EU lider av ett demokratiskt underskott……………………


Publicerad 2016-06-24
Igår gick britterna till val
i folkomröstning för huruvida man skall begära utträde alternativt stanna kvar i EU – Brexit eller Bremain.
brexit-remainJag kan konstatera att den svenska debatten alltigenom och uteslutande handlat om de ekonomiska konsekvenserna av ett eventuellt Brexit.
Dessa skall inte underskattas.
Men sanningen – något som dolts i alla spekulationer – är att den folkomröstning som nu skett är ett monumentalt underkännande av det nyliberala högerexperiment som EU parlamentet stått och står för.

En Union som arbetar för federalism och överstatlighet med en byråkrati där de enskilda medlemsstaternas suveränitet urholkas allt mer.
Brexit är ett symptom på en misslyckad EU politik – det är alldeles för enkelt att peka finger åt symptomen utan att se orsaken.

majoritet i EUEU är ingen demokratisk union med ett sjunkande demokratiskt underskott bestående av mindre än 50 procent av rösterna och – vad värre är – detta minskar vid varje val – i Sverige lade man manken till under EU valet 2014 och lyckades uppnå ett valdeltagande om hela 51.07 procent att jämföras med 2009 års val då valdeltagandet var endast 45.53 procent.
Sammantaget var valdeltagandet inom hela EU så lågt som 42.61 procent
Det är ett ytterligare monumentalt misslyckande där de politiska partiernas företrädare inte lyckats engagera väljarkåren – eller ens brytt sig om att engagera väljarkåren.
Förstår man inte?
Eller vill man inte förstå?
Eller bryr man sig inte?
Alla tre frågor är högst relevanta!EU både känns och står långt ifrån väljarna där man hycklar, smusslar och mumlar samt utan erforderlig demokratisk öppenhet driver frågor av betydelse för varje medlemsstat varje enskild individ – TTIP är en sådan fråga bland många andra.
Ett transatlantiska handelsavtalet som hotar miljön, demokratin och välfärden där folkets makt underordnas företagens.
Jag har ingående studerat avtalets utkast och kan likna det som en trojansk dalahäst som innebär att bara kommunicera de positiva sidorna av avtalet.
Alla partier – med ett undantag – ni mina läsare vet vilket parti jag menar – talar om vikten av att upprätta handelsavtal med USA – det är det väl knappast någon som har något emot och därför poängterar man just detta och smusslar undan det negativa – det kallas hyckleri av ett sällan skådat slag helt utanför alla demokratiska spelregler.


För det första är EU:s förhandlingsmandat –
 det vill säga den europeiska utgångspunkten i förhandlingarna – inte alls så tydliga på den punkten som Cecilia Malmström (L) ger sken av.
Att länder ska ha rätt att lagstifta för legitima politiska mål står det avtalsutkastet – men hur fan avgörs vad som är legitimt?
Och att avtalet ”borde erkänna att parterna inte bör uppmuntra handeln eller utländska investeringar genom att sänka inhemska standarder på miljö-, hälso- eller det arbetsrättsliga området” – förefaller inte vara samma sak som att det ska eller kommer att bli.

PolymerdietI en studie från EU-parlamentet – som jag tagit del av – har man analyserat de risker och möjligheter för EU:s mat- och jordbrukssektor som avtalet kan innebära och där identifieras två stora risker som Cecilia Malmström undviker att tala om.
Det första är att om handeln liberaliseras utan regelkonvergens riskerar amerikanska jordbruksprodukter med helt andra produktionskostnader att hota hela EU:s producenter som måste följa EU:s regelverk – bland annat rörande GMO, användning av bekämpningsmedel samt livsmedelssäkerhet inom köttindustrin.
Kort sagt även om det europeiska regelverket förblir intakt kan konkurrensen från USA komma att hota europeiska producenter – något som i sin tur kan koma att leda till ett ökat krav härifrån på en liberaliserad lagstiftning.
För det andra om regelkonvergens skulle innebära liknande förutsättningar – skulle risken för en harmonisering nedåt till lägre standarder för livsmedelssäkerhet i det här fallet vara påtaglig – vilket skulle kunna leda till omfattande förändringar i EU:s lagstiftning och påverka exempelvis försiktighetsprincipen.


Ett annat problem med Malmströms
argument är att strävan efter en säkrare ISDS-klausul inte tycks lika aktuell för alla.
Man behöver inte leta längre bort än hos Malmströms kollega – den moderata EU-parlamentarikern Christofer Fjellner – för att förstå att det råder oenighet i frågan.
13516412_1316455881715772_1697842825017325363_n
Det senaste som skett är att EU
har totalt misslyckats med den flyktingskara som drivits mot enskilda medlemsstater där Sverige är ett land som fått ta ett alldeles – mot bakgrund av befolkningsstorlek – för stort ansvar – Sverige varken kan eller får vara hela EU:s samvete och ta det ansvar som övriga medlemsstater är uppenbart ovilliga att ta.

De regleringar som skett – nu senast begränsningar i asylrätten för att minska trycket – får konsekvenser för nationellt sittande regeringar när enskilda medlemsstater inte tar sitt fulla ansvar – det är ett totalt misslyckande som belastar de stater som tagit sitt ansvar och betalningen är ett minskat nationellt väljarstöd – Tack för det!

Jag är splittrad numer vad avser den utveckling som skett i EU parlamentet där högermajoriteten inte tagit sitt ansvar gentemot väljarna – ett nyliberalt högerexperiment med ekonomiska konsekvenser utan sans och balans där det saknas tydliga färdvägar för att öka social trygghet, generell välfärd och arbeten inom hela EU – att hänvisa Unionsbildningen som ett fredsprojekt under sådana betingelser är inget mindre än skandallöst.
Asylrätten tvingas på undantag, enskilda stater – Turkiet och forna öststater – använder flyktingsituationen som ett bräckjärn för nationella fördelar och pressar pengar av EU.
Utgångspunkten är att asylrätten inte är förhandlingsbar.
Ingen ska nekas rätt till liv och skydd mot förföljelse för att det blir för dyrt för Sverige – för att det kommer många asylsökande – för att integrationen brister eller för att den enskilda har svårt att uttrycka sig.
Detta har Sverige lovat genom att underteckna flera internationella konventioner om flyktingars rättigheter.
Det är också vår moraliska skyldighet att som likvärdiga människor erbjuda skydd åt dem som är på flykt.

Det var
 – trots min negativa inställning – en förhoppning att England stannar kvar inom Unionen – den förhoppningen kom på skam enligt morgonens nyheter då det meddelats att kampanjen för ett Brexit vunnit.
EU:s politiker måtte nu inse vilken enorm käftsmäll denna folkomröstning är mot hela detta byråkratiska och nyliberala högerexperiment och börja inse vad det egentligen handlar om.
Den extremnationalistiska våg som genomsyrat hela Europa med partier med ideologi allt från fascism till ren och skär nazism är ännu ett ytterligare resultat av de valda EU parlamentarikernas totala misslyckanden – fredsprojekt? – då har man glömt 20- och 30-talets explosiva politiska förändringar som slutligen lade hela Europa i aska.

Vi ser det igen – inte minst nationellt under åtta år av borgerligt regeringsinnehav där inte minst det högerextrema Sverigedemokraterna indirekt fått styra de politiska besluten och inte minst fått vara tongivande i debatter och allehanda medier.

Brexit-leave-protestI dag på morgonen fick vi resultatet av folkomröstningen – inte oväntat hyllar de högerextrema partiet folkomröstningens utfall med cirka 52 procent för ett Brexit och 48 procent emot – resultatet är i skrivande stund ej bekräftade.
Jag ser med oro över den kommande händelseutvecklingen där konsekvenserna kan komma att bli oöverskådliga om man inte inser varför denna folkomröstning överhuvudtaget kommit till stånd.
England är en stor importör av svenska varor – motsvarar cirka 85 miljarder årligen – under de betingelser som är gällande för hela EU:s inre marknad.
Hur framtida handelsavtal kan komma att se ut med ett England som inte längre är medlem av den europeiska inre marknaden är för tidigt att uttala sig om.
Det nyliberala högerexperimentet har fått sitt resultat – ett EU som svajar betänkligt fjärran från den ursprungliga ambitionen.
EU har ingen trovärdighet längre – vi talar här om en existentiell kris för hela EU.bloggarna
Annonser
Lämna en kommentar

4 kommentarer

 1. Thorsten Schütte

   /  1 juli, 2016

  Det här är ett ”wake upp call” och den allra sista chansen för EU. Vinna eller försvinna. Fokus på väsentligheter och stopp på dumheter såsom den månatliga flytten av EU-parlamentet mellan Bryssel och Strasbourg.
  Sedan tycker jag att vi i Norden ska stödja Skottlands kamp för självständighet med bibehållet EU-medlemskap. Vi ska välkomna Skottland som observatör i Nordiska Rådet och uppgradera till fullt medlemskap vid uppnådd självständighet. Skottlands sak är vår!

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Thorsten!
   Tack för din kommentar som är både klok och balanserad och ansluter mig förbehållslöst till.
   Det är min förhoppning att Brexit kommer att vara ett ”wake up call” där man börjar fundera på orsakerna varför man lider av ett så stort demokratiskt underskott som dessutom varit rådande under decennier.
   Ett så stort projekt har självklart ett lika stort arbete att driva gemensamma frågor som har betydelse för varje medlemsstat – men jag anser att EU skall begränsas till frågor som har gemensam betydelse för individuella stater och inte självsvåldig ingripa i varje statssuveränitet genom att begränsa den.
   Vi har allt att vinna och ännu mer att förlora på att EU kollapsar därför ser jag Brexit som olyckligt och främst protektionistiskt och populistiskt som sliter sönder England och polariserar debatten mellan unga och gamla mellan Skottland/Nordirland och England och främst med utgångspunkt av invandringen där EU har så totalt misslyckats.
   Låt oss hoppas att det kommer något gott ur Brexit i framtiden

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 2. Hans Bodin

   /  24 juni, 2016

  Hej Björn! Ett Brexit kommer att få EU att göra en stor självransakan. Vi som medlemmar ska kunna känna en demokratisk trygghet i systemet annars så kan vi också göra en Svexit. TTIP kan göra oss livegna och i dagens läge så tycker jag att bör vänta och se vad som händer till efter valet i USA.
  Önskar dej en trevlig midsommar!
  Mvh! Hans B.

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja jag hoppas innerligt att man rannsakar sig insiktsfullt inom EU parlamentet och förstår att Brexit är ett symptom på något långt värre än vad denna folkomröstning i Storbritannien ger vid handen.
   Sedan kan man naturligtvis fråga sig hur klokt det var att överhuvudtaget utlysa denna folkomröstning. Som jag ser det så spelade Cameron ett högt spel som han till slut förlorade – oskickligt enligt min uppfattning – och i det fallet straffar det sig för hans parti – hur är för tidigt att säga idag.

   Jag har under dagen följt den politiska debatten och jag kan bara säga att den har varit bedrövlig utom i ett enda fall där den avsaknad av insikt smög sig fram slutligen vilket gjorde mig lyhörd och det var ingen från mitt parti dessvärre utan från Liberalernas Cecilia Wikström som i en intervju insåg att EU fokuserat på frågor över huvudena på väljarkapitalet och erkände sin egen del av detta.
   Hennes analys stämde väl överens med min egen för ovanlighetens skull.

   Att EU har allvarliga existentiella problem lär både Angela Merkel och François Hollande – de två mest tongivande politikerna – bli varse – om inte förr så under de kommande samtalen med övriga ledare för att möta symptomen.
   Det finns en grundläggande mening med vårt medlemskap och det är samarbete på och inom alla sakpolitiska områden – men det måste ske på ett transparent sätt och följa folkviljan i första hand utan att förlora sig i allehanda lobbyorganisationers vilja som sätter företagens väl och ve i första rummet.
   Det skall bli ytterst intressant att följa den vidare utvecklingen.

   Önskar dig en trevlig midsommar!

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: