Det är trångt i den konservativa rabatten………………..


Publicerat 2016-03-04

Balansgång för Ebba Busch Thor – ny KD-ledare. Inspiration från den berömda scenen från Michelangelos takmålningar i Sixtinska kapellet. Den skildrar hur Gud ger Adam livsgnistan genom att sträcka ut ett finger.

Opinionssiffrorna tenderar bli allt lägre och partiets politik allt mer besynnerlig och högerextremt vad avser Kristdemokraterna – om det i allt väsentligt inte tydliggörs i partiet så visar dess ungdomsförbund – framtidens politiker – en radikalism utan motstycke.
Den radikala omsvängning som skulle bli fallet om och när återväxten synliggörs som framtidens politiker är skrämmande.
Kristdemokraterna är inget reformvänligt parti – lika lite som Sverigedemokraterna är.
Bägge är bakåtsträvande i sin övergripande ideologiska uppfattning.

60-talet – då partiet bildades – var i många avseenden omdanande.
Den ekonomiska utvecklingen var gynnsam och det allmänt ökade välståndet innebar att fler kunde skaffa sig både bil och sommarstuga eller åka på semester.
En förutsättning för den goda ekonomiska utvecklingen var att fler kvinnor nu gjorde entré på en arbetsmarknad som i stort varit förbehållen männen.
Synen på familjebildning och moralfrågor förändrades och inte alltid i positiv riktning för de religiösa organisationerna och samfunden.

kd LOW 20cmI början av 1964 uppmanade Lewi Pethrus – i tidningen Dagen med rubriken ”Nytt politiskt parti”  – till debatt mot vad de ansåg den demoralisering av samhället som pågick – kvinnoprästreformen som beslutats 1958 vållade upprörda känslor och – för er som minns – Vilgot Sjömans film 491 med Lena Nyman i huvudrollen – som gick upp på biograferna under våren 64 – blev droppen som fick bägaren att rinna över hos dessa frireligiösa fundamentalister.
En av de mer framstående i den moraldebatten var Åke Berglund – läkare med ett nazistiskt förflutet.
Man bildade en kommitté för att undersöka behov och möjligheter att bilda ett kristet parti som i mars 1964 samlades i Stadsmissionens lokaler i Gamla Stan. Där samlades ett antal pingstpastorer och konservativa och högerextrema personer för att diskutera ett partibildande.
En interimsstyrelse bildades och en programkommitté tillsattes och i slutet av mars 1964 meddelades att ett nytt politiskt parti bildats.
Partiet skulle heta Kristen demokratisk samling (KDS) och partiledare blev pastorsadjunkt Birger Ekstedt.
Efter partibildningen bildades kommittéer på det lokala och regionala planet och i Stockholm blev Harald Ljungström ordförande och första namn på Riksdagslistan och tredje namn på Riksdagslistan var pastorn i Maria församling Eric Grönlund – som också var kaplan i Sankt Michaels orden som stödde Ljungströms nominering som första namn på Riksdagslistan.
Harald Ljungström hade ett nazistisk förflutet genom sitt medlemskap i Sveriges Nationella Förbund (SNF).
Den ledande i Sankt Michaels orden var advokaten Ulf Hamacher som också var verksam inom SNF och Ungsvenska klubben – en klubb som var samlingspunkt för gamla nazister – där påträffades också Tommy Hansson Sverigedemokrat och tidigare chefredaktör för SD-Kuriren samt ivrig homofob tillika förespråkare av skendränkning som förhörsmetod.
Advokat Ulf Hamacher bistod dessutom Harald Ljungström med att skriva KDS:s första partiprogram.

kristdemokraterna2001 bytte partiet namn – för vilken gång i ordningen vet jag inte – men nu skulle de heta Kristdemokrater kort och gott – samtidigt som man antog ett nytt partiprogram.
Partiet  presenterade sig nu som ”ett värdeorienterat idéparti” – inte ett reformorienterat dito – och bildades – enligt egen utsago – inte för att slå vakt om någon särskild samhällsgrupps intressen utan för att främja idéer med grund i den kristna etiken.
När andra riksdagspartier betraktar hållningen i livsåskådningsfrågor – eller mer specifikt underlivsfrågor – som en privatsak så motiverar Kristdemokraterna ofta sina ställningstaganden i olika frågor med utgångspunkt från sin kristna filosofi.
Att grunda sin politik på en bestämd filosofi innebär också att man i många frågor anser sig sitta inne med den absoluta sanningen som man anser sig ha rätt att tvinga på andra människor.
När Kristdemokraterna ingick i den borgerliga regeringen 1991 – 1994 genomdrev de att – utifrån den filosofi som utgör grunden för Kristdemokraterna – skulle läras ut i våra skolor som en sanning.
Skolorna skulle ha en läroplan som ”hävdar” kristen etik.

kds1982Alf Svensson var den som insåg att – för att undvika dåliga negationer och förbudsstämplar – skulle en bättre pedagogisk argumentation – kalla det ett försök i den svåra trianguleringskonsten som Reinfeldt och hans närmaste utvecklade så genuint – för sina frågor vara nödvändigt.
Det dög inte att säga ”nej till fri abort” det skulle sägas ”ja till livet” eller att säga att ”mamman skall stanna hemma och passa barnen” så talar man nu istället för valfrihet att stanna hemma – andemeningen var dock detsamma i kristen konservativ anda.
Genom denna taktik ansåg Kristdemokraterna att de skulle kunna påverka bland annat skol-, abort- och familjepolitiken, dödsbegrepp, homosexuellas ställning och stamcellsforskningen inte minst.
Och eftersom kristdemokraterna anser sig sitta inne med absoluta sanningar ser man heller inget fel i att utöva utpressning för att genomdriva sina uppfattningar – detta förutsatt att man hade vågmästarroll givetvis – men också inom allianssamarbetet kunde det vara verksamt.

göran-hägglundFör att fiska röster vid valet 2006 drog sig inte Göran Hägglund för att propagera för sänkt bensinskatt trots att han måste ha förstått att det med hänsyn till miljön var alldeles galet.
Han fiskade också röster genom att driva frågan om fastighetsskatten som skulle avskaffas om Alliansen kom till makten.
Trots att såväl Lagrådet som Skatteverket ansåg att det förslag – som sedan genomfördes – knappats inneburit att fastighetsskatten togs bort.
Vad som skedde var att skatten omfördelades – de redan rika fick stora skattesänkningar.
Betalar för detta gör de som sålt fastigheter och gjort ”vinster” – som ofta inte är några reella vinster utan beror på inflationen.
Allra värst drabbas de som fått uppskov med reavinstskatten och nu får betala ränta.
I den gruppen finns barnfamiljer – och änkor som sålt sina fastigheter och investerat i bostadsrätter – och plötsligt fann att deras boendekostnader ökade med tusentals kronor per år.
Det Kristdemokraterna – med hjälp av Moderaterna – drev igenom var ett slags retroaktiv beskattning som tidigare varit främmande för svensk lagstiftning.
Många framstående ekonomer ansåg att det var helt fel att ta bort den skattebas som fastigheterna utgör.
Jag behöver väl knappast tala om att jag instämmer med dessa ekonomer i det helt felaktiga beslutet.

metro2007 lade alliansregeringen fram ett förslag till kommunalt vårdnadsbidrag – bakom det förslaget stod Kristdemokraterna och vårdnadsbidraget infördes 1 juli 2008.
Vårdnadsbidraget innebär att skattepengar används för att hålla barn borta från förskolan.
Det är en utveckling som går åt fel håll – den motverkar jämställdheten där främst kvinnor drabbas då det är dom som mest utnyttjar bidraget – ofta också arbetslösa.
Det går inte att försörja sig på vårdnadsbidraget och det ger heller inga pensionspoäng.
Vårdnadsbidraget bidrar till att barn och kvinnor i till exempel invandrarfamiljer får det ännu svårare att integreras i det svenska samhället – det blir bara patetiskt med de ytterligare förslag man har i invandringsfrågan som direkt skulle försämra den gruppens möjligheter att försörja sig själva.
Men det stimulerar till en hemmafrupolitik i sann konservativ religiös anda och jag finner likheter med exempelvis Sverigedemokraternas ambitioner vad avser kvinnans roll i dels ett KD samhälle och dels SD samhälle liktydiga.
Kristdemokraterna tycks inte sky några medel för att rättfärdiga en barn- och kvinnofientlig politik – men det förstår de inte själva.
Vid Kristdemokraternas riksting 2010 röstades ett förslag igenom om att frågan om sambeskattning skulle utredas – gissa var de kommer att få stöd för det någonstans?
Svaret är Sverigedemokraterna – återigen.
Sambeskattningen avskaffades 1972 och innebar att par där den ena parten tjänade mer än de andra fick mindre skatt än om de beskattats var för sig. Avskaffandet av sambeskattningen innebar att jämställdheten mellan kvinnor och män ökade och stimulerade kvinnor till att förvärvsarbeta – alldeles förfärligt enligt Kristdemokratisk familjepolitik.

sd_54cfceb19606ee18c3f2232cRedan under Almedalsveckan 2009 började Göran Hägglund använda en vokabulär som påminner om Sverigedemokraterna.
I en debattartikel i Dagens Nyheter den 18 september 2009 gick han till angrepp mot vad han kallade vänsterns kulturelit – ’konstnärer som lever på att provocera och sprida olust i det offentliga rummet.” –  en vildvuxen metaforik som man möjligen kan småle lite försynt åt – om man inte ser en betydligt allvarligare politisk strategi bakom dessa uttalanden.
Själv ansåg han sig företräda sunt förnuft och vanligt folk som levde i verkligheten – någon som kände igen sig i detta var Jimmie Åkesson (SD) som ju bildar sin politiska verklighet på magkänslan.
Som politiskt sakkunnig och talskrivare hade Hägglund anlitat Fredrik Haage med ett förflutet i Fria moderata studentförbundet.
Hans medverkan i den reaktionära tidskriften Salt och som ledarskribent i Svenska Dagbladet var uppenbarligen meriterande nog för Hägglund och hans parti.
När KDS en gång bildades lockade partiet till sig högerextremister och gamla nazister.
Nu tycks partiet fiska i just dessa grumliga vatten återigen.
Partiet är en blandning av långt gående konservatism och populism med en bakåtsträvande idépolitik.

Sanct Michels orden hade som valspråk – översatt från latin till svenska –  enligt följande;

– Var sluga som ormar och menlösa som duvor.

imageDet förefaller som om Kristdemokraterna gjort valspråket till sitt.
Kristdemokraterna står uppenbarligen i många frågor mycket nära Sverigedemokraterna och har – enligt mig – inget berättigande i svensk politik.
Idag lyckas de bara presentera historielöst skitsnack för att rättfärdiga angreppen på den svenska lönebildningen – helst med lagstiftning.
Kristdemokraterna är ett konservativt parti som av principiella skäl är emot förändring om den inte bygger på kristen etik.
Det är ett parti för folk som tycker att det är bra som det är – fast ännu bättre om nu var förr – precis som Sverigedemokraterna vill när man säger sig vilja återskapa ett ”folkhem”  men ett folkhem i deras tappning.
Det börjar bli trångt i den konservativa rabatten.

bloggarna

Annonser
Lämna en kommentar

2 kommentarer

 1. Hans Bodin

   /  4 mars, 2016

  Hej Björn! I mitt tycke så hittade KD bara på dj.skaper under dessa förödande år av alliansens politik. Dom reade ut Vin&sprit, apoteken,halva bilprovningen och så allt som det du omnämnt. Jag hoppas att Ebba får fortsätta att sitta på åhörarplats i riksdagen!
  Önskar dej en trevlig helg!
  Mvh! Hans B.

  Gilla

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja jag instämmer med dig – vad tillför detta parti svensk politik egentligen?
   Ett bakåtsträvande parti med samma rötter i den bruna myllan som Sverigedemokraterna om än inte lika öppet.
   Det som gjorde mig mest förbannad – utöver dessa försäljningar av fordonsbesiktningen, Vin & sprit och Apoteken i synnerhet, Apoteken som Hägglund hemligstämplade av företagsekonomiska skäl – var fastighetsskatten som i verklig mening endast gynnar innehavare av slott och herresäten tillika villor med tiotals miljoner i värde.
   Och svenska folket hade inte en susning om hur denna fastighetsskatt endast gynnade dessa innehavare.
   Över en natt tog man bort skattebasen för fastigheter – och vad värre var – detta fanns inte i varken Moderaternas eller Centerns ambitioner att förändra fastighetsskatten men lät KD agera ledare i den opposition mot fastighetsskatten som funnits i åratal i akt och mening att låta dom få något avgörande inom Alliansen – så förbaskat sjukt.

   Önskar dig och hustrun också en trevlig helg.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: