Hur man stjäl politisk historia för egna syften………………………


Publicerad 2016-04-07
moderathistoriaSignalpolitik är sällan varken
konstruktiv eller framgångsrik.
Att revidera sin egen politiska historia är därutöver och dessutom allvarliga tecken på en vilsen ideologisk agenda som är mycket riskfylld mot bakgrund av att det faktiskt finns levande människor som minns vad Moderaterna stod för och vad de inte stod för.
Ödmjukhet är och har aldrig varit ett karaktärsdrag hos de som vill försköna eller förändra sin egen politiska historia.
Att anpassa sitt parti till samtiden är en sak – att revidera historien en annan.
Ändå är det just det senare som Ulf Kristersson och flera av hans partikamrater skamlöst sysslar med.

530093_423914937647642_349755067_n1Det senaste i raden av försök att försköna Moderaternas politiska historia grundas på den nu uppblossade debatten om den svenska modellen orsakad av en borgerlig lönesänkarstrategi för vissa grupper i samhället där Kristersson – i sin debattartikel ödmjukt bekräftade att Socialdemokraterna präglat det tidiga 1900-talets politiska projekt utan att närmare ange vad dessa projekt bestod av men att det faktiskt var hans parti och de övriga borgerliga partierna som allt sedan 80-talet utvecklat den svenska modellen – han går så långt i sin skamlösa revision att den svenska modellen inte är Socialdemokratiskt – underförstått således – enligt Kristerssons uppfattning – en borgerlig modell.

sofiaarkelstenavgårPå partistämman 2011 – då man vanligtvis brukar staka ut framtidens politik – ägnade Moderaterna tiden istället åt att reformera sin egen historia som fastställdes i idéprogrammet som när det kungjordes av Sofia Arkelsten – partisekreterare 2010-2012 för Moderaterna –  möttes av en storm av hånskratt och skämtsamma kommentarer kombinerat med ett milt överseende av den totala brist på ödmjukhet hos de moderata revisionisterna på samtliga medier.
Man trodde ju att Moderaterna efter denna totala sågning – de då utsattes för -skulle inse sitt fatala misstag och vara något mer restriktiv.
Men det var inget som Kristersson tog någon hänsyn till.
Ödmjukhet – nämnde jag inledningsvis – är inget karaktärsdrag som präglar politiska historierevisionister i allmänhet och Ulf Kristersson i synnerhet.

Den svenska modellens rötter återfinns i Saltsjöbadsavtalet som fastställdes genom handslag mellan arbetsgivarna och representanter för arbetstagarna 1938.
Grunden och utgångspunkten som den svenska modellen skall vila på är alla människors lika värde och består av tre ben – öppenheten – ett viktigt signum för ett litet land som Sverige som är beroende av exportföretag på en fri marknad, arbetsmarknadens parter – är de som bestämmer lönebildningen i kollektivavtal – samt välfärden – som finansieras av skatt på inkomst och kapital efter var och ens förmåga och skall vara tillgänglig för alla.

Egentligen kan den härledas ännu längre bak i tiden när den svenska arbetsmarknaden under 1900-talets första decennier utmärktes av ständiga konflikter — stora strejker och stora lockouter.
Framför allt på arbetarsidan växte facket i styrka.
För att möta denna starka fackliga uppslutning valde arbetsgivarna att gå samman i centraliserade arbetsgivarorganisationer och snart nog blev de tvungna att erkänna sin motpart.
Den svenska modellen har därefter utvecklats utifrån samtidens krav på förändringar.
70-talets krav – både från fackligt och politiskt håll – att införa lagstiftning på flera områden stred förvisso mot den andan men genomfördes ändå i samförstånd med parterna och det finns ett visst förhandlingsutrymme inom lagstiftningen.
Perioden utmärktes av politisk och facklig radikalisering där bland annat MBL och Las kom till under denna tid.
Under åttiotalet började arbetsgivarna förespråka en ökad decentralisering av kollektivavtalen som till del berodde på att förhandlingsatmosfären blev mer komplicerad av att det nu fanns fler parter än förr och därför inte lika lätt att förhandla centralt.
Under det senaste decenniet har partssamarbetet starkt präglats av en diskussion om vilken bransch som ska vara löneledande.

Smörgåsbord-för-arbetsgivareUlf Kristersson och hans parti utelämnar – medvetet – sitt historiska motstånd mot det mesta som rörde arbetstagarnas rättigheter på arbetsmarknaden.
Det man ägnat sig åt är nyspråk och historieförfalskning – något jag skrev om redan 2012.
Det gick så lång i ivern att stjäla den Socialdemokratiska politiken att Reinfeldt ville ge sig själv samma status som vår riktiga landsfader Tage Erlander.
Men låt mig börja med att påminna om Bo Lundgren – före detta partiledare för Moderaterna – som på sin presskonferens den 19 augusti 2002 om det moderata valmanifestet där han föreslog att arbetsgivaren måste få rätt att teckna individuella avtal till sämre villkor än kollektivavtalet – i praktiken ett avskaffande av medbestämmandelagen MBL .
I riksdagen motionerade moderaterna samma år att arbetstidslagen helt ska avskaffas så att arbetsgivaren ensidigt skall kunna bestämma hur mycket man ska arbeta och när.
Man ville också ta bort turordningsreglerna helt så att det inte längre krävs någon saklig grund för uppsägning eftersom arbetsgivaren då kan göra sig av med vem han vill och av vilka skäl han vill – om han hävdar att det råder arbetsbrist.
På vad sätt har Moderaterna genom dessa motioner och förslag utvecklat den svenska modellen?

Moderata partiledare lowMen det räcker inte med den Moderata påstådda ”utvecklingen” av den svenska modellen.
I Arbetsmarknadsutskottet 1999 hade de fyra borgerliga partierna lämnat gemensamma särskilda yttranden om bland annat arbetsmarknaden.
Dessa yttranden handlade i huvudsak om avregleringar och ett borgerligt försök att modernisera arbetsrätten i 1999/2000:AU1 samt i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1999/2000:AU05 samt motioner av föranledd av propositionen.
Man skriver följande att ”En ny arbetsrätt bör utformas som måste ge utrymme för flexibilitet och göra det möjligt att träffa överenskommelser på alla arbetsplatser genom att avskaffa turordningsreglerna” – vilket man redan med hjälp av miljöpartiet lyckats med – samt ”slopa fackets möjlighet att stoppa oseriösa entreprenad- och bemanningsföretag”.
En seriös utveckling av den svenska modellen Ulf Kristersson?
Det är en skam att stå och ljuga medvetet i offentlighetens ljus och därutöver hålla sanningen i lönndom.
Synd bara att väljarna i huvudsak aldrig ges tillfälle att läsa och förstå dessa proppar – trots den öppenhet som det politiska arbetet skall präglas av – men medvetenheten avseende detta faktum gör att du och dina partikamrater därför själva kan välja vad som är bäst i försöken att revidera er egen historia.

Jag lyckades komma över de moderata motionerna på er partistämma 2007.
Det är en ruskig läsning – för de som vill sätta sig in i Moderaternas syn på arbetsrätt, fackets roll visavi arbetsgivarnas representanter som i flera stycken visar på en genuin fientlighet mot allt vad rättigheter heter för arbetstagarna – det ges uttryck som maffiametoder och övriga nedsättande invektiv för att ge det – ett för Moderater – ordentligt eftertryck.
Att i det sammanhanget tala om utveckling av den svenska modellen är mer än skamlöst till och med hutlöst för att inte säga bisarrt lögnaktigt.
För jag förutsätter att Ulf Kristersson äger kunskap om vad dina partikamrater anser om den svenska modellen.
Men bara för att ta ett axplock ur den digra luntan väckta motioner om följande ”utveckling” i ett antal att satser av den svenska modellen;

att – moderaterna verkar för en reformerad arbetsrätt,
att – moderaterna verkar för införandet av avtalsfrihet på arbetsmarknaden,
att – moderaterna verkar för avskaffandet av Lagen om anställningsskydd,

att – moderaterna verkar för avskaffandet av Lagen om anställningsskydd,
att – moderaterna verkar för avskaffandet av Medbestämmandelagen,
att – moderaterna verkar för avskaffandet av Medbestämmandelagen, paragraf 27 MBL,
att – moderaterna verkar för avskaffandet av lagstöd för blockader,
samt,
att – moderaterna verkar för ett förbud mot fackliga blockader mot företag där ingen är fackligt ansluten.

sundlaglonekonkurrensSist kan man ju fråga sig hur det är ställt med Moderaternas syn på människor och människor när man vill inskränka rätten för icke svenska familjer att få föräldraförsäkring med motiveringen att det är viktigare att de får ett jobb – hur de skall få ett jobb med detta förslag övergår mitt förstånd – men jag är å andra sidan inte Moderat 😉 .
Eller inskränka rätten att ta del av delar av våra välfärdssystem med argumentet att man måste förtjäna det man vill inskränka utan att precisera vad man vill inskränka.
Han vill därutöver också att invandrande äldre människor inte ska få rätt till garantipension utan istället få så kallat äldreförsörjningsstöd vilket i praktiken är kommunalt försörjningsstöd motsvarande socialbidrag.
Ulf Kristersson har inte förmått svara på dessa frågor och frågan är om han överhuvudtaget tänkt till vad avser konsekvenserna om hans förslag blir en realitet?
Antingen är moderaterna ute för att signalera att partiet minsann är ett bättre alternativ än Sverigedemokraterna – eller så vill man bara locka till sig de väljare som i Sverigedemokraterna såg en bättre moderat politisk agenda än Moderaterna själva.
Det kallas icke konstruktiv signalpolitik och är sällan särskilt framgångsrik.

bloggarna

Annonser
Lämna en kommentar

2 kommentarer

 1. Hans Bodin

   /  8 april, 2016

  Hej Björn! Varje blogginlägg som tex. det här som du presenterar är ofta en liten politisk avhandling! Jämförelsevis kan många ledare se ut som politisk kosmetika.
  Önskar dej en trevlig helg!
  Mvh! Hans

  Gilla

  Svara
  • Hej Hans!

   Tack – jag känner en oerhörd tacksamhet över det fina mottagande jag får på de flesta av mina artiklar och framförallt från dig Hans som en av mina trognaste läsare.
   Jag skall även i fortsättningen göra vad som på mig ankommer för att inte svika den roll jag tagit på mig dvs. att skriva trovärdigt samt bekräfta mina synpunkter – något jag gjort sedan många år och som jag ser att fler medier nu mer tagit efter i allt större utsträckning.
   Detta beror med stor sannolikhet på att de flesta medier finner en viss konkurrens på nätet från bloggvärlden – det går inte längre att bara föra fram synpunkter utan att också påvisa en research som bekräftar synpunkterna.

   Önskar också dig en trevlig helg

   MVH//Björn

   Liked by 1 person

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: