Det politiska hyckleriets överstepräster!

hemvacc88ndarelow-1 (1)Om det är möjligt att missförstå statsminister Stefan Löfvens uttalande vad avser hemvändande krigare från terrororganisationen Daesh eller IS (Islamiska staten) med svenska medborgarskap så föredrar självutnämnda (o)kunniga debattörer att presentera sina exklusiva ståndpunkter som en sanning ivrigt påhejade av andra lika (o)kunniga.
Makabert!
Extremismens högborg påvisar ånyo att  ”vitt är svart – jorden är platt” motbevisa det och du blir per omgående förklarad kommunist eller ännu värre islamistkramare!

Vad är då sagt?
Egentligen inget uppseendeväckande!
Det svenska medborgarskapet är skyddad i grundlagen oavsett du föds som svensk medborgare eller förvärvar ett svenskt medborgarskap senare i livet under de förutsättningar som anbefalles i nämnda lagstiftning.
Upprinnelsen till detta makabra skådespel som nu kan skönjas på sociala medier är direkt kopplat till moderaternas tillika Sverigedemokraternas lika makabra uttalande om att göra det möjligt att dra in det svenska medborgarskapet
Det ligger naturligtvis i kulturrasismens och nationalismens – och nu också konservatismens – intresse att skapa andrahandsmedborgare det vill säga att du som föds av svenska medborgare i Sverige samt av den anledningen per automatik erhåller ett svenskt medborgarskap torde sitta säker medan de som senare i livet blir svensk medborgare aldrig kan vara säker på att mista sina grundlagsskyddade rättigheter och skyldigheter.
Samtidigt har inga svar givits av nämnda partiers ledningar vad som kan vara ett skäl att skapa ett sådant andrahandsmedborgarskap även om det nu förstås som medverkan eller i övrigt samröre med terrororganisationer.
Vad blir nästa steg i att undergräva medborgarskapet?
Mycket kan man förvänta sig av sverigedemokraterna eller skandalpartiet som jag föredrar kalla dem – men moderaterna!!!

Det andra uppenbart upprörande är statsministerns uttalande om att Sverige har ingen som helst skyldighet att ekonomiskt hjälpa misstänkta deltagare i terrororganisationen Daesh.
De med svenskt medborgarskap får således ta sig hem på egna ekonomiska förutsättningar.
Vi kan inte förneka svenska medborgare att ta sig hem till Sverige och är återigen knutet till medborgarskapslagen.
Uttalandet grundar sig på det rekommendationer som brukar delges via UD vad avser resor till områden eller inom länder utmärkta områden eller i förekommande fall hela länder där stor risk finns att råka illa ut på ett eller annat sätt.
Besöker man något av dessa länder trots UD:s avrådan har man tagit ställning och kan således inte påräkna konsulär hjälp av den svenska staten via UD.
Så vad som är kontroversiellt med detta är obesvarat.

Terrororganisationen Daesh har utan tvekan begått sådana krigshandlingar som bryter mot alla mänskliga rättigheter och borde föregås av prövning i den internationella krigsförbrytardomstolen ICC.
En permanent internationell domstol som dömer krigsförbrytelser har länge ansetts vara länken som saknas i det internationella rättssystemet.
Världens första krigsförbrytardomstolar var Nürnberg- och Tokyo-tribunalerna efter andra världskriget.
Efter krigen i Rwanda och ex-Jugoslavien har tillfälliga krigsförbrytardomstolar upprättats.
Den 12 april 2002 tillkom dock världens första permanenta internationella brottmålsdomstol ICC verklighet.
Romstadgan började gälla ”domstolens lagbok” 2003 och kommer vara i full funktion i Haag i Nederländerna.
Det finns dock problem med ICC som internationell krigsförbrytardomstol vilket framgår av denna utmärkta redovisning.

Internationellt upprättad krigsförbrytartribunal genom FN:s säkerhetsråd är ett osäkert förfarande då Ryssland med sannolikhet kan komma att begära sin vetorätt.
Och att låta Syrien i detta fall – som angetts från flera håll – är tillika ett högst osäkert kort då framförallt rättssystemet i landet mer eller mindre kan betraktas som förfallet.
Återstår således – och särskilt mot bakgrund av president Trumps nyligen uttryckta ståndpunkt att de som hålls i fängsligt förvar under den amerikanska statens försorg kan komma att släppas fria om de europeiska länderna inte tar sitt ansvar för de cirka 800 som hålls fängslade – att EU upprättar en underorganisation av Haagdomstolen där de som saknar medborgarskap i något av EU:s länder men har en fast bostadsadress eller annan anknytning som binder dem till något av länderna genomgå en prövning i enlighet med Romstadgan som till dags dato ratificerats av 114 länder inklusive Sverige.

Svenska medborgare som misstänks begått brott mot internationell lagstiftning skall underställas svensk domstol.
Svårare än så är det inte – det svåra är att leda i konkreta bevis vilket den nya lagrådsremissen i tillägg till terrorlagstiftningen om samröre med terrororganisationer sannolikhet kan komma att underlätta prövningen.
Problemet är att den kommer långt för sent särskilt som den inte kan göras retroaktiv.

%d bloggare gillar detta: