De borgerligas önskedröm – från folkhem till apartheid……..


ifokus_kollavtÅret 2013 började på bästa möjliga vis för 3,7 miljoner arbetstagare i Tyskland när en lagreglering kring minimilöner trädde i kraft.
Lagregleringen innebar en lägsta nivå på 8,50 euro i timmen – cirka 80 kr/timmen – vilket medförde att arbetslösheten – mitt under brinnande lågkonjuktur – sjönk till EU:s lägsta nivå.
Den svenska högern hakade på och bad oss titta på Tyskland.
Problemet var bara att minimilönerna gjorde att tyskarna tvingades ta dubbla jobb alternativt fylla på med statliga bidrag som – av en händelse – sköt i höjden i samma ögonblick man införde minimilönerna.
Sverige tillsammans med Danmark och Italien är nu ett av
tre länder i Europa som saknar reglering för minimilöner och allmängiltiga
kollektivavtal.
Den svenska arbetsrättsliga modellen innebär att lagstiftning verkar
tillsammans med kollektivavtal och lagarna är till stor del dispositiva eller
semidispositiva.
Lönefrågan finns inte reglerad i lag utan hanteras av arbetsmarknadsparterna i form av kollektivavtal.
I den senaste undersökningen som gjorts av Medlingsinstitutet 2013 – redovisas att 90 % av alla arbetstagare i Sverige arbetar för arbetsgivare som är anslutna till ett kollektivavtal eller ett hängavtal.
Sverige har idag en organisationsgrad på i genomsnitt 70 % vilket är högt
jämfört med övriga Europa.
Den svenska modellen åtnjuter en mycket hög legitimitet generellt sett hos medborgarna.

Det finns en sanning i följande påstående;

En välfärdsstat kan aldrig skapa något socialt gott för angriparen/parasiten. Parasiten är inte en producent utan ett rovdjur som lever som en parasit på frukterna av andras arbete.
Istället för att leva enligt människans natur så är angriparen en parasit som livnär sig på andras arbetskraft och energi.
Detta är ett helt klart brott mot all universell etik.

den-svenska-modellenRörligheten inom EU och EES-området är för liten för att täcka de svenska behoven – sa Svenskt Näringsliv redan 2002.
Flyktingarna och deras anhöriga var ingen fullgod ersättning – deras ”främsta mål är ofta inte att så fort som möjligt skaffa arbete” – sa man vidare.
Svenskt Näringsliv föreslog därför att de begränsningar av arbetskraftsinvandringen som gällt sedan 1970-talet skulle avvecklas -prövningen mot arbetsmarknadsbehoven – som också gett fackföreningarna ett inflytande – skulle bort och ersättas av en enkel administrativ procedur.
Krisen i början av 1990-talet – nedskärningarna inom det offentliga och de skärpta villkoren för arbetslösa hade fått de inhemska reserverna av arbetskraft att växa och förbättrat kapitalägarnas möjligheter att tilltvinga sig eftergifter.
Nu hägrade tillgång till en industriell reservarmé av global omfattning.
2008 ändrade Alliansen regelverket i linje med förslagen från Svenskt Näringsliv.
Prövningen mot arbetsmarknadsbehoven togs bort.
Samtidigt försvann den tidigare möjligheten för migrantarbetare inom bristyrken att få permanent uppehållstillstånd redan vid ankomsten till landet. Nu kunde vilken arbetsgivare som helst ordna arbetstillstånd och rätt att tillfälligt vistas i Sverige – men för permanent uppehållstillstånd skärptes villkoren istället.
Ansökan krävde fyra år av dokumenterat arbete i landet.

sundlaglonekonkurrensNya gästarbetarsystem introduceras –  men den ordnade – temporära migrationen är i en ekonomi där lagar och avtal löses upp och stora delar av arbetsmarknaden förslummas inget reellt alternativ till den illegala invandringen.
De papperslösa blir fler även där tillflödet av gästarbetare och asylsökande ökar –  eftersom de marknadsför en idealisk arbetskraft – flexibel, billig och särskilt lämpad för arbetskraftsintensiva näringar.
Utsattheten är de illegala migranternas konkurrensfördel.
De saknar sociala, fackliga och medborgerliga rättigheter.
När konjunkturen är god går de att utnyttja dag som natt utan besvär med fackföreningar och myndigheter – och när ruljangsen stannar upp är det lätt att bli av med dem. Gathörnen väntar!
Hetsen mot invandraren förstärker utsattheten.
Den är funktionell, lönsam, vinstgivande för skrupellösa företagare.
Den främjar tillväxten av en arbetskraft som går att köpa till underpris och utnyttja i tolvtimmarspass sex, sju dagar i veckan.

ArbetarpartiModeraterna lanserade sig under Fredrik Reinfeldts ledning som det nya ”arbetarpartiet” och gjorde ”arbetslinjen” till alliansregeringens mål och mening.
Arbetslöshet, budgetbekymmer och sviktande tillväxt sades bero på att alltför många människor levde på bidrag i stället för att arbeta.
Det gällde att tvinga dem ur deras ”bidragsberoende” genom skärpta villkor i trygghetssystemen och stimulanser av arbetsviljan med jobbskatteavdrag och andra subventioner.
Till de drabbade hörde både fattigpensionärer och ensamstående kvinnor med barn – men bidragstagarna fick med den borgerliga retoriken en helt annan personifiering – med jobbskatteavdragen kunde ju nu medelklassen välja de exklusiva vinerna på bolaget som tidigare endast var tillgängliga för överklassen – så skapar man lojalitet med maktutövarna.
Folkpartiet – numer utbytt mot Liberalerna – talade om att ”bryta utanförskapet”.
”Bidragslinjen” – som man i nedvärderande mening kallade den – hade skapat särskilda ”utanförskapsområden”.
Vilka platser som åsyftades var uppenbart – förorter i storstäderna med en hög andel invandrare – definieras också som ”no good zoner”.
Därmed var motsatsparet etnifierat.
Mot strävsamma svenskar stod bidragstagarna i Rinkeby och Rosengård kort sagt.

Dagens Nyheter framställde i en ledare efter upploppen i Rosengård 2008 ”den svenska samhällsmodellen” som en produkt av – ”outtalade premisser om medborgarnas kulturella likhet”
”De höga trösklarna på svensk arbetsmarknad avspeglar detta homogenitetstänkande.
I ett sådant land är det mycket svårt att bli integrerad.
Invandrare måste tillåtas att – inom vissa ramar – bevara en egen kultur som kan skapa självrespekt i stället för kravaller.

Arbetsmarknaden måste anpassas så att även den med små kunskaper om Sverige kan klara sig själv.”
Samma argument framförde tidningen på ledarplats och kultursida efter konflikten i Vaxholm 2004 – då ett lettiskt företag med löner långt under de gällande i Stockholmstrakten försattes i blockad av Byggnadsarbetarförbundet och Elektrikerförbundet.
Kamp för kollektivavtal och sociala rättigheter blev i denna retorik ett rasistiskt färgat försvar av de blågula företrädarna.

120131_euro8”Ifall Sverige skall upprätthålla en generös flyktingpolitik och en öppen attityd mot vår omvärld, måste vi … vara beredda på att göra avkall på åtskilliga av de system som vi har byggt upp kring arbetsmarknaden och företagandets villkor, som håller nyanlända invandrare i utanförskap”, skrev de nyliberala kampanjmakarna Patrik Engellau och Thomas Gür i en rapport från Den Nya Välfärden 2014.
Fredrik Reinfeldt utvecklade tanken när han i valrörelsen samma år manade svenskarna att öppna sina hjärtan för flyktingarna.
Han försvarade rätten till asyl – fattas bara annat – men huvudsaken var en annan som jag skrev i en annan krönika den 8:onde februari – ”Sverigedemokraterna Moderaternas oönskade avkomma……………….”
Reinfeldt polemiserade mot löften om sociala reformer från oppositionens sida.
Han ställde kostnaderna för flyktingmottagandet mot utgifter för vård, skola, omsorg och socialförsäkringar – rätt i händerna på alla Sverigevänliga citat2systemkollapsare härförda av Jimmie Åkesson som i Reinfeldt såg sin ”pojken med guldbrallorna” och sköt i höjden på opinionsskalan.
På grund av tillströmningen av asylsökande skulle budgetutrymmet för sociala åtaganden krympa – hur skall Reinfeldt klara sig ifrån sin del av den KU anmälan som Jessicka Polfjärd (M) riktade mot Stefan Löfvéns regering?

gratis-jobbDumpningen av löner och anställningsvillkor – upplösningen av vunna sociala och fackliga rättigheter – hör till kapitalismens basutbud.
I de migrationspolitiska utspelen hösten 2015 närmar sig regeringen och de borgerliga allianspartierna det ideal Sverigedemokraterna och Svenskt Näringsliv länge verkat för – trycket blev till slut övermäktigt då inget annat än tält kunde erbjudas.
De asylsökande förvandlas de facto till arbetskraftsmigranter med tillfälliga uppehållstillstånd.
För en chans att stanna i landet ytterligare en tid och kanske någon gång i framtiden i trygghet återförenas med sina närmaste tvingas de underkasta sig allt som marknaden påbjuder.
Vi glider ur resterna av folkhemmet rakt ner i en apartheid light.
Ett rättslöst underproletariat med hemvist någonstans i periferin ska städa toaletterna, servera maten och stå till tjänst i hissen ute i Danderyd och andra moderatstyrda kommuner.
De borgerliga charlatanerna gnuggar händerna och föreslår det ena efter det andra alla lika absurda till sin utformning – men med det huvudsakligt och gemensamma syftet att konkurrera bort alla de man anser har för hög lön.
Det finns skäl att fundera på hur arbetstagarorganisationerna kan ta ett mer solidariskt ansvar.
Alla inom facket vill ju ha kvar den svenska modellen.
Men idag befinner sig ett fåtal förbund vid frontlinjen där den håller på att spricka.
Behöver jag påpeka att här behöver hela arbetsrörelsen resa sig mangrant upp och rycka ifrån de borgerliga förslagen ur deras händer och smula sönder det i atomer.

bloggarna

 

Annonser
Lämna en kommentar

5 kommentarer

 1. dän groteske ryttaren hattar femmenist alliansen och alliansregeringen känner avsky fördässa

   /  12 juli, 2016

  hej för att få bukt med denna massakrerar allians så borde vi införa författningsdomstol och tjänstemannaansvar och befattningsdomstolen dessa som då alliansen plockade i bort som har funnits först då kan vi styra upp det sjunkande skeppet sverabia innan den störtar ner i avgrunden jag kan inte hjälpa detta jag hatar denna allians som styr sverige-sverabia det vet inga gränser får vi in dom här domstolarna så kan vi plocka bort allians regeringen och allianspartierna dom kommer inte att gå med på att vi svenskar återställer landet och folkhemmet som det var förr dom måste bort helt om vi ska klara av att göra det inse det tackar för ordet

  Gilla

  Svara
  • Hej!

   Tack för din kommentar och visst jag håller helt med dig – Alliansen är inget bra alternativ för vår utveckling – de har ställt till en hel del som behöver repareras så låt oss för landets fortsatta välstånd hoppas på att Alliansregeringen får fortsätta i opposition under oöverskådlig tid 🙂

   Önskar dig också en fin sommar

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 2. Hans Bodin

   /  16 februari, 2016

  Hej Björn! Vi föder fler ”gökungar” än någonsin i Sverige! Miljardärerna blir allt flera. Dom blir aldrig mätta och nu ser dom ett tillfälle att bli ännu fetare på andras bekostnad! Björklund fick frågan av Jonas Sjöstedt igår om han skulle klara sig att leva på en bruttolön på 14000/mån men fick inget svar. Av erfarehet vet vi att om vi ger dom lillfingret så ryker hela handen!
  Mvh! Hans B

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Liknelsen med gökungar är mitt i prick!

   Att de som redan har vill ha ännu mer är just den sanning som annonserar trasproletariets återkomst – just i detta nu valda politiska ledamöter av – just de av vem och vilka?
   Folket väljer sina företrädare medan företrädarna företräder de som vill ha gratis arbetskraft.
   Det är så långt från samhällsnytta någon kan föreställa sig.
   Man blir bara förbannad!

   Klart att Björklund inte vet hur det skulle vara att leva på 14 000kr/m när han levt på folks skattepengar en stor del av hans liv gånger 10 den summa han vill se andra leva på.
   Empati och solidaritet avtar – hos dessa charlataner med den ökande nivån på bankkontot.
   Jag har ord för sådana som Björklund men av mänsklig hänsyn – vilket saknas hos dessa – avstår jag och håller det i tanken istället.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 1. Knegare – eaqhan

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: