Offerkoftan börjar bli trång……………………


Publicerad 2016-10-04
pk-samhallets-offer1-1För Sverigedemokraterna handlar allt om att bli inbjudna till partiöverläggningar – spelar ingen roll vilket parti som kan tänkas bjuda in dem.
Man har allt sedan de lyckades ta sig in i riksdagen beklagat sig över att ingen vill tala med dem.
Opinionsmässigt har detta självpåtagna martyrskap slagit väl ut då partiet vuxit i opinionen – en målmedveten strategi – åtminstone fram till nu.
Och det är inte sant att ingen talar med dem!
De står i talarstolen i riksdagen och samtliga riksdagsledamöter tar diskussionen med dem – de är därutöver representerade i utskotten utifrån de mandat de erhöll i valet 2014 och deltar på sedvanligt sätt i diskussioner på samma premisser som alla övriga riksdagsledamöter.
Därtill är partiet de flitigaste i att skriva motioner även om större andelen av dem hamnar i papperskorgen till viss indignation för författande ledamöter.
Och i takt med att gemene man börjar förstå arbetsordningen i riksdagen krymper offerkoftan allt mer.

När Sverigedemokraternas partiledare var på valturné genom Sverige möttes han av protester och blockader.
Från elever till brandmän och undersköterskor – budskapet var tydligt. Åkesson var inte välkommen!
Det ställde Sverigedemokraterna inför ett problem de inte haft tidigare – hur hanterar de protester som de inte kan skylla på etablissemanget – ett etablissemang som de avskydde och som varit ledordet i deras argument där de säger sig stå utanför detta etablissemang?
Man tog på sig offerkoftan så klart – det gynnade – om inget annat – de som vacklade i valet av parti – martyrskapet berodde på vänstern så klart – de var alltid de som visade sitt missnöje – hur de kunde kategorisera alla de som protesterade över deras besök är ingen lätt uppgift men för Sverigedemokraterna var det en självklarhet – så var det.
De växte – och själva gladdes de naturligtvis – i det fallet skiljer de sig inte från andra partier.

1_okt_2016_civilministern_dodshotad_efter_debatt_mot_akesson_nyheter_aftonbladet_57ef7b70ddf2b31788ee9c5bJag – liksom många andra – följde den debatt som skedde i Åkessons hemtrakter Bromölla i slutet av förra månaden mellan Civilminister Ardalan Shekarabi och Jimmie Åkesson.
Debatten skulle handla om regeringens – den så oerhört viktiga implementering av nytt upphandlingsdirektiv som grundar sig på EU-kommissionens förslag till nytt upphandlingsdirektiv som Europaparlamentet godkände 2014 i januari.
Plötsligt hade man bestämt sig för att lägsta pris inte längre ska vara den enda måttstocken för EU-ländernas myndigheter när de bjuder ut kontrakt till olika företag.
I praktiken innebär det att svenska kommuner och landsting nu kan ställa hårdare krav på sociala villkor och respekt för kollektivavtal – respekt för kollektivavtal betyder inte att det upphandlade företaget behöver ha kollektivavtal med berörd facklig organisation – det betyder så som det låter.

Regeringens lagförslag från försommaren går ut på att anställda i företag som deltar i offentlig tjänsteupphandling – exempelvis vad avser bevakning, äldrevård, personlig assistans, bygg, städning, sophantering, skolskjuts och färdtjänst – ska ha lön, semester och arbetstid i nivå med branschens centrala kollektivavtal.
Det ansåg Sverigedemokraterna var ett bra förslag som det ”löntagarvänliga” parti de utmålat sig själva som.
Men plötsligt – som en vindkantring – hade man ändrat sig och vad som värre var – Åkesson försade sig på frågan varför de ändrat sig.
Åkesson hade tagit del av en del experter inom Svensk Näringsliv vilket föranledde – och som ett tungt vägande skäl avsåg att – med hjälp av de borgerliga partierna – fälla lagen.
Att lyssna på direktörshögern är uppenbarligen bättre än att lyssna på det förhatliga LO när man utger sig för att vara ”löntagarvänlig”!!!!!!!!
Som ett ytterligare skäl anför Åkesson att sex av tio småföretag saknar kollektivavtal samt inte har råd med 25 dagars semesterersättning – och skulle därför komma att uteslutas från offentlig upphandling.

socialfeed-info-p-fredag-r-det-dags-f-r-debatt-mellan-ardalan-shekarabi-och-jimmie-kessonLåt mig nu vara tydlig i motsats till Åkessons dimhöljda verklighet!
Det är först och främst sittande regering som väljer sina samarbetspartners i Riksdagen – inte Åkesson, inte Anna Kinberg Batra, inte Jan Björklund, inte Annie Lööf och inte Ebba Bush Thor – detta vet alla utom Åkesson.
Samarbetspartners för överläggningar erbjuds de partier som står nära ett sakpolitisk förslag och där det bedöms kunna komma överens för att skapa en så bred majoritet som det är möjligt i Riksdagen och det underlättar dessutom om detta eller dessa partier står upp för en mänsklig värdegrund.
Inga andra partier som inte fått delta i överläggningar har protesterat så som Sverigedemokraterna gör – och det gäller alla partier från Vänsterpartiet till Moderater och alla däremellan.
Därutöver är Åkesson och hans parti genuint okunniga i vad avser upphandlingsdirektivets inriktning – därtill är det likaledes okunniga om den svenska semesterlagstiftningen som instiftades redan 1978 och föranstaltade minst 25 dagars semester vid helårsanställning samt pro rata därav om anställningen varit mindre än ett år – det vet alla – dock inte Åkesson.

Men detta är inte det enda där han visar på en påfallande okunnighet.
Skandaler inom hans eget parti som gett upphov till stora rubriker i medierna – där har han drabbats av partiell minnesförlust alá Maud Olofsson.
Det lustiga är att det vi visste sedan lång tid har just nu uppmärksammats av en del journalister – det säger en del om våra granskande journalisters omdöme – antingen är man rädd för att drabbas av hat och hot eller rent utav mordhot – eller så är det något annat………………………

Lagförslaget innehåller dock inga krav på kollektivanslutning utan – som jag nämnde tidigare – respekt för kollektivavtalen – detta som ett led i att inte behöva åse en lönedumpning på arbetsmarknaden så som sker idag.
Det är således fritt för de företag – som så önskar – och som inte tecknat kollektivavtal att lämna anbud på kommunala tjänster.

Det är således en monumental okunnighet när Åkesson anför skäl som inte stämmer överens med varken direktivet eller regeringens lagförslag samtidigt menar han att vi inte skall vika ner oss för pamparna i EU.
Att därutöver påstå att upphandlingsdirektivet är för tungt att sätta sig in i med alla dessa – enligt Åkesson – 3000 sidor är en förbålt dålig ursäkt.
Oavsett om det är 3000 sidor eller bara 10 så är det riksdagsledamöternas förbannade skyldighet att sätta sig in i samt utvärdera direktivet mot svensk lagstiftning och om synpunkter finns – anföra dessa i utskotten – orkar man inte själv har man tjänstemän i anslutning som kan bistå – det är deras uppdrag – det är vad vi betalar dem för.

ardalanArdalan Shekarabi var tydlig – på gränsen till övertydligt – i debatten.
Och Åkesson skulle kunnat klara sig genom att dra upp byxorna och visa sig vara ärlig – men han valde således att stå med brallorna nere.
Det var – så som jag ser det – en brist på respekt inför sin motdebattör genom att påvisa en sådan total okunnighet i ämnet.
Att därutöver – inte på något sätt ovanligt för Sverigedemokraterna i akt och mening att på nytt dra på sig en offerkofta – med att hävda att regeringen inte förankrat förslaget med dem och erbjöd sig därmed att ta den förankringen i ett slutet rum för att komma överens.
Varför Sverigedemokraterna inte deltar i utskottet där de har alla möjligheter att diskutera, förhandla och komma överens är mot bakgrund av Åkessons propåer mycket märkligt?
Demokratiska överläggningar sker inte i slutna rum – de sker i utskotten för alla ledamöter som orkar närvara!
Allt tal om löntagarvänligt parti har sedan länge befunnit sig i skammens mörka skrymslen – debatten i Bromölla förstärkte bara den bilden.
Åkesson får naturligtvis tycka som han vill!

draggenMen det absolut värsta var att drängstugan – Sverigedemokraternas egen hemsida på Facebook – fylldes snabbt med kommentarer av det värsta slaget mot Civilministern i dragg-2synnerhet och Socialdemokrater och arbetarrörelsen generellt.
Det var vidriga invektiv parat med anstötliga mordhot av en karaktär som föranlett Säkerhetspolisen att genomföra en utredning – kan det vara Palmehatarnas avkommor möjligen?
På frågan varför det förekommer sådana inlägg publicerade på just SD:s Facebooksida blev svaret från Henrik Vinge presschef (SD) väldigt krystat;

Om vi ser till att agera kraftfullt mot det här så förstår man att det inte är vi som ligger bakom det här, utan enskilda personer.
Jag vet inte hur det ser ut på andra sidor.
Varför de gör så här får de svara på själva.

mordbrc3a4nnareNej – upplysningsvis har jag aldrig skådat en sådan anstormning av hot, hat och mordhot på någon av de andra partiernas hemsidor – det kan – med sannolikhet –  bero på att deras följeslagare har en annan bildningsgrad där man förstår att inte använda sig av den värsta drängkultur som går att uppbåda.
Försvaret från dessa svagsinta individer tycks vara att även Åkesson skulle ha blivit mordhotad – vilket jag inte sett någon bekräftelse på – det är – alldeles oavsett – ett dåligt försvar – om ens ett försvar överhuvudtaget.
Åkesson och hans förtrogna kanske borde ta sig en funderare över varför denna subkultur drabbat just deras parti.
Och är det detta som Anna Kinberg Batra suktar efter – en drängkultur i Sveriges Riksdag – varje enskild opposition mot AKB:s tilltänkta allierade skall bemötas med mordhot?
bloggarna

Annonser
Lämna en kommentar

5 kommentarer

 1. Taktiken av övriga partier att inte låta (SD) komma till tals har gjort dem till just offer i folks ögon.
  Jag blir nästan rädd för människor som inte kan se helheten och ideologin hos ett parti de tänker rösta på. Man röstar i en enda fråga, där man av fulpropaganda övertalats att tro att invandringen och muslimerna är orsaken till sina egna upplevda tillkortakommanden i livet. Man måste ju skylla på någon annan om det går dåligt för en själv…..
  // Kao

  Gilla

  Svara
 2. Hans Bodin

   /  6 oktober, 2016

  Hej Björn! Åkessons ruggiga drängar får mej att känna ett stort obehag!
  Mvh! Hans B.

  Liked by 1 person

  Svara
 3. Politiker är ett märkligt släkte utan reell makt för annat än att vilseleda medborgarna, tyvärr tyvärr… 😥

  Apropå politiskt ledarskap – så är det så att pengar = makt – och den makten finns till allt överskuggande del i dags dato hos den finansiella sektorn. Som princip alla politiker ”dansar” efter hur den finansiella sektorn agerar.

  Men så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i Sverige – så finns det hopp om en annorlunda ordning – eller ?

  Om mitt hopp på min blogg under rubriken: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?”

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Josef!

   Dessvärre har du generellt rätt i det du säger och särskilt om vi följer människors inneboende och genetiska arv om det egna behovet går före grannens.
   Vad avser politikerna så har inte den vanliga röstberättigade medborgaren samma möjligheter att springa i riksdagskorridorerna med avsikt att lobba för de egna behoven på det sätt som kapitalet har.
   Att förbjuda lobbying ser jag som ett demokratiskt förfall och strider mot rätten att alla får tala för sin sak – men det går att begränsa lobbyverksamheten genom att lagstifta om vem och med vilka man haft kontakter med ungefär den ordning man har i USA där man tvingas offentliggöra med vem eller vilka man suttit i samtal med samt vilka middagsbjudningar etc. som ingått i samkvämet.
   Detta saknar vi och därför förmodas korruptionen vara vara stor utan denna transparens.

   MVH//Björn

   Liked by 1 person

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: