Sverigedemokraterna Moderaternas oönskade avkomma………………


Publicerat den 2016-02-08.
jimmie-akbAtt det finns moderater
som mer än gärna ser en koalition med Sverigedemokraterna förvånar mig på intet sätt.
Moderater har historiskt varit det parti som nära nog legat skavfötters med diktatur och fascism var helst de förekommit i världen tidigare.
Oftast – för att inte säga alltid – utifrån ett marknadsfundamentalistiskt perspektiv vilket medgett Moderaterna att också i ett – aningen förlamat tillstånd – ta avstånd från ickedemokratier så länge det inte gynnar kapitalet.
Så såg det ut under apartheidregimen – man ville inte ta samma avstånd som exempelvis Socialdemokraterna just på grund av att man ansåg det skulle störa handelsförbindelserna – många fler exempel finns för den vetgirige.
Det man haft i sitt bagage tidigare behöver heller inte nödvändigtvis  prägla dagens politik – men vad avser Moderaterna har man inte förändrat sin marknadsfundamentalistiska inställning som fortfarande präglar deras politiska förslag.
En mer naturlig koppling finns mellan företrädare för näringslivet och Moderaterna – även om Reinfeldt förpassade Svenskt Näringsliv ut i särintressets utkanter – vilket medförde att Sverigedemokraterna fyllde den luckan och passade på att ha lite kuttrasju med delar av näringslivet.
Resultatet visade sig bara några veckor – efter avslöjandet – då man gjorde en diametral tvärvändning i frågan om vinster i välfärden – lite genomskinligt och inte särskilt skickligt gjort – ger en bild av irrationellt svajig politisk ambition.

SverigedemoderaternaSverigedemokrater Moderaternas oönskade avkomma –  steget mellan dem är inte långt – den är närmare än vad vi kan föreställa oss.
Den enda anledningen att en koalition ännu inte ingåtts mellan dessa två partier är förmodligen den så kallade ”skämsfaktorn”.
Vissa Moderater bortser förvisso och gärna från Sverigedemokraternas ihärdigt pågående rasism och främlingsfientliga attityder och övrigt hycklande och talar hellre i termer – ”där våra förslag går hand i hand” – finns det utrymme för ett samarbete så borde inte det uteslutas.
Den intelligente inser dock snabbt vad som skulle kunna inträffa med ett upprättat samarbete med Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna skulle knappast försitta en sådan chans att ta sig in i politikens legitima finsalong.
Men det kommer naturligtvis inte att ske smärtfritt för Moderaterna – i vart fall inte om de fortsättningsvis vill behålla en viss form av seriositet.
Den ena köper vad den andra säljer och passar inte det Sverigedemokraterna kan man alltid hota med att lägga ner sina röster alternativt rösta på sina svurna fiender – då ryker stödet.
Därför är jag förvånad över flertalet Moderater som inte tycks tänka längre än näsan är lång.

Egentligen har jag aldrig förstått varför det ansetts finnas ett behov av Sverigedemokrater – vi har ju Moderater – även om Reinfeldt lyckades dupera många väljare med triangulering och socialliberala – ibland stulna uttryck och argument från Socialdemokraterna – reformvänliga förslag som sedermera visade sig vara allt annat än reformvänliga – så baxar Anna Kinberg Batra tillbaka Moderaterna idag till det parti det var innan Reinfeldt – det vill säga konservativt med nationalistiska influenser – det senare dold i retoriken.
Reinfeldt har – såvitt jag kan påminna mig – aldrig förklarat vad han egentligen ville med sin politik – aldrig hört honom uttala någon målsättning eller på vilken ideologisk grund han stod – förvisso kunde man se antydningar till hans vilja i de dystopiska litanior han skrev ihop på 90-talet gemensamt med flertalet av sina partikamrater som nu innehar höga poster inom partiet.
Men få har i egentlig mening granskat vad Reinfeldt ville med sitt omstöpta konservativa parti till det ”nya arbetarpartiet” – så fjärran från vad Moderater någonsin varit – att flera av de gamla Moderaterna ruskade på huvudet samt att några av dem ansåg att den gamle Gösta Boman måste snurra i sin grav.
Sänka skatter har ju varit den röda tråden, den motsatta synen på välfärdsstaten likaså, fackföreningarnas vara eller icke vara något som Reinfeldt inte lade något större krut på – inte heller lönebildningen ”i Sverige sänker vi inte löner” citat Reinfeldt – mannen som fick tunghäfta av ordet ”arbetslöshet” – paradoxalt nog emot låglönereformer – åtminstone utåt sett.

oppna hjärtanMen det gamla moderata ideologiska bagaget fans där – dock skulle förändringarna ske med andra metoder än de hans företrädare förespråkat under decennier tidigare.
Reinfeldt sa det svenska folket i allmänhet ville höra och vad som skulle vara bra för Sverige ur ett socialliberalt perspektiv – ja, nästan så att många trodde han var mer Socialdemokrat än Moderat – i vart fall blev många i mitt parti lätt förvirrade inklusive jag själv.
Moderater pläderar knappast för Socialdemokrati och de som förstod det – kallade det en bedräglig triangulering och i viss mån var det också så.
Idag faller dock pusselbitarna på plats – one by one – vad menade Reinfeldt med sitt ”öppna hjärtan” egentligen?
Ingen tidigare moderat partiledare hade talat om att öppna för fri invandring.
Var det ärligt menat – eller försåtligt?
Var det ett sätt att införskaffa sympatier från den majoritet av svenska folket som – till trots – ändå anser att invandringen och det mångfacetterade samhället är i grunden bra för Sverige?
Var hans – till synes – genuina motstånd mot Sverigedemokraterna i grunden ärligt menad?
Eller var det den försåtliga vägen till det Reinfeldtska systemskiftet vi idag ser och hör från såväl skilda delar av näringslivet som de borgerliga partierna.
Det som AKB och flertalet borgerliga ledamöter oavsett parti nu förespråkar att lägstalönerna skall sänkas för att bereda både invandrare och ungdomar vägen in i arbetslivet – ett slags bräckjärn som skulle öppna dörrarna till det eftertraktade låglönejobben – av framförallt Moderaterna och Centerns Annie Lööf som idag drömmer om en Reinfeldt i plenisalen.
Vägen till ökade anställningar genom sänkta lägstalöner och ett B-proletariat på arbetsmarknaden var svaret på Reinfeldts ”öppna hjärtan” linje. Detta kunde ju knappast ske med radikalt minskad invandring därav Reinfeldts ofta aggressiva attityd gentemot Sverigedemokraterna – de störde ju hans systemskifte och bräckjärns strategi.
Ett utstuderat psykologiskt spel för vilka Reinfeldt hade vissa talanger och som beskrivs mycket väl i en intervju av Nyhetsmagasinet Focus 2006 – det var ju faktiskt ett yrkesval han drömde om i sin ungdom om han inte skulle komma att ägna sig åt politiken.

För de som minns hur Reinfeldt talade sig varm över låglönejobben på ekonomitoppmötet i Davos behöver knappast tveka om hans dubbla budskap – ett budskap för det svenska väljarna och ett budskap inom en relativt begränsad andel åhörare utan tanke på att det också flöt ut på närvarande ekonomijournalister som avrapporterade diskussionerna utan att särskilt trycka på låglöneuttalandet – och ärligt talat hur många medborgare är intresserad av vad som framförs på detta möte – inte ens medierna ägnar det något större intresse?
Bortse från den dåliga engelskan – syna budskapet istället – som inte var tänkt att uppfattas i Sverige – hur stämde detta med hans eget uttalande ”I Sverige sänker vi inga löner”.
Reinfeldt var bara en vanlig Moderat men med en dold agenda och retorik som lade grunden för de politiska förslag och argument vi hör idag.
En fullständig medveten frånvaro av integrationspolitik som den rödgröna regeringen nu hade att förhålla sig till var också den ingående i hans planer.
Men Fredrik Reinfeldts till synes starka glöd och övertygelse att Sverige ska vara ett land med öppna gränser för människor på flykt fortplantade sig inte alls partiet – och det tror fan det när det var en begränsad andel som visste vad han ville.
AKB till och med – men med aningen av diplomatiskt tillrättalagda argument – att partiet nu står inför en omfattande syn på hur partiet skall kunna förnya sin politik för att därefter samla Alliansen inför valet 2018.
Tyvärr består den förnyelsen mer av att knyta upp de bagage man alltid burit på men med viss förnyad retorik av en gammal uppsättning och med hjälp av den pågående flyktingsituationen.
Talet om öppna hjärtan skulle vara vägen mot låglöneproletariatet och äntligen en total utslagning av hela lönebildningssystemet och arbetsrätten – utåt hyllar man dock den svenska modellen även om förslagen nu allt tydligare krockar med hyllningarna – i Annie Lööfs fall försöker hon sig på att åtgärderna är en utveckling av den svenska modellen – lite lagom fräckt.
Att Reinfeldt smög som tjuven ut i natten efter valförlusten – som för hans vidkommande måste ha varit tung då systemskiftet inte nådde ända fram.
Det är ur hans perspektiv mer än förståeligt men alla lågavlönade grupper i samhället lär knappast gråta.
Nu för Anna Kinberg Batra Moderaternas traditionella politik med nya uttryck på gammal skåpmat och som skall vila på Reinfeldts ”bräckjärn” – fast i öppen dager.
Ibland måste man gå bakåt för att se vad som kan hända i framtiden.

sd-toppen-vkwp-694Klanen runt Jimmie Åkesson är inga svaga intellektuella charlataner – det har haft år på sig att lära sig politisk strategi och taktik som de nu utnyttjar till det yttersta för att skapa möjligheter för deras ambitioner – även om det allt som oftast är genomskinligt – ibland utomparlamentariskt och avslöjande – så ger man inte upp.
Det de ursprungligen utgav sig för att vara är man lika långt borta från idag som då – många förleds tro på ”nollvisioner” och en mängd uteslutningar som skulle generera partiet en plats i Guiness rekordbok för att bevisa sin seriositet – det tycks vara en omöjlig strategi.
Att – så som de säger – återskapa ett ”folkhem” utifrån Per Albin Hanssons snitt motsägs i alla delar av deras nationalkonservativa idéer som mer motsvaras av högerpolitikern och ärkenationalisten Rudolf Kjellen – som var den som introducerade definitionen – men som Per Albin Hansson utvecklade ur ett socialistiskt perspektiv.
Inte minst vad avser deras ställningstaganden, motioner och voteringar i Riksdagen samt som ett slutgiltigt dokument när man – gemensamt med de borgerliga – röstade ner en Socialdemokratisk ledd regerings statsbudget för 2015 samt nu – och till synes – ett villkorslöst stöd för en eventuell Alliansbudget med efterföljande brevutskick till många moderata partiföreträdare ute i kommunerna i akt och mening att så split hos Moderaterna – det är ingen tvekan om på vilken kant Sverigedemokraterna ideologiskt hör hemma.

Ock om Moderaternas oönskade avkomma inte passade Reinfeldts dolda planer så passar den nu en stor andel av de moderata partiföreträdarna ute i landet som inte är svårövertalade utan kommer säkert pressa sin partiledare Anna Kinberg Batra som hitintills förklarat att något regeringsalternativ med Sverigedemokraternas stöd  inte är aktuellt.
Det som sägs inte vara aktuellt idag behöver nödvändigtvis inte gälla imorgon. Det räcker med att studera turerna avseende decemberöverenskommelsens tillkomst och avslut – ett initiativ i bägge ändar från de borgerliga – där finns mycket att lära vad avser säga och göra en sak för att därefter förkasta ett ingånget avtal – oavsett vad man anser om DÖ så är ett avtal ett avtal ingånget av två parter.
Vill den ena parten avsluta avtalet så skall det naturligtvis ske i överenskommelse mellan avtalsparterna.

saraAtt ”fälla lite regering” som en – inte helt okänd ordförande för ett ungdomsförbund tillika Kristi förkunnare med champagneflaska ansvarsfullt gav uttryck för – är kanske lite – milt sagt – kontroversiellt utomparlamentariskt men måhända i linje med den kristna demokratin – om nu en sådan existerar!
Att uttrycket i sig påvisar ett starkt förakt för demokratin behöver man kanske inte påpeka – annat än för den som uttryckte sig så illa.
Dessvärre säger dessa få rader skrivna på Twitter mycket mer än vad vi kan ana – särskilt om uttrycket meddelas av någon som aspirerar på att bli folkvald.
Sammanhangen kan vara värda att fundera på när flera moderater ger uttryck för i stort samma sak.
Att fälla regeringen bara för att Moderaterna anser att Sverige är på väg åt fel håll.
Sverige är givetvis på väg åt fel håll ur det Reinfeldtska perspektivet – arvet efter honom stöter ju på patrull.
Det som hindrar henne är just det faktum att hela Alliansen är mandatmässigt svagare än sittande regering samt att det lär bli svårt att få med Centern och Liberalerna på det moderata SD-tåget.
Moderaternas förslag om ”paus” i flyktingmottagandet är dessutom ett direkt brott mot asylrätten vars grund vilar på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och åskådliggörs i både Schengenavtalet och Dublinförordningen som Sverige ratificerat utan undantag.

Anna Kinberg Batra och hennes ungdomsförbund tycker dock att en regeringskris bör framkallas, en majoritet av moderata kommunföreträdare som fått brev av Sverigedemokraterna anser likaledes, också hennes koalitionspartner Ebba Bush Thor och hennes i sin tur ungdomsförbund – som gärna fäller lite regeringar i likhet med Sverigedemokraterna – har något emot en regeringskris.
Att man inte ser följderna för en framkallad regeringskris får väl knytas till ett svagt intellekt och svårigheter att kunna analysera.
Det som hindrar henne är knappast hennes egna förtrogna utan möjligen Centerpartiet och Liberalerna – det senare partiets ordförande märkligt tystlåten numer – luften tycks ha gått ur sedan Pisaresultaten getts offentlighet – dock har han redan tidigare gett uttryck för det olämpliga i att undanta samförstånd och ansvarstagande i en mycket orolig tid.
Utöver det har jag ytterst svårt att tänka mig både Centern och Liberalerna som ingående i en Allians vilja regera med stöd av Sverigedemokraterna – därtill finns det ett större och mer genuint motstånd för att inte säga avsky mot Sverigedemokraternas politiska ambitioner i likhet med vad som är fallet inom mitt parti och Vänsterpartiet – och ännu värre vad gäller Miljöpartiet som det parti som betraktas som det mest invandrarvänliga partiet.
Undrar om Miljöpartiet är medvetna om att de ingick i Reinfeldts psykologiska strategispel när de  2011 träffade ramöverenskommelsen om migrationspolitiken – den möttes med ilsken tystnad av Reinfeldts partivänner – att protestera mot ikonen kunde få följder.

Regeringen LöfvénNej – det finns inte tillräckligt underlag för en regeringskris idag.
Alldeles oavsett vad Anna Kinberg Batra eller hennes partivänner säger ute i distrikten så lär Stefan Löfvén fortsätta regera och förhoppningsvis förändra det som Alliansen förstörde.
Istället borde man ifrågasätta kompetensen hos alla de som förespråkar framkallandet av en regeringskris.
Även – och mot förmodan – de borgerliga skulle lägga fram en gemensam budget i höst – eller senare – och därmed förorsaka den regeringskris vissa så hett eftertraktar så kommer hela Allianspaketet inklusive Sverigedemokraterna att förlora stort på ett sådant scenario – det tycks AKB inse gemensamt med de övriga borgerliga kamraterna – utom möjligen Kristdemokraterna och ABK:s partivänner.

bloggarna

 

Annonser
Lämna en kommentar

4 kommentarer

 1. Hans Bodin

   /  9 februari, 2016

  Hej Björn! Jag tror att ledande moderater knappast vågar ta ett nyval. SD kan bli större än dom pga. nuvarande främlingshat. KD kan med stor sannolikhet få sitta utanför Rosenbad och dricka sin avslagna champagne!
  Mvh! Hans B.

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja jag instämmer med dig – det vore rent förödande och strategiskt mycket olämpligt att skapa en regeringskris så som det ser ut idag.
   Å andra sidan – om vi talar intelligens – så är avsaknaden av den AKB:s värsta bekymmer – ett bekymmer för alla de som förespråkar en regeringskris.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 1. Kompasskurs - M + SD = sant
 2. De borgerligas önskedröm – från folkhem till apartheid…….. | Björn Alvebrand

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: