Allianspartierna går inte ens jämsides med sina egna väljare……………


Publicerad 2016-11-14

Satir. Donald Trump - grodornas mästare.

Satir. Donald Trump – grodornas mästare.

Låt oss lämna USA valet och alla de analyser som följt av det.
Det får bli en fråga för de väljare som röstat fram denne blivande president – ännu ej installerad – och tids nog lär vi se resultatet av detta val även på den internationella arenan.
Avslutningsvis – tillika sammanfattningsvis –  förvånas jag dock inte över att en presidentkandidat som i sin valretorik vädjar till de grupper som ger uttryck för de mest radikala och erbarmliga invektiv människan förmår – där man vinner sina väljare på sexism och förnedring av det kvinnliga könet, där protektionismen får företräde mot allt vad mänskliga fri- och rättigheter står för, en klimatförnekare av rang samt kommer undan med uttryckligt kroppsligt gestaltande gester som direkt hånar handikappade med flera.
Låt oss förstå att han är en paradox utvecklad som en följd av den politiska elitiska överhögheterna – som han säger sig vara emot – som har glömt eller kanske aldrig förstått verkligheten – där ingen vet vad som väntar bak kulisserna men som vi kan ana.
Låt oss lära av USA i detta fall och koncentrera oss på våra nationella problem som i sammanhanget inte särskiljer sig särskilt mycket – tids nog lär den nya ordningen påverka oss – som alltid vad avser USA – och dess självpåtagna och egenmäktiga påverkan på den internationella arenan.

Ilmar Reepalu, svensk socialdemokratisk kommunalrŒd i Malmš stad. Ingemar Reepalu, swedish social democratic mayor of the city of Malmš.

Ilmar Reepalu av regeringen utsedd välfärdsutredare.

I Sverige har Ilmar Reepalus (S) utredning som i sak skall begränsa vinster i välfärden fått en – för vissa ett glädjande underprioriterat fokus till förmån för USA – en underordnad medial bevakning av en av vår nationella samtids viktigaste fråga – övervinster i de privata välfärdsföretagen på våra gemensamma skatters bekostnad.
Som princip – när kommittédirektiv 2015:22  – överlämnades till den av regeringen utsedde utredare Ilmar Reepalu så höjdes rösterna i de borgerliga etablissemangets led och argumenten borde gå till historien som de mest förklenade argument jag någonsin tagit del av samt en käftsmäll på de mycket kompetenta utredare som verkat under Ilmar Reepalus ledning.
Att Svenskt Näringsliv (SN) genast gick till attack med i princip samma formuleringar som de borgerliga partierna var knappast en överraskning.
Ett ingrepp av sällan skådat slag på hela den privata sektorn som kan liknas vid löntagarfondernas debatt under 80-talet – sa den väl avlönade VD:n för SN.

annie-loof-balettlowCenterpartiets företrädare gapade om fondsocialism och därmed var den alienerade borgerligheten gemensamt med näringslivet rörande överens innan utredning var klar.
Kort sagt utredningen sågades jäms med fotknölarna innan den ens kommit igång än mindre sett resultatet av direktivet – så jobbar etablissemangets företrädare för att rädda det som räddas kan – att argumenten ofta är barnsligt onyanserade spelar därvid mindre roll.

Att SN nu använder sig av det självklara argumentet att staten inte skall begränsa privata företags marknadskapitalistiska affärsmetoder inbegriper nu – genom alliansens försorg – också den offentliga sektorn.
Att monopolet varit ett givet skällsord från den borgerliga högern under decennier är väl känt – att kapitalet eftersträvar en ersättning med oligarkins järnlagar talar man därför tyst om – konkurrenslagarna skall gynna skattebetalarna på kundmassans bekostnad – aktieägarna talar aldrig om kvalitet men varmt om utdelningar och bonusar.
Allt detta iscensatt med hjälp av riskkapital och räntesnurror som varje skattebetalare får – utifrån en progressiv skattetabell – äran att betala – för vad?
Att det därutöver inte finns någon entydig vetenskaplig korrelation mellan vinst/kvalitet anses vara helt ovidkommande – i sammanhanget – riskfritt investeringskapital så som våra skattepengar utgör kan fördelas i styrelserummen utan folklig insyn.
Kvalitetsbedömningar är också ett synnerligen subjektivt begrepp vilket särskilt påvisas av att högern vill med ekonomiska incitament styra kvalitet och bemanning men utan det i utredningen föreslagna vinstaket om 7 procent över statslåneräntan – jag har svårt att förstå logiken i högerns enkelriktade argument.

moderathistoriaVi skall komma ihåg att en majoritetsregering kan sjösätta vilka tokigheter som helst för att därefter komma undan resultaten genom att rikta rena förtalskampanjer mot nästa regering av annan ideologisk kulör som vill ha en diametralt omvänd fördelningspolitik – där spelar medierna med som nyttiga idioter.
I Sverige är vi inte bortskämda med majoritetsregeringar.
Under efterkrigstiden har vi haft två – alliansregeringen 2006/2010 samt dessförinnan Erlander-regeringen 1969/1971.
Skillnaderna mellan dessa två regeringar är dock avgrundsdjupa – inte bara av samtida politiska frågeställningar – utan av det faktum att Socialdemokraterna har präglats av samarbete över partigränserna till skillnad mot den moderatstyrda alliansregeringens första mandatperiod.
Syftet då var att skapa breda majoriteter i de sakpolitiska frågorna för att därmed också tillfredsställa en majoritet av väljarna – syftet för den borgerliga alliansen var ett diametralt systemskifte – något som låg på önskelistan allt sedan Bildt-regeringen under första halvan av 90-talet.

Idag finns det en hel del av undersökningar som vad avser vinster i välfärden visar sammantaget på en majoritet av svenska folkets motstånd mot vinster i välfärden.
SOM institutet – som kan anses vara ett av de mest välrenommerade instituten – har vid flertalet undersökningar allt sedan 2012  2013 2014 2015  samt alla övriga opinionsinstitut sammantaget påvisat en majoritet av svenska folkets signifikativt uttryckliga motstånd och eller begränsningar av vinsterna inom offentlig verksamhet.
Det  finns också en borgerlig väljarkår i majoritet mot vinster i den offentliga sektorns välfärdsföretag – något som framförallt den moderata partiledningen tycks ha svårt att hantera.
Förvisso skall man inte formera beslut på enstaka opinionsundersökningar men i detta fall har det presenterats en stor numerär av undersökningar som alla påvisar i stort samma resultat.

vinster i välfärdenDen av Reepalu förelagda utredning är en kompromiss mellan å ena sidan Vänsterpartiets totala stopp och högerns ohämmade vinstuttag och däremellan en begränsning som Socialdemokratin förespråkar.
Frågan är komplex – men det är inte regeringen som föranlett de komplexa frågeställningarna där det i huvudsak handlar om det etiska och moraliska i att skattebetalarna skall bekosta de privata företagens övervinster i former av aktieutdelningar eller ”fiktiva” ränteavdrag med syfte att öka det operativa kapitalet.
Vi måste också ha i åtanke att det finns privata välfärdsföretag som sköter sina uppdrag på ett utmärkt sätt – häri ligger det komplexa – hur stoppar vi övervinster utan att de skötsamma drabbas?

Det är inte oetiskt att företag går med vinst – det är själva grundbulten för ett företags överlevnad på en konkurrensutsatt marknad.
Det oetiska i sammanhanget är att alliansen genom att öppna slussportarna för riskkapitaldrivna företag inom offentlig och av skattebetalarna finansierade verksamheter utsatt offentliga verksamheter på en konkurrensutsatt marknad med de följder som gäller för den privata marknaden – i slutänden kommer detta att betyda noll ingrepp av våra politiskt valda företrädare att påverka vår välfärd av samma skäl som politikerna inte lägger sig i de privata företagens vinster – men som oftast får det tveksamma nöjet att sopa upp efter företag som spekulerat allt för vidlyftigt – med en huvudsaklig inriktning att rädda arbeten eller skjuta till anslag med syfte att skapa omställning för de som förlorat sin inkomst.
Hur högern ställer sig till sådana konkursföretag kan exemplifieras av SAAB:s konkurs för några år sedan – då plötsligt var det viktigare att vara försiktig med medborgarnas skatter.
Utredningen bedömer dock att de mindre företagen inte påverkas någonting av de här förslagen utan udden är riktat mot just riskkapitaldrivna storbolag enligt Reepalu.

10422085_1142541222437396_1855501633061086139_nDessa riskkapitaldrivna välfärdsföretag har en i jämförelse med övriga privata bolag inom tjänstesektorn i snitt 37 procent högre avkastning på operativt kapital än för tjänstesektorn i stort som har 10 procent i genomsnitt.
Det är orimligt och visar bara hur lukrativ den offentliga sektorn är för riskkapitaldrivna storbolag – och mot det perspektivet kan jag förstå det monumentala motståndet från främst SN och till viss del också den borgerliga alliansen som har allt utom folkopinionen framför sina ögon – kan deras inställning sammanfattas med att de vet bättre än alla andra?
Det tycks vara obetydligt för de borgerliga att inrätta tydliga villkor vilka som får ta emot offentlig finansiering inom välfärden – i förlängningen tenderar det att skada medborgarnas tilltro till välfärden samt därmed viljan att finansiera den.

Den viljan kan redan mätas i alla dessa undersökningar som offentliggjorts.
Sverige är extremt avvikande mot den övriga världen som inte har tydliga villkor och regler vad avser vinster i de privata välfärdsbolagen finansierade av oss skattebetalare.
Det är därför synnerligen onyanserat att ge uttryck för ”fondsocialism” samtidigt som ett annat borgerligt parti konstaterar att välfärden inte är en marknad som alla andra marknader och ett tredje högerparti som anser att hela utredningen bör ”kastas rakt av i närmaste papperskorg”.
Bättre beskrivning för att påvisa ett monumentalt motstånd mot en majoritet av folkopinionen går inte att göra – vi talar om att valet av ny president i USA var ett val mot etablissemanget – högern personifierar detta etablissemang i Sverige.

bebinlowEtablissemanget – här bestående av de borgerliga – gemensamt med ”vindflöjelpartiet” nummer ett som endast kräver lite hummer och goda viner för att genast svänga för att tillfredsställa SN:s berörda underorganisationer – kommer med stor sannolikhet gå emot både sina väljare och folkopinionen i stort genom att rösta ner Reepalus utredningsförslag.
Det är ju inte så att de borgerliga charlatanerna är helt ovetandes om vad folkopinionen står i frågan – så mot den bakgrunden blir det än mer oförståeligt hur de sågar möjligheterna att begränsa övervinsterna gemensamt med regeringen.
Detta tvingar oss att gå till val på den högst infekterade frågan om vinster i välfärden – det mina vänner är inget som varken Moderater eller den övriga högern önskar – mot bakgrund av den entydiga folkopinionen – därför motsätter man sig inte en överenskommelse med regeringen att kompromissa om någon form av begränsningar.
Så som jag ser det kommer regeringen att bli den största förloraren oavsett hur en sådan kompromiss kan komma att se ut – därför tycker jag att frågan får avgöras i valet 2018 utan kompromisser.
bloggarna

Annonser
Lämna en kommentar

3 kommentarer

 1. Thorsten Schütte

   /  16 november, 2016

  Insiktsfullt om regering över blockgränsen här:
  http://www.sandaren.se/debatt/dags-ny-fyrpartiregering

  Liked by 1 person

  Svara
  • Tack Thorsten för din länk.

   Den är intressant ur perspektivet fastslagen regering över blockgränserna – men Socialdemokratin har alltid försökt nå blocköverstigande majoritet i riksdagen då vi endast vid två tillfällen haft majoritetsregeringar under efterkrigstiden och som framgår av din länk dessutom.

   MVH//Björn.

   Gilla

   Svara
 2. Hans Bodin

   /  15 november, 2016

  Hej Björn! Finns det risk för att Sveriges grodkung Jimmie Åkesson blir statsminister 2018 med tanke på hur alliansen beter sig,om vi förlorar valet! Så här mycket stjäl det från varje elev som academedia har.Dessutom så har deras lärare 20%fler elever än i kommunala skolor! http://www.dagensarena.se/innehall/5051-kronor-sa-mycket-tjanar-academedia-per-elev/
  Mvh! Hans B.

  Gilla

  Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: