Systemkollapsen – vart tog den vägen?……………….


Publicerad 2016-09-05
Antal sysselsatta juli 16Det är alltid med en viss tillfredsställelse att kunna konstatera hur avståndet mellan succe och befarad systemkollaps blir allt längre och längre.
När jag går igenom senaste statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) med tonvikt på arbetskraftsundersökningen så visar den allt igenom positiva siffror.
Antalet sysselsatta har ökat med 56 000 jämfört med motsvarande period 2015.
Andelen arbetslösa är nu på samma nivå som innan Alliansen fick förtroendet att öka på arbetslösheten – det vill säga 6.3 procent i juli 2016.
Sysselsättningen ökar markant och är – glädjande nog – störst bland kvinnor.
Sysselsättningsgraden för både kvinnor och män var 69.1 procent och ökande.
Men det mest glädjande är att andelen fast anställda har ökat med 72 000 till 3 700 000.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet fast anställda samt en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

m-kampanjAllt detta oroar Allianspartierna och framförallt Centerledaren Annie Lööf som i det senaste utspelet presenterade tre ”rejäla” – och håll i er nu kära läsare – två skattesänkningar samt en kriskommission för att råda bot på den ”höga” arbetslösheten.
Att skattesänkningar skulle lösa alla problem med arbetslösheten vet vi – det var därför som den sällan understeg 9 procent under deras tid vid makten – det hade kanske varit mer befogat med Annie Lööfs kriskommission då.
Att föreslå en sådan åtgärd idag när arbetslösheten sjunker och sysselsättningen ökar tyder i all väsentligt på hur illa skickad högerpartierna är vad avser arbetsmarknad.

Ekonomin växer så det knakar idag – en BNP-tillväxt på 4,5 procent på årsbasis är något Moderaterna åser med avund – särskilt som tillväxten under hela deras sista mandatperiod var exceptionella 0.0 procent – eller blygsamma 0.3 procent under hela deras tid vid makten.
Men det kan inte siffertrixa bort tillväxten men föreslår därför nedskärningar i de sociala systemen för att spara inför sämre tider – något som slår hårt mot de svagaste i samhället.

akbAtt de ekonomiska hjulen rullar snabbare idag är en följd av de förbättrade resultaten på arbetsmarknaden – fler i sysselsättning är ökade skatteintäkter och mer pengar till nödvändiga reformer – det förstår även den mattematisk okunnige.
Under Alliansåren byggdes det upp en växande skattesänkarskuld som låg- och medelinkomsttagare fick betala samt att man segregerade skattetabellerna som blev till ett orättvist skatteuttag för vissa grupper i samhället.
Ansvarsfull ekonomisk politik värnar om tillväxt, välfärd och rättvisa – det är något som inte ingår i Ulf Kristersson (M) vokabulär.
Att fler kommer i arbete är därför en viktig fråga – inte bara individuellt utan också för svensk ekonomi och välfärd – nio procents arbetslöshet är oansvarig ekonomisk politik.

sanktaskatter-1024x768Att man kritiserar regeringen för att sälja statsobligationer – eller i dagligt tal låna pengar – när Moderaterna gjorde likaledes under sin tid i regeringen talar man inte högt om.
Istället cirkulerade uppgifter att Borg lånade 200 miljoner om dagen samt – helt oriktigt – den nuvarande regeringen 600 miljoner – förmedlad av liberala sympatisörer på våra sociala medier – vilket fick vår finansminister att ryta till.
Skillnaden är att Moderaterna använde lånade pengar för att genomföra gigantiska skattesänkningar som på inte sätt gav någon som helst utdelning utan ökade istället på underskotten i de offentliga finanserna – att låna till skattesänkningar är huvudlöst – men vem kunde tro att den evolutionsutvecklade hjärnan passerade en del Moderater. Förlåt mig alla Moderater som faktiskt använder huvudet att tänka klart med – sådana finns faktiskt.

Ulf Kristersson bekräftar egentligen något som varit känt allt sedan partiet bildades.
Vid god tillväxt skall de mindre bemedlade snaras åt – vid dålig tillväxt skall de mindre bemedlade betala mer särskilt om du råkar vara arbetslös, sjuk eller pensionär.

statskuldEtt av de största
missförstånden
kring samhällsekonomin är frågan om statens budget och statsskulden.
Staten lånar framför allt pengar från sig själv – från de olika statliga fonderna och riksbanken.
Dessa pengar använder staten till att investera i samhället.
Om staten inte lånade pengar skulle det nämligen betyda att vi inte använde de resurser som finns i samhället – det vore detsamma som att ha pengar i madrassen.
Det kan vara bra investeringar – man bygger skolor, järnvägar, nya sjukhus eller satsar på att rädda miljön – pengar som förräntar sig på både lång och kort sikt genom ett ökat utbud på arbetsmarknaden med mindre arbetslöshet.
Eller så använder man dessa ”lånade” pengar till gigantiska skattesänkningar eller på kortsiktigt miljö­slöseri som efter några år kostar mer än det gav.
Kort sagt pengar som inte förräntar sig och ger pengar tillbaka till staten.
Det senare är de borgerliga experter på – att sälja statsobligationer eller skuldsedlar för att finansiera skattesänkningar i tron att tillväxten på arbetsmarknaden skulle växa.
Att Sveriges statsskuld ökat beror till stor del av de skattesänkningar för framför allt höginkomsttagare som skapade den stora delen av statsskulden.

Hederlig-skatteflyktUnder hela 2000-talet hävdade borgerliga politiker att statsskulden berodde på våra välfärdssystem.
Vi hade helt enkelt för stor offentlig omsorg och för höga bidrag.
”Vi kan inte låna till våra bidrag” – hävdade de borgerliga charlatanerna med dåvarande finansminister Borg i spetsen som ansåg att generösa bidrag hotar ”statsfinansernas stabilitet” ni som kommer ihåg den sjuka sjukförsäkringsdebatten där fusket med sjukförsäkringarna ansågs hota hela statens finanser vet vad jag skriver om.
Det är inte statens utgifter för omsorg och bidrag som exploderade under Alliansåren – det var i stället statens inkomster som minskade – främst på grund av felaktiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Det nymoderata projektet havererade på alla fronter – jobben, välfärden och ansvaret. Hur kunde det få gå så snett?
Sanningen är att den nymoderata politiken var och är inget annat än ett luftslott.
Man byggde på önskedrömmar – skattesänkningar var lösningen på alla problem – och är det fortfarande om det skulle återfå makten över statens finanser 2018.
Denna borgerliga drömtillvaro omformulerades sedan i prognoser och kalkyler –  som – tvärtemot all ekonomisk vetenskap – visade att skattesänkningarna skulle skapa en stor mängd jobb om tre eller fyra år.
Det vi fick i arv 2014 var arbetslöshet och rejäla underskott.
Sanningen är att vi ”lånar” mindre pengar idag just på grund av en ökad tillväxt på arbetsmarknaden vilket ger ökade kapitalinkomster och därmed kan vi låta statsobligationer och aktier växa till sig till den dag vi hamnar i en ny ekonomisk kris – och framförallt inte se till att Moderaterna får möjlighet att ånyo skapa en drömtillvaro på svenska skattebetalares bekostnad.
bloggarna

 

Annonser
Lämna en kommentar

9 kommentarer

 1. Bra skrivet. De som klagar mest på skatterna är ju de som verkligen har råd att betala dessa. Om man tjänar t.ex 38.000kr/månad så ska man efter nya höjningen kanske betala 85-90kr/månad extra i skatt. Vad är det för märkligt folk som inte tycker sej ha råd med det så att andra kan få det lite drägligare?
  ——-
  Ett kapitalistiskt samhälle vill ju alltid ha en viss grad av arbetslöshet, runt 3,5%. Det är väl det som kallas arbetskraftsreserv? Men inom Alliansen anser man väl att dessa är lata snyltare…..trots att man så väl behöver dem.
  // Kao

  Gilla

  Svara
  • Hej Kao!

   Ja låt oss säga följande;

   De som idag har inkomster lika med eller över brytpunkten för statlig skatt fick sin skatt sänkt med cirka 2200 kr/m och ökande med inkomsten.
   Minskar man nästa års föreslagna skatteändring för dessa inkomstgrupper med – som du anger – 90 kr/m + så betyder det ett minskat jobbskatteavdrag från 2200 – 90 = 2110 kr/m netto.
   I praktiken betyder det att de måste avstå hela 3 stycken chipspåsar under månaden vilket kan anses ur perspektivet ”gnällbälte” som alldeles förfärligt – samtidigt som vi har cirka 200000 garantipensionärer som lever under existensnivå och säkert gärna skulle vilja ha lite fredagsmys med chips på bordet men som inte kan såvitt man inte får dra in på annat mer nödvändigt än några chipspåsar.
   Det är således patetiskt gnäll och inget annat.
   Vad som var än värre var hur liberalerna förespråkade sänkta lönenivåer för bland annat sjuksköterskor – en yrkesgrupp som gör tusenfalt större samhällsinsats än dessa patetiska liberaler – men inte desto mindre beklagade sig över att de med normala inkomster – d.v.s sjuksköterskor, poliser med flera i samma lönegrupp – nu skulle drabbas av dessa chockartade skattehöjningar.
   Frågan är vilka verklighetsperspektiv har man egentligen?

   Ja det nyliberala ekonomiska tankegodset av Milton Friedmans modell har ju visat sig ogörligt och icke demokratiskt varför allt fler ekonomer överger hans ekonomiska teorier och föredrar en återgång till John Maynard Keynes och den ekonomiska modell som var rådande före 1985.
   Tyvärr staplar även mitt parti på frågan vad som är skillnad mellan arbetslöshet och optimal sysselsättningsgrad.
   På den tid då jag var politisk aktiv var en arbetslöshet om 2 procent en real massarbetslöshet – idag har man tvingats omvärdera de perspektiven.
   Idag anses en arbetslöshet om 3.5 procent ur ett nationalekonomiskt perspektiv som synnerligen bra!!!!!
   Den av borgerligheten så högt rankade finansminister A. Borg menade därutöver när arbetslösheten var över 9 procent att den fick inte sjunka för snabbt – jag har aldrig förstått hans ekonomiska resonemang och otaliga gånger har jag med flera slagit hans teorier i spillror.
   En mer värdelös finansminister har vi nog inte skådat sedan Folkpartiets Anne Wibble som kanske var något lite bättre men skillnaden mellan dessa två charlataner är inte märkbar för medborgarna generellt.

   MVH//Björn

   Liked by 1 person

   Svara
   • Tack för ditt mycket utförliga svar. Det är alltid ett jäkla gnäll på mitten- och högerfolket men jag har ärligt talat aldrig hört någon vänstermänniska klaga på skatterna. Det hela handlar ju inte bara om pengar i grund och botten: det handlar om att vara solidarisk och rättvis och tänka på fler än sej själv till motsats mot individualisterna på högerkanten.
    ———
    Jag tillhör gruppen fattigpensionärer = jag har tjänat uselt på att arbeta med och för människor som är sjuka på ett och annat sätt. Som tack för det har jag en utsliten kropp och en urusel pension (nu sjukpension, men när jag går i ålderspension får jag ÄNNU sämre pension). Men jag tänker: ”Det finns alltid de som har det sämre”. Men det är ingen ursäkt som politikerna ska använda.
    // Kao

    Gilla

   • Hej igen Kao!

    Ja så är det gnälls det så brukar det komma från höger allt som oftast.
    Solidaritet – ett av det vackraste ord jag vet – har tyvärr blivit mer av ett skällsord istället för att – precis så som du säger – dela med sig av det man kan.
    Att alla inte kan behöver inte förminska värdet av solidaritet även tanken är gott nog.
    Det är dessutom min erfarenhet att människor med knappa betingelser – var helst du befinner dig på jorden – är de som generellt brukar vara givmildast.

    Ja jag lider med alla de som efter ett långt arbetsliv – framförallt de som inte ens når fram till ordinarie pension på grund av utsliten kropp – lever på en knivsegg – många långt under existensminimum dessutom.
    Jag har själv motionerat på våra kongresser att det vore lämpligt att höja standarden för alla de garantipensioner och låga pensioner genom att dels höja bostadstillägget rejält samt därutöver också höja grundavdraget med början från existensminimum och med en fallande skala därefter.
    De som inte når upp till existensminimum skall skattebefrias och målsättningen måste vara att ingen varken sjukersättning eller garantipension skall understiga existensminimum.
    Idag brukar jag hålla föredrag om vårt pensionssystem hos olika pensionärsföreningar och jag möter genom dessa uppdrag många som har en både sjukersättning som garantipension understigande 12000 kr/m – det är otillständigt i ett välfärdssamhälle att det får vara så idag.
    Jag är själv numer pensionär men tillhör den lyckligt lottade andel som har en pension jag klarar mig bra på och skulle mycket väl kunna betala mer i skatt för att just finansiera förbättringar för de som inget har – vi betalar ju förvisso mer i jämförelse med motsvarande löneinkomst – tack alliansen – men den skillnaden i beskattning fick de högavlönade mest av och så ville jag då rakt inte ha det.
    Tyvärr är det kvinnor i samhället som drabbas mest vad avser pensionerna så därför är det viktigt att jämna ut det förhållandet.
    Och ärligt talat tycker då jag att man som pensionär samt därvid uppfyllt sitt samhällskontrakt borde kunna njuta av lite grädde på toppen – tyvärr tycker inte alla det om det innebär att skatten skall höjas något.
    Individualismen är monumental numer tyvärr.

    MVH//Björn

    Liked by 1 person

   • Tack för ditt fina svar.
    Kan inte fatta att all min utbildning långt upp på högskolenivå med en 3-årig KBT-terapeututbilding på toppen och arbete därmed inte kunde ge mej en bättre pension. Har ju lärt mej leva billigt men pensionen räcker enbart till livets nödtorft. Kan t.ex inte resa någonstans. Har inte pengar till kläder och annat som vanligt folk tycker är självklarheter. Min räddning är min stora trut som i nåder ger mej några 1000-lappar per år som räcker till typ tandläkare och annat väldigt viktigt. Men jag har t.ex inte varit utanför stan på 5 år…..bara en sån sak. Men det är ju inte en mänsklig rättighet…..fast jag tycker att det borde vara det i Sverige idag. Jag har kämpat i alla år som nsamstående mamma i ett yrke som bara givit mej nålpengar i ersättning. För att jag ville jobba nmed människor. Yrken som borde värderas och betalas mycket bättre än vad det gör idag. Det sitter en massa personer inom tröga organisationer som egentligen inte gör något vettigt, men som har 3 ggr högre betralt än vad jag hade. Men jag har offrat min hälsa…
    Kao

    Gilla

  • Ja du beskriver en situation jag så ofta möter i mitt värv – beklämmande – och jag hade önskat att man hade uppskattat alla de som gjort sin plikt och fått avslutat sitt samhällskontrakt med lite värdighet den tid som återstår.
   Istället har man en tendens att undervärdera våra pensionärer och betrakta dem som en ekonomisk belastning.
   Jag tror mig veta att Sverige är ett av ett fåtal länder som inte respekterar de äldres insatser utan man fokuserar på ungdomen – det är bra att man gör så men det ena utesluter inte det andra.
   Vi har dessutom kommit långt vad avser jämlikheten mellan kvinnor och män – men det återstår mycket mer att göra.
   Särskilt för de kvinnor som kämpat och sliter med att ge sina barn en bättre framtid vid sidan av lågbetalda arbeten – oftast utan hjälp av vare sig den ena partnern eller samhället i övrigt.
   Det är nog ett av välfärdssamhällets största misslyckande trots att man förbättrat de ekonomiska incitamenten – dock ej tillräckligt.

   Återigen individualismen går före solidariteten.

   MVH//Björn

   Liked by 1 person

   Svara
   • Löfven är ganska tydlig med att pensionärerna (de fattigaste) har vad de behöver och tänker inte lyfta ett finger för oss i den kategorin.
    // Kao

    Gilla

 2. Hans Bodin

   /  7 september, 2016

  Hej Björn! Huvudet på spiken av dej! Dagens ansträngda läge beror som vi vet på alliansens dåliga politik 2007-2014 och många konstiga nätsajter vill helt felaktigt påstå att vi befinner oss i en systemkollaps!
  Mvh! Hans B.

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja därom behöver vi inte tvista ens en sekund – men enligt högern så är allt det som är söndersmulat nuvarande regerings fel som inte fortsatte deras vulgärpolitiska ambitioner.
   Inget förvånar mig längre.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: