Ett glädjande besked………………………


Publicerad 2017-03-02
lumpenRegeringen fattar idag ett – för mig och många andra – efterlängtat beslut – att återaktivera värnplikten.
2010 var det år Alliansregeringen med Folkpartiet – nu Liberalerna – i spetsen drev igenom – med några få rösters övervikt – att försätta värnplikten i höger vänster om march ut från kaserngårdar och fartygsdäck.
Det kan tyckas som en paradox när Björklund var den som agerade mest i ärendet samtidigt som han numer vill öka anslagen med miljardbelopp och därutöver anser att en anslutning till NATO är en nödvändighet för att försvara Sverige.
Den mest logiska frågan är om Björklund tror sig ha en möjlighet att skapa förutsättningar för en anslutning till NATO med ett avfolkat svenskt försvar?
Hur naiv får man vara om man är Liberal?
Nu är det heller inte någon fråga om att överhuvudtaget söka medlemskap i NATO – detta skulle rubba det säkerhetspolitiska läget å det allvarligaste i hela Östersjöområdet – något som Finlands regering redan förstått.

sova-en-kvartFörutom att återuppväcka värnplikten med syfte att stärka vår egen försvarsförmåga så finns det en rad övriga incitament för att våra ungdomar får möjligheten att göra sin värnplikt.
Värnplikten har haft och har ett starkt folkligt stöd.
Värnplikten var – innan den borgerliga regeringen avskaffade den – en av våra sista nationellt samlande institutioner.
I lumpen var alla jämlika, oavsett ursprung, och ofta knöts vänskapsband för livet.
Värnplikten förberedde samtidigt unga människor för arbetslivets krav och förväntningar.

Ny teknik har gett var och en större frihet att bestämma över sin egen kulturkonsumtion.
Vi är ett mindre homogent samhälle religiöst, kulturellt och etniskt, tack vare att Sverige har öppnat sina gränser för omvärlden.
Detta anser jag i grunden vara en positiv utveckling – synd bara att det finns ett parti i Riksdagen som verkar i motsats och vill återgå till det homogena samhället och stänga våra gränser mot omvärlden.

Men samtidigt behöver vi enande institutioner för att vi ska hålla samman som samhälle.
Värnplikten var en sådan enande institution.
En återinförd värnplikt skulle återigen bli en påminnelse om att Sverige tillhör oss alla – oavsett om vi har våra rötter här eller i Irak, Syrien eller Somalia, och oavsett om vi bor i Danderyd, Husby eller Haparanda.
Viktigt i detta sammanhang är att man respekterar och informerar om pliktens olika alternativ – inte alla vill bära vapen som ett exempel – där alternativen bör vara militär eller räddningstjänst, vård och omsorg eller infrastruktur och underhåll.
På så vis får alla svenska ungdomar, oavsett kön och sociala eller kulturella förhållanden, uppleva att de behövs och att de jämlikt och solidariskt ansvarar för vårt lands säkerhet.

badda-sangarnaDet ligger en hel del i att värnplikten är en nyttig väg in i vuxenlivet och det är nog ytterst få som ångrar att de genomgått denna process.
Punktlighet, uthållighet, pålitlighet och arbetsvilja är exempel på egenskaper som efterfrågas i arbetslivet – något som var grundläggande under värnpliktstjänstgöringen.
Lärdomarna från lumpen är många men framför allt lär man sig ta hand om sig själv och sina kamrater – mamma och pappa var inte där för att plocka ihop klädespersedlar eller bädda sängen – nu fick man plötsligt göra det själv.

muckNär jag tog del av Försvarsmaktens årliga attitydundersökningar av värnpliktiga mellan 2002-2009 uppgav hela 85 procent att värnplikten bidragit till att man utvecklats som människa.
Den i särklass viktigaste egenskapen som värnplikten medförde var exempelvis ”personlig mognad”  77 procent samt förmågan ”att lära sig samarbeta” 70 procent.
Uppsala universitet genomförde en undersökning ”Värnplikten som en socialiseringsprocess” av hur identitet formas, upprätthålls och
förändras – offentliggjord så sent som 2015 – som påvisar en rad positiva egenskaper som kan tillskrivas tjänstgöringen.
Det finns således tungt vägande skäl för att riva upp 2010 års försvarsreform och återinföra värnplikten – inte minst för att öka det sociala kapitalet i samhället och det är viktig för tilliten medborgarna emellan.

Jag är tämligen övertygad om att vi sluppit se alla dessa utbrott av tröstlösa ungdomar i våra förorter – om inte så av en avsevärt mindre andel – om dessa unga pojkar och flickor fått kliva in i vuxenlivet med alla de sociala erfarenheter man fick genom värnplikten.
Så värnplikten är inte bara något som stärker vårt försvar – det ger i förlängningen så mycket mer.

gud-bevareSjälv genomförde jag min värnplikt i Kungliga Flottan så som den kallades vid tiden då jag tjänstgjorde och gav mig många roliga minnen och fick många vänner som jag fortfarande har god kontakt med.
Valet då var för försvarsmakten givet då jag var sjöman – något de säkert ångrade då flottans befäl ansåg att vi sjömän gjorde allt precis tvärtom vad de själva hade lärt sig – att det blev mångar gånger mer rätt och mer effektivt på vårt sätt hade ingen betydelse – det skulle utföras så som det alltid hade utförts därmed basta 🙂
Och även om den inledande inställningen var slöseri med tid – drygt ett år förspillt – så blev erfarenheterna och kunskapen genom den förspillda tiden så mycket mer givande för resten av livet.

bloggarna

Lämna en kommentar

6 kommentarer

 1. Hej Björn!
  Kunde heller aldrig fatta varför man lade ner den allmänna värnplikten. Var det pga spariver? Trodde men i sin naiva enfald att Sverige var fredat för all framtid? Eller varför la man ner värnplikten, egentligen? Självklart ska den finnas. Jag har faktiskt aldrig hört någon som gjort lumpen uttala sej om att det var övervägande dåligt. Tvärtom!

  ”De gick in i det militära som pojkar och gick ut som män”, är min uppfattning om lumpen. Plus att de, som du beskriver, fick lära sej gemenskap och att mamma inte kom och bäddade sängen…..

  Jag är helt för att värnplikten införs igen, men Björklunds argument för densamma far som en fis ut i universum för min del. Han är inte riktigt med i verkligheten, den mannen. Det är för mycket impulssnack och för lite tankeverksamhet hos honom. Han är en fanatiker. Hoppas att (L) och även (KD) åker ut. Det skulle vara skönt och dessutom bra för Sverige.

  Vi ska naturligtvis INTE gå med i NATO! Det vore förödande för hela Skandinavien. Kanske för hela Europas säkerhet. Allra bäst hade det varit om vi alla länder här i Norden, hade stått utanför NATO och i stället bildat en FREDSUNION:

  MVH
  // Kao

  Gillad av 1 person

  Svara
  • Hej Kao!

   Ja man utgår enbart utifrån det säkerhetspolitiska läget dessutom förklarade Reinfeldt vårt försvar som ett särintresse och ägnade inte mycket tid åt det.
   Men som jag skriver och som du själv konstaterar så är försvarsmakten så mycket mer än bara ett försvar.

   Björklunds iver vad avser NATO är fullständigt tanklöst men också Centern ser en möjlighet liksom Moderaterna – det senare partiet under förutsättning att Finland ändrar sig och argumenterar för en anslutning till NATO – Kristdemokraternas ställningstagande liknar väl Moderaternas i stora delar.
   Hela vår alliansfrihet – en alliansfrihet som de fakto borgat för att vi inte drogs med i varken första eller andra världskriget – skulle vi därmed överge.
   Dessutom skulle det äventyra stabiliteten i hela Östersjöområdet om gränserna flyttar närmare Ryssland som ju helst ser att varken Finland eller Sverige ansluter sig till NATO.
   En anslutning till NATO anses dessutom försvåra Rysslands export/import över Östersjöområdet och det ser man naturligtvis inte med blida ögon på.
   Utöver det existerar det inget realt militärt hot mot något av de Skandinaviska länderna.
   Björklund – som den ivrigaste NATO förespråkaren – målar upp apokalyptiska fantasibilder inkluderat militärt hot mot Sverige exklusivt – det största hotet mot vår alliansfrihet och stabiliteten i Östersjöområdet är helt klart Björklund själv och hans liberaler.

   Att vi förstärker vår försvarsförmåga utöver det ser jag dock inget fel i samt att värnplikten succesivt återinförs för både män och kvinnor.

   MVH//Björn

   Gillad av 1 person

   Svara
 2. Tarmo Lindholm

   /  6 mars, 2017

  Jag gjorde också min Militärtjänstgöring i Flottan, fast i Finland, Turun Laivasto asema som ligger nära Åbo. Efter all spring i skogen i 3 månader som var utbildnings tiden, blev jag stationerad på en Minsvepare, och där blev jag kvar i 10 månader som ”kanonman”, d.v.s jag hade till uppgift att sköta en Madsen 20mm automatkanon så att den fungerade klanderfritt,,,, och det gjorde den kan jag lova..:-) 🙂
  Vi körde huvudsakligen i Finska viken, men också mycket i Bottenviken, de enda gångerna vi var i land var när vi Bunkrade, permissioner var ytterst sällsynta, e.x.v fick jag _en_kvällspermission, från 18.00 till 24.00. under hela min tjänstgöring..:-)
  Men som sagt blev erfarenheten ett plus senare i livet helt klart…

  Gillad av 1 person

  Svara
  • Hej Tarmo!

   Kunde ana det med ditt finskklingande namn att din tid i värnplikten var i Finland.
   Det var också allmänt känt att den tiden var aningen tuffare än hos oss i Sverige – inte förty så var vår rekryttid 6 veckor i Karlskrona där vi undergick en hel del konditionskrävande exercis.
   Under rekryttiden hade vi ingen permission alls – om det var ett krav från lokalbefolkningen eller inte blev aldrig utrönt – tusentalet unga pojkar i en småstad var kanske inte det bästa för befolkningen – inte desto mindre lyckades vi med bondpermis understundom till jäntornas stora förnöjelse 😉
   Nåväl därefter blev jag skickad till Göteborg för att lära mig radar och därefter blev jag placerad som radarmatros på jagaren Södermanland under höstmanövern.
   Ytterligare ett halvår på radarstationen på Gotska Sandön där jag då hade fått förtroendet att vara radarchef – blev kanske den bästa tiden då vi tjänstgjorde en månad i sträck med en vecka permission.
   Muckade gjorde jag efter totalt 16 månader på Musköbasen strax utanför Stockholm.
   Visst var tiden lärorik och fostrande på många sätt som man haft stor nytta av senare i livet.
   Många dråpliga situationer fick man dessutom vara med om – minnen som glädjer och ger upphov till glada skratt även idag när vi träffas ibland några av oss.
   Sammantaget såg jag värnplikten som mycket positivt för mig och skulle inte velat vara utan den erfarenheten – även om man vid tiden tyckte det var förspilld tid så blev den både nyttig och berikande på många sätt – något man skulle önska alla ungdomar fick genomgå.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 3. Hans Bodin

   /  2 mars, 2017

  Hej Björn! Som sagt var glädjande! Jag tycker också att alla ungdommar skulle få göra någon
  form av plikt. Militärt eller samhäll. Björklund borde lära sig att ”att koppla in hjärnan innan han öppnar munnen”. men det är svårt att få gamla majorer och hundar att sitta!
  Mvh! Hans B

  Gillad av 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja jag var emot att man lade ner värnplikten – man har ju dessförrinnan reducerat den mot bakgrund av det förbättrade säkerhetspolitiska läget i vår omvärld – men som oftast när det gäller värnplikten utgår man från det säkerhetspolitiska läget och glömmer det minst lika viktiga i sammanhanget nämligen den sociala sammanhållningen och mognadsprocessen som ett resultat – det låg ju mycket i det faktum att göra pojkar till män och numer flickor till kvinnor.

   Björklund är en gåta som jag har svårt att foga ihop till något sammanhang – så det ligger mycket i det du säger – kontakten mellan hjärna och trut är inte alltid så kompatibel 😉

   Önskar dig en trevlig helg!

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: