Privatisera mera!

gratis-jobbAtt jobb skapas genom investeringar i samhället torde vara en självklar ståndpunkt för de allra flesta. En avgörande faktor för att öka efterfrågan på arbetskraft är att skapa arbetstillfällen. Det kan man göra genom att satsa på infrastruktur – ökat bostadsbyggande, möta underskotten på vårdpersonal inom vårdsektorn, järnväg och sjöfart med mera – en förutsättning i avseendet är en sammanhållen myndighet som en länk mellan arbetsmarknad, kommun och stat för att vid varje givet tillfälle samverka för att uppfylla behov av utbildning och kompetens som efterfrågas.

En sådan myndighet finns men som fungerar dåligt i de flesta avseenden. Att den fungerar dåligt kan sammanfattas av många olika orsaker, orsaker som politikerna inte förmått hantera på ett resursmässigt sätt. Ofta har det handlat om plockepinn – man har plockat förslag och åtgärder lite här och där utan att förmå sig se helhet och förståelse av betydelsen av denna länk mellan arbetssökande och arbetsgivarnas krav.

Arbetsförmedlingen har av och till varit i skottgluggen. Dess vara eller icke vara har debatterats flitigt och lika ofta har den debatten präglats av icke sanningsenliga påståenden främst av de som förutsatt sig inte tycka om denna av socialdemokratiska regeringar instiftade byråkratiska koloss som den kommit att bli – främst påvisad av alliansregeringen – genom diverse förslag och åtgärder som demoniserat och förvandlat myndigheten till något som kan jämföras med en såpopera. Bara för att nämna något av alla de misstag som högern införde var de så kallade jobbcoacherna som förespråkade diverse ovetenskapliga healingkonster i tron att det var detta som arbetsmarknaden behövde.

JobbcastingSvenskt Näringsliv (SN) har i flertalet rapporter inte dragit sig för att hantera sanningar på ett bedrägligt sätt. Bland annat att förmedling av arbete skett – genom fabricerad statistik – mindre än en gång i månaden! SN – som idag gemensamt med högerpartierna vill lägga ner Arbetsförmedlingen till förmån för privata intressen –  kan inte – eller vill inte – svara på hur deras uppgifter tagits fram. Att Arbetsförmedlingen stärkt sin betydelse påvisas främst av Statistiska Centralbyråns (SCB) arbetskraftsundersökningar för åren 2015-2018 som påvisar en rekryteringsandel med 20 procent i jämförelse med konjukturuppgången åren 2006-2009.

SN gemensamt med högerpartierna pekar ofta på att den offentliga Arbetsförmedlingen presterar sämre än de privata förmedlarna. En slutsats som är förvånande när man tar del av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) som – påvisar motsatser – det vill säga privata förmedlare presterar sämre än den offentliga – genom den omfattande sammanställningen av internationell forskning som genomfördes 2016. Riksrevisionen slår också fast i sin granskning att privatisering av Arbetsförmedlingen inte är en lösning utan bör fortsatt stå under statlig kontroll för att lösa integrationen av nyanlända.

För högertrojkan handlar det uteslutande om en ideologisk reform som utesluter den offentliga Arbetsförmedlingen till förmån för privata intressen under fortsatt statlig ansvar. Det är inte svårt att förstå det ansvaret som kommer att bestå av att bistå privata arbetsförmedlare med skattemedel. Att medverka till att reformera och effektivisera den offentliga Arbetsförmedlingen finns inte på kartan.

Smörgåsbord-för-arbetsgivareVäljarna har en tendens att glömma bort vad som skedde under regeringen Reinfeldt.  Han utropade bombastiskt sitt parti – som aldrig gått hand i hand med arbetsmarknadens villkor såvitt det inte handlat om att tjäna de privata – det enda arbetarpartiet och slaktade a-kassan och gjorde Arbetsförmedlingen till en kontrollmyndighet som plågade de arbetslösa genom diverse bisarra arbetsmarknadspolitiska reformer varav en reform redan nämnts. Svantesson arbetsmarknadspolitisk talesperson för Moderaterna meddelar nu i en överenskommelse med sina allianskolleger att då Arbetsförmedlingen fungerar så dåligt så är det en given påföljd att privatisera hela härligheten. Någon som är förvånad?

En Arbetsförmedling som främst skall inrikta sin verksamhet genom att förmedla arbeten via en aktiv och ansvarsfull arbetsmarknadspolik betyder bland annat fler och bättre – inte minst individanpassade – arbetsmarknadsutbildningar. Och ja det kostar initialt men återbetalas på längre sikt. Det är endast genom att rusta människor mot företagens krav på kompetenser vi kan nå långsiktiga lösningar på de problem vi har idag särskilt vad avser ungdomar och nyanlända. Det saknas inte arbetsuppgifter i Sverige – samhället ropar och skriker efter ett ökat bostadsbyggande, förbättrad kollektivtrafik, fler lärare i skolan och i vården bland många andra yrken. Dagens arbetsmarknad präglas av otrygghet främst för de som vill men inte ges möjlighet att ta steget in i vuxenlivet.

Högerns svar är privatisera mera! Fantasier löser dock inte problemen. De borgerliga föredrar att låna in dragen från privat sektor för att bli effektivare. Det fungerar varken på utbildning, kompetensutveckling  och matchning för nya arbeten. Högern har hejat på den marknadsekonomiska fundamentalistiska lösningarna på det mesta av våra samhällsproblem – de som klarar sig bäst är den privata företagsamheten som gynnas av lukrativa bidrag och avdragsrätter medan de arbetslösa febrilt söker arbeten de kan försörja sig på. Det bisarra med privata lösningar som betalas av det offentliga är att när den privata mischmaschen inte fungerar då förblir skuldbördan på det offentliga. Outsourcing till privata aktörer fungerar inte – många exempel kan nämnas – ett påfallande exempel är skolan där våra barn kan mötas av stängda skolportar och en lapp på dörren – ”nu är det kommunens ansvar för skolan har gått i konkurs” Vem tar hand om de arbetslösa när de privata förmedlingarna konkursar?

Slutsats:Ge f*n i att lägga ner Arbetsförmedlingen för privata intressen. Medverka istället till reformer som ger de arbetslösa en effektiv resurs för att lösa de arbetsmarknadsproblem som finns och lyssna lite mindre på näringslivets förljugna och nyliberala lösningar. Vi har nog av marknadsfundamentalistiska lösningar.

bloggarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: