Dödssynden!

Publicerad 2019-03-11

StödundervisningNågot som slagit mig under den regeringsbildningsprocess som tog för våra svenska förhållanden oerhört lång tid är att moderaternas partiledare Ulf Kristersson gemensamt med hans partiledning måste ha förstått i ett tidigt skede att processen inte gick den väg man önskade.
Centerns Annie Lööf tillika Liberalernas partiledare Jan Björklund hade redan innan valet uttryckt sin ståndpunkt nämligen att inte göra sig beroende av skandalpartiet.
De å sin sida såg en möjlighet att bilda i gemenskap med moderater och kristdemokrater ett konservativt block om än inte denna gång men med en förhoppning och alldeles tydligt inför valet 2022. Inledningsvis var detta inget alternativ för varken Kristersson eller för den delen  Ebba Bush Thor (KD) som de två återstående spillrorna av det nu kraschade borgerliga samarbetet.

Den i rubriken aviserade ”Dödssynden” består av hur olika vi ser på statens uppdrag att tjäna medborgarna i vad avser den ekonomiska fördelningspolitiken.
Grunden för en god välfärd för alla medborgare är beroende av hur skatterna fördelas i de ramverk för budgetarbetet som genomförs varje år oavsett regering.
Det är – och heller aldrig varit – ett signum för moderaterna att genom fördelning av inkomstskatterna tillgodose ett allmänt medborgarintresse, snarare ett av moderaterna utpekat samhällsintresse – kalla det gärna för ett särintresse, ett särintresse som oftast gynnar både marknad och väl bemedlade, inte oväntat i förbund med varandra.
Jag  brukar lite ironiskt ge uttryck för – ”Vill du orsaka andnöd och hjärtstillestånd hos moderaterna skall du bara nämna en enda höjning av skatten”  – så illa vill jag dock inte någon, inte ens moderaterna – dock en dödssynd att tala om rättvis fördelningspolitik i moderata sammanhang och då särskilt vad avser skatter.

Skattesubvensionerad-vinstUlf Kristersson är dock inte främmande för obstruktion.
Vi minns – eller några av oss i alla fall då det politiska minnet är kort, mycket kort och för vissa existerar det inte ens om den ideologiska ståndpunkten står i strid mot motsatsen – då Riksdagen 2012 beslutade om en återgång till de gamla reglerna i sjukförsäkringen, när sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas efter 180 dagar. Men dåvarande socialförsäkringsminister Ulf Kristersson vägrade följa det beslutet.
Att statsråd obstruerar riksdagsbeslut är ytterst ovanligt och är synnerligen arrogant och provocerande inte bara vid ett utan i två riksdagsbeslut.
Gränsen mellan diktatoriska begrepp visavi demokratiska dito tycks gå igenom Ulf Kristerssons ståndpunkter.

Enligt lag ska en budgetproposition lämnas senast den 15 november.
Om en ny regering inte tillträder inom kort kommer det vara övergångsregeringen som lämnar en budgetproposition.
I regeringsformen, riksdagsordningen och budgetlagen finns bestämmelser om budgetpropositionen och dess innehåll.
De gäller även för en budgetproposition som en övergångsregering överlämnar.
Sverige hade en så kallad övergångsregering, eller ministär regering, vars huvudsakliga inriktning inte får vara politisk betingad.

Enligt riktlinjerna för en övergångsregering får den endast avgöra löpande eller brådskande ärenden och inte lägga fram propositioner som är politiskt kontroversiella eller som har en tydlig partipolitisk inriktning.
Av regeringsformen följer vidare att den senast beslutade budgeten ska fortsätta att gälla om riksdagen inte beslutat om en ny budget.
En övergångsregering som lämnar en budgetproposition den 15 november skall innehållet underlätta för en ny regerings möjlighet att föreslå de justeringar och kompletteringar av statens budget som den önskar i en ändringsbudget – normalt inträffar den under våren och kallas därför vårändringsbudget.
Övergångsregeringen – som företräddes av Stefan Löfven och i ekonomiska frågor av finansminister Magdalena Andersson försökte därför skapa en god praxis som ger en nytillträdd regering förutsättningar att forma sin egen ekonomiska politik särskilt mot bakgrund av att Sverige inte haft en så komplicerad regeringsbildningsprocess tidigare.
Den praxisen betydde inget för moderater, kristdemokrater eller skandalpartiet ej heller för de så kallade liberala partierna i riksdagen.

Köpt-politikerRiksdagspartierna enskilt eller i koalition i opposition har likaledes rätt i enlighet med ovan nämnda lagstiftningar att förelägga riksdagen egna budgetreservationer så kallade ”Skuggbudgetar”.
Man kan dock i det för vårt land så ovanligt vad avser månader av regeringsbildningsprocess samt mot bakgrund av hur ett så kallat ramverk för budgetprocessen avseende en övergångsregering samt som ett motbud kalla den budgetreservation – påpassligt döpt och stöpt till en ”Servettbudget” – som moderater, kristdemokrater – med stöd av sverigedemokraterna – lyckades vinna bifall för i Riksdagen kan kallas annat än en ren obstruktion då budgetreservationen antogs som en statsbudget för 2019 – en statsbudget som knappast är opolitisk utan vilar i väsentliga delar på det forna borgerliga samarbetet och den gemensamma värdegrund som man påstår varit så lyckosam för de borgerliga samarbetet.
Var det därför som både Liberaler och centerpartiet så okritiskt tillät sig trycka på den gula knappen?
En okritiskt acceptans som nu visar sig äga riktighet då främst centerpartiet riktar viss kritik mot servettbudgeten samt därtill vill mildra effekterna av de förestående neddragningar som avser Arbetsförmedlingen som initierats av den så kallade servettbudgeten.
Den gemensamma värderingsgrunden tycks även den krackelera.
Frågan är om man ens förstod vad man släppte igenom.

Tanken med ”skuggbudgetar” är att oppositionspartierna ska kunna visa sitt alternativ till regeringens ekonomiska politik.
Då är kortfattade resonemang och enkla kalkyler inget problem.
Om de däremot ska användas till att styra riket är bristen på detaljer ett stort bekymmer.
Det hade således underlättat för herr Kristersson om det mot den förmodan som var rådande skulle bli så att en moderatledd regering skulle tillträda istället för det som skedde.
Nu försäkrade man sig genom erforderligt stöd av skandalpartiet att stora delar av servettbudgeten och främst de enorma skattesänkningar som ingår kommer att genomföras och den Socialdemokratiskt ledda regeringen får naturligtvis bära hundhuvudet.

Djävulen kan vara klädd i olika kostymer!

 

%d bloggare gillar detta: