Moderaterna ljuger, siffertrixar och vilseleder i sin skuggbudget…………..


Publicerad 2016-05-03
m-kampanjModeraterna presenterar gammal skåpmat med nytt omslagspapper och kallar innehållet ”Sverige kan mer” – åtta år av djupa sår i statsfinanserna men Moderaterna kan ännu mer!
Moderaternas skuggbudget släpptes igår och det är en lika bedrövlig läsning som den ekonomiska politiken var bedrövligt under alliansåren.
Man ”nysatsar” – inte överraskande – drygt 70 procent av budgetinnehållet på skattesänkningar.
Och som brukligt är använder man sig av det luddiga uttrycket ”utanförskap” genomgående – definitionen arbetslöshet är tabu – ordet förorsakar tunghäfta hos ”utanförskapspartiet” Moderaterna som anser att ”arbetslösheten har blivit ett obsolet mått – det är inte intressant att titta på arbetslösheten” – citat Fredrik Schulte i debatt med finansminister Magdalena Andersson.
Enligt Moderaterna växer detta luddiga uttryck och fortfarande vet ingen mot vad de mäter sitt utanförskap.

Utan arbeteFöre valet hade Moderaterna ett sätt att beräkna sitt utanförskap.
Efter valet ändrade man kriterierna för beräkning av sitt utanförskap – återigen visar det på hur man kan manipulera med begreppet allt efter som de passar Moderaterna.
Dessvärre för Ulf Kristersson och hans partikamrater så har jag fått tag i ett utredningsmaterial från Riksdagens utredningstjänst (RUT) – Dnr 2010:335 – som tydligt visar att utanförskapet växte under åren före 2010 med Moderaternas gamla kriterier med drygt 70 000 – men också om man använder sig av Moderaternas nya kriterier framtagna efter valet 2010 så ökade utanförskapet – tvärtemot vad man idag väljer att påstå.
Det är fortfarande lika skrämmande att man så medvetet står och ljuger hela svenska folket rakt i ansiktet utan att skämmas för ett enda ögonblick.
Fredrik Reinfeldt sa – i en partiledardebatt hösten 2013 i Agenda – att han hatar utanförskapet – så långt var vi ense han och jag – men är rädd att han knappast menade den definition som skapats av honom själv och hans fredrik-stupstockkamrater.
Lösningen på det fiktiva utanförskapet – den moderata politikens arkitekt – är ökade klyftor – och kommer att öka med Moderaternas förslag om att återinföra den av den rödgröna regeringen så avskydda ”stupstocken” en av anledningarna till Moderaternas utanförskap.
Idén är enkel men tydlig – hotet om fattigdom ska vara den drivkraft som tvingar människor från utanförskap till arbete.

akbAnna Kinberg Batra pratar – försåtligt – ömt om hur hon vill skapa fler vägar in på arbetsmarknaden.
Men Moderaterna har försökt förut – man införde allmän visstid i lagen om anställningsskydd i LAS – en ändring som gjorde det möjligt för arbetsgivare att anställa på visstid med korta kontrakt och på få timmar utan att behöva motivera varför det inte ska vara en tillsvidare anställning – men fler heltidsjobb blev det inte – tvärtom det blev fler osäkra och otrygga jobb.
Nu vill man återigen ändra lagen genom att skapa en ytterligare otrygg tidsbegränsad anställningsform – så kallad förstajobbet-anställning.
En lång provanställning som inte ställer några krav på att det ska finnas kollektivavtal – tala om otrygga anställningar.

skattesnkningar_86803982Det här är ett parti som inte klarar något annat än att presentera skattesänkningar och siffertrixande – Ulf Kristersson har ärvt förmågan och fullföljer den.
Jobbskatteavdragen nådde vägs ände under alliansåren och följderna av det kan vi läsa av hos kommunerna, Landstingen, vården och omsorgen för att inte tala om infrastrukturen – bostäder, järnvägen med mera.
Nu presenterar man nya jobbskatteavdrag fast i en ny förpackning – ”förstajobbetavdraget” – och som om det inte var nog med olika anställningsformer och trots de oklara resultaten av jobbskatteavdragens resultat så har man för avsikt att fortsätta vandringen vidare mot resultatlösa mål – man kan kalla det vad som helst men detta är inget annat än ett jobbskatteavdrag som återigen gynnar höginkomsttagarna.
Redan 2012 visade IFAU i sin rapport att redan de två första jobbskatteavdragens resultat var nedslående – det visade sig att det inte går att utvärdera jobbskatteavdragets effekter på sysselsättningen i Sverige.
Men det var inte bara IFAU som var kritiska – tidigare klargjorde även Riksrevisionen ungefär samma sak att det bedöms svårt att mäta effekterna av jobbskatteavdragen.

sanktaskatter-1024x768Till och med – av Anders Borg nyinrättade Finanspolitiska rådet – hävdade att jobbskatteavdrag kan ge nya jobb förutsatt att lönerna pressas ner i samma utsträckning – rådets ordförande Lars Calmfors riktade ett anklagande finger åt den dåvarande alliansregeringen för att dölja just detta.
Calmfors var dock noga med att påpeka att varje nytt jobbskatteavdrag har mindre effekt än det föregående – och för detta fick Calmfors kicken – det ansågs opassande att rådet inte hade samma uppfattning som Borgs finansdepartement.
Utbudsekonomi fungerar inte vilket redovisas i den länkade rapporten av en av USA:s mest framträdande ekonomer Steve Schulin samt inte minst Paul Krugman nobelpristagare i ekonomi 2008 – det har inte fungerat i Sverige, det fungerade inte i England och inte heller  i USA – Moderaternas förebildsland alla kategorier.

Eftersom regeringen inte utgår från suddiga och luddiga definitioner vad avser utanförskap använder vi oss av det gängse formerna för arbetslösheten.
Sysselsättningsgraden är idag 67 procent av befolkningen och förväntas marginellt förändras med någon tiondel fram till år 2020 med hänsyn tagen till prognostiserad befolkningsökning.
Arbetslösheten har sjunkit från cirka 8 procent av arbetskraften till dagens 6,7 procent enligt SCB.
Förvärvsfrekvensen i åldrarna 16–74 förväntas öka med drygt en halv miljon fram till 2035 där invandrarna står för den största ökningen
Sysselsättningen inom offentliga tjänster väntas öka kraftigt som en följd av ökade personalbehov inom bland annat äldreomsorg samt hälso- och sjukvård enligt Trender och Prognoser 2014 befolkningen | utbildningen | arbetsmarknaden med sikte på år 2035 presenterad av SCB – för de som känner liksom jag själv för att traggla sig igenom rapporten.

384401_325271854164341_1621730411_nDet lustiga med Moderaterna är att det har idag gått 19 månader sedan Alliansen fick lämna ifrån sig nycklarna till regeringskansliet.
Under dessa 19 månader – med avdrag för tolv månader då alliansens budget röstades igenom med stöd av Sverigedemokraterna – så har den rödgröna regeringen enligt hela borgerligheten lyckats med att skapa ett nytt utanförskap – fortfarande obekant hur stort men det kallas det nya utanförskapet som enligt Moderaterna kommer att växa till en miljon 2020 – var det någon som nämnde systemkollaps?
Man kräver att polisen skall kunna göra sitt jobb – vilket torde vara en självklarhet för alla – varför man likaledes kräver att bemanningen ökas med 2000 poliser – man frågar sig följdriktigt vad Beatrice Ask gjorde under sina åtta år som justitieminister?

12963770_10153686819066871_6458866469885122355_nMan hävdar – med en självklarhet som få motsätter sig – att svensk välfärd inte skall bekostas med lånade pengar – men är egentligen en självkritiskt bedömning fast man säger det inte högt utan låter signalen avgöra vems fel det är.
Senast det var överskott i de offentliga finanserna var 2006 och de borgerliga regeringarna har allt sedan 1977 har aldrig lyckats med några överskott i de offentliga finanserna – dessutom övergav Moderaterna det så kallade balansmålet eller överskottsmålet redan i ett tidigt skede.
Ett starkare Sverige bygger på fler i arbete – det var ju inte precis det mest utmärkande för alliansregeringen – det är först nu vi ser att arbetslösheten sjunker och därmed bygger ett starkare Sverige.
Att fler lär sig mer i skolan och ökad trygghet för alla var ju inte heller det en princip man följde under alliansåren med ständigt sjunkande resultat redovisade i rapport av PISA.
Varför använde man inte sina åtta år till att justera det som man nu kräver förändringar i?
Men den rödgröna regeringen utmålas istället i ett understatement som skyldig till de borgerligas vanstyre av landet.

manna-fran-himlenSkuggbudgeten andas gamla Moderata skattesänkningsstrategier i ny tappning och därutöver är det rena villervallan av önskade reformer – fast man poängterar att budgeten är fullt finansierad – det återstår att se – låt oss dock vänta till nästa sekel innan de ånyo medges inta några regeringsposter.
Hur marginalpartierna – främst Liberalerna och Centerpartiet – skall kunna bemästra ”jätten glufs glufs” i ett sammanhållet framtida allianssamarbete utan att bli ytterligare marginaliserade av ”störst går först” återstår också att se.

bloggarna

Annonser
Lämna en kommentar

5 kommentarer

 1. Hans Bodin

   /  4 maj, 2016

  Hej Björn! Jag håller med Sten om att dina träffsäkra anlyser! Framförallt moderater i alliansen tycks sakna insikt om hur vanliga människor fungerar och ”solsidan” speglade
  genealiskt detta. Att skapa jobb genom att bygga som Stefan sa i sitt förstamajtal verkar helt främmande för moderater. Stupstocken har t.o.m tagit livet av utsatta människor men det tycks inte beröra blåhögern!
  Ha en trevlig dag!
  Mvh! Hans B.

  Gilla

  Svara
  • Hej Hans!

   Tack för berömmet som naturligtvis både glädjer och inspirerar mig att fortsätta leverera sakliga analyser med länkar som bekräftar påståenden.

   Moderaterna är dessutom tvärtemot allt vad som kan sägas om sunt förnuft.
   För att förstå dom måste man tänka tvärtom och mot allt vad sunt förnuft är – om det ens då är möjligt.
   Att satsa på infrastruktur – till och med låna pengar för det ändamålet – är nationalekonomiskt riktigt då det förräntar sig genom fler i arbete, större intäkter och en större konsumtion som också ger större intäkter till statskassan.
   Moderaterna lånar till skattesänkningar i förhoppning om att det skall minska arbetslösheten och att dessa lånade pengar därmed skulle förränta sig.
   Det slog fel – och det slog inte fel för att det var ett nytänk – det slog fel för att det prövats förr.
   Tittar vi grafiskt vilka som fick den största andelen av dessa 140 miljarder så gick 90 procent till de som vi kallar relativa höginkomsttagare till höginkomsttagare.
   De 10 procenten var de som såg sig tvingade av ekonomiska skäl att konsumera sina jobbskatteavdrag – det gav inga jobb och det gav ingen ökad konsumtion.
   Alla de övriga 90 procenten lägger överskotten av jobbskatteavdragen på hög och där ökar knappast varken förräntning eller konsumtion.
   Nationalekonomiskt tvärtom således och väl känt bland ekonomer dock ej av Moderater som ville göra sig kända – med skryt och skrävel – som ett parti som tog ansvar för statsfinanserna.
   Det ansvaret har vi resultatet av idag.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 2. Sten

   /  3 maj, 2016

  Din analys av moderaternas skuggbudget är på pricken. De har alltid en lösning på allt! Och denna lösning är ansvarslösa skattesänkningar. Hur går det ihop med att satsa mer på vården som kommer att behöva mera pengar framöver?

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Sten!

   Moderaterna har en vidrig syn på människor som råkar bli arbetslösa eller råkar bli sjuka.
   De har inte gjort annat än att stigmatisera den gruppen i samhället med allehanda vidriga påståenden som så totalt står utanför allt sunt förnuft.
   Man motiverar det till att skapa drivkrafter!!!!
   Är det något vi människor är genetiskt utrustade med är just drivkrafter – att ständigt förbättra sin egen situation driver alla människor framåt – den genetiken existerar inte i Moderaternas sinnesvärld.

   Tack för att du gillade min krönika Sten det känns uppmuntrande trots det dystopiska innehållet som tyvärr – inte minst för Moderaterna – är en naken sanning.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 1. För libertarianen är fattigdom självförvållad……………… | Björn Alvebrand

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: