Det finns stora skäl att analysera USA valet i en svensk kontext…………………………….


Publicerad 2016-11-09
trump_flicker_face_yessUSA har valt sin president!
Hur demokratiskt USA:s valsystem är kan säkert diskuteras i ett längre perspektiv.
Det närmast och kanske viktigaste frågan är dock – vilka paralleller kan vi dra av det som händer i USA i EU och inte minst nationellt.
Det finns – liksom i USA – ett utbrett missnöje med politikerna även hos oss.
EU dras med ett demokratisk underskott vilket i sig är mycket allvarligt och borde vara en rejäl käftsmäll på våra valda parlamentariker – väl känt dock men viljan tycks inte finnas till förändring.
Jag konstaterar nu att valet av president i USA har föranlett ett otal analyser i svensk media – chock, hur kunde det ske, varför och vad händer – är rubrikerna som om verkligheten uppenbarats i detta nu när orsakerna varit kända i decennier.
Valet i USA kan sägas vara samma käftsmäll på det politiska etablissemanget som det demokratiska underskottet inom EU är – det ena synliggjort i demokratiska val och det andra en medveten utveckling under decennier.
Här hemma har vi på intet sätt blivit förskonade från populismens farsot – samma tecken på missnöje som vi nu ser i USA.

allians_fallDet vore fel att säga något annat än att Alliansen var gnistan som tände lågan hos oss – vi får istället och antagligen gå lika långt tillbaka till tid då Sverigedemokraterna bildades.
Etablissemanget är liktydigt med etablerade partier – högerextrema populistiska partier sägs vara motståndare mot etablissemanget men har inget emot att använda den demokratiska plattformen för att synliggöra det missnöje som finns och därmed försöka gå jämsides med etablissemanget – det kan tyckas vara en paradox men är inte desto mindre sant.
Under alliansåren ökade man medvetet de sociala klyftorna i tron på att dessa skulle minska – en tvärtompolitisk agenda mot vad vänsterpartierna normalt säger sig vilja företräda.
Att Sverigedemokraterna vuxit så mycket som de gjort både i val och opinion är ett symptom på ett samhälle i missnöje – ett symptom som man slätar över med att förklara partiet som rasistiskt och populistiskt.
Det vore i ärlighetens namn klokare att analysera orsakerna till deras framfart i valen och i opinionen – men där slätar partierna över med diverse förklaringar som inte i något fall relateras till den politiska utvecklingen.
Det förstärker bara missnöjet hos de grupper som inte ser sig representerade i samhället och populisterna får vatten på kvarn och ökar i väljarleden trots alla rasistiska uttryck invektiv och nedsättande vokabulär mot allt vad mänskliga fri- och rättigheter betyder.

Vad betyder klimatfrågorna för de missnöjda?
Vad betyder samtliga sakpolitiska frågor som inte är direkt riktade mot deras egen situation?
Att arbetslösheten sjunker och ekonomin stärks är betydelselöst så länge man inte känner att man får del av detta.
Ideologiska förklaringar anses som nonsens så länge man inte ser att den gynnar människor.

frihetsgudinna-grater-bild3USA är inte så progressivt som många av oss vill tro – det är ett land präglat av stora sociala klyftor där ekonomin spelar en avgörande roll för dina livschanser – Trump är synonymen för detta liksom den etablerade politiska eliten i Washington fjärran från den missnöjda skaran.
Trump är inte svaret på sakpolitiska förändringar – han är svaret på missnöjet.
Sverigedemokraterna likaledes är inte svaret på det sakpolitiska området utan accentuerar missnöjet med de etablerade partiernas oförmåga att inse den verklighet som finns.
Sverige går naturligtvis inte att jämföra med USA – vi har ett helt annorlunda socialt trygghetssystem som USA bara kan drömma om och som många länder gärna vill kopiera men inte alltid lyckas – paralleller finns dock i formen av missnöjet med etablissemanget.

De missnöjda bryr sig föga om rasistiska och sexistiska utfall – de ser vi tydliga exempel på i USA valet.
För dessa grupper är det viktigare att röra om att få etablissemanget att se också dem – hur och vilka som gör det är i egentlig mening oväsentligt.
I vårt fall är det Sverigedemokraterna – i USA är det Trump – i Frankrike är det Le Pen – i England är det UKIP – i ……………… och så vidare.
Att dessa partier snarare medverkar till polarisering snarare än att verka för sakpolitiska lösningar är av underordnad betydelse.

m-kampanjSkall man ta några av många exempel i vårt land så är debatten om vinster i offentlig verksamhet som tillfaller privata aktieägare ett tydligt exempel på att politikerna fjärmar sig från folkviljan i varierande grad.
Det finns en mängd opinionsundersökningar som sammantaget visar en stor majoritet mot vinster i välfärden – tror inte jag sett en enda som inte påvisat en sådan majoritet.
Trots detta tar man från politisk håll inte detta ad notam utan fortsätter sina argument – tvärs emot en uppenbar folkvilja.
Ett annat tidstypiskt exempel är den ökande barnfattigdomen – en årlig rapport från Rädda Barnen som opolitisk organisation och som just har fokus på barnens ställning i samhället – som bortförklarades av dåvarande statsminister Reinfeldt – som explicit vänsterpropaganda.
Var och en som lever under dessa begränsade livschanser ser sådana uttalande som en explicit käftsmäll – rent av förnedrande där man förnekar ett uppenbart problem.
Ett annat mycket tydligt exempel var jobbskatteavdragen.
Förutom att dessa skattereformer ökade klyftorna mellan flertalet olika grupper i samhället så försvarade man dessa skattesänkningar med att de skulle procentuellt ge mest till de lågavlönade – att klyftorna ökade då värdet realt av skattesänkningarna ökade med inkomsten undvek man berätta – dels försämrade man de sociala trygghetssystemen för flertalet grupper i samhället som hade minst chans att påverka sina livschanser.
Klart att sådana reformer föder och göder ett missnöje.

Anna Kinberg Batra våra svenska värderingar innebär krav på de lata och odugliga samt att sänka skatter och gynna skattefifflare.

Anna Kinberg Batra våra svenska värderingar innebär krav på de lata och odugliga samt att sänka skatter och gynna skattefifflare.

Det blir lite hjärtskärande när man exempelvis lyssnar på bland annat Moderaterna när de säger sig värna de utsatta eller utser utanförskap som ett problem i samhället för att därefter argumentera hur man vill komma åt problemen med bland annat explicita lönesegregerade åtgärder eller andra åtgärder som minskar de utsattas livschanser.
Det blir till yttermera visso en käftsmäll från vår statsminister när han meddelar att de åtgärder vad avser jobbskatteavdragen skall betraktas som ”lagt kort ligger” en betydelse som i egentlig mening – om jag tolkat svaret rätt – bli en ytterligare käftsmäll för de grupper som sågs över axeln av de borgerliga.
För att vinna väljaropinion krävs det en förmåga att väcka människors engagemang och känslor inte motarbeta dem – Olof Palme var en sådan politiker.
Att förneka verkligheten är farligt – förnekelsen skapar missnöje

130105_rika4Jag är övertygad om att Stefan Löfven genom och med hjälp av partiet har den ideologiska möjligheten att utveckla visioner för framtiden – det handlar inte bara om att reparera skador föranlett av politiskt misslyckade reformer utan också ha lite mer av visioner för framtiden än att ha Europas lägsta arbetslöshet – vi är på rätt väg men det behövs mer tydlighet mellan de politiska alternativen – den saknas och har saknats i decennier.
Socialdemokratin vann inte sina segrar utan visionära ideologiska ambitioner som sträckte sig längre än en mandatperiod – visionerna om hur vi ville att samhället skulle utvecklas försvann med Erlander.
Jag tror att Socialdemokratin skall ta händelserna i USA på stort allvar och analysera valet utifrån ett svenskt perspektiv – innan framtidens valvinster föregås av rasistiska, sexistiska och nationalistiska budskap mot bakgrund av att det mesta var bättre förr där omvärlden stängs ute för att rädda den egna nationens homogenitet, kulturella värden där ekonomi, sociala trygghetssystem och arbetslöshet spelar en avgörande och grundläggande roll.
Det har funnits en läxa att lära av den händelseutveckling vi åsett i decennier.
Det enkla är inte svaren på komplexa frågor.
Ta den nu på allvar innan det är försent!
bloggarna

Annonser
Lämna en kommentar

6 kommentarer

 1. Hej igen Ankie!

  Ja jag kan väl hålla med dig att utvecklingen går bakåt såväl här hemma som världen i övrigt även om jag till min karaktär försöker se de ljusglimtar som trots allt finns så är dessa ljusglimtar förmörkade av allt elände som tagit fart sedan ett par decennier.
  Jag är Socialdemokrat har varit Socialdemokrat sedan Erlander, jag var det under Olof Palme som jag dessutom hade många inspirerande samtal med då vi – bortsett från hans högborgerliga bakgrund – delade många erfarenheter med varandra men på olika grunder.
  Socialdemokratin har tappat mycket av sina grundvärderingar – grundvärderingar som byggde vårt välstånd gemensamt med hela arbetarrörelsen.
  Begrepp som ”rättvisa”, ”välfärd”, ”utjämning”, ”trygghet”, ”jämlikhet” som jag skriver om i min senaste krönika ”Gräsrötter vart tog ni vägen?” var värdeord för både mig och Socialdemokratin som jag växte upp med men som ses som statiska idag där andra politiska projekt tagit överhanden.
  För mig var sådana stigmatiserande verb som ”utanförskap” i det politiska samtalet uteslutet då begreppet står i strid mot de värderingar jag ställer mig bakom – att betrakta del av sitt lands medborgare i ett utanförskap innebär att dessa grupper inte tillhör folkgemenskapen.
  Det är ett vidrigt uttryck uppfunnet av de borgerliga charlatanerna och nu till min förskräckelse anammat av mitt eget parti.
  Därutöver att utgå från människans sämsta sida när man formulerar politiska reformförslag som exempelvis Alliansens arbetsmarknadsåtgärder eller vad avser socialförsäkringarna där man utgår från något så självklart att det är bättre att arbeta än att leva på ”bidrag”.
  Ett arbete är så mycket mer än bara en lön – det är kamratskap och gemenskap som utvecklas även utanför arbetstid det handlar om trivsel och engagemang sådant som genererar en bättre arbetsmiljö för alla – men så ser de borgerliga inte på saken.
  Man lämnar inte människor utanför alla sociala skyddsnät så som alliansen gjorde med ursäkten att kommunerna har ett skyddsnät som i dagligt tal kallas socialhjälp med den ytterligare förnedring det innebär att öppna upp sitt liv inför en totalt främmande människa för att – med en viss förhoppning – få livets nödtorft till skänks.

  Jag kan inte minnas att vi inom Socialdemokratin skulle behöva försvara välfärden på det sätt vi idag tvingas göra när jag själv satt som sakkunnig i dåvarande arbetsmarknadsutskottet under både Palmes och Ingvar Carlssons regeringar.
  Då var vi vägledande och borgerligheten fick anpassa sig – idag upplever jag det motsatta tyvärr.
  Det fanns också ett annat ansvarstagande även hos de borgerliga – främst Centerpartiet men även till viss del dv. Folkpartiet som jag kunde hysa respekt inför.
  Idag är det oansvariga charlataner som leds i huvudsak av Moderaterna som var det parti som stod så långt från oss att det inte var mätbart.

  Jag är djupt oroad och den kampvilja som fanns hos våra förfäder och som vi yngre fick ärva under 50 och 60-talet tycks inte finnas ett uns av idag.

  MVH//Björn

  Gilla

  Svara
 2. Hans Bodin

   /  11 november, 2016

  Hej Björn! Jag skulle vilja nominera Anna Kindberg Batra till årets förvillare.Hela tiden förnekar hon alliansens 8 förödande års politik! Jag ska även citera Jacke Sjödins ”Veckans”
  Moment 22: Om Donald Trump inte genomför det han lovat så finns det stor risk för uppror.
  Om Donald Trump genomför det han lovat så finns det stor risk för uppror. Jag vill inte verka upprorisk, men det känns lite riskabelt!
  Mvh! Hans B.

  Gilla

  Svara
  • Hej Hans!

   Jag delar din nominering Hans.

   Trump såväl som Sverigedemokraterna är sinnebilden på en paradox – det de argumenterar för behöver inte nödvändigtvis genomföras – deras livschans är uteslutande att skapa kaos mot det i retoriken väl använda ordet elit eller etablissemanget trots att i fallet Trump som själv alltid befunnits sig på elitens sida i motsats till Sverigedemokraterna som på den demokratiska plattformen trampat upp stigen mot etablissemanget.
   De är sinnebilden på en paradox – ser vi inte upp blir den en verklighet och inte som de flesta tror en utopi.

   MVH//Björn

   Liked by 1 person

   Svara
 3. Ankie

   /  10 november, 2016

  Helt rätt analys du gör och jag tror jag tänkt varje tanke du uttryckt under sista dygnen. Det roliqga är att det dök upp dialoger i serietidningsform , inne i huvudet på mig och när jag läst hälften så dök ju där upp sådana.

  -Är det kanske en ide att leta efter en storslagen serietecknare som kan göra bilder åt de styrande politikerna? Ja och hela befolkningen?

  -Du sätter ju allt på spikens huvud.

  -Det som måste göras är att leta upp varenda missnöjd människa och ta dom på orden när de talar om vad som fattas dem och oss människor. Tro på dem /oss och adressera många ggr om vad som kommer att göras och sedan göra just det så att det blir enkelt att se att politiker är vår förlängda arm som får saker att hända. Solklara förbättringar och om det måste ta tid så måste det förklars så att ingen kan missförstå.

  -Slagordens tid är förbi.
  -Förresten Har hon Batra sagt så där ordagrannt eller är det en omskrivning?
  Tack för svar på förhand!
  Ankie som är socialdemokrat.

  Liked by 2 people

  Svara
  • Hej Ankie och förlåt det tagit tid att besvara din kommentar – men bättre sent än aldrig 😉

   Kanske serietidningarna är svaret på våra unga politikerbroilers oförmåga och den obefintliga förmågan att komma till insikt – det i sak vore ju rätt kul.

   Som jag beskriver det i krönikan – att utelämna eller ignorera grupper i samhället är förödande och farligt.
   De som aldrig får en röst, de som man aldrig lyssnar på, de som väntar och väntar på att få höras men blir bara ännu en gång besvikna.
   Vad förväntar man sig egentligen?
   Särskilt när den gruppen i samhället ökar i omfattning – så som skett under alliansregeringen.
   Den slogan – som flera partier tagit som sin egen – ”alla skall med” blir till en paradox när realpolitiska reformer sjösätts då slår dessa återigen mot de allra svagaste grupperna i samhället.
   Det värsta av allt är att alla är medvetna om vad de ständigt undertryckta människorna förmår göra och helt plötslig när så sker då begapar man sig över ett parti och dess utstuderade rasism och människorättsfientliga attityder som adresserar sitt missnöje mot etablissemanget och växer både i val och opinion där den mest sannolika anledningen är att just att protestera mot etablissemangets oförmåga att se och höra verkligheten.
   Så har alltid fascismen gjort och Sverigedemokraterna är inget undantag.
   Vad bryr sig dess sympatisörer om vad etablissemangets motståndare säger och gör de finns ju där för att röra om – att de gör det med en retorik som har allt i övrigt att önska spelar då en underordnad roll.

   Retoriken i våra medier är densamma – Anna Kinberg Batra adresserar att landet är på väg åt fel håll – regeringen adresserar motsatsen och den vanliga människan relativt oinsatt i de tillväxtfaktorer som visar verkligheten struntar i det och lyssnar på det som låter mest negativt för att stärka sin egen individuella situation – och Sverigedemokraterna växer nära nog ohejdat.
   Vad är det man inte förstår?

   Ja Anna Kinberg Batra har sagt detta precis som det står – vilket föranleder mig att hävda att hon är inte skickad att representera landet som tilltänkt statsminister och vad värre är att man inom det blocket försöker genom kompromisser som alla följer en nyliberal ordning skapa ett fortsatt splittrat Sverige.
   Som du förstår är jag emot blockpolitiken men det har varit de borgerligas största chans att komma åt regeringsmakten och väljarna vet inte i sak vilket parti man skall rösta på.
   Jag är dock inte emot blockpolitiska lösningar i olika sakpolitiska frågor – det är dessutom särskilt viktig idag när vi har ett parti som kan stjälpa alternativt hjälpa den ena eller andra sidan – oftast för att skapa politiskt kaos – återigen något man inte förstår.
   Att skapa politisk instabilitet är grunden för fascismen och dess möjligheter att växa på bekostnad av en oförstående politisk elit.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
   • Ankie

     /  28 november, 2016

    Hej igen! Jag har missat ditt svar! Gör inget att det dröjer! Är själv långsam med att gå in på nätet och är ständigt efter.
    Håller med dig ang blockpolitik och det du skriver.
    Blir rädd på riktigt för att detta kan leda till stadskupp i vår tid. Folk är aningslösa och historien sägs upprepa sig.
    Du har med fina teckningar i bloggen här!
    Kanonbra! Tror på att använda bildspråk då det inte tar energi så som det gör att läsa och lyssna.
    Önskar att sosialdemokraterna kommer på nåt sätt att väcka människorna innan det händer mer med fattigdom.
    Ordet ”utanförskap” är ett djävla fult ord! Usch! ( förlåt att jag svör) Snacka om att kunna sparka nedåt och komma undan med det👿Är själv uppvuxen i Bredäng på 60-70 talet och inte ens då använde man det ordet. Varför skulle man? Vi hade 100% i ersättning vid sjukdom och utan avtal hade man 90% i även A-kassa om jag inte minns fel? Var aldrig arbetslös sedan 14 årsåldern till nu då jag är sjukpensionär av bl.a arbetsskador. Godkända! Det har ju också raserats så att mansjälv måste bevisa att man är skadad av jobbet och inte av att ha spelat piano t.ex. Det är så mkt som förstörts för folk att till och med ungdomar får nervbesvär och stresssyndrom av att inte veta om de klarar att få jobb. Plugg, lägenhet och vad som krävs av dem. Det har blivit så tillkrånglat så att man inte längre kan fråga vänner, släkt om vad som gäller för ingen vet längre. Inte konstigt att människor blir sjuka.

    De som bestämmer tjäner 50000kr och uppåt så hur ska de fatta hur det känns att ha 6000kr i månaden? Man får bostadsbidrag men vi säger att man då har 4000kr kvar att betala alla räkningar och mat med. Jag skulle inte fixa det i alla fall.

    Går inte att få lån till bostad. Dörrar stängs mitt i ansiktet på de unga och ja inte bara dom förstås. Sjuka och arbetslösa och pensionärer har det lika svårt. Varför är så många sjuka i vårt s.k rika land?
    Svaret stavas stooora klyftor ekonomiskt, krångel och okunskap, och att många ses ned på och de kan inte försvara sig.

    Man måste jobba ja jovisst. Alltid redo! ”Men varför får jag inget jobb då? ” Det måste börja där. Att få försörja sig på bidrag, lön, pension som det går att leva på. Retar mig på att borgarna alltid låter som att det hänger på viljan och att folk liksom skulle vilja vara utan jobb. När vi fick 100% i lön , vid sjukdom på posten där jag arbetade så var inga sjukskrivna i onödan.
    -Undrar om nån törs klaga på arbetsmiljön numera? Av de som har ett jobb. Tror inte det.
    Det har blivit hemskt i världen med stora kalla högerorkaner som viner kring öronen!!!

    Upp till kamp! Kamrat!👍😊

    Gilla

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: