Ett spel för gallerierna……………………………


Publicerad 2016-10-13
vzif0pafuav0isnk2etw2ypprhqHäromveckan gick Jan Björklund (L) ut med ett överraskande besked.
Liberalerna ställer sig positiv till samarbete med Socialdemokraterna.
Igår kom nästa överraskning.
Annie Lööf (C) kungjorde samma inställning vad avser samarbete vänsterut.
Detta är ju goda nyheter – åtminstone vid en första anblick.
Under rådande parlamentariska läge är det ytterst viktigt med samarbete över blockgränserna – det vill jag vara tydlig med.
Skulle valresultatet bli ungefär som i valet 2014 – med antingen en övervikt fördj8qz8e allianspartierna eller som i valet 2014 en övervikt för den rödgröna sidan så är samarbete bra för att skapa så breda majoriteter i Riksdagen som det är möjligt då ingen av partierna kan komma att få egen majoritet – det ligger dessutom i vår linje sedan länge men förvägrades Socialdemokraterna i valet 2014 då de borgerliga dessutom inte bara vägrade samarbete utan gjorde dessutom klart att man kommer att ställa en gemensam budget mot regeringens vid tidpunkten presenterade statsbudget – att Sverigedemokraterna – med sin vågmästarställning också tog ställning för alliansbudgeten i akt och mening att skapa det kaos som därefter blev följden kunde man räknat ut på förhand.

gavleMen det finns brasklappar med Björklunds och Lööfs inviter.
Förutsättningen är att de borgerliga gemensamt blir mindre än den rödgröna sidan – både Björklund och Lööf har tydliggjort detta som en förutsättning.
Blir man större än den rödgröna sidan avser man regera landet som en minoritetsregering.
Vad man underförstått säger är att om detta scenario skulle bli verklighet så avser man regera med passivt eller formellt stöd av Sverigedemokraterna – alternativt förutsätter att Socialdemokraterna skulle stödja en sådan minoritetsregering för att minska SD:s vågmästarroll.
Frågan lär hamna på bordet där de borgerliga istället vänder frågan mot Socialdemokraterna om hur de ser på regeringsfrågan – vi har dessutom mottagit både Björklunds och Lööfs inviter positivt – enligt mig alldeles för snabbt utan att tänka bakom kulisserna.
Det skulle dessutom bli svårt för Socialdemokraterna att inte acceptera en sådan lösning efter alla utsträckta händer mot borgerligheten före valet 2014 samt sitt tydliga avståndstagande vad avser Sverigedemokraterna.

debsacoHur ställer sig Moderaterna till samma utfall som meddelats av Björklund och Lööf?
Anna Kinberg Batras robotliknande och ständigt återkommande svar är ”vi avser flytta på Stefan Löfvén och hans regering” utan att precisera hur en sådan regering skulle se ut som AKB vill ha.
Vissa hävdar att en regeringskoalition mellan Socialdemokrater och Moderater vore det bästa för landet.
Låt mig ånyo vara tydlig.
En sådan regering är omöjlig då det inte finns större samstämmighet mellan dessa två partier än vi kan mäta djupet av Grand Canyon.
Det skulle inte ta dagar innan en sådan koalition skulle slitas itu.
En sådan regeringskoalition kan endast bli möjlig – gemensamt med övriga borgerliga partier – om landet står inför ett yttre hot där det krävs gemensamt ansvar – sist detta skedde var under krigsåren 1939/1945.
Låt oss slippa se det ännu en gång.

nyasdalliansenDen enda möjliga vägen är att bryta blockpolitiken helt och hållet samt för Liberaler och Centerpartister inleda samarbete med Socialdemokraterna i regeringsfrågan dels för att säkerställa att landet inte kan komma att regeras av det idag enda hotet mot landet, dels för att slippa Sverigedemokraternas kaosinriktade samhällsengagemang.
Det som talar emot en sådan lösning är Björklunds lika stora avsky för Vänsterpartiet som för Sverigedemokraterna och hur skulle Annie Lööf se på ett samarbete med Miljöpartiet där bägge partier gör anspråk på att vara miljöpartier men med olika lösningar?
Kristdemokraterna räknar jag inte ens med då de lider av ett underskott i väljarstöd och inget pekar på att det skulle förändras fram till valet.
Moderaterna kan därefter göra det som en majoritet av företrädarna för partidistrikten vill – att samarbeta med Sverigedemokraterna.
Som synes är både Björklunds och numer också Lööfs inviter mot Socialdemokraterna ett strategiskt fulspel som kan komma att ske uteslutande på de borgerligas villkor.

allians_fallJag säger det ånyo!
Blockpolitiken är förödande för landet.
Och………..det största problemet är Sverigedemokraternas vågmästarroll.
Den rollen kräver särlösningar då inget av de övriga partierna vill ta Sverigedemokraterna – med ett visst undantag av Moderaterna – i handen.
Vad som krävs är ansvar inte en massa strategispel som syftar till fördelar för den ena eller andra parten och där väljarkåren därefter skall mötas av överraskningar man inte räknat med – sådant får ske i överläggningar under formella samarbetsformer.
Bryt sönder blockpolitiken och ta det ansvar som väljarna kräver.
bloggarna

Annonser
Lämna en kommentar

6 kommentarer

 1. ”Blockpolitiken är förödande för landet.”

  Jo… – så är det – men det rådande nationalekonomiska tänkandet och agerandet är än mera förödande. Om hur det kan rättas till i det följande:


  OM HUR NATIONALEKONOMI-FÖRSTÖRANDE BANKSYSTEM KAN VRIDAS RÄTT

  Det följande gäller fortfarande – eller ?

  Frågan som kommer att ge kvalificerad riksdagsmajoritet till det parti som som gör den till sin för all tid.

  Det finns bara två svar – två sätt att lösa detta på. Det är inte guld – det är inte silver. Det handlar inte om att knyta valutan till något slags underliggande värde. Det handlar om två åtgärder:

  Ett: Förbjud regeringar att låna pengar. Så länge regeringar lånar av banker sitter de i bankirernas fickor. Situationen är själva definitionen på ”plutkrati” – rikemansvälde. Inga av de lagar som stiftas av Riksdagen är värda något – så länge som staten står i skuld till bankväsendet. Som den amerikanske utrikesministern William Jennings Brown sade redan 1896: ”En reform utan reform av penningväsendet är ingen reform.”

  Det andra vi måste göra är att eliminera bankernas möjligheter att i praktiken förfalska pengar – och det här problemet är detsamma över hela världen – där alla pengar skapas av privata banker som skulder på vilka ränta utgår. Förr skapade regeringar pengarna själva – vilket kom alla tillgodo. Detta är vad vi måste tillbaka till.

  Ett: Förbjud regeringar att låna pengar och istället ge ut dem själva.

  Två: Kriminalisera bankernas Fractional Reserve Lending d v s tvinga dem att alltid ha minst 100 % täckningsgrad för all utlåning. Allt annat är i praktiken falskmynteri.

  Låt dina folkvalda veta…
  Det har blivit dags återbörda makten att skapa landets pengar till folket och dess beslutande församlingar.

  Bankerna i Sverige ägnar sig i dag åt falskmynteri.

  – slut citat av översättningstexten på videon ovan.


  Jag har ”harvat” på nätet sedan 2007 – och jag har ännu aldrig stött på någon eller något som har fört i bevis att problembeskrivningen och lösningen är annat än korrekt. Har Du ?

  M a o så rekvirerar Riksdagen ränte- och återbetalningsbefriade pengar från Riksbanken – för att täcka sina budgetunderskott med – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv – istället för att som nu höja skatter och avgifter och låna av bankirer.

  Det finns ingen risk för oönskad inflation eller urholkat penningvärde i detta – så länge som arbetslösheten ej går under tre procent. Den svenska öppna arbetslösheten är för närvarande ca 6,5 % + en eller annan dold procent.

  Så vad väntar de av folket valda riksdagsledamöterna på ?

  Mera ingående i sak om detta för framtiden så fundamentalt livsviktiga ämne här.

  Gilla

  Svara
  • Hej Josef!

   Det är intressanta teorier du anför till vilka jag rent generellt ansluter mig till.
   Så som jag ser det finns två motpoler vad avser nationalekonomi – Monetarismen och Keynesianismen.
   Den först angivna monetarismen – som förespråkades av Milton Friedman – och som de flesta länder – inte minst inom EU – tillämpar har den ekonomiska vetenskapen mer eller mindre övergett där staten medges mindre möjligheter då marknaden styr allting – innebär realt att det genererar mindre skatt med negativa sociala följder såsom större klassklyftor och där inflationen överskuggar arbetslösheten som tenderar bli allt större – de rika blir rikare på de svaga gruppernas bekostnad.
   Precis de vi realt ser idag allt sedan vi frångick den tidigare väl beprövade Keynesianismen som i motsats innebar att staten har en mer balanserad påverkan på ekonomin och där marknaden inte blir allena rådande.
   Följderna av den ekonomiska teorin känner vi väl genom minskade sociala klyftor och lägre arbetslöshet men dock högre inflationstryck.

   I din video tycker jag mig ana rekommenderad generell återgång till Keynesianismen där Riksbanken underställs regering och Riksdag.
   Vad som man i sammanhanget lån för att öka infrastrukturella åtgärder – inte minst med avsikt att minimera arbetslöshet under lågkonjunktur – så lånar staten marginellt av andra banker.
   Det man i det främsta rummet gör är att sälja statspapper det vill säga det man samlat på sig i madrassen under högkonjunktur till förvisso låg ränta – kort sagt man lånar av sig själv.
   Att bankerna har fått en alldeles för stor påverkan på vår nationalekonomi är vedertagen sanning där bankerna lånar ut fiktiva icke existerande penningar eller digitala sådana.
   Det är ekonomiskt, ekologiskt och socialt ohållbart.
   Privata bankers skapande av pengar leder till instabilitet och bubblor i ekonomin samt leder till hög skuldsättning vilket kan utlösa finanskriser och leder till att nyskapade pengar investeras kortsiktigt utan hänsyn till vad som är bra för samhället och miljön.
   Det ger bankerna oproportionerligt stor makt över ekonomin samt möjlighet att göra stora vinster som dessutom ökar ojämlikheten och undergräver förtroendet för det finansiella systemet.
   Exakt vilka lösningar på problemen med dagens penningsystem som är bäst för Sverige är en komplex fråga varför jag samt ett flertal av mina partikamrater motionerat inför den kommande Socialdemokratiska kongressen för en utredning av dagens penningsystem som bland annat bör undersöka det huvudsakliga alternativ som de senaste åren florerat i den penningpolitiska debatten – d.v.s reformen suveräna pengar (”sovereign money”) utformat av organisationen Positive Money i Storbritannien.
   Reformen suveräna pengar går ut på att Riksbanken får ensamrätt att ge ut, inte bara fysiska sedlar och mynt, utan även digitala pengar, och att dessa nyskapade pengar i regel tillförs ekonomin via statsbudgeten – vilket inte innebär att staten får möjlighet att ohämmat skapa pengar för offentliga utgifter.
   Suveräna pengar kommer ges ut av den av riksdagen och regeringen oberoende Riksbanken, men bara i den mängd som krävs för att hålla inflationen på en stabil nivå. Riksbanken bestämmer alltså hur mycket pengar som skapas men riksdag och regering bestämmer vad pengarna ska användas till.

   Kul Leopold att vi har en i det närmaste samstämmig åsikt om detta så viktiga sakpolitiska område.
   Jag själv börjar bli till åren kommen och försöker avveckla mina politiska engagemang – men jag vet att det finns i mitt parti som är redo att driva frågan oförbehållsamt och nu främst genom att kräva i motion till den kommande kongressen att partiet utreder frågan för framtiden.

   Tack Leopold för ditt engagemang i frågan som jag tar med mig.

   MVH//Björn

   Liked by 1 person

   Svara
 2. Hans Bodin

   /  13 oktober, 2016

  Hej Björn! Höstlööfet fladdrar i den politiska vinden.Vi komposterar det fram till valet så får vi väl se! Det kan kanske bli en liten grön planta med en ros på! För Björklunds del har väl bäst före gått ut för länge sen. Liberalerna och KD får nog leka i den politiska sandlådan utanför Rosenbad efter valet!
  Mvh! Hans B.

  Liked by 1 person

  Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: