Sanningen är fri – dessvärre är också lögnen fri………………….


Publicerad 2016-11-01
tl_sd_16_2003Utrop från sociala medier och högerextrema sajter har blivit vår tids axiom – media ljuger media mörkar sanningen!
I Sverige är det främst ett parti – bortsett från de nazistiska organisationer som ohämmat marscherar under sina nazifanor med sin vidriga propaganda på gator och torg – vars främsta prioriteringar bygger på just detta påstående.
Men det vore allt för enkelt att bara relatera det till ett enda parti – även om ett visst annat parti tvärtemot Sverigedemokraterna värnar vår yttrande- och pressfrihet.
Desinformation – eller uppenbara lögner – är en sanning intill dess den är motbevisad.
Värre blir det när bevisad sanning bortses från eller avfärdas som strunt.
Låt mig ta ett exempel;

sverigeturne2Sverigedemokraterna har under några veckor uppmärksammats med en rad uppmärksammade fall av utpräglad rasism.
Vi kommer ihåg järnrörsskandalen, Oscar Sjöstedt – ekonomiskt politisk talesperson för SD – som i en uppmärksammad video i landets samtliga tidningar – avslöjades hur man skrattar hjärtligt när han berättar om hur före detta arbetskamrater – uttalade nazister – sparkade på döda får och låtsades att de var judar.
Den sverigedemokratiske riksdagsledamoten Anna Hagwall föreslog i en motion att presstödet borde slopas för att minska Bonniers makt.
Förutom att Bonnier inte äger några landsortstidningar så anspelade Anna Hagwall på ökända antisemitiska konspirationsteorier om judarnas påstådda makt över media – hon drabbades av SD:s selektiva nolltolerans därefter.
Ovanstående är bara ett axplock av skandaler företrädda av Sverigedemokratiska kommunföreträdare tillika riksdagsledamöter.

under-mattanAtt dess mest lojala följare samt dess trogna stormtrupper genom subtila bortförklaringar vill hävda motsats till rasism kan jag ha en viss förståelse för.
Men partiet har i opinionsmätningar cirka 17 procent av den röstberättigade andelen av medborgare vilket innebär lite drygt en miljon som lagt sina sympatier på Sverigedemokraterna – och opinionsläget tycks vara stabilt över tid med små variationer.
Att en så stor andel av väljarkåren tycks bortse från Sverigedemokraternas – i jämförelse med andra partier – höga numerär av skandaler är förvånande för att inte säga anmärkningsvärt – en enda av alla de skandaler som rapporterats hade sänkt vilket annat parti som helst.
Att ledningen för partiet betraktar dessa avslöjanden som skett med en i det närmaste axelryckning och förklarar det som strunt och trams eller en olycklig detalj där medierna tar uttalanden ur sitt sammanhang är en förklaring som andas respektlöshet mot allt vad mänskliga rättigheter står för – samt inte minst mot deras egna väljare.
Den mer hårdföra kärnan drar sig dock inte för att tala klarspråk – medierna mörkar och ljuger och skall begränsas när man ”tar” makten – det handlar inte om att värna pressfriheten eller att få makten hos denna kader.

sverigedemokraterna-c3a4r-inte-rasisterOm nu Sverigedemokraternas partiledning tar lätt på  negativ publicitet så finns det förklaringar varför.
Förklaringen finns att studera i dess föregångare Ny Demokrati och en av dess grundare Ian Wachtmeister som avslöjats som idog rådgivare och sympatisör.
Ny Demokrati slets sönder och föll bort som en parentes i svensk politisk historia just av anledningen intern splittring och oreda.
Lärdomarna – förmedlade av Ian Wachtmeister – präglar partiorganisationen genom en hård internkontroll med avsikt att hålla rent från oppositionella och använder därmed den omtalade ”nollvisionen” som en möjlighet att dels lättare motivera uteslutningar – eller utrensningar – av oppositionella bråkstakar – se brytningen med sitt d.v. ungdomsförbund samt Björn Söders nominering till vice talmanspost i riksdagen bland annat – med hänvisning till rasistiska uttalanden – dels och av samma skäl undvika splittringar i partiet.
Att nollvisionen är selektiv och oftast används mot mindre betydelsefulla personer utanför ledningen är i egentlig mening rätt avslöjande.
Man vill ge en bild av ett parti som inte accepterar rasism i sina led men tillåter dess innersta krets att uttala sig i rasistiska termer – det är alltid lättare i en begränsad krets att överenskomma om gemensamma lämpliga bortförklaringar – även om de är av ett subtilt slag – så är masken utåt viktig.

ultimata-lognenArgumenten om mediernas mörkning och lögnaktiga framställningar är ett ofta typiskt högerextremistiskt tankegods – framförallt där de inte försvarar partiets påståenden.
Paralleller kan dras av en del diktaturer där samhällskritiska artiklar och krönikor inte sammanfaller med diktaturens ambitioner.
Man begränsar eller förbjuder – och i värsta fall fängslar dess redaktörer och tillåter oftast endast de medier som kan kontrolleras av staten.

Sverigedemokrater generellt och Åkesson i synnerhet vill att övriga partier ska föra en dialog med dem.
Det första och den absolut viktigaste regeln i en konstruktiv dialog är att hålla sig till fakta – vill man utveckla sina ideologiska ståndpunkter utifrån vetenskapliga rön eller fastställd verklighet så är det en annan sak – beslut baserad på lögner och desinformation slutar sällan positivt.
Men så fort fakta nämns så påstår Sverigedemokraterna att vi måste vakna och se sanningen – ett ständigt över tid mantra – samt att PK-medierna ljuger och undanhåller sanningar samt att vetenskapliga studier är inkorrekta och stämmer inte med verkligheten – det är till och med så allvarligt att känslan – oftast en magkänsla – av en – lika ofta fiktiv eller påstådd – verklighet spelar en viktig roll för Sverigedemokraternas partiledning och dess argumentation.
Hur får man till konstruktiva samtal med en sådan inställning och utgångspunkt?

rasism-i-slips_93043283Men medierna är inte helt oskyldiga i den pågående normalisering som sker och skett.
Undantag finns dock!
Expressen och i viss mån även Aftonbladet brukar använda sig av den så kallade researchgruppens idoga arbete med att avslöja den rasideologiska miljön i samhället.
Andra är EXPO – en partipolitiskt obunden stiftelse som tagit som uppgift att upplysa om den autonoma rasideologiska och vitmakt miljön.
Inte Rasist Men….. också den en partipolitiskt obunden blogg som skriver om det som medierna inte tar upp vad avser Sverigedemokraterna.
Samtliga dessa tre medier är klassade av Sverigedemokraterna och dess ”stormtrupper” som vänstervridna AFA terrorister – att de inte har några som helst kopplingar till den rörelsen betyder föga i propagandan – det handlar i sak om att demonisera och oskadliggöra allt som inte kan betraktas som positivt för dem och att dra på sig offerkoftan.
Det är därför – och i sak – positivt att våra riksmedier numer – och i allt högre grad – tycks referera till någon av de organisationer som avslöjar vit makt rörelsen i samhället.
Att alla de som är motståndare till den utveckling vi ser i samhället med en ökad polarisering och därtill ökad rasism – osäkert om den ökat men ändå fått luft under vingarna och sprider sina vidrigheter i offentliga miljöer.

mordbrc3a4nnareEn annan frågeställning som sällan eller aldrig lyfts upp i ljuset är det faktum att Sverigedemokraterna genom sin retorik triggar de ”löss” i samhället som tidigare inte såg någon offentlig frände att ty sig till.
Frågan är varför dras dessa till just Sverigedemokraterna?
Varför ser vi inte motsvarande i andra partier?
Många går också längre och utvecklar ett engagemang för saken i kommunpolitiken samtidigt som de luftar sin vidriga rasism offentligt – inte sällan föregått av utpräglad anonymitet på de ”sanningssägande” alternativa medierna eller Flashback.
En del går ännu längre genom att trotsa Migrationsverkets förbud att avslöja tänkta asylboenden i akt och mening att inte i onödan utsätta dessa för brandattacker med uppenbar fara för liv och lem och i sammanhanget förödande tragedier både fysiskt, psykiskt och materiellt.
Sådant tas ingen hänsyn till när allt från högsta partitoppen ner till flertalet kommunföreträdare ger offentlighet åt tilltänkta asylboenden.
Stormtrupperna till och med uppmanar till mord – eller likaledes en SD politiker som uppmanar någon att ställa sig på Öresundsbron för att med hjälp av en kulspruta skjuta ner flyktingar.
Tänk er själva bästa läsare – om någon annan företrädare av ett annat parti uttryckt sig på liknande sätt – skulle det partiet överleva i opinionen?

brinnerBränder på asylboenden är dock knappast en tillfällig explosion – detta skedde även under de så kallade Jugoslaviska krigen under i stort hela 90-talet då mängder av flyktingar tog sig till bland annat Sverige för att söka skydd.
Det brann då också!
För de som minns – Kimstad och Laholm brändes flyktingbaracker ner.
I Bohuslän detonerade en bomb vid lägret Svenshögen.
I Kolbäck – utanför Västerås – exploderade en rökgranat.
I Skåne bombhotades ett asylboende vid LV4 i Malmö.
Bara under 1991 – samma år som det främlingsfientliga Ny Demokrati lyckades ta sig in i riksdagen – och 1992 skedde 117 attentat mot boende och 151 attentat mot invandrare utanför flyktingförläggningarna.
Under samma tid hade vi också lasermannen som sköt mot invandrare på Stockholms gator.
1993 brändes Trollhättans moské ner av skinnskallar med anknytning till en viss rörelse – gissa vilken.
Flera rasistiska partier och organisationer startades vid samma tidpunkt.
Vissa har lagts ner – andra existerar fortfarande.
De som minns 90-talets explosion av rasism och allt som hände i samband med den tänker på den med förskräckelse och förfäran – vi ser samma förfärliga skeende idag – fast ännu värre.

gjorde-vadc3a5Många säger att uppmärksamheten triggar dessa miljöer och framförallt Sverigedemokraterna.
Det ligger kanske en befogad sanning i det.
Nordiska motståndsrörelsen – en utpräglad nazistisk organisation som SÄPO sägs rikta sina blickar på – gillar den mediala uppmärksamheten, och för att få densamme anordnar man diverse demonstrationer – betydligt fler än någon annan organisation – i akt och mening påvisa folket att de finns och existerar.
Att dessa demonstrationer ofta urartar i konfrontationer mellan de som åser demonstrationen och polis anses vara gynnsamt för rörelsen – detsamma kan sägas om Sverigedemokraterna – och det hela slutar med den något subtila förklaringen att de är ”vänsterpack eller AFA” som står bakom dessa attacker på dem – att det är högst vanliga medborgare som uttrycker sin avsky över dessa organisationer och deras vidriga rasism vill man inte tillstå.
Skillnaden är att Sverigedemokraterna har en hel del av en retorik som är anpassad med artiklar skrivna av dess egna riksdagsledamöter samt diverse TV framträdanden – allt i ett försök att framstå som vilket annat parti som helst.
Att de därmed vilseleder – inte bara sina egna väljare utan alla som tar del av deras framträdanden och skrivna artiklar ger naturligtvis poänger i opinionen.
Mot den bakgrunden torde det vara av högsta vikt att inte bjuda på det ljus som medierna ger dem.
Men det finns en mänsklig logik och skyldighet i att avslöja dessa rasister och deras försök att skapa kaos på demokratins altare av den uppenbara anledningen att de allra flesta tar avstånd från människofientliga attityder, rasism och i förekommande fall uppenbar rasprofilering liknande det vi sett och lärt oss av 30- och 40-talets vidrigheter i Tyskland eller de vidrigheter och skändligheter som skedde under de Jugoslaviska krigen.
Vi behöver sannerligen inte ett sådant debattklimat – varken idag eller någonsin i framtiden!!!
bloggarna

Annonser
Lämna en kommentar

6 kommentarer

 1. Att folk inte inser att SD är ett enfrågeparti är märkligt. Hur en vanlig arbetare kan rösta på ett högerextremt parti utan förankring i andra samhällsfrågor än invandrare och flyktingar är ännu konstigare. Att inte se att SD står för en mörk odemokratisk framtid är konstigast av allt.
  // Kao

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Kao!

   Det som sker i Europa och i Sverige med dessa nationalistiska högerextrema rörelser är djupt oroande i sig.
   Det som spär på min oro är den normalisering som sker av dessa.
   En normalisering som accentuerades av hur ett Hotell av anrik klang nedlåter sig att härbärgera en stor andel av dessa naziinfluerade rörelser som inget annat vill än att vrida klockan bak i tid och öka spänningarna mellan oss snarare än att verka för samarbete, organisationer som vill åsidosätta mänskliga fri- och rättigheter i sin framtida – av rasprofilerade homogena samhälle – dolt i vokabulär som essenser med mera.

   Ja hur en vanlig arbetare kan välja ett sådant parti är anmärkningsvärt och ser det som ett tecken på att facken har misslyckats i sitt värv.

   Många är oroade – jag delar denna oro.

   MVH//Björn

   Liked by 1 person

   Svara
   • Svenska nynazismen med ungerns Jobbiks stöveltramp ljudande i bakgrunden och de stegen hörs alltmer och allt högre.
    Det är sorgligt att människor inte kan inse detta och att se parallellerna med 30- och -40-talet. Snart är alla de som själva upplevde 2a världskriget döda och kvar finns då en historielös arbetarklass som omedvetet tjänar överklassen.

    // MVH // Kao

    Gilla

 2. oerdoeg!

  Tyvärr blir min svarsreplik på din kommentar väl långt – skälet är att din kommentar väcker frågor där jag uppfattar din kommentar som ett försvar för alla de nationalistiska, högerextrema och inte minst populistiska organisationer som långt värre beskriver sina ambitioner i rena rasistiska termer – än den beskrivning jag ger dessa grupper – jag förstår att det finns de som inte ser eller inte vill se det jag eller andra ser – subjektiva bedömningar rätt eller fel får vi tvista om så länge vi håller oss inom en sund vokabulär.
  Så vad avser sund vokabulär håller jag med dig – men det är också allt.

  För många av oss är det – i likhet med historien – minst lika skrämmande hur de vill demonisera alla andra demokratiska partier liksom Sverigedemokraterna gemensamt med Europas övriga högerextremistiska partier – varav flertalet av dem med en öppen nazistiskt ideologisk inriktning – gör.
  Nu träffas den ”eliten” på ett av vårt lands mest anrika hotell för att dela ut ett pris till den som verkat minst för mänskliga rättigheter – omsatt till ett ”frihetspris” – kan det bli mer skrämmande patetiskt?
  Och du oroar dig för ”sosseadeln” – också det ett demoniserande verb med tydlig inriktning – utan att ens nämna de vidrigheter och vedervärdiga uttryck de själva omger sig med.
  Är jag förvånad? Nej sannerligen inte!

  Jag kanske skall vara tacksam för att du inte mordhotat mig – det har skett tidigare då jag analyserat inte minst vårt eget högerpopulistiska parti och dess ambitioner av andra med en motsatt åsikt.
  Men när de själva möter samma retorik – om än i en mer modest form i jämförelse med hur de själva förmår uttrycka sig – då synes du försvara – underförstått – dessa strömningar.

  Jo – jag har läst vår historia – frågan är har du läst Sverigedemokraternas dito – eller i övrigt högerextremistisk historia?
  Dessa högerextrema och naziinfluerade organisationer är knappast politiska utmanare – de är istället demokratins utmanare där de i demokratisk ordning tillåts stå på dess plattform för att saluföra sina vidrigheter omvänt till en politisk retorisk och rasistisk argumentation där utrymme för mänskliga rättigheter inte ingår – där rasprofilering skyms i texter som ”essenser” eller nationell homogenitet eller kulturskillnader – inte med ett enda ord nämnde du detta i din kommentar.

  Märk väl – jag försvarar samtliga demokratiska rättigheter och skyldigheter – och i det sammanhanget försvarar jag dessa individers rätt att ge uttryck för sina vedervärdiga åsikter – även om man gör det på demokratins bakgård – men jag behöver inte nödvändigtvis dela dessa åsikter – det är därför min och alla andras rätt och skyldighet att försvara oss mot dessa vedervärdiga och vidriga åsikter och ambitioner – likaväl som de förvarar sina rasistiska och människorättsfientliga attityder – allt för ofta med hot och hat och i övrigt genom uttryck långt värre än slödder och drägg.

  Eller – inte minst som en påminnelse och jämförelse – hur dessa högerextrema – inklusive Sverigedemokrater och dess trogna sympatisörer – inordnar samtliga som ger uttryck för dess avskyvärda ambitioner som ”sosseadel liksom du själv, kulturberikare, vänsterpatrask, vänsterextremister” och mycket mer av förnedrande invektiv – för att inte tala om hur de ger uttryck för alla andra med ett etniskt ursprung som inte sammanfaller med deras egen – och som inte ser vad de själva ser eller som en viss partiledare gav uttryck för ”min magkänsla säger mig….” där magkänslan står över vetenskapliga rön i argumenten för den nationalism han och hans parti står för – tämligen naturligt för dessa populister att måla upp en dystopisk bild av landet som sällan eller aldrig återfinns i verkligheten.
  Var i historien känner vi till detta beteende?

  Ja – jag hade mer än gärna önskat att slippa använda sådana epitet som det du ondgör dig över och gör det heller inte vad avser partier som värnar demokratin, som värnar demokratiska rättigheter som värnar och står upp för mänskliga rättigheter väl beskrivna i flertalet internationella konventioner som vi i humanitetens anda ratificerat alldeles oavsett politisk ideologi.
  Jag och många med mig hade önskat slippa se den polarisering och det hat vi ser i samhället idag och vi behöver sannerligen inte gå långt för att förstå var upphovet till detta återfinns.
  Jag vidhåller således att de är både slödder och drägg – sen får du försvara dessa genom att ifrågasätta mig och mitt parti hur mycket du vill – gärna med epitetet ”sosseadel” för att i den mån du förmår förminska mig själv och mina partikamrater – åtminstone är det min rätt – intill denna rätt i nationalistisk högerextrem ”demokrati” blir straffbar.

  MVH//Björn

  Gilla

  Svara
 3. Hans Bodin

   /  3 november, 2016

  Hej Björn! Ännu en fantastisk sammanfattning av dej om detta farliga parti! Hoppas bara att
  många av dessa passiva sympatisörer till SD som bara ser invandringen som ett stort problem istället för medmänsklighet vaknar upp före valet 2018!
  Mvh! Hans B.

  Gilla

  Svara
  • Hej Hans!

   Tack skall du ha och det behövs att vi blir mer upplysta om detta patrask.

   Nu samlas dessutom hela Europas samlade drägg på det anrika Grand Hotell för någon slags utmärkelse av den som varit minst medmänsklig och mest människorätts fientlig.
   Ett lössens sammankomst arrangerad av UKIP i England med SD som värd – FY FAN.
   Kritiken har inte undgått oss – främst från den egna personalen – som ser sig tvingad av dess ledning att servera detta slödder – men också fackföreningarna har uttryckt avsky.
   Hotelledningen har dock lagt på locket – en total tystnad därifrån.
   Detta anrika hotell – som förövrigt härbärgerat forna nazister förr – drar sig uppenbarligen inte för att ånyo dra skam över Sverige i allmänhet och huvudstaden i synnerhet genom att upplåta härbärge åt Europas samlade slödder.

   SKAMLÖST!

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: