Gnälldemokraterna……………………


voodooSverigedemokraterna gnäller – helst offentligt – att man inte får vara med och bestämma i Riksdagen.
I medieljuset vill de framstå som partiet som ingen tar debatten med och man har ingen demokratisk möjlighet att vara med och bestämma.
Men är det sant?
Nej – inte alls – Sverigedemokraterna behandlas inte mer annorlunda än något annat oppositionsparti i riksdagen.
Sverigedemokraterna representeras – efter egna förslag – i samtliga utskott bestämt av Riksdagen och antal platser i utskotten bestäms av hur stort partiet är i riksdagen.
Utöver det har dom alla möjligheter att argumentera för sin sak i riksdagsdebatterna.

B53XWRKCEAEJv-dSocialdemokraterna – som det största partiet – innehar 6 platser i vardera utskotten.
Moderaterna 4 platser.
Sedan kommer Sverigedemokraterna med 2 platser.
Övriga partier har en plats vardera i utskotten.
Utskottsarbetet fungerar som en miniriksdag kan man enklast beskriva det som.
Utskottens arbete regleras i grundlagens Regeringsform och Riksdagsordningen – som föreskriver att de ska avge betänkande i ärenden som hänvisas dit – bland annat regeringens propositioner – och att de har rätt att väcka förslag hos riksdagen – så kallade utskottsinitiativ eller motioner.
Här har Sverigedemokraterna – på ett påfallande sätt – varit det parti som varit flitigast – om än med en majoritet av motioner som närmast kan beskrivas som mer eller mindre sinnesförvirrande.
I rättvisans namn skall tilläggas att märkliga motioner brukar dyka upp via andra riksdagsledamöter än just Sverigedemokrater också – dock på intet sätt i samma storlek och antal som SD:s ledamöter presterar.

Varje utskott har ett eget kansli som leds av en kanslichef och allt mellan fem till tio tjänstemän som skall vara partineutrala.
Det är tjänstemännen som hjälper utskottsledamöterna att – bland annat – skriva de förslag till beslut som riksdagens 349 ledamöter sedan ska besluta om – så kallade utskottsbetänkanden – således innan betänkandet går till beslut i riksdagen har utskottet enats om förslaget – är utskotten oenig avgörs beslutet av utskottsordförande – en ordförande som samtliga representerade i utskottet väljer.
Några partier som inte anser att betänkandet fyller partiets önskemål eller ambition kan reservera sig – alternativt rösta nej.

1348779Sverigedemokraterna har således – utifrån sin mandatfördelning – lika stor möjlighet att påverka besluten i utskotten som alla andra partier.
Att de inte lyckas alltid beror snarare på deras radikalism och världsfrånvända politiska ambitioner snarare än på de andra partierna.
Samarbeten förekommer i stor utsträckning då sittande regering ofta styr i minoritet.
Initiativet till samarbete kan komma från såväl regeringen alternativt oppositionen i vissa sakfrågor där det krävs en majoritet för beslut.
Försvaret är en sådan fråga där man i möjligaste mån försöker skapa underlag för majoritetsbeslut så att försvarsmakten själva vet vilka förutsättningar och villkor som skall gälla över tid.
Energifrågor är en annan sakpolitisk fråga som kräver majoritetsbeslut då den berör stora delar av industrin samt medborgarna.
Flera andra sakpolitiska frågor kan ske genom samarbete mellan regering och en eller flera oppositionspartier där det bedöms finnas viss samsyn samt en avsikt att nå majoritet i riksdagen.

Migrationsuppgörelsen var en sådan explicit fråga där samtliga – exklusive Sverigedemokraterna – bjöds in till samarbete.
Anledningen till att SD inte bjöds in berodde på att det var totalt poänglöst då deras ambition och uppfattning redan var väl känd – och det fanns ingen samsyn i frågan där någon överenskommelse skulle kunna ske..
Sverigedemokraterna grät knappast över det beslutet – men inte desto mindre gnällde man i medierna över det faktum att man inte bjöds in till dessa samtal.
Och därefter – som väntat – var uppgörelsen inte tillräcklig men ändå ansåg man att partierna rörde sig mot SD:s ambitioner.
Offerkoftan sitter numer som gjuten när SD talar med medierna – och det tycks man vilja göra i större utsträckning än att arbeta demokratisk i utskotten.
Medierna är därvidlag synnerligen exalterade och ställer välvilligt upp och ger offerkoftorna all – för dem – nödvändig publicitet.

tumblr_m6i961bFbB1qztltbInga andra minoritetspartier gnäller som Sverigedemokraterna gör.
Vänsterpartiet – som ett exempel – med en representant i varje utskott gör sitt jobb i sann demokratiskt anda.
Att Vänsterpartiet inte representeras i försvarsfrågan beklagar man givetvis men man springer inte till medierna och gråter ut för det – utan accepterar demokratins spelregler.
Miljöpartiet som – tidigare inte satt med i pensionsgruppen beklagar detta faktum men gnäller inte.
När Alliansen under sin första mandatperiod – 2006-2010 – regerade i majoritet för ovanlighetens skull – bjöds inte Socialdemokraterna in på den energiuppgörelse som allianspartierna då kom överens om – beklagligt naturligtvis men inte gick Socialdemokraterna ut i medierna och spelade offerkofta för det.
Bara några få exempel på hur demokratin fungerar i riksdagen.

SD SverigeMen man kan förstå – till viss del – när den politiskt intellektuella miljön inom Sverigedemokraterna präglas av många frågor och uttryck – inte minst genom deras rikliga motionsskörd i Riksdagen – som inte formuleras i deras principprogram – som förövrigt är ett dokument i ständig förändring och som brukligt är antas i förnyad form på aviserade partikongresser eller landsdagar som man valt att kalla det.
De stängda gränsernas politik är bara ett av flera exempel på en grundsyn som strider mot allt vad en demokratisk rättsstat föreskriver.
Och som ett led i att rasera den demokratiska rättsstaten krävs politisk likriktning av alla fria folkbildningsorganisationer genom att kräva politisk likriktning av samtliga fria folkbildningsorganisationer.
Folkbildningsrådet ska – gemensamt med andra privaträttsliga organ – ställas under förvaltningslagen som därmed får en annan funktion än tidigare. Företag och föreningar, folkhögskolor och studieförbund – samtliga skall i enlighet med – i avgiven riksdagsmotion undertecknad av bland annat gruppledaren för SD i Riksdagen Mattias Karlsson – kunna avkrävas politisk enhetlighet.

PersonkultFlertalet uttryck och argument från ledande Sverigedemokrater ses oftast som rent nonsens.
Exempel på det är Ted Ekeroths uttalande för inte så länge sedan då han lovade att samtliga polischefer i landet ska avskedas ”när vi tar makten”.
De har oönskade politiska sympatier och följaktligen ska ersättas av andra med ”rätt” politisk inställning – det är knappast den svåraste frågan vilken politisk inställning som skulle vara den rätta.
Man skall ha i åminnelse att Ekeroth företräder sitt parti i rättspolitiska frågor och det kan i det sammanhanget ses som ett ställningstagande som hans parti står bakom – i synnerhet som hans partiledning inte tagit avstånd från uttalandet.
Samma Ted Ekeroth säger ”när vi tagit makten” har han också lovat att ”ta itu” med pressen – motivet är naturligtvis att man ser den svenska pressen som illojal mot Sverigedemokraterna och inte följer samma mönster som de så kallade alternativa medierna på nätet – inte heller detta uttalande har man tagit avstånd från varför man kan anta att det ligger väl i linje med Sverigedemokraterna målsättning att censurera alternativt förbjuda de fria mediernas verksamheter.
Vad man explicit menar med ”när vi tagit makten” vet jag inte – i en demokrati tar man inte makten utan den förtjänar man i allmänna val.
Så gnället är en strategi som Sverigedemokraterna lyckats framkalla en kader av sympatisörer på.
Man kan säga vad man vill om detta parti – där svaghetens lykta knappt lyser vad avser budgetarbetet – som ett av flera exempel – då lyser flitens marknadsföringslampa med 1000 lux istället – den delen har de varit skickliga på.
Men för hur länge till?

 

Annonser
Lämna en kommentar

12 kommentarer

 1. Hans Bodin

   /  10 december, 2015

  Hej! En till träffsäker ledare från Susanne!http://www.allehanda.se/opinion/ledare/men-josses-oron-over-flyktingkrisen-handlar-inte-om-rodvin Jag har själv hört liknade kråksånger!
  Mvh! Hans B

  Liked by 1 person

  Svara
 2. Hans Bodin

   /  7 december, 2015

  Hej! På tal om gnäll! Susanne Sjöstedt fina ledare förra veckan om en del av all kritik som våran Stadsminister fått utstått! http://www.allehanda.se/opinion/ledare/lofven-ska-fan-inte-tro-att-han-ar-nagot
  Mvh! Hans B.

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Tack för länken!

   Att människor kritiserar statsministern lär och bör höra till ordningen om det finns något att kritisera utifrån sina egna perspektiv.
   Men att kritisera genom klassperspektivet – som jag kan se otaliga gånger dels av oppositionspolitiker men också av enskilda individer visar mer personen bakom den kritiken än kritiken i sig själv.
   För många förutsätter att för att vara statsminister erfordras akademiska betyg och finns inga sådana så använder man sig av hans ursprungliga yrkestitel i förnedrande ordalag.
   Klassförakt vill jag kalla det kort och gott.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 3. Margareta Lidén

   /  6 december, 2015

  Hej! Jag håller med Hans B,tack för en bra lektion! Däremot blir jag lite förvirrad när jag tycker att du blandar ihop bröderna Ekeroth. Kent sitter ju i justitieutskottet och har lovat att ”ta itu” med pressen,tvillingbrodern Ted är ordförande i SD Lund och ska avskeda alla polischefer ” när vi tar makten”.

  MVH/ Margareta

  Gilla

  Svara
  • Hej Margareta!

   Tack för din kommentar!

   Nej jag blandar inte ihop bröderna Ekeroth.
   De tillhör samma parti och att den ene sitter i Riksdagen och den andre representerar sitt parti i Lunds kommun.
   Bägge har samma röst i partiet och mig veterligt har ingen i partiet tagit avstånd från varken uttalandet om att ”ta hand om pressen” eller som den ene brodern ”avskeda polischefer” när de ”tar makten”.
   I bägge fallen bör man fråga sig om detta är partiets framtida strategi alldeles oavsett man är kommunpolitiker eller sitter i Riksdagen.
   Det man möjligen kan reagera – eller snarare prioritera – är det faktum att Kent Ekeroth sitter i justitieutskottet och därmed har en bättre möjlighet att föreslå rättsstatsvidriga förslag.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 4. TonyMalmqvist

   /  4 december, 2015

  Men frågan man också ställer sig är. Hur länge kan SD bevara sina höga opinionssiffror som de ligger på nu?

  Gilla

  Svara
  • Hej Tony!

   Om jag får vara spekulativ – så många andra gör ju sig till tolkar av verkligheten så varför inte också jag.

   Nåväl jag detaljstuderade den senaste SCB mätningen och bortsett från just själva opinionsmätning framgår det också att cirka 14 procent skulle verkligen rösta på partiet den övriga andelen som redovisas som en mätning som visar hur ett valresultat skulle se ut om det var val idag cirka 20 procent.
   Jag anar ett visst missnöje av ungefär 6 procent i den mätningen.
   Dessutom avslutades undersökningen bara någon eller några dagar innan regeringen föreslog nya förändringar i asyltrafiken varför den inte finns med i undersökningen.
   Alldeles oavsett vad man tycker om dessa nya förslag så torde det attrahera flertalet av de som är missnöjda med invandringspolitiken.
   Jag tror på goda grunder att SD nått sitt tak med den senaste undersökningen – fel kan jag ha och jag reserverar mig naturligtvis – men någonstans och mot bakgrund av deras ständigt malplacerade uttryck och oanständiga invektiv som flödar fritt – trots nolltolerans – från ledande företrädare – vill jag tro att SD inte växer mer.
   Men sista ordet lär inte bli sagt i den frågan – det är till trots ett stort orostecken att dessa demagoger får fritt äga hela invandringspolitiken.

   MVH//Björn

   Liked by 1 person

   Svara
 5. oerdoeg

   /  4 december, 2015

  Hej igen! Jag sitter just och hör på finsk radio. En intervju med Claes Andersson – är namnet bekant? Före detta ordförande för finländska Vänsterförbundet och kulturminister, psykiater, poet, jazzpianist med mera. Han säger att det var plågsamt att följa med den svenska valrörelsen, där ett parti medvetet frystes ut och dess företrädare reducerades till icke-människor. Han fastslår att en sådan politik bara kommer att leda till ökade sympatier för partiet i fråga. Vad anser du om hans synpunkter?

  Gilla

  Svara
  • Hej Oerdoeg!

   Jo Claes Anderssons namn är bekant – har dock inte fört några samtal med honom.

   Jag tillhör nog den grupp som hellre hade sett att man fört en öppen dialog med Sverigedemokraterna då de valdes in i Riksdagen på demokratiska grunder.
   Men frågan är så mycket mer komplex än så.
   De flesta av oss känner väl till deras ursprung – även om de själva – av förklarliga skäl – inte vill tillstå den bakgrunden.
   Nu behöver ju den bakgrunden inte nödvändigtvis yttra sig i någon form av negativa känslor om det hade varit så att man tagit avstånd och framförallt tar avstånd från sådana uttalanden som fortfarande pågår främst av kommunpolitiker i landet men också av det yttersta skiktet i dess partiledning.
   Man införde som bekant en nollvision mot förnedrande invektiv och andra rasistiska uttalanden vilket förvisso medfört att man uteslutit många medlemmar men andra blir förflyttade alternativt att man negligerar yttranden så som exempelvis bröderna Ekeroth gjort sig skyldig till – därför tycks denna nollvision endast ha betydelse för de som står långt från den inre kretsen av partiet.

   Något som borde ha varit av mer väsentlig karaktär är en djupare granskning av deras ambitioner beskrivna i deras principprogram.
   Den granskningen – tillsammans med deras förslag till skuggbudget – har jag gjort gemensamt med två nationalekonomer och funnit rejäla brister i budgeten som skulle försätta framförallt kommuner och sekundärkommunerna i en ekonomisk kris.
   Det handlar främst om fördelning av statsbidragen som enligt budgeten skall minskas med hela 53 miljarder vilket får till följd att kommunernas åläggande vad avser välfärden kraftigt begränsas alternativt upphör helt.
   När det gäller deras principprogram vill man verka för ett homogent samhälle och ett slutet dito då man avser begära utträde från bland annat EU samt avstå de ratificerade konventioner Sverige skrivit under på vad avser mänskliga rättigheter.
   Ibland framgår det inte helt klart i principprogrammet annat än föreslagna åtgärder nationellt som får sådana följder att vi tvingas avstå ratificerade beslut – bland annat FN:s konventioner avseende de mänskliga rättigheterna.
   Något annat mycket bekymmersamt är dess vilja att verka för en politisk likriktning främmande för ett demokratiskt samhälle men ligger parat med dess ambition om att verka för ett homogent och slutet samhälle.
   Deras hängivenhet till det så kallade ”folkhemmet” förvisso grundat av Per Albin Hansson – men fjärran från Per Albins ambition då Sverigedemokraternas folkhem grundar sig på Rudolf Kjelléns folkhem långt före Per Albin Hanssons ambition. Kjellén var socialkonservativ nationalist som mötte hårt motstånd i Sverige för hans tankar och lät sig därför mer ägna sig åt att verka för den tyska nationalismen istället – som sedermera gick till ytterligheter av NSDAP eller det tyska nazistpartiet.

   Dessa ovan beskrivna ambitioner har jag saknat adekvat diskussion om – inte minst i medierna och framförallt inom public services debattprogram.
   I riksdagen negligerar man deras tokerier i skuggbudgeten – främst kanske för att man inte ser den som en realitet.
   LO har ju också granskat deras politik – främst med utgångspunkt från deras voteringar i Riksdagen jämfört med dess politiska vilja och uttalade ambition.
   Denna debatt saknar jag i Riksdagen också – måhända av samma skäl som vad avser deras skuggbudget.

   Att Sverigedemokraterna utesluts ur debatten är en sanning med modifikation.
   De har samma möjlighet som alla andra partier att föra fram sina ståndpunkter såväl i utskotten som i riksdagsdebatterna – att de har en motsatt ståndpunkt officiellt är en strategi för att öka sympatierna och därmed få fler väljare.
   De är duktiga – för att inte säga skickliga – marknadsförare och där har de lyckats långt över deras egen förväntan.
   I den demokratiska processen är det inte möjligt – utan att bryta mot regeringsformen – att utesluta ett av väljarna invalt parti i parlamentet.

   Claes Andersson har rätt i en sak – nämligen att offerkoftor tenderar öka sympatierna för de som utsätts – inte ett helt obekant fenomen som kan tillskrivas även andra partier.
   Men som jag skrev i det föregående stycket är det inte helt riktigt att de blivit utfrysta utan snarare ett sätt för Sverigedemokraterna att påvisa en sådan tendens.
   Att de allt som oftast reserverar sig mot utskottsinitiativen, betänkanden samt av andra partier avgivna motioner är snarare en sak de själva får fundera på.
   Radikalism är inte förenligt med rättsstatens funktion.
   Däremot anser jag att man skall inte reducera människor med annorlunda åsikter eller avsikter till ”Ickemänniskor” fel väg att gå och och kan närmast tillskrivas diverse medier som säger sig granska dess politik men också enskilda individer tillhöriga den vänstra sidans extremrörelser som vill förminska Sverigedemokraterna – också en felaktig väg.

   Det blev ett långt svar men jag hoppas det väckte något hos dig och du är naturligtvis välkommen med ytterligare frågor och synpunkter.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
   • Danne

     /  6 december, 2015

    Efter ha läst boken ”Innan mörkret faller” av Björn Elmbrant kan man verkligen bli mörkrädd när man nu ser SD;s utveckling. Efter att sett deras landsmöte i Lund fick jag ytterligare insikter var deras parti står för. Måtte gemene man fatta vart det bär hän om dom får fortsätta med sina förenklade budskap. Slutligen; Tack för att Du finns och kan fungera som ett fyrljus i mörkret på detta nu så stormiga hav.

    Liked by 1 person

 6. Hans Bodin

   /  3 december, 2015

  Hej! Tack för en till lektion! Populism genom gnäll är SD:s signum! Ju mer eländesskildringar desto större svans av anhängare! Vart är vi på väg med det politiska klimatet i Sverige!?
  Mvh! Hans B

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Det är en berättigad fråga – vart är vi på väg.
   Tycker personligen att det är en oroväckande framtid vi går till mötes.
   Hade det inte varit för detta högerextrema parti som nästlat sig in i vårt parlament hade jag sett mer positivt på utvecklingen om än att det är en bekymmersam tid så är den trots allt hanterbar.
   Sverigedemokraterna är ett orosmoment som behöver avlägsnas då deras radikalism inte hör hemma i vår rättsstat.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: