En demokrati under attack………………..


Publicerad 2016-09-25

SAMSUNG

SAMSUNG

Jag vill göra tydligt att jag har ingen som helst respekt för de som hetsar mot andra människor alá Donald Trump, Le Pen, UKIP eller för den delen Sverigedemokraterna och alla andra liknande rörelser med ett varierande mått av en åtskillnadsideologi som använder demokratins alla möjligheter för att – paradoxalt nog – demontera densamme vid ett makttillträde.
Våra fyra grundlagar är centrala för vårt statsskick och skall skydda vår demokrati samt ge oss den frihet – under ansvar – som stadgas i regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
Att delar av grundlagarna är under attack av rörelser som begränsar deras ideologiska och politiska ambitioner är väl känt och dokumenterat – inte minst av händelserna i Tyskland under 30-talet.
Att ”respektera” och ”normalisera” dessa organisationer som vill riva ner det demokratiska samhället är ren dårskap.

cdsvdfgDet paradoxala i deras politiska ambitioner – som nämns i första stycket – är att alla dessa organisationer skulle aldrig kunna torgföra sina ambitioner utan våra fyra grundlagar – det blir då tämligen förståeligt att man i sina manifest också försvarar demokratin som en inledande fras eftersom de är dessa organisationer behjälpliga i deras politiska ambitioner – nämligen att avskaffa hela eller delar av lagstiftningen som inte fyller deras egna syften.
Ett sådant tydliggjort exempel är Kent Ekeroth – sittandes i justitieutskottet – som representerar Sverigedemokraterna i vårt högsta demokratiska fäste – Riksdagen – som vid ett flertal tillfällen ondgjort sig över våra medier – som man kallar PK – politisk korrekt – där han anser sig tvungen att avskaffa de medier som inte fyller hans politiska ambitioner.
Nu kan man avfärda hans ambitioner som individuell smörja – men så länge hans irrläror inte dementeras av ledningen för partiet får man förutsätta att irrläran är fastslagen.
I motion 2010/11:K393 Politisk tv-reklam – vill Sverigedemokraterna styra våra medier med bland annat strypa ansvariga utgivares möjligheter att påverka innehållet i reklamen.
Man ska således inte få säga nej om inslagen bryter mot medieföretagens etiska regler eller mot erforderlig lagstiftning.
Kontrollerandet av medier är en av fascismens grundpelare.

arena01_skarmEn annan grundpelare för dessa organisationer är propaganda.
Nazismens förgrundsgestalter i Tyskland hade kanske aldrig fått det genomslag hos det tyska folket om man inte förfogade över en enorm propagandamaskin som i allt väsentligt utgick från – ur deras perspektiv – sprida ”sanningar”.
Den nazistiska propagandan lyfte fram ”ariern” som ett rasmässigt ideal.
Det i motsats till den negativa beskrivningen av juden – som representerade det osunda och det onormala.
Judarna framställdes som fiender till den tyska staten och det tyska folket.
I den nazistiska propagandan ingick att allt osunt måste bort ur den tyska folkgemenskapen.
Steg för steg skildes därför judarna från övriga tyskar för att till slut skiljas från sin mänskliga identitet – avhumaniserades och förintades.

Idag är man försiktig i sina propagandamedier – eller som man själv hellre kallar dom ”alternativa medier” där Avpixlat – närstående till Sverigedemokraterna – spelar en stor roll och självklart inte vill bli sammankopplade med den nazistiska rasideologiska propaganda som vände sig mot judar och andra som inte var tyskvänliga.
Dagens propagandamediers huvudsakliga ambition är inte att förespråka rasideologi utan mer av att rikta misskund mot invandrare och särskilt de med i jämförelse stora kulturella skillnader – samt alla de som förespråkar människors lika värde – är inte ”Sverigevänliga” ur deras perspektiv.
Desinformation och riktad misskund mot redan utsatta medborgare är dock densamma även om man retoriskt inte använder sig av typiska nazistiska argument – det skall dock tydliggöras att det finns sådana propagandamedier också som i rena nazistiska termer förespråkar rasideologins lära och resultatet av den som en politisk ambition.

Ledande politiker – med några undantag – förmår inte se sambanden mellan propagandan visavi de politiska manifest där demokratin sägs vara en förutsättning och skall bibehållas.
Att skriva in i ett politiskt manifest att våra grundlagar måste ändras eller revideras med ett huvudsakligt syfte att tillfredsställa det statsskick som Sverigedemokraterna önskar skulle bli en dödsstöt för partiet – det aktar man sig för.
Att vissa journalister förespråkar en normalisering av utstuderade främlingsfientliga organisationer eller ett parti som har sin grund i nazism och fascism men som förändrats med kostym och slips samt blankpolerade skor och med retoriska argument förefaller vara ett parti som talar om värderingar som appellerar till många medborgare – är oroande.
Men mer oroande är att ledande politiker förfaller till en normalisering av ett parti som har en värdegrund stick i stäv mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter som vi ratificerat och där ratificeringsdokumenten finns arkiverade hos FN:s huvudkontor.
Det finns en tilläggsresolution som antogs av FN:s Generalförsamling redan 1965 och trädde ikraft den 4 januari 1969 – som Sverige ratificerade 1972 och som samma år upphöjdes till Svensk lag.

Tilläggsresolutionens huvudsakliga syfte är följande;

Definitionen av diskriminering som varje åtskillnad, uteslutning, inskränkning eller förmån baserad på ras, hudfärg, börd eller nationell eller etnisk härkomst, vilka har till syfte eller verkan att upphäva eller försämra erkännandet, åtnjutandet eller utövandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på samhällslivets politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden.
Att de ska avskaffa rasdiskriminering, förbjuda diskriminerande praxis och, där så är berättigat, tillse att vissa rasgrupper för utvecklas och åtnjuta skydd.
Att de ska göra det straffbart att sprida idéer som är grundade på teorier om rasöverlägsenhet eller hat och att olagligförklara varje organisation som verkar för rasism.

Sverige har fått berättigad kritik genom åren förmedlad av FN:s övervakningskommitté för rasdiskriminering (CERD) för att åsidosätta konventionens mening.
I promemoria av Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering så sent som den 28 augusti 2014 lämnar dåvarande regering en förklaring med åtgärder innefattande de punkter som CERD kritiserat Sverige för avseende konventionens mening.
Trots tydligheten i tilläggsresolutionen samt att densamme är upphöjd i Svensk lagstiftning förefaller kritiken på angivna punkter fortfarande vara aktuella.
Svenska myndigheter – och då särskilt polismyndigheten vars främsta uppgift är att försvara vår demokrati samt skydda medborgarna i enlighet med erforderlig lagstiftning – synes ha vissa besvär att tillämpa den existerande lagstiftningen.
För mig är det alldeles uppenbart att man frångått sina grundläggande uppgifter när man bereder tillstånd för en organisation som på alla väsentliga punkter strider mot konventionen om mänskliga rättigheter och inte minst vad avser nämnda tilläggsresolution.

Hur ser då kriterierna för tillståndsgivning ut?
Enligt Polisen skall tillståndsgivning ske enligt nedanstående kriterier;

Grundlagsskyddet för demonstrationer är starkt och Polisen är skyldig att pröva en ansökan om tillstånd.
Polisen ska i sin bedömning bland annat se på om arrangören tidigare gjort sig
skyldig till att allvarligt störa ordningen.
De ska bedöma om ett beviljat tillstånd riskerar leda till allvarliga ordnings- eller trafikstörningar eller om det allvarligt skulle kunna hota säkerheten
för arrangörer och åhörare.
Däremot ska inte eventuella ordningsstörningar vid tidigare
möten som orsakats av motdemonstranter tas med i bedömningen.

ladda-nedDet mest anmärkningsvärda är kriterierna för tillståndet där bedömningen riskerar leda till ”allvarliga ordningsstörningar”.
Säg mig en enda nazistisk organisations demonstration som inte lett till allvarliga ordningsstörningar där allmänheten i förekommande fall riskerar falla offer?
Och i vilken utsträckning har platsen för demonstrationen för betydelse?
Det är ju ytterst provocerande när man ger tillstånd för denna typ av demonstration på en plats som uppkallats av en av våra mest kända diplomater som i sitt kall räddat tiotusentals judar undan nazisternas förföljelser under andra världskriget.
Därutöver och i anslutning till platsen pågick under samma tid som demonstrationen pågick en gudstjänst för den judiska församlingen i Stockholm.
Att detta var en uträknad provokation av arrangörerna tvekar jag inte att påstå – men Polisen – som har möjlighet att erbjuda annan plats än den av arrangörerna föreslagna gör mig förundrad – i synnerhet som det inte framgår av deras kriterier att man strikt skall tillgodose arrangörernas förslag.

Slutsats: Det är inte fel på lagstiftningen – det är fel på tillämpningen av lagstiftningen.
Här bör regeringen reglera i regleringsbrevet till respektive myndighet att beakta för varje myndighet erforderlig lagstiftning samt införa en nationell kontroll med avsikt att tillse att lagstiftningen tillämpas på det sätt den åsyftar.
Svårare än så torde det inte vara.
bloggarna

Annonser
Lämna en kommentar

5 kommentarer

 1. Hans Bodin

   /  26 september, 2016

  Hej Björn! Hemma igen efter ett Stockholmsbesök över helgen där vi träffades hela familjen!
  SD är långt ifrån rumsrena och med nordisk fronts stöveltrampande i bakgrunden så känns dom mycket obehagliga. Vart är vi på väg när borgarna vill börja liera sig med dom!
  Mvh! Hans B.

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Hoppas besöket föll ut till belåtenhet.

   Ja vad avser SD så är det inte bara en säkerhetsrisk – det luktar unket också fast den unkenheten känns man naturligtvis inte vid beroende på att man vant sig.

   MVH//Björn

   Liked by 1 person

   Svara
 2. SD använder ju enbart demokratin för att riva ner densamma.
  Det är ett ruggigt scenario jag ser framför mej i mina dystraste stunder: Trump som USAs president och en svensk regering med (M) och (SD) i toppen. Ungern med stöveltramp som ljuder allt högre och högre.

  Ibland undrar jag om folk som röstar på (SD) verkligen har klart för sej hur Sverige kommer att se ut om detta blir verklighet. Jag tror faktiskt inte att de begriper det, eftersom de har slukat all propaganda om att allt som är dåligt är invandringens fel. Eller judarnas. Eller romernas. Eller…o.s.v.

  Jag tror inte det finns en enda svensk som på rak arm kan säga att /hur / Vad de själva har fått som är sämre pga just invandringen eller tack vare den socialdemokratiska regeringen.
  // Kao

  Gilla

  Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: