Hata och hota gärna framför badrumsspegeln – men akta dig för att göra detsamma på nätet…..


Publicerad 2016-03-13

AvpixlatDet allt mer omfattande näthatet som består av kränkningar, hot om våld mot enskilda personer – även förtäckta hot – såväl som i grupp som förekommer på sociala medier har resulterat i ett förslag eller betänkande  från justitiedepartementet –
”Integritet och straffskydd Sou-2016-7″ – som nu är ute på remiss hos berörda myndigheter.
Avsikten är att betänkandet skall resultera i en proposition som riksdagen tar ställning till med angivande av tre datum då lagstiftningen skall börja verka.
Lagändringarna i brottsbalken i fråga om ”olaga hot, ofredande och olaga integritetsintrång” ska träda i kraft den 1 juli 2017, medan lagändringarna i fråga om ”förtal och förolämpning” ska träda i kraft den 1 januari 2019. Lagändringarna i tryckfrihetsförordningen ska träda i kraft den 1 januari 2019.
Lagändringar – gällande lagen 1998:112 om ansvar för elektroniska anslagstavlor – bloggar och hemsidor med flera – offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 samt brottsskadelagen 2014:322 – ska träda i kraft den 1 juli 2017.

rasistbild-550x328-550x328Utredningen – som letts av lagrådet vid Högsta domstolen Gudrun Antemar har till sin hjälp haft erforderlig hjälp av de rättsvårdande myndigheterna – domstolar, polis, och medieutgivare,  personal från justitiedepartementet med flera – föreslår i enighet att det förstärkta skyddet för den personliga integriteten är en absolut nödvändighet samt att med hänsyn till remisstiden,  beredningen inom Regeringskansliet och riksdagsbehandlingen – samt den tid som kan behöva tas i anspråk för information, utbildning och andra liknande insatser inom rättsväsendet – genomförs så snart det är möjligt mot de angivna datumen som en senaste målsättning.

Jag kommer inte att i detalj beskriva förslagen utan snarare beskriva de föreslagna ändringar som kan ha betydelse för den personliga integriteten och straffvärdet – samt eventuella ersättningar till brottsoffer – som föreslås.
Det är viktigt att poängtera att remissutlåtanden som inkommer kommer att beredas i regeringskansliet och därför kan det slutgiltiga förslaget som sänds till riksdagen för beredning komma att skiljas på flertalet punkter.
Dock är de föreslagna lagändringarna till för att förhindra brott samt lagföra brott mot personer som vistas på sociala medier som genom olaga hot, förtal, förolämpningar, ofredanden samt ett straffrättsligt skydd mot spridning av integritetskränkande uppgifter och ett förnyat rättsligt ansvar för de som tillhandahåller elektroniska anslagstavlor – bloggar och hemsidor bland annat – samt erforderlig brottsskadeersättning.

NthatStraffrättslig bestämmelse om olaga integritetsskydd.
Den nya straffbestämmelsen som införs i Brottsbalken (BrB) om olaga integritetsintrång, olaga förföljelse, förtal, förolämpning – som också skall omfatta nätet – skall avse  den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida bild eller bilder eller annan uppgift om någons sexualliv, bild eller annan uppgift om någons hälsotillstånd, bild eller annan uppgift om att någon utsatts för ett allvarligt brott, bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller  bild på någons nakna kropp.
Straffet för brott av ”normalgraden” ska vara böter eller fängelse i
högst två år.
Enligt förslaget ska det även införas straffbestämmelse om grovt brott där
straffet ska vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Huvuddraget i betänkandet är att påvisa en bred syn samt föreslå att det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet dels kan integreras i befintlig lagstiftning dels föreslå tillägg i befintlig lagstiftning som bättre kan skydda de som utsätts för hot och andra kränkningar på nätet.
Hatiska och kränkande yttranden som ligger nära hot ska kunna straffas som lägst ofredande på straffskalan.
Förtalsbrott skall förtydligas så att skyddet stärks mot att utpekas som brottslig eller andra nedsättande uppgifter som skadar anseendet.
Bedömningen av när ett förtalsbrott ska anses som grovt ska göras mer nyanserat genom att det ska beaktas på vilka uppgifter som kan spridas via internet.
Förolämpningsbrott ska skydda människors självkänsla och värdighet.
Straffansvaret för den som tillhandahåller en tjänst för att skicka in och ta del av andras bilder och meddelanden, exempelvis vissa sociala medier – såsom Facebook, Instagram, Twitter med flera samt bloggar och hemsidor – utvidgas så att också meddelanden som uppenbart innebär olaga hot eller olaga integritetsintrång innefattande även förtäckta hot – ska tas bort eller hindras från att spridas vidare.

Lagstiftningen som vi har idag ger inte ett tillräckligt skydd åt de som utsätts för hot, hat och sexuella trakasserier, kränkningar med mera på nätet.
Det samma gäller för journalister, samhällsdebattörer och andra som deltar i det offentliga samtalet.
Ytterligare ansvar måste läggas på utgivarna då kränkande material som ligger kvar på nätet är en pågående kränkning.

Sammantaget har man i betänkandet observerat och belyst flertalet scenarier såsom förvanskning av foton, våldsskildringar med ett medvetet syfte att kränka och förtala etniciteter eller kulturer, fejkade konton med syfte att sprida felaktig – och delge kränkande information – om den som innehar huvudkontot – kallad integritetskränkning.
Allt detta resulterar i en risk för att människor avstår från att ge uttryck för
sina åsikter och att den fria debatten och åsiktsbildningen hämmas.
Sist men inte minst är det alltid det sunda förnuftet som gäller även på nätet och de som medvetet utsätter andra för hat och hot med vidstående kränkningar eller uppmaning om våld lär leva ett liv på nätet som innebär risk för straffrättsligt ansvar för sina handlingar när lagstiftningen anpassas och eller utökas i skilda avsnitt.

Till de som har ett ytterligare fördjupat intresse av betänkandet – ta gärna del av den och kom gärna med synpunkter och jag lovar att vidarebefordra relevanta synpunkter till justitiedepartementet.

Länk till rapporten: Integritet och straffskydd

bloggarna

 

Annonser
Lämna en kommentar

2 kommentarer

 1. Hej Björn! Det här är mycket välkommet! När förnuftet sviker så måste det sättas ramar:
  Med vänlig hälsning! Hans B

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja där förnuftet sviker krävs lagstiftning och den är välkommen.
   Jag är ju också aktiv på både Facebook och Twitter och konstaterar rent vidriga kommentarer ibland något man aldrig trott vara möjligt om man inte är direkt sinnesförsvagad.

   Besök mig gärna på Facebook om du känner för det där brukar jag förekomma dels med det jag skriver här och diskussioner i i anledning av artiklarna dels mindre uppdateringar från regeringskansliet som är av intresse för allmänheten.

   https://www.facebook.com/bjorn.alvebrand

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: