Att vara tyst är att medge………………….


Publicerad 2016-11-08
under-mattanDen senaste tidens händelser där Grand Hotell fått stå i skottgluggen för att de upplåtit härbärge åt Europas 400 företrädare som – i varierad grad – representerar motstånd till vår demokrati och de mänskliga fri- och rättigheterna – kort sagt en värdegrund som inte stämmer överens med våra demokratiska traditioner, FN:s konvention om mänskliga rättigheter implementerad i vår lagstiftning via de av EU:s tillägg som en förstärkning av bland annat asylrätten med mera.
Att Sverigedemokraternas företrädare tillika dess stormtrupper anser att de protester som föranleddes av denna samling anses vara motbjudande är knappast konstigt.
Att det därutöver finns enskilda sympatisörer som anför kopplingar där enskilda affärsidkare – som en logisk följd – skulle neka sina kunder tillträde till sin verksamhet om de inte hade den för affärsverksamheten rätta värdegrunden är precis så huvudlöst som det låter.
Såvitt jag vet står inte valda företrädare vid butiksingångarna och selekterar sina kunder utifrån någon värdegrund – och jag är övertygad om att hotellbranschen inte heller gör det – det är en bortförklaring som haltar på väsentliga punkter – om man däremot utifrån hur dess personal – ur ett arbetsmiljöperspektiv – uppfattar denna stora sammanslutning som besvärande – framförallt om det finns olika etniska skillnader i personalstyrkan – så är det självklart en fråga för dess arbetsledning att ta erforderlig hänsyn till.

sd-rc3b6star-mot-sig-sjc3a4lvDet hör också till våra demokratiska rättigheter att protestera emot oegentligheter eller odemokratiska influenser i vårt samhälle – men det anser inte stormtrupperna är – mot bakgrund av de senaste händelserna – särskilt viktigt om ens nödvändigt.
Logiken av detta torde då vara att man förmenar mig och alla andra som inte delar mina politiska motståndares sakpolitiska reformförslag möjligheten att argumentera emot dessa – en huvudlös konklusion ej förenlig med demokrati.
Man skall vara tyst i tron att dessa oegentligheter eller politiska reformförslag försvinner av sig själv.
Den inställningen är symptomatisk med allt vad fascism står för.
Grand Hotell blev arenan för denna sammanslutning – det kunde lika gärna vara vilket annat hotell som helst – där Europas samlade fascister och populister av varierande grad påvisar en familjär gemenskap med och hyllar varandra.

Vi som ogillar detta spektakel skall således ”hålla käft” med motiveringar som jag anförde inledningsvis.
Och för att ytterligare accentuera deras märkliga slutledning mot alla de som protesterar mot dessa extrema partier – så skyller man konsekvent på vänsteranhängare – alldeles oavsett där finns människor med olika ideologiska ståndpunkter men som har det gemensamma att värna demokrati och de mänskliga fri- och rättigheterna.
Det finns en anledning till det som jag återkommer till.
Först har jag svårt att förstå hur man kan komma till den slutsatsen att det skulle endast vara vänsteranhängare – har man någon inopererad varningsklocka mellan öronen som larmar och varnar Åkesson och hans ideologiska familj?
Eller är det kanske bara så att alla – oavsett ideologisk uppfattning som står till vänster om deras egen betraktas som vänster?

Fenomenet är inte ovanligt – det finns historiska kopplingar som idag inympats som ett genetisk drag hos dessa högerextremister.
Under 30-talets Tyskland fängslades främst kommunister men också Socialdemokrater som ett led i att förhindra opposition mot det fascistiska parti som understödd – om än med viss tveksamhet av de borgerliga partierna – lyckades avsätta demokratin och införa diktatur.
Att högerextrema partier – så som Sverigedemokraterna är – demoniserar man ogärna de partier där det finns en politisk möjlighet till samarbete.
För Socialdemokrater och Vänsterpartiet är ett sådant samarbete helt uteslutet och det vet Åkesson och hans kamrater väldigt väl.
Det ligger således i sakens natur att demonisera alla de som därmed står till vänster om dem själva.
Det ligger likaledes i sakens natur att – underförstått – påpeka att den gruppen är – i förhållande till vad de själva representerar – väldigt begränsad.
Hur många gånger har vi inte hört Åkesson hävda att han har folket med sig!
Det går säkert hem hos sympatisörerna men knappast de som har en avvikande uppfattning – och i enlighet med valet 2014 så röstade 87 procent på andra partier än just Sverigedemokraterna – det må vara en betraktad minoritet för de anhängare som önskar Åkesson i ledningen av landet.

B53XWRKCEAEJv-dStåndpunkten – ge inte dessa partier och organisationer erforderlig uppmärksamhet – är absurd.
Skulle vi ignorera dem kommer de att skapa annan uppmärksamhet för att nå ut med sitt budskap.
Det sker redan!
Den kanske största fascistgruppen Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) använder demonstrationer och andra utomparlamentariska åtgärder som ett verktyg att nå ut med sitt budskap.
Det har dom ur ett demokratiskt perspektiv rätt till – och det utnyttjar man till fulländning.
Att flertalet av dessa demonstrationer urartar i våldsamheter är för dem av underordnad betydelse – viktigare är publiciteten och budskapet – ”vi finns vi ser och vi vill………………..”

Att protestera är således allas vår demokratiska rättighet och till och med skyldighet – och än mer när det gäller att demonstrera mot odemokratiska organisationer och partier där de senare använder demokratins plattformar för att nå ut med sina människorättsfientliga ståndpunkter.
Att avslöja och ställa dem till svars för sina egna ståndpunkter och synpunkter är således rätt och riktigt – lika rätt som att opponera sig mot allehanda politiska reformförslag som ur ett ideologiskt perspektiv kan anses motverka de syften som förslaget riktar sig mot.
Det gäller alla oavsett ideologisk ståndpunkt!
bloggarna

Annonser
Lämna en kommentar

7 kommentarer

 1. Hej
  Jag tror att när man i politikerkretsar vände SD ryggen och ignorerade dem i de flesta sammanhang så skapade man också många nya sympatisörer till partiet. Många av de som sympatiserar med (SD) känner igen sej själva i hur de också blivit överkörda av politikerna till förmån för andra grupper i samhället. Omsprungna.

  Man skulle ha behandlat SD som vilket parti som helst och i stället frågat sej varför de får så många följare – och gjort något åt saken, inte minst gällande exempelvis fördelningspolitiken och i flyktingfrågan. Även om SD:s egen hållning är odemokratisk så har de rätt att existera. .Hur magsurt det än kan kännas

  Missnöjet och högervridningen, inte minst även nu i USA när den narcissistiske Trump vann presidentposten, beror självklart på att en stor grupp människor känner sej överkörda och omsprungna av de mest bemedlade, som får alla förmåner. Det är också dessa människor som nu röstar på extrema högerpartier runt om i Europa.

  Tyvärr verkar både den förra och denna regering ha missat den biten – eller helt enkelt struntat i den. De ser inte ”den lilla människan” som bara får betala men aldrig får något i gengäld.
  —–
  Två äldre kvinnliga bekanta till mej, som jobbat ideellt för Vänsterpartiet i runt 40 år, har nyligen blivit uteslutna (!!) ur partiet för att de inte håller med (V) i flyktingfrågans alla vinklar och vrår. Bland annat för att de tycker att pensionärena har fått stå åt sidan för de nyanlända. Partipiskan viner!

  MVH
  // Kao

  Gilla

  Svara
  • Hej Kao!

   Som vanligt förmedlar du insiktsfulla kommentarer vilket gör mig varm om hjärtat – det är ju viktigt att gå på djupet i sina analyser för att förstå den utveckling som sker både nationellt och internationellt.
   Nyliberalismen föder och göder de negativa underströmmar som alltid finns i ett samhälle.
   Frågan som bör ställas i anledning av – har kapital och nyliberalism överlevt sig själva?

   USA valet tyder på det ur många aspekter.
   Och trots att en – flip flop struts som D Trump är – så har han i likhet med en viss herre vid namn Åkesson förstått samtidens problem och vädjar till dessa underströmmar som aldrig blir sedda aldrig hörda aldrig får del av den tillväxt som sker.
   Jag talar om de som har begränsade eller inga livschanser där eliten själva förser sig av det goda och resterna i den mån det blir några rester kastas till de fattigaste men dessförinnan har det bästa vaskats ur av medelklassen.
   Det är heller inte förvånande att etablissemangsmotståndare ser till egna intressen – att det är en paradox ser man inte eller vill inte se då retoriken och argumenten döljer de egentliga kulisserna.

   Din beskrivning avseende Vänsterpartiet och de som du säger blivit uteslutna bevisar bara hur låg takhöjden är och inte helt ovanligt alldeles oavsett vilket parti som omfattas av den berömda partipiskan – tyck som mig annars!
   Inte alltid som motiveringar och argument är riktiga och de rätta – men det gäller för varje parti att lyssna lära ta till sig diskutera och analysera inte att utesluta till slut får man bara jasägare i det partiet.

   MVH//Björn

   Liked by 1 person

   Svara
   • Hej Björn.
    Tack för din kommentar.
    Själv känner jag mej partilös numera och kommer enbart att rösta taktiskt. Förr röstade jag på det parti jag tyckte var bäst för HELA samhället, för alla individer, men de flesta verkar rösta enbart för sin egen plånbok – att just DE ska få det bättre. Ordet solidaritet existerar inte längre annat än på papper och som allmänna politiska floskler.
    Löfven kommer bli varse vid nästa val att den äldre generationen som stått troget för (S) nu kommer lämna honom och i stället ansluta sej till (SD). Det är vad jag fruktar. Kan ett politiskt parti inte göra en bättre samhällsanalys än den man gör nu, då är det illa. Då är man just så långt ifrån folkviljan som man INTE tror att man är…

    MVH
    // Kao

    Gilla

 2. Björn.
  Det du skrev och de bilder du bifogade påminde mycket om den Nazistpropaganda som Nazisterna använde sig av mot judarna under 30 – 40 talet.
  Jag blev mycket illa berörd atty se sådant dyka upp igen.
  Bästa hälsningar / Christer

  Gilla

  Svara
  • Hej Christer!

   Jag delar din inställning och det är i sammanhanget inte roligt att beskriva den verklighet vi tvingas åse – men som vi måste förhålla oss till och därutöver göra något åt.

   Sverigedemokraterna har fått sitt livsrum på grund av de övriga partiernas oförmåga – om detta har jag skrivit mycket om.
   Jag kan dra paralleller med det amerikanska presidentvalet – som idag är avgjort – där så många nu i efterhand analyserar hur en populist tillika affärsman utan någon egentlig politisk skolning men som dragit nytta av de sociala ojämlikheter som är rådande sedan decennier i USA.
   Trump är motståndare till det politiska etablissemanget och säger sig stå utanför det.
   Alla de socialt utslagna ser inte någon politisk representant de kan vända sig till.

   I Sverige ser vi samma utveckling – Sverigedemokraterna är emot etablissemanget trots att de nu själva ingår i det.
   Orsakerna hos oss såväl som i övriga Europa och USA är just bristen på eller till och med ovilja att se verkligheten.
   Skall jag ge Sverigedemokraterna kredit för något så är det just att de lyckats analysera verkligheten – men har svårt att etablera hållbara lösningar.
   Lösningar stavas inte populism eller enkla lösningar i strid mot de konventioner vi ratificerat.
   Det föder just det som vi inte vill se nämligen polarisering och som en följd utvecklad rasism.

   Mitt eget parti styrde det här landet under många år med gott resultat just för att man hade förmågan att lyssna på folket – man engagerade folket det fanns visioner för framtiden som man arbetade utifrån.
   Den visionära delen av partiet gick förlorad efter 90-talets intrång och numer handlar det om att städa upp efter borgerligheten för att ånyo förlora valet och därefter återta regeringsmakten.
   Idag handlar det just om detta – städa förbättra och förlora.
   Det saknas visionärer i mitt parti tvingas jag erkänna – det duger inte att bara ha en vision för kommande mandatperiod.
   Och under tiden ökar missnöjet och sociala ojämlikheter ökar.
   Den gruppen i vårt samhälle är idag stor – arbetslöshet försämrade ekonomiska incitament för både de som är sjuka och handikappade och arbetslösa därtill kommer pensionärerna som ses som en form av andra klassens medborgare då de borde i akt och mening medaljeras för att de uppfyllt sin andel av samhällskontraktet.

   Jag struntar fullkomligt i Sverigedemokraterna för de har inte lösningarna och de förmår inte hitta andra lösningar än att ställa till mer kaos i Riksdagen för att påvisa etablissemangets oförmåga – det gynnar dem de ökar i opinionen av den anledningen.
   Skulden till dagens situation kan delas mellan samtliga etablerade partier – Åkesson har ingen sådan skuld – men lever på oförmågan hos de övriga.
   Det är därför dags att de övriga inser detta och inte bara ser den ideologiska preferensramen som den viktiga – Åkessons väljare och sympatisörer struntar fullständigt i ideologier de vill se resultat.

   Jag är övertygad om att du lika mycket som jag avskyr den polarisering med rasistiska tillmälen som alltför ofta hittas hos Sverigedemokraterna allt från partitopp till dess kommunala företrädare – det är inte så vi förändrar landet i en annan riktning – det är inte med sådan retorik vi förbättrar och jämnar ut sociala skillnader i samhället.
   Jag tror jag skulle kunna skriva en hel bok om den oförmåga de etablerade partierna har att se verkligheten och i det fallet är jag djup besviken på mitt eget parti.

   MVH//Björn

   Liked by 1 person

   Svara
 3. Hans Bodin

   /  8 november, 2016

  Hej Björn! Så sant som du skriver och det kändes riktigt ruggigt med denna nazistsamling på Grand! Det är en väldigt oroligt tid vi lever i!
  Mvh! Hans B

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja det är minst sagt ruggigt.
   Jag ser ytterligare stora orostecken runt om i världen som följer samma spår.
   Populism, polarisering med därtill hörande rasism i fascismens tecken.
   USA valet är ett tecken på vart världen är på väg.
   Turkiets i det närmaste på väg mot diktatur där EU har samarbetsavtal som kan spricka.
   Fillipinernas Duerte – lika stor idiot som Trump i USA och inte oväntat får han också stöd därifrån.
   Nordkoreas diktator ger sitt stöd till trumpeten – inte helt oväntat det heller.
   I Sverige stöder vårt högerextrema och fascistiska parti också galningen i väst tillika samtliga högerextrema populister ute i Europa.
   Jag oroas över världens fortsatta utveckling.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: