Sinnessjukt vansinne!


Publicerad 2019-03-06

Ända-in-i-kaklet-1Ulf Kristersson (M) den som gett den bittre förloraren ett ansikte och som i sin iver att erövra makten försökte genom diverse argument få alla övriga inse att valresultatet var en seger för alliansen.
Att det var en seger för hela den borgerliga klanen inbegripet Sverigedemokraterna kan knappast förnekas, Ulf Kristerssons problem var att Sverigedemokraterna inte var inkluderade i den borgerliga koalitionen vilket – efter att han kraschat in i den numer berömda kakelväggen – förstod  först då hans liberala vänner vände honom ryggen just på grund av det han nu ger till känna. Att den inställningen han nu delger offentligt har varit underförstådd – allt sedan han utropade sig som segrare i valet – för alla andra dock inte för Kristersson själv uppenbarligen.

Det obegripliga – gränsande till osannolika – dock kanske inte ur hans eget perspektiv – är att han anser det vara för mycket fokus på skandalpartiet, sannolikt ett fokus han själv gärna skulle vilja se på sig och moderaterna, dock ur ett mer positivt  perspektiv förmodligen, om han har förmågan att förstå skandalpartiets ambitioner vilket jag förhåller mig ytterst tveksam till.
Att det riktas ett fokus på just skandalpartiet är i sig inte märkligt alls då de företräder en i många avseenden subversiv politisk reformagenda som skulle få varje normalt tänkande människa att rysa av förfäran.

Lösningen-på-alla-problemSverigedemokraterna saknar all väsentlig kunskap om psykologi och biologi, eller också försöker de mörka sina kulturrasistiska ideer.
Sociala mönster är inte en nedärvd egenskap – eller essens som de beskriver det i sitt principprogram.
Det finns naturligtvis inga som helst vetenskapliga belägg för att en dylik essens skulle existera i människan och via den uppfattningen göra det möjligt att särskilja grupper och individer från varandra på relevant grund – men detta hindrar dock inte sverigedemokraterna att hävda sina kulturrasistiska ideer om ett etnonationalistiskt homogent samhälle.

Sociala uttryck och former är något som människor utformar under hela livet i samspel med andra.
Om vi byter miljö och vänner så kan också våra sociala mönster förändras.
Därför kan man inte, som skandalpartiet påstår att det är de sociala mönstren och kulturen som partiet menar när de försöker förklara vilka nedärvda skillnader som man syftar på i sitt principprogram.
Att det är alldeles uppenbart att det är biologiskt nedärvda egenskaper som man avser och som skiljer sig mellan olika grupper av människor.
De gånger jag haft tillfälle att be en sverigedemokrat beskriva vad man menar med ”nedärvda essenser” har jag stämplats som oikofob – det vill säga ett hat mot min nationalitet, land eller kultur – ingenting kunde vara mer fel – ingenting kunde heller förvåna mig mer då det inte förstår eller vet betydelsen av sina egna grundläggande ambitioner.
Oikofobi klistras på alla som är för kulturell mångfald, religiös öppenhet och politisk pluralism – kort och gott alla som är emot skandalpartiet – det är lättast så.

Men detta med ”nedärvda essenser” måste vidareutvecklas i enlighet med ambition, målsättning och syfte.
Som ett led i etnonationalism och därtill hörande kulturrasism vill man genomföra en repatriering – det vill säga ett av staten finansierat återvändarprogram för de som inte kan eller vill acceptera den svenska kulturen – vilken kulturell begivenhet som avses har de dock svårt för att förklara då varje landsända i vårt avlånga land har en egen kulturell tradition.
Den ”nedärvda essensen” måste ju förstärkas och i förening med skandalpartiets subversiva ambitioner blir frågan var man bäst börjar?
Skolan blir det givna svaret!
Om Sverigedemokraterna får bestämma över skolan vill de tillbaka till den tid vi nyss lämnat och som vi vet är fel. De vill inte att skolan ska bejaka individens särart och kulturella arv. Istället ska en övergripande odefinierad svenskhet målas över alla individer oberoende av etnicitet.
Att förbjuda språk, och att tvinga på individer kultur, historia eller religion, är inte förenligt med något som vi känner som vare sig demokratiskt, humanistiskt eller svenskt.
Hela idén om en svensk nation rimmar tämligen illa med den moderna världens utmaningar och med den öppenhet, tolerans, solidaritet och jämställdhet som vi så länge kämpat för i Sverige för att infria.

Att-mörka-sanningenIdén om den svenska nationen är som hämtad från 1800-talets nationalromantik. Sverigedemokraterna bygger sin ideologiska idé på en tanke om nationen och demokratin som härstammar ur den kulturella betydelsen av ordet nation, det vill säga att olika nationer består av olika folkslag, en nation – ett folk. En nation utgörs av det folk som delar samma språk, kultur, historia och religion. På så vis definierar Sverigedemokraterna även sin syn på demokrati. I den sverigedemokratiska ideologin bör nationer inte blandas då det vid sammanblandning av olika folk gör det svårt att upprätthålla en fungerande demokrati, skriver de i sitt principprogram.
De flesta av oss ser minoritetslagstiftningen som en bekräftelse på att det i Sverige finns fler språk än ett och att alla dessa språk, kulturella uttryck och historia ska anses vara en del av det svenska, en del av vår gemensamma historia.
Eftersom majoritetsbefolkningen också är de som besitter den yttersta makten, då de är fler, är minoritetslagstiftningen viktig för att främja minoriteternas rättigheter i Sverige demokratiskt.
Lagstiftningen talar överhuvudtaget inte i termer om nation eller nationstillhörighet.
Det är ett tankesätt som förkastades ihop med rasbiologin.

Det är detta parti som Ulf Kristersson inte vill tala om men gärna ta stöd av och ser möjligheter till framtida samarbete.
Han till och med tycker det är ”sinnessjukt” att fokusera på ett parti som söker subversiv omdaning av hela samhället – från ett öppet till ett homogent dito.
De som förstår och uppfattat och fokusera på skandalpartiets subversiva förändringar av samhället har en uppgift – nämligen att upplysa och informera alla de som inte förstår skandalpartiets målsättning och syften.
Att därvid säga att det ligger för mycket fokus på det partiet kan jämställas med en enda mening – håll käften och fokusera på mig.

Jag förstår Kristerssons bitterhet ur hans perspektiv dock inte ur ett demokratiskt perspektiv.
Jag delar inte alltid Liberalernas och Centerns politiska idereformer och jag är ingen större vän av den så kallade Januariöverenskommelsen i de delar som går på tvärs mot de för Socialdemokratin viktiga ståndpunkter – och för att nämna några är införandet av marknadshyror eller ett avskaffande av värnskatten två exempel.
Men det fanns mot bakgrund av valresultat och möjligheten för en för landet destruktiv politisk utveckling inget val.
Att gå i opposition skulle vara liktydigt med att överlämna makten till en moderatledd regering tillsammans med kristdemokrater och med välvilligt stöd av skandalpartiet – kanske till och med samarbete och vad är Kristersson villig att sälja för att få stöd för sina konservativa idereformer?
Därför var det bättre med januariöverenskommelsen då en socialdemokratiskt ledd regering har möjligheten att mildra effekterna av överenskommelsen.

StödundervisningHela det politiska debaclet med en regeringsbildning som tog mer än 4 månader kan ytterst lastas Ulf Kristersson och hans obefogade makthysteri även om nu Annie Lööf såg möjligheterna att skruva till det ytterligare till egen fördel så hedrar det ändå Centern och Liberalerna att de fullföljde det löfte som de tidigare givit uttryck för – nämligen att inte ge skandalpartiet mer utrymme att påverka än de har genom sin vågmästarroll tillika de fåtal gånger de orkar medverka i utskottsarbetet.
Sen får Ulf Kristersson ha vilka synpunkter som helst som talar för honom själv och hans parti.
Själv betraktar han sig som oskyldig till den borgerliga splittringen vilket antyder avsaknad om insikt och möjlighet att objektivt se sin egen roll i denna splittring.

Något som han och förövrigt alla övriga politiska företrädare måste lära sig är att politiska idereformer skall underlätta möjligheten för den enskilde människan att förverkliga och utveckla sig själv – inte tvärtom.

 

 

 

Lämna en kommentar

7 kommentarer

 1. Hej!

  Bland annat fast den ambitionen finns dock ej anslagen i deras principprogram men som programmet benämns till skillnad mot andra partiers dito är principiell vilket antyder något annat.
  Nåväl tar man del av programförklaringen finns där en blandad kompott av surrealism och en del som man kan acceptera.
  Dock som helhet ger förklaringen mig rysningar dels mot bakgrund av den dels av de idereformer de ger uttryck för muntligen.
  Det finns mycket av fascism i deras principprogram.

  MVH//Björn

  Gilla

  Svara
 2. Det handlar alltså om den kommentar som fälldes av Sverigedemokraternas riksdagsledamot Pavel Gamov i UNT den 28 december. I en kommentar som han själv fått se och läsa innan den gick i tryck sade Gamov följande: ”Vår långsiktiga ambition är att få bort de andra partierna.”(UNT).

  Gillad av 1 person

  Svara
 3. ”På sikt vill vi ha bort de andra partierna” — SD-ledamot.

  Gillad av 1 person

  Svara
 4. Hej! Bra skrivet! SD som lever på nät och invandrarhatet. Det känns även som att M o KD skulle kunna sälja sin själ och alliera sig med SD om dom fått chansen.
  Hälsningar! Hans B.

  Gilla

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja det är ur alla både demokratiska såväl som humana perspektiv ett parti jag aldrig kunde tro det skulle nå sådana framgångar som de gjort.
   Att moderater ligger nära dessa extremister har man ju vetat sedan länge med deras stöd till auktoritära statsbildningar oavsett var de funnits.
   Dessvärre och förvånansvärt svänger ju också KD åt samma håll och funderar ibland vad Bush Thors föregångare Alf badpojken Svensson tycker om detta.

   MVH//Björn

   Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.

   Gillad av 1 person

   Svara
 5. Bra skrivet! SD är etnokrater, inte demokrater.

  Gilla

  Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: