Hur det kan bli………………………….


Publicerad 2016-12-12
gratis-jobbTidigare skrev jag om Liberalernas syn på de som anses vara – enligt högerns definition – ”bidragstagare” där Mats Persson (L) ansåg på obekräftade grunder att framförallt ungdomar var lata och ovilliga att ta de arbeten som fanns att tillgå.
Vad han grundar sitt påstående på vet han möjligen bara själv.
Ungdomsarbetslösheten var betydligt större under de borgerliga charlatanernas regeringsperiod – det var faktiskt så illa ställt att en del län tvingats utnyttja det EU bidrag för att säkerställa på nationell nivå att alla arbetslösa unga inom fyra månader ska få ett högkvalitativt erbjudande om jobb, lärlingsplats, praktik eller utbildning.
Det är rätt magstarkt att påstå något relaterat till en magkänsla för att skapa opinion när de själva så totalt misslyckats.
Ur ett oppositionellt perspektiv kan jag möjligen ha en viss förståelse för sådana angrepp som denne Liberal ägnar sig åt – men det specifika angreppet blir synnerligen tunt och genomskinligt och kan endast tydas som totalt verklighetsfrånvänd.

bebinlowDet de borgerliga är bra på är att generalisera med någon form av magkänsla eller passande förvandlad statistik och utifrån det skapar man politiska reformförslag.
Dessförinnan var det moderaternas illvilja mot – ja ni gissade rätt – ”bidragstagare” där Johan Forsell (M) ansåg att det behövs en bred sjukförsäkringsreform som i egentlig mening innebär att sänka de ekonomiska incitamenten för de som drabbats av sjukdomar ofta förorsakad av dålig arbetsmiljö för att skapa ”drivkrafter” – ett brett reformpaket där också ”enkla” jobb enligt ett nygammalt moderat recept ”det måste alltid löna sig bättre att arbeta än att leva på bidrag”.
Att ett arbete med hyggliga arbetsrättsliga villkor alltid lönat sig bättre än de ersättningar man får för den tveksamma ”glädjen” av att vara arbetslös eller sjuk sammanfaller inte med den Moderata åsiktskorridoren.

annie-loof-balettlowNu är det inte bara Moderater och Liberaler som ondgör sig över kostnader orsakade av sjukdomar och arbetslöshet – ersättningar som bekostas av arbetsgivaravgifterna som i realiteten är ett av den anställde avstått löneutrymme.
Centerns Annie Lööf brukar också understundom föreslå sänkta löner där invandrare står i fokus – de som hävdar att utbildning skulle underlätta för dem anses av Annie Lööf vara naiva – det krävs sänkta ingångslöner.
Annie Lööf anses däremot vara vänligt inställd mot våra invandrare – men det hon föreslår är lön efter etnicitet och inget annat – har du inte blå ögon och rågblont hår då skall du inte heller ha lön och övriga arbetsrättsliga villkor som svensk.
Kristdemokraternas partiledare tycker att den ”goda liberalismen” lämnar det humanistiska fältet öppet för vänstern så att islamister kan komma till Sverige och begå terrorbrott – sug på den formuleringen ett tag – den uppfattningen är skrämmande nog i sin raka kontext och välkomnas säkert av högerextrema organisationer och partier.
Att också Kristdemokraterna vill ”utveckla” den Svenska modellen genom sänkta löner utifrån etnicitet föreslås mer som regel än undantag.

Man kan på goda grunder ifrågasätta den intellektuella kapaciteten hos samtliga dessa borgerliga charlataner vara rejält undermålig – om det inte var så att det finns en dold agenda bak kulisserna.
Av alla dessa ”breda satsningar” kan vi dra flera slutsatser – öka de ekonomiska klyftorna – särskilt vad avser invandrare visavi svenskar – det ligger i linje med deras ”drivkraftspolitik” där varje människa – oavsett individuella förutsättningar – skall ständigt drivas framåt för att förbättra sin egen situation – förutsättningar som möjliggör varje individs möjlighet att skapa sin egen frihet kostar för mycket – det är bättre att sparka på dom genom att ta bort ekonomiska incitament och försämra förutsättningarna istället.

Det är inte konstigt att Sverigedemokraterna sneglar åt både Moderater och Kristdemokrater då de i sin egen bisarra åsiktskorridor – där åsikterna svänger som en instabil sinuskurva – ser en möjlig samarbetspartner hos främst dessa två partier.
Ännu mer bisarrt blir det när populisten Åkesson (SD) får frågan var de står ideologiskt – det vet alla – dock inte han själv.

sd-rc3b6star-mot-sig-sjc3a4lvJag är ingen vän av spekulationer eller hypotetiska frågeställningar – men på sociala medier läser jag ofta om och när Sverigedemokraterna kan komma ifråga som ett regeringsalternativ.
Att frågeställningen uppenbarar sig är i sak inte konstigt då alla dessa opinionsinstitut nära nog veckovis presenterar diverse utfall hos den svenska väljarkåren där en större andel av opinionsinstituten har en tveksam urvalsprocess som lämnar mycket i övrigt att önska redovisningsmässigt.
Själv har jag sedan länge slutat att beröras av alla dessa resultat utan förhåller mig mer till ett av opinionsinstituten – SCB – som för mig är mer trovärdiga även om det finns vissa tveksamheter även där.
Politologerna har rankat de svenska opinionsinstitutens trovärdighet samt på ett vetenskapligt lika trovärdigt sätt påvisat att de institut som kommer närmast ett valresultat inte nödvändigtvis behöver vara det bästa institutet.

scb-november-2016Låt oss dock – motvilligt – spekulera lite utifrån SCB:s senaste väljarbarometer.
Som framgår av de blå staplarna – om det vore val idag – så har de borgerliga 38 procent av väljarkåren – förutsätter vi att KD tappar sina mandat i Riksdagen så består de borgerligas stöd av 34.9 procent.
Sverigedemokraterna erhöll i mätningen 17.5 procent till vilket jag återkommer.
De rödgröna (S+MP+V) får ett stöd av 41.4 procent av väljarkåren – tappar Miljöpartiet sina mandat får S+V 36.9 procent av väljarkåren.
Sannolikheten för att KD och MP skulle hamna under riksdagsspärren är dock inte särskilt trovärdigt då de kan komma att få stödröster av för KD:s räkning av Moderaterna och vad avser MP av Socialdemokraterna alternativt av Feministisk Initiativ beroende på hur opinionen ser ut närmare valet.
Så utgångspunkten är för de rödgröna 41.4 procent och för de borgerliga 38 procent samt för Sverigedemokraterna 17.5 procent av väljarkåren.

jimmie-akbModeraterna som tveklöst närmat sig mest till Sverigedemokraterna skulle i en koalition med SD få 40.3 procent av väljarkåren.
Skulle KD+C+L vara trogna sin allians och medge ett samarbete eller koalition med SD kommer en sådan regeringskoalition få en majoritet om 55.5 procent av väljarkåren.
Sannolikheten för att Centerpartiet och Liberalerna skulle ingå en sådan koalition är högst osannolik – bägge partier har tagit klart avstånd från Sverigedemokraterna – dessutom skulle det med sannolikhet ses som ett svek av framförallt Centerpartistiska väljare men också Liberala väljare där de kan komma att riskera att tappa väljare till Socialdemokraterna främst – och vad avser Liberalerna har de inte råd att tappa väljare mer än vad man redan gjort.
Ännu mer otänkbart är att Socialdemokrater och Vänsterpartiet gemensamt med Miljöpartiet skulle kunna ingå i en koalition eller ens stöd av Sverigedemokraterna – skulle ett sådant trots allt ske blir jag den förste att lämna mitt parti efter 55 år av medlemskap.

alliansenSumma sumarium av denna spekulation är att Moderater och Sverigedemokrater gemensamt med Kristdemokrater – det senare partiet till viss del med tveksamhet – skulle kunna vinna regeringsmakten med 44.3 procent under förutsättning att KD hamnar lika med eller över riksdagsspärren.
De rödgröna får ett stöd av 41.4 procent av väljarkåren – således erfordras ett stöd eller samarbete med antingen Centerpartiet eller Liberalerna för att undvika ett totalt samhälleligt kaos i landet alternativet är om F! kommer över riksdagsspärren samt stödjer ett rödgrönt block.
Alldeles oavsett vilket block som kan tänkas bilda regering 2018 så är det parlamentariska läget oförändrat med utgångspunkt från denna spekulation som förvisso kan bli en sanning också.
Sverigedemokraterna är dock alldeles oavsett akilleshälen – att de provocerat missnöje med etablissemanget till vilka de själva nu ingår – är ett faktum och jag är tämligen säker på att man i den partiledningen spekulerat på samma sätt och ser möjligheterna gemensamt med Moderater och Kristdemokrater främst.
Det vänner är illavarslande och därför är det högst angeläget att sparka igång valrörelsen och mobilisera alla tillgängliga krafter genast efter helgerna utan att spara på något krut.
bloggarna

Annonser
Lämna en kommentar

6 kommentarer

 1. Hans Bodin

   /  13 december, 2016

  Hej Björn! Dom allra flesta ungdomar ambitiösa och kämpar för en bra framtid och det vet jag genom att min fru jobbat som lärare i 40 år. Jag blir beklämd när okunniga politiker utan verklighetsförankring häver ur sig att ungdomen är lata! Sanningen är den att under alliansens åtta regeringsår misslyckades deras arbetslinjen totalt. Ungdomar skulle söka arbeten som inte fanns och många slutade på arbetsläger ”Fas 3”. Dessutom så var det omöjligt att flytta hemifrån eftersom det inte byggdes några nya bostäder. Mvh!

  Liked by 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja det var ett bedrövligt uttalande att generalisera på detta sätt över alla ungdomar.
   Jag har träffat så många ungdomar på mina föreläsningar i skolorna och det jag kan säga är att finns det några som ställer kniviga frågor så är det dom – kloka och ambitiösa är min bild av ungdomarna idag – klokare än vad vi själva var många gånger i den åldern

   Ungdomarna har det inte lätt idag jämfört med hur det var på vår tid.
   Och jag instämmer helt med dig vad avser Alliansens bedrövliga politik särskilt vad avser arbetsmarknadspolitiken men också socialförsäkringar bostadsbyggandet ja i princip allt.
   Hur än jag försöker hitta något positivt med de borgerligas reformer så finner jag inget.
   De har verkligen förstört allt som går att förstöra.

   MVH//Björn

   Liked by 1 person

   Svara
 2. Hej Kao!

  Ja jag är inte särskilt trakterad av spekulationsteorier men jag blev tillfrågad om jag kunde lista några situationer med utgångspunkt av SCB:s siffror.
  Ja det är skrämmande då SD är käppen i hjulet i samtliga lägen och det är ett läge som de gillar att befinna sig i.
  Låt oss se vad AKB hittar på – henne litar jag inte ett dugg på – någon svajigare ledare för sitt parti har jag inte sett sen Bo Lundgren

  MVH//Bjorn

  Liked by 1 person

  Svara
 3. Hej Björn.
  Det är många mardrömskoalitioner du räknar upp här. Redan för fler år sen förstod jag att det bara är en tidsfråga innan M eller KD (eller båda två) släpper in SD från kylan och nu är jag desto mer övertygad.
  ——–
  Statistik kan vara spännande, trots att det har ett rykte om sej att vara ett knastertorrt ämne. En gång i tiden läste jag kriminalstatistik i en delkurs på Universitetet – och lärde mej också hur man kan ljuga med densamma. 🙂

  Jag hoppas att man i skolan lär eleverna hur man ska tolka statistiken – och om den är tillämpbar på frågeställningen den arbetar utifrån. Det är viktigt.

  För att få en någorlunda bra spegling av verkligheten måste man:
  – ha så många intervjuoffer som möjligt, helst tusentals (ju fler desto bättre)
  – lika många av båda könen
  – flera olika åldersgrupper
  – från olika socioekonmisk bakgrund
  – från olika delar av landet osv osv
  …..och en frågeställning som inte automatiskt förleder intervjuoffret att svara på ett visst sätt.
  ———–
  Jag litar också allra mest på SCB:s rapporter. Den är oftast väl underbyggd.
  MVH
  Kao

  Liked by 1 person

  Svara
  • Thorsten Schütte

    /  15 december, 2016

   Kriterierna hos Kao för en bra spegling av verkligheten är nödvändiga, men det finns ytterligare problem. Med hjälp av verkliga valresultat korrigerar man rådata med erfarenhetsfaktorer för varje parti. Det fungerar så länge inte ändringarna hos en eller några partierna blir stora och/eller ett nytt parti växer mycket mellan valen (som SD nu). Dessutom finns skämsfaktorn för partier som SD som leder till en systematisk underskattning. Samtidigt blir det allt svårare att få till ett representativt underlag. Jag avundas inte opinionsinstituten!

   Liked by 2 people

   Svara
   • @Thorsten Schutte:
    Har du givetvis helt rätt i. De kriterier jag angav är bara grunden, men ack så nödvändiga, för ett någorlunda riktigt resultat. Men vi får väl se vid valet.
    Om man inom (S) missgynnar självklara sympatisörer,inte minst den trogna väljargruppen av arbetarklassens pensionärer så får man se dem fly till andra partier. Inte minst till SD. Sossarna har lagt allt krut på medelklassen men glömt bort vilka som har röstat fram dem i valen i årtionden.
    MVH
    Kao

    Gilla

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: