Moderaternas påpassliga minnesförlust……….


Publicerad 2016-03-01

Dubbla jobbSjälvklart är det ur Moderaternas perspektiv – en tveksam skyldighet utifrån en majoritet av svenska folkets försvar av den svenska modellen – att argumentera för betydelsen av densamme och i samma andetag tydliggöra klassretoriken Det är desperat och inte värdigt en statsminister” när statsminister Stefan Löfvén nu vill gå till angrepp mot högerpartiernas – vansinniga – förslag att inledningsvis sänka lönerna för specifikt uttalade grupper i samhället.
Givetvis kan ju inte Tobé – med anspråk på att vinna gehör för de tokiga åsikter Moderaterna har och som de uppenbarligen delar med de övriga högerpartierna – underlåta sig påstå det är en missuppfattning att detta skulle påverka den svenska lönebildningen – han är ju inte dum han den där Tobé – inte om man försöker förstå den verkliga innebörden av deras angrepp på en lönebildningsmodell som tjänat vårt land så väl under snart sagt 78 år – inte minst till gagn för vårt höga välstånd.

ifokus_kollavtDet Moderaterna säger genom Tomas Tobé motsägs ju av hans bundsförvanter i de andra högerpartierna som med hot om lagstiftning uppmanar de fackliga organisationerna att hörsamma deras förslag.
Det mest anmärkningsvärda är att ett parti som i alla tider motarbetat allt vad rättvis fördelning är – nu helt plötsligt talar om rättvisa.
Moderaterna anser att rättvisa är att man skall förtjäna välfärden.
Påståenden som att alla ”nyanlända” får del av de svenska välfärdstjänsterna är ju – som så mycket annat från Moderater och Sverigedemokrater – tagna från luften.
160 000 flyktingar sökte asyl år 2015 – utan tvekan ett rekord som kräver sina utmaningar.
Men vad Tobé inte talar högt om är det faktum att alla de som sökte asyl inte nödvändigtvis beviljas asyl.

alliansenUtgår vi från Migrationsverkets uppgifter – och det gör alla ”seriösa” partier – så beviljas cirka 56 procent asyl i Sverige med utgångspunkt från statistiken som omfattar perioden 1980-2014.
Knappt 90 000 skulle utifrån den statistiken få beviljad asyl – och prognosen för 2016 är betydligt mindre än för 2015.
Att förtjäna välfärden motsägs dessutom av det faktum att Moderaterna med hjälp av de övriga allianspartierna slöt en ramöverenskommelse med Miljöpartiet 2011 – som Reinfeldt kallade historisk – vad avser illegala – eller papperslösa – flyktingar och dess möjligheter att få akut vård såsom akut tandvärk eller annan vård som kräver akuta insatser samt att barnen till de papperslösa flyktingarna skulle medges skolgång.
Papperslösa flyktingar – som torde uppgå till i enlighet med MV och angiven statistik vara cirka 75 000 om de stannar illegalt – har således inte en självklar rätt till välfärdssystemen bortsett från Migrationsuppgörelsen med Miljöpartiet – ooops det glömde Tobé.

sundlaglonekonkurrensNågot annat som Tobé glömmer bort i sin opportuna frispråkighet – andra skulle kalla det temporär minnesförlust – är den migrationsuppgörelse man kom överens med regeringen om under 2015.
Moderaterna hade dessförinnan förespråkat ett större ansvar inom EU och en bättre fördelning av flyktingar länderna emellan – men i Sverige hade motsvarande krav inget erforderlig gehör.
Nu tvingades Moderaterna att rucka på den inställningen vad avser en kommunfördelning av flyktingar – en lag som förövrigt börjar gälla idag – mot att regeringen å andra sidan fick acceptera att tillfälliga uppehållstillstånd – med flera krav – istället blev en huvudregel – samt ett utökat RUT-avdrag.
Att kommunerna tillerkänns ett anslag om 10 miljarder för den nu gällande lagstiftningen om fördelning av flyktingmottagandet.
Utöver det har – om Tobé tittar noga och gärna med förstoringsglas – så återfinns i årets budgetpropositionen inom UO18 ett anslag om stöd till kommuner för
ökat bostadsbyggande.
Det aktuella anslaget föreslås för 2016 uppgå till 1,85, mdkr, för 2017 till 1,8 mdkr och därefter till 1,3 mdkr årligen – således ett kraftigt ökat statsbidrag till kommunerna för ett ökat bostadsbyggande – ooops Tobé det glömde du också – något som Tobés parti varit med om att förhandla fram.

lindstrom3Var Tobé får sin ”utgiftsexplosion” om 93 miljarder från eller en kostnadsökning med hela 245 procent kräver nog en nationalekonomisk kullerbytta för att förklara.
Den motsägs dels av Riksgäldens senaste rapport  med ett avsevärt minskat lånebehov på grund av en kraftigt ökad skatteintäkt genom minskad arbetslöshet, ökade orderingångar för industrin samt att tjänsteföretagen redovisar en stadig uppgång samt därutöver Migrationsverkets egen ekonomiska beräkning där Anders Lundbeck – ekonomidirektör på Migrationsverket – hävdar en kostnadsökning på 29 miljarder – antar att detta beviljas i anslag för MV för att klara sina åligganden.
Totalt sett torde vi väl kunna klara de givna kostnadsökningar som flyktingströmmen medför.
Det låter som Tobés  ”utgiftsexplosion”  är mer av ett knallpulverskott än en explosion.

Löna sig att arbetaSå mot den angivna redovisningen förefaller Moderaternas krav på förtjänande av välfärden samt Moderaternas ”hangarounds” krav på lönesänkningar och lagstiftning om facken inte gör som man säger – hotar med lagstiftning – ingen annat är än en attack på lönebildningen.
Att man skenbart säger sig stå upp för den svenska modellen när man i realiteten vill sänka lägsta löner för att invandrare lättare skall få inträde på arbetsmarknaden eller som Liberalerna föreslår att sänka lönerna för sjuksköterskorna betyder i förlängningen att alla som står utan arbete tvingas konkurrera med de lönesänkningar som man föreslår.

Skämtteckning30För att bereda plats åt fler på arbetsmarknaden hjälper knappast lägre löner.
I stället måste vi lösa matchningsproblemet.
Det finns gott om arbetstillfällen, men företagen har svårt att hitta rätt kompetens.
Behovet av arbetskraft kommer även att öka inom många branscher – den ekonomiska hastighetsökningen kommer att kräva det och då skall man väl inte sänka lönerna utan att satsa på utbildning.
Lyssna ordentligt på dessa charlataner.
De vill sänka trösklar – betyder minskade kostnader för företagen.
De vill sänka lönerna – betyder minskade kostnader för företagen.
När får vi höra Tobé – eller förövrigt den samlade högern – tala om kompetensutveckling som ett sätt att minska arbetslösheten?
När får vi höra att även arbetstagarna måste få del av företagens vinster?
Aldrig är svaret – så något kors i taket lär jag aldrig behöva bemöda mig om.

bloggarna

Annonser
Lämna en kommentar

6 kommentarer

 1. Sven Thomasson

   /  1 april, 2016

  Bra sajt du har.

  Liked by 1 person

  Svara
 2. Hans Bodin

   /  2 mars, 2016

  Hej Björn! Att koppla in hjärnan innan man öppnar mun bör nog även Tobe tänka på! Låglönejobb hör inte till den Svenska modellen och skulle innebära en början till en bananrepublik!
  Mvh! Hans B

  Gilla

  Svara
  • Hej Hans!

   Nej alldeles riktigt och det tycks vara svårt för de borgerliga att inse det.
   Men de ger aldrig upp och attackerna idag är så erbarmligt genomskinliga så var och en förstår ju att man vill krossa den svenska modellen för gott – de enda som inte förstår det är dom själva – eller så förstår man men visar en falskhet utåt.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: