Internationella kvinnodagen

Publicerad 2019-03-08

Naturlig-mansroll-5

Denna dag är i än högre grad att uppmärksamma då radikala högerpartier anstränger sig mer än någonsin att backa tillbaka kvinnors rättigheter i vissa förekommande fall mot 1800-talet.
Sverige är inte undantaget.
Starka bakåtsträvande krafter i Sverige och i vår omvärld vill att kvinnor ska tillbaka i traditionella roller,  begränsa kvinnors rätt till sin egen kropp.
Den svenska nationalismen är på frammarsch även i Sverige företrädd av främst det kulturrasistiska sverigedemokraterna.
Sverigedemokraterna är ett parti som inte prioriterar jämställdhet mellan kvinnor och män.
De är också ett parti som i hög grad består av män med en politik som tilltalar främst män.
Samtidigt satsar SD stort på att locka fler kvinnliga väljare, vilket mot bakgrund av deras subversiva ideer synes märkligt om de skulle lyckas.

Journalisten Anna-Lena Lodenius – som förövrigt var samarbetspartner till den nyligen uppmärksammade författaren Stieg Larsson och hans livslånga kamp mot högerextrema krafter som nu visas i totalt 4 avsnitt på TV4 – granskar skandalpartiets jämställdhetspolitiska ambitioner i rapporten Antifeministerna-Sverigedemokraterna och jämställdheten där hon konstaterar att de vill vrida klockan tillbaka till en tid då kvinnors frihet var mindre och utsattheten större.
Hennes närmare granskning – som jag tagit del av och instämmer i särskilt vad avser finansiering men också i övriga frågor hon lyfter fram – av partiets förslag visar sig många vara ofinansierade, ogenomförbara eller motsägelsefulla.
Rapporten visar också att skandalpartiet i praktiken förespråkar en politik som varken gynnar kvinnor eller för den delen den gemensamma välfärden.
Rapporten är läsvärd och kan rekommenderas.

Kvinnors kamp har en långt gående historia som sammantaget förbättrat kvinnors ställning i samhället över tid, dock återstår mycket för att vi kan klappa oss för bröstet.
Kvinnors kamp är dock inte förbehållet endast kvinnor, även vi män vinner mycket på att ta kvinnors hand i sin för att göra gemensam sak mot de explicita orättvisor som råder mellan könen.
Hela samhället vinner på denna gemensamma strävan.
Samtidigt är kvinnors kamp också en kamp mot högerextrema krafter i samhället.

378991b8-bf3c-4bcb-9a36-761f287f4e18Sist men inte minst skriver Aftonbladet/Inizio om en undersökning som utnämner klimataktivisten Greta Thunberg till årets kvinna.
Jag noterar också de efterföljande kommentarerna som i allt väsentligt fråntar henne utmärkelsen som årets kvinna då hon ju i egentlig mening inte är kvinna utan ett barn.
Ja – ur ett juridiskt perspektiv är hon ett barn intill hon uppnår en ålder av 18 år,
Men – och mot bakgrund av de vuxna, både män och kvinnor, som förmenar hennes engagemang och nu hennes utmärkelse – samt i jämförelse med mental ålder kan det ifrågasättas vem som är vuxen och vem som är barn.
Den ständigt återkommande rullningen genom alla trådar jag tagit del av är att hon är betald eller att hennes föräldrar har ekonomiska intressen av hennes aktivism och engagemang, detta trots en tydlig dementi samt att det är bättre hon befinner sig i skolan även trots att hon har ett medgivande från skolan varje fredag för hennes engagemang.
Och självklart vet dessa överstepräster bäst vad avser klimat och därtill hörande miljö, inget barn skall komma och tala om det för dessa bannande koryfeer.

 

 

 

%d bloggare gillar detta: