Det är en ofantlig skillnad mellan barn och sopsäckar……………


Publicerad 2016-03-22
ValfrihetsstressFöre 1970 drevs apotek och stora delar av öppenvården i Sverige i privat regi.
Men under 1970-talet genomförde den socialdemokratiska regeringen en kraftig expansion av den offentliga sektorn inom skola, vård och omsorg och apoteken förstatligades.
Välfärden skulle inte präglas av alternativ eller vinstintresse var den allenarådande politiska inställningen vilket ständigt motarbetades av de borgerliga.
Bakgrunden var att vi inte ville se samma utveckling som företagsdrivna daghem i USA med dålig kvalitet som fått öknamnet ”Kentucky Fried Children” som ett av många exempel.
Sopsäckshantering kan de borgerliga gärna ägna sig åt – barn, äldre och alla övriga vårdtagare skall inte behöva utsättas för den borgerliga privatiseringshysterin.
Stödet för den offentliga sektorns dominans började kraftigt sjunka
hos svenskarna.
Missnöjet med en ineffektiv offentlig sektor tog sina första uttryck vid den borgerliga valsegern 1976, men det var först under det nästkommande decenniet som utvecklingen tog fart.

MaktutredningMaktutredningen – en statlig utredning som tillsattes av dåvarande statsminister Ingvar Carlsson (S) 1987 och kom med sitt slutbetänkande SOU 1990:44 – kan laddas ner i slutet av artikeln – noterades att många som kom i kontakt med den offentliga sektorn kände ”tyst vanmakt” och att ”områden som skola och sjukvård kännetecknas av brist på valalternativ”.
Under en borgerlig regering – Carl Bildt 1991/1994 – genomfördes en rad valfrihetsreformer – kommunallagen
ändrades så att privata företag kunde utföra äldreomsorg, företag tilläts att driva dagis med vinstsyfte, friskolereformen öppnade för konkurrens inom skolan och husläkarreformen innebar att invånarna kunde välja läkare.
Ett genomgående politiskt mönster är att borgerliga regeringar har drivit på privatiseringar genom nationella reformer – medan Socialdemokraterna
i regeringsställning har bromsat utvecklingen – dock utan att riva upp redan genomförda privatiseringar.
Inte heller på den kommunala nivån finns det någon socialdemokratiskt styrd kommun som varaktigt och på bred front har minskat den privata produktionen av välfärdstjänster.

30992_496306987060826_1330422218_nRegeringen Reinfeldt införde ”skolpengsmodellen” i barnomsorg och hemtjänst samt genomdrev 2008:962 i majoritet ”Lagen om valfrihet” (LOV) i alla Sveriges kommuner vilket vi Socialdemokrater röstade emot – Alliansen ville också tvinga kommunerna att leva upp till lagen om LOV men bromsades av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Synen på privat produktion av välfärdstjänster är en tydlig höger– vänster-fråga i svensk politik – särskilt vad avser vinstuttagen inom skattefinansierade verksamheter där Socialdemokrater vill begränsa vinsterna och öka behovet av kvalité och bemanning medan Vänsterpartiet vill helt stoppa vinster men anslutit sig till den utredning  kommittédirektiv 2015:22 som kommer att lämna sitt slutbetänkande i november i år.
Kommunpolitiker från partierna inom Alliansen är mer positiva till privata entreprenörer och friskolor än kommunpolitiker som representerar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

VårdkaosDen stora frågan i dagens debatt är vinstbegränsning eller fortsatt vinstmaximering.
Det finns en klar ideologisk skillnad mellan vänster och höger i debatten.
Utvecklingen följer egentligen vad som framkom i Maktutredningen som presenterade sitt slutbetänkande 1990 där svenska folket efterlyste valmöjligheter inom offentligt finansierad verksamhet – den valmöjligheten kommer inte att begränsas utan det handlar om att minimera kapitalistiska skadeverkningar genom en begränsning av en omfattande skatteplanering där vinsterna spelar en avgörande roll på bekostnad av kvalité och bemanning.
Socialdemokraternas  syn på välfärden utgår ifrån våra värderingar om frihet, omtanke, jämlikhet och gemensamt ansvarstagande.
Alla individer har en skyldighet att bidra och alla har rätt att få del av skola, vård och omsorg.
Välfärden ska vara av hög kvalitet och finansieras gemensamt via våra skatter.
Välfärden ska fördelas efter behov och inte efter köpkraft.
Alla ska ha rätt att välja – skattemedel ska hanteras på ett effektivt sätt och lika regler kring öppenhet och insyn ska gälla i alla skattefinansierade verksamheter.
Detta är vår utgångspunkt och det kan aldrig bli förhandlingsbart oavsett vad högertrojkan vill.
För oss socialdemokrater är kvaliteten i skolan, vården och omsorgen absolut viktigast.
Vi vill se en vinstbegränsning – så att det inte längre går att göra stora vinster på bekostnad av kvalité och bemanning.
Därom skall det inte råda någon som helst tveksamhet!

vinster i välfärdenI min föregående artikel – publicerad 2016-03-20 – där jag påvisade ett antal undersökningar som visade en klar – för att inte säga förkrossande – majoritet för vinstbegränsning genom återinvestering samt ökad kvalité och bättre bemanning inom både vård- och äldreomsorgen samt skolan.
Möjligheten att göra privata vinster i offentligt skattefinansierad verksamhet, är måhända inte unik för Sverige – dock mycket unikt bland de nordiska länderna.
Vad avser friskolor som finansieras helt med skattepengar utan vinstbegränsning är vi numer inte bara unika bland våra nordiska grannländer utan i hela världen.

Note: Den som vill ladda ner hela Maktutredningen  kan göra det genom att klicka på länken SOU 1990:44 – den kräver dock cirka 180 MB ledigt utrymme på din dator.

bloggarna

Annonser
Lämna en kommentar

4 kommentarer

 1. Helt riktigt. Det finns inte en enda entreprenör som startar en verksamhet utan vinstintresse. Det är ju själva syftet och det borde ha varit uppenbart redan från början. För att gå med vinst måste man ju dra in på något och det blir på personalsidan (med alla de konsekvenser det får för övrig personal) och på själva verksamheten. Inte konstigt att folk klagar, men minns de detta vid nästa val, kan jag undra.
  Kao

  Liked by 1 person

  Svara
 2. Hans Bodin

   /  22 mars, 2016

  Hej Björn! Privatiseringarna har kantas av girighet och skandaler.Bla. den här.http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18565667.ab Ädelreformen var ju också verk av Bildtregeringen som tog bort servicehus och ålderdomshem och jag har som volontär sett hur äldre tynar bort i sina lägenheter nerdrogade av psykofarmaka och sömntabletter. LOV är i grunden tänkt som en möjlighet för rika pensionärer att köpa sig lyxboende!
  Mvh! Hans

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja borgerligheten har då aldrig förnekat sig – din länk är bara ännu ett tydligt exempel på den rovgirighet som privatiseringarna utgör.
   Just denna förskola var det ju en Folkpartist – numer Liberal – som förgyllde hans kassakista.
   Förövrigt nedlagda skolor där eleverna meddelades bryskt genom en lapp på en låst skoldörr för att inte tala om caremaskandalen bland flertalet andra skandaler.
   Timbrohögern försökte försvara detta med att det är ytterst få som beter sig så illa – en enda gång är illa nog då det visar vilka möjligheter som finns och ingen skall försöka övertyga mig om att det inte kan komma att upprepas om man låter det vara.
   LOV – som man ville tvinga kommunerna att följa – är precis så som du skriver – en väg att ge de rika möjligheter på bekostnad av de mindre bemedlade allt finansierat av inbetalda skatter.
   LOV måste avskaffas och förpassas på den historiska sophögen.
   Det är hemskt hur alliansen behandlade pensionärskollektivet och jag förstår att det måste ha svidit i ditt hjärta att se hur illa behandlade de äldre blev – ingen framtid man önskar sig och det måste bli ett stopp på dessa galenskaper.

   MVH//Björn

   Liked by 1 person

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: