Valet av två onda ting………………


Publicerad 2016-08-11
Ensidigt-ansvarFri invandring eller reglerad?
Den nya asyllagstiftningen som trädde i kraft den 20:onde juli och skall gälla i tre år.
Lagen är tillfällig och sker det en förlängning – alternativt ett permanentande av lagstiftningen – så kommer detta bero till stor del på hur utvecklingen kan komma att se ut inom hela EU gemenskapen – den beror således inte på nationella normala förutsättningar.
Utlänningslagen – del av Sveriges lagar som reglerar migrationsrätten och reglerar under vilka villkor utländska medborgare får vistas i landet – har ändrats ett flertal gånger under de borgerliga regeringsåren.
Inte i något fall har dessa ändringar fått sådan uppmärksamhet som den nu reviderade utlänningslagen.

Flyktingar260815Sverige är det land som haft den mest generösa utlänningslagstiftningen i jämförelse med övriga medlemsstater inom EU.
Den bygger i grunden på dels FN:s konvention om mänskliga rättigheter och som en följd av den konventionen utvecklades Europeiska rådet Europakonventionen – ej att förväxla med Europeiska unionen – konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna för att lagstadga Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna – och var fundamental för stiftandet av Europarådet.
Sverige ratificerade konventionen 4 februari 1952.
I Regeringsformen stadgas att ingen lag eller annan föreskrift får meddelas i strid med Europakonventionen.
Detta ger inte konventionen i sig grundlagsstatus men att bryta mot konventionen är grundlagsstridigt genom regeln i RF 2:19.
Konventionens ställning kan beskrivas som överordnad svensk lag – men underordnad de svenska grundlagarna.
Det sistnämnda kan dock diskuteras då en kränkning av någon av konventionens rättigheter under vissa förutsättningar kan prövas i Europadomstolen.
Den instansen kan inte upphäva en nationell dom eller ett beslut men en fällande dom skulle ses som en indikator på ett behov av förändring i nationell lagstiftning.

I maj 2000 tillsattes på Justitiedepartementet en arbetsgrupp ledd av Demokratiminister Britta Lejon för att utarbeta ett förslag till en nationell
handlingsplan för de mänskliga rättigheterna – den första i Sverige.
Arbetsgruppen skulle bland annat kartlägga och analysera hur svenska
myndigheter arbetar för att förbättra skyddet av mänskliga
rättigheter.
Som en följd av det stärktes och ratificerades Europarådets konvention om
skydd för nationella minoriteter samt erkändes nationella minoriteters eget språk.
I Utlänningslagen stadgas erforderligt skydd för personer med en annan sexuell läggning än den heterosexuella som asylskäl utöver de skäl som anges i FN;s och Europarådets definitioner vad och vem som uppfyller kriterier som flykting och därmed rätten att – utifrån vad som stadgas i bland annat Dublinförordningen – söka asyl.

stava till invandrareDen nya asyllagstiftningen är föranledd av det faktum att Europa inte tagit sitt ansvar när en orimligt hög andel av flyktingar från Mellanöstern sökte sig till Europa.
Den grundläggande orsaken – som framförallt medier och politikerna försöker tala tyst om stavas utan tvekan USA och framförallt den forna presidenten Georg W Busch d.y – den republikanska president som – utöver ärkeskurken Nixon – borde ställts inför skranket i Haag just för att ha missbrukat andemeningen i FN:s konvention om mänskliga rättigheter och friheter – han går dock fri så länge han stannar i USA.
Sverige – och framförallt Socialdemokratiska regeringar – har under decennier haft en empatisk inställning till invandring – detta till trots har invandring aldrig någonsin varit oreglerad – den har reglerats i utlänningslagen med de ändringar över tid som i huvudsak är föranledd av de ändringar som genomförts inom EU.

2015 eskalerade antalet asylsökande till Sverige med cirka 160 000.
Eskaleringen kom dock inte som en plötslig chock  – tendensen visade sig redan under Alliansregeringen sista år.
Under 2013 ökade antalet asylsökande med drygt det dubbla jämfört med 2012.
2014 fortsatte denna ökning då 82000 sökte asyl.
2015 eskalerade det således med ytterligare nära 160 000 asylsökande.
Trenden har således varit en årlig fördubbling jämfört med året innan.
Märkligt att Alliansen inte såg detta fenomen och vidtog åtgärder redan då.
Prognosen för 2016 är – enligt Migrationsverket cirka 60 000 asylsökande.
Tendensen var given men Alliansregeringen var inriktad på skattesänkningar samt jaga de svagaste ut i ekonomisk misär istället för att ta tag i de reala problemen i landet.

reinfeldt-gott-om-plats-focc88r-flyktingarVisst har Sverige plats för alla som söker asyl – inte minst Reinfeldt bekräftade det då han konstaterade vid sin fabulösa utsikt över det vackra Sverige från regeringsplanet på sina resor.
Vad han såg var stora arealer av skog och obrukade åkrar samt däremellan en och annan röd stuga och konstaterade logiskt det vi ”sovande” medborgare och undersåtar inte såg eller förstod.
Men det är knappast alla tomma obrukade arealer i landet som är det största problemet.
Inte ens den ekonomiska situationen behöver vara ett problem och är det heller inte.
Problemet består av infrastruktur såsom bostäder – det som Alliansen försökte lösa genom Attefallshusen.
Försämrade statsbidrag till kommuner och sekundärkommuner som slagit hårt mot skolor och inte minst sjukvården.
Det fanns helt enkelt inte människovärdiga lokaler att hysa åt alla de som kom och sökte asyl varför nödlösningar i formen av tält fick anskaffas samt andra lokaler som snabbt fick göras om för att de skulle fylla åtminstone den lägsta graden av mänsklig boendeform.oppna hjärtan
Migrationsverket gick på knäna och behövde mer personal för att klara anstormningen – en anstormning som ”begåvade” marknadsgycklare genast såg som en lukrativ chans att göra pengar på.
Det var ju tur för Reinfeldt och hans Moderater att det fanns frivilliga hjälpinsatser att ta till – all heder skall de ha för sina insatser – det var till yttermera visso tur att han förlorade valet så att hans belackare Socialdemokraterna fick ta hand om skiten han lämnade efter sig med början då han smet ut genom bakdörren med svansen mellan benen.
Kritiken var given – och att Reinfeldt och hela Alliansen kom undan alldeles för lätt är en sanning utan modifiering.
Nu lever Reinfeldt gott på sin forna misskötsel av landet och den nuvarande regeringen får ta kritiken – två flugor i en smäll!

Det finns ingen utrustad med sunda vätskor som tycker att den nya tillfälliga asyllagstiftningen är bra ur ett mänskligt perspektiv – inte ens Socialdemokrater.
Vissa undantag finns dock utan att nämna några partier!
Att Alliansen – läs Moderater och Centerpartister – därutöver använde RUT och ROT bidragen för att gå med på den nya Migrationsuppgörelsen är direkt stötande.
Men – och det är viktigt att ta till sig av – det var inte denna regering som försatte landet i den prekära situationen.
Handlingsförlamade EU parlamentariker och en likaledes handlingsförlamad Alliansregering bäddade för detta kaos.
Och det är knappast förenat med empati att förlägga människor i tältläger och hoppas den annalkande vintern blir dräglig eller att kaffekokarna inte fattar eld utanför boenden med risk för ytterligare mänskliga tragedier – lika lite som att skicka flyktingar tillbaka till oroshärdarna – av två onda ting måste man välja det minst onda.
I Sverige valde vi bort det onda och jag hoppas vi inte återgår till det onda i valet 2018.
bloggarna

Annonser
Lämna en kommentar

2 kommentarer

 1. Hans Bodin

   /  14 augusti, 2016

  Hej! Daniel Suhonen har också en bra kompletering till din det du skriver här i Dagen samhälle. ”Reinfeldt har kommit för billigt undan”! Öppna edra hjärtan och idag skäller moderaterna på att det tog för lång tid att stänga dörren!
  Mvh! Hans B

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja Moderaterna glömmer medvetet bort det obehagliga faktum att de gjorde ingenting annat än att tala om skattesänkningar och bidrag.
   Fick de något annat att tugga på som exempelvis arbetslösheten eller hur illa ställt det var med utförsäkringar och annat som försatte människor i ekonomisk trångmål för att inte säga kaos – då är det knäpptyst.

   MVH//Björn

   Liked by 1 person

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: