Är det försent?…………………


Publicerad 2017-02-03
akb-historia-1Moderaternas dröm är att avveckla folkhemmet till förmån för ett apartheidsystem.
Men låt mig först förklara vad  själva definitionen folkhem ursprungligen bestod av och vem som gav upphov till definitionen.
Det var inte så – som många vill tro att det var Per Albin Hansson som först myntade ordet folkhem – det var Rudolf Kjellen – verksam professor, politiker och statsvetare under slutet och början av förra sekelskiftet idag också betraktad som Högerns svarta får – starkt konservativ med nationalistisk prägel som förespråkade en nationalsocialism med korporativa influenser.
Kjellens nationalsocialistiska idéer – där han också myntade uttrycket ”livsrum” – utvecklades i Tyskland med förtecken som ”Volksgemeinschaft” och ”Lebensraum” – folkgemenskap och livsrum – som senare blev mycket förknippat med Nationalsocialistiska Tyska arbetarpartiet (NSDAP) .
Rudolf Kjellen var starkt emot socialism – också anhängare av protektionistiska idéer där tullar och handelshinder skulle skydda ”nationen” från ”världsmarknadens rovdjur” eller utifrån dagens språkbruk – globaliseringens effekter.

per-albin-hanssonDet hävdas att Rudolf Kjellen påverkat både Per Albin Hansson och Ernst Wigforss vad avser folkhemstanken – sant eller ej – men folkhemstanken – som blev och fortfarande är – starkt förknippad med Per Albin Hansson – grundade sig för Per Albin och Ernst Wigforss på helt andra grunder än det Rudolf Kjellen förespråkade – nämligen på demokratins fasta grund.

När Per Albin talade om folkhemmet handlade det om människovärdet och solidariteten med varandra i samhället – och på alla nivåer.
Det samhälle som Sverigedemokraterna vill reformera och därvid jämför sig själva med Per Albin Hanssons folkhem är grotesk – och jag förvånas över att man inte från arbetarrörelsen protesterat mer än vad som varit fallet – måhända historiens vingslag har gått dom förbi.
Sverigedemokraternas syn på hur samhället skall byggas – som handlar mer om likriktning, etnicitet och en kulturell homogenitet som skulle höra samman med nationens historiska band med det förflutna.

nd-sdNumera ser man inom Sverigedemokraterna Kjellen som en av sina ideologiska förebilder till skillnad mot Nationaldemokraterna – som bildades sommaren 2001 som en utbrytning ur Sverigedemokraterna och lades ner så sent som 2014 – var föga intresserad av Kjellén utan istället vänt sig till Kjelléns samtida Teodor Holmberg.
Studentföreningen vid namn Nationaldemokratiska studentförbundets drivande medlemmar återfinns Jimmie Åkesson, Björn Söder, Richard Jomshof och Mattias Karlsson med numer ledande poster inom Sverigedemokraterna och som bekant gjorde sitt intåg i Riksdagen i valet 2010.

Det är således ett sammelsurium av varierande ideologiska konstruktioner som i huvudsak vilar på socialkonservativa och nationalistiska idéströmmar och grunder – var Åkesson grundar sig på när han vill hävda Sverigedemokraterna är ett mittenparti på höger/vänsterskalan är en gåta för mig.

sorryDär återfinns olika idéströmningar med den centralt nationalistiskt ideologiska tanken att medborgarna i staten skall knytas till Sverigedemokraternas syn på vad som är svensk kultur.
Den nationalistiska drömmen om att stöpa om människor till Sverigedemokraternas version av svenskheten för att skapa den perfekt homogena befolkningssammansättningen där vår uppfattning om vad som är rätt och fel långsamt och smygande förskjuts genom propaganda och ständiga eftergifter av våra värderingar.
En vidare reaktionär kulturpolitik och en klimatskeptisk miljöpolitik som återfinns i tryckt version Principprogram version 2.0 av 2011.
Det är således mot den klangbotten Moderaterna vill inleda samarbete med Sverigedemokraterna.

bildtmotbjudandeModeraterna vill se ett apartheidsystem inom svensk politik.
Apartheidsystemet – mest känd som ett politiskt system som utvecklades i Sydafrika från 1948 till 1994 – bygger i huvudsak på att det finns etniska skillnader mellan olika folkgrupper.
Nationalistpartiet innehade regeringsmakten oavbrutet under åren 1948-1994 – som var utpräglat konservativt och nationalistiskt.
Den gradskillnad mellan olika etniciteter som var grundläggande för den nationalistiska politiska reformagendan i Sydafrika är knappast den som Moderaterna vill se.

Men det finns gradskillnader inom den nationalistiska och konservativa ideologin och behöver inte utgöra endast skillnader i etnicitet.
Vi har redan sett prov på sådana gradskillnader mellan människor med olika ekonomiska status i samhället.
Under alliansåren genomförde man gigantiska skattesänkningar riktade endast mot de som uppfyller samhällskontraktet genom arbete – alla övriga såsom sjuka, arbetslösa och pensionärer undantogs dessa skattesänkningar vilket medförde att de sociala skillnaderna ökade markant mellan de som inget hade och de som hade.

moderaternas-kopplingar-till-vc3a4lfc3a4rdsbolagenEn moderat politik – som de övriga socialliberala partierna ingående i den allians som innehade regeringsmakten under åtta år alienerade sig med – ledde till att många arbetslösa hamnade i den arbetsmarknadspolitiska reform den så kallade fas 3.
De tvingades göra ett ordinarie jobb på i bästa fall 65 procent av sin ursprungliga A-kassa – ofta – allt för ofta – till ingen ersättning alls – vilket däremot de företag som erbjöd sig premierades med istället.
En åtskillnadspolitik som ansluter till den politik som nationalister ömmar för och som kränker den som blir utsatt.

sundlaglonekonkurrensMånga kastades ut från sjukförsäkringen vilket fick till följd att kommunernas socialbidragskostnader ökade – i många fall var det den största utgiftsposten och många övervägde kommunala skattehöjningar för att ekonomin inte skulle haverera helt.
Jag har skrivit det förr och det förtjänar skrivas igen – 140 miljarder av årligen minskade skatteintäkter river upp stora sår i välfärden – något som den nuvarande regeringen har att hantera.

Moderaterna vill fortsätta denna politik och söker därför stöd av främst Sverigedemokraterna om man inte kan komma överens med de övriga borgerliga partierna.
För Moderaterna är det grundläggande att premiera de premierade och bestraffa de bestraffade.
Argumenten för detta är den akademiska trossatsen ”incitament för drivkrafter” vilket i klartext innebär att sänka de ekonomiska förutsättningarna till en nivå där överlevnadsinstinkten tar över – i bjärt kontrast mot vad socialförsäkringssystemets grundläggande princip utgör – nämligen en möjlighet att inte behöva försätta sig i ekonomiskt obestånd på grund av sjukdom eller arbetslöshet intill man blivit frisk eller hittat ett arbete.

Den Moderatledda alliansen gick inte till val 2006 på att införa en stupstock i sjukförsäkringen – ändå var det precis det de gjorde.
Den Moderatledda alliansen gick inte till val 2006 på chockhöjda avgifter till Arbetslöshetsförsäkringen – ändå var det en av de första beslut regeringen tog.

Moderaternas vilja är att öka klyftorna i vårt samhälle.
När de sociala klyftorna ökar i samhället – när segregationen växer mellan bostadsområden – när stad och land glider isär – då riktas skulden mot redan utsatta grupper i samhället.
Rasismen och främlingsfientligheten blir en pysventil för social stress och oro och en misstro mot etablerade politiker och dess förmåga att hantera detta.
Kritiken riktas nedåt mot personer som är socialt och ekonomiskt utsatta.
Fruktan för att själv bli en förlorare formuleras i termer av kulturkrig genom att avleda ett missnöje som borde riktas uppåt så fungerar högerpopulism och nationalism som en murbräcka för att slå sönder våra gemensamma strukturer.
Samhällets vinnare slipper kraven på omfördelningar och fram träder det auktoritärt nationalistiskt styrda samhälle där statlig och ekonomisk elit flyter samman.

att-kopa-en-sverigedemokratSverigedemokraternas politiska förskjutningar har stärkt Moderaternas position i Riksdagen.
När det gäller vinster i välfärden, skattesänkningar, försämrad anställningstrygghet kan Moderaterna – men också den traditionella borgerligheten – påräkna stöd av Sverigedemokraterna.
Sverigedemokraternas politiska förskjutning av de ekonomiska frågorna skall ses i ljuset av den scenförändring som Moderaterna vill åstadkomma och som varit allenarådande hos nyliberaler i alla tider – nämligen att öka löneklyftorna.
Moderaterna har uppfunnit nya argument grundade på den gamla föreställningen att öka löneklyftorna genom att använda flyktingarnas integration för att skapa fler låglönejobb.
Ett besläktat argument utgår från att den ökande invandringen skapar ojämlikhet i samhället – något vi hör – inte bara från Moderater utan också från Sverigedemokrater.
Sanningen är att ojämlikheten har ökat kontinuerligt de senaste 35 åren – och ökat som mest under den Moderatledda alliansen.

De ökade klyftorna i samhället beror på många olika faktorer – oftast politisk betingade – omfördelade skattesystem, nedskärningar i de sociala transfereringarna och en bostadspolitik som utelämnar de ekonomiskt svaga grupperna i samhället och gynnar de med starkare ekonomi.
Kombinationen av högerpopulism, nationalism och konservatism är att sparka nedåt för att hålla murbräckan mot den ekonomiska eliten intakt – därför sluter Sverigedemokraterna upp bakom Moderaternas ekonomiska systemskifte och slår mynt av flyktingarnas integration för att förverkliga sina politiska nationalistiska drömmar.
Hotet är riktat mot välfärden, mot fackligt inflytande och mot ett jämställt samhälle.

Klarar Socialdemokratin att belysa detta – klarar man argumenten emot denna utveckling?
Inser partiet vilket strategiskt guldläge som öppnats när Moderaterna nu öppnat för ett samarbete med nationalisterna på alla samhälleliga nivåer?
Att de nationalistiska och konservativa drömmarna är relativt begränsade i vårt samhälle borde Socialdemokraterna ta fasta på och utveckla en reformpolitiskt visionär agenda som gynnar väljare på alla nivåer där ingen lämnas utanför – det är hög tid att rycka sig ur den dvala partiet befinner sig i.
Klarar Socialdemokraterna detta kan jag nära nog försäkra om att partiet kommer att gå vinnande ut ur valet 2018 – men det krävs en kraftsamling.
Om inte – lär vi få se ett politisk systemskifte som för decennier kommer att skada Sverige i alla avseenden – med en nationalistisk socialkonservativt samhälle med ökad segregation och en åtskillnadspolitik som gränsar till grad av apartheid där de ekonomisk svaga grupperna ökar till förmån för den ekonomiska eliten i samhället.
Jag vägrar tro att det är försent………………..

bloggarna

 

 

Lämna en kommentar

8 kommentarer

 1. kjell karlsson

   /  9 februari, 2017

  Denna tanketråd blir ruggig att formulera men: I och med nationalstatens upplösning i överstatliga federationer finns inte längre någon bas för Keynesiansk ekonomi att agera utifrån. De krafter som, alltsedan feodalismens upplösning och övergång i kapitalismen, ligger som bas för allt historiskt skeende, nämligen industri- och numera i ännu högre grad finanskapitalet, har lämnat nationalstaten som bas för sin verksamhet och är numera helt internationaliserad i form av Globaliseringen. Jämförelse med Lenins Imperialismen som Kapitalismens högsta stadium synes här relevant. Dock är det så att kapitalismens socioekonomiska konsekvenser fortfarande drabbar inom ramarna för resterna av nationalstaten … vilken således på grund av globaliseringen och ingåendet i överstatliga federationer inte längre kommer åt att reglera dessa lokala konsekvenserna av kapitalismen. Vad kan en reformistisk socialdemokrati åstadkomma i detta scenario?

  Gilla

  Svara
 2. Hej Björn
  Mycket bra skrivet!
  När man ökar klyftorna mellan olika grupper i samhället så bäddar man även för kriminella och korrupta krafter att ta över.Och gör man ingenting åt det (med rejäla politiska, juridiska och sociala åtgärder) så hamnar man i ett läge där problemen stiger en över huvudet. Ju längre denna orättvisa uppdelning av klasser pågår desto värre blir det. Nu gäller det för socialdemokraterna att ta krafttag – och inte bara lappa och laga,som jag brukar säga. Annars kommer mardrömsscenariet (M) + (SD) att bli sanning,
  MVH
  Kao

  Gilla

  Svara
  • Hej Kao!
   Ja du har alldeles rätt i det du säger.
   Att minska samhällsklyftorna är det centrala under många perspektiv inte minst vad avser rättsstatens upprätthållande.
   Det är ett ”genetiskt” drag för framförallt Moderater att öka klassklyftor i samhället – om det är av oförstånd eller medvetet vet jag inte – men det förefaller medvetet för inte ens en moderat bör vara omedveten om fördelarna av ett samhälle med minskade klyftor.
   Det finns både praktisk såväl som vetenskaplig erfarenhet av hur minskade klyftor i samhället borgar för ökad trygghet för alla medborgare.
   Moderater har dock konstant i debatter jag haft med dom förnekat definitionen av klasser i samhället trots att vi ser detta dagligdags och trots att det finns bekräftade undersökningar där de ekonomiska incitamenten ökat klyftorna i samhället mellan fattig och rik från 3 procent till drygt 9 procent bara under den tid från 2006/2015.
   Den utvecklingen måste stoppas!

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
   • Klart att det är medvetet av M att öka klassklyftorna. De vill ju ha makten att härska över en underklass. Helt enligt Marian Radetzkis recept…
    MVH
    // Kao

    Gilla

 3. Hej Björn! Tack för den fina historiebeskrivningen. Det är bara att tro och hoppas på folks förnuft i nästa val!
  Mvh! Hans B.

  Gillad av 1 person

  Svara
  • Hej Hans!
   Ja det är vår enda chans i en demokrati – dessvärre tycks väljarna inte begrunda sina egna val utan ser endast rubrikerna utan att analysera innehållet.
   Historielösheten blir vårt öde.

   MVH//Björn

   Gillad av 1 person

   Svara
 4. Jan-Erik Jönsson

   /  3 februari, 2017

  Det är bara att bocka och buga för denna analys och krönika. Suveränt, Björn!

  Gillad av 1 person

  Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: