträning som bland annat politiker och andra makthavare genomgår för att möta medierna.
Jag råkar veta att Carl Bildts metod för att undvika svara på journalisters frågor är vida känd och används som exempel på journalistutbildningen.
Tipset som lärs ut är att man skall undvika att ställa ledande frågor – eller baka in påståenden i själva frågan.
Istället vill man försöka få intervjupersonen själv att säga det – vilket Carl Bildt är en mästare på att undvika och i stället för ställer reportern inför en fullständig kollaps – antingen en motfråga att svara på eller vara tyst – nästa fråga!
Nu är inte Carl Bild det ende som kan manövrera för att undkomma kritiska frågor – medieträningen utgår från det och använder sig också av just Carl Bildts mästerliga motrepliker – här tycks journalistiken inte hängt med.
Läste en intressant artikel om just detta för en tid sedan som jag vill citera för att förstå journalisternas ofta tillkortakommanden i möten med såphala medietränade makthavare;

Bland politiska journalister jämförs Carl Bildt med Karelin, den oövervinneliga ryska brottaren. Många politiker och andra makthavare har genomgått dyra kurser i medieträning. Men det är Carl Bildt som är den obestridlige mästaren när det gäller att skaffa sig övertaget i en intervju. Det finns så många situationer där Carl Bildt har fintat reportrar upp på läktaren att intervjuexperten Björn Häger valde att döpa om första kapitlet i sin lärobok i intervjuteknik från »Konsten att intervjua såphala makthavare« till »Konsten att intervjua Carl Bildt«.

SDWEBMedierna uppmärksammar välvilligt Sverigedemokraternas pajaskonster och  rapporterar följdriktigt alla de grova rasistiska utfall som kännetecknar detta parti – det ger både rubriker och ökad försäljning och höga – utanför all vedertagen logik – opinionssiffror – en så kallad win win situation kan tyckas.
Den motstridiga logiken må vara ett ämne för vetenskapen men för oss vanliga människor är den ofattbar där den å ena sidan skulle sänka vilket parti som helst men å andra sidan lyfter ett annat parti med för vanliga människor obegriplig retorik och en avsaknad av allt mänskligt humankapital.
Att Sverigedemokraterna gör vad som på dem ankommer i enlighet med deras politiska ambitioner kan knappast ifrågasättas – det är metoderna som skall ifrågasättas.
Man kan ju fundera ett tag på hur väl skulle Moderaterna – eller för den delen vilket annat parti som helst – som sviker sina väljare på det flagranta sätt som Sverigedemokraterna gjort och nu gör – skulle falla dess väljare i smaken.
Enligt min logiska kompass skulle ett sådant parti vara dödsdömt.
Men inte Sverigedemokraterna – de ökar istället i opinionen.
Det blir därför svårt att angripa Sverigedemokraterna med samma rapportering som  normalt skulle skada andra partier.

Val-2014-diagram-3-FIXADCa 80 procent av den svenska opinionen skulle inte rösta på Sverigedemokraterna om det var val idag.
Så det är på inget sätt konstigt att det i sociala medier finns en omfattande och bred uppslutning av humanism och solidaritet i kontrast mot Sverigedemokraternas inställning – som principiellt påminner om Ungerns politik och agerande i frågan – eller för den delen Bulgariens.
Men att kritisera seriösa medier är lika kontroversiellt som att kritisera Sverigedemokraterna med den skillnaden att där å ena sidan motargumentet är given och i det andra fallet förbundet med i förekommande fall uthängning eller i värsta fall uttalade dödshot – och mitt i allt står vi människor – knappast opåverkade.
SKÄRPNING ERFODRAS SÅLEDES!

Annonser
Lämna en kommentar

2 kommentarer

 1. Hans Bodin

   /  19 oktober, 2015

  Hej! Jag håller med dej att det ökade våldet hos dessa extrema grupper är skrämmande!
  Det är ju våra medmänniskor som flyr som behöver hjälp och då möts av detta hat! Är det så att den ökande restriktiva hållningen från framför allt M och KD av flyktingpolitiken har ett samband med att dom rika moderatledda kommunerna blir tvingade att ta emot sin kvoterad del av flyktingar!? Till sist:Carl Bildt myntade begreppet ”tyst diplomati”och det var
  enligt min mening lika med att strunta i saken!
  Mvh! Hans B.

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Jag skulle inte hålla det för osannolikt att det är som du säger.
   Det finns en oro inom de rika kvarteren ute i Danderyd och Lidingö bland flera moderatstyrda kommuner att villapriserna tendera sjunka och att området tenderar förvandlas från solsida till baksidan av månen.
   Ofta talar man varmt och rent utav kärleksfullt om invandrare men………….bara inte i mitt område.

   Ja – Carl Bildt visste när han skulle öppna truten och hålla den tyst.
   Allt hade en personlig agenda – svensk utrikespolitik skulle vara Bildt inte den svenska riksdagens.
   Har aldrig haft ett gott öga till den karln allt sedan jag stötte på honom i riksdagskorridorerna i slutet av 80 och början av 90-talet och visade tydligt vilket stånd han tillhörde.
   Inte gjorde han något som inte gav honom fördelar och den tysta diplomatin var just en realitet med honom fast han lät medierna förstå något annat.
   Dessutom befann han sig sällan på UD – den första utrikesministern som flög och for på allehanda resor kors och tvärs utan att någon egentligen förstod varför och som styrde UD via blogg och Twitter.
   Det fanns allvarlig kritik mot honom för just detta samt hans obefintliga ledning på UD som tystades effektivt ner.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: