Kloakryttarna!

Publicerad 2019-03-20

En-insiktsfull-människa

Kloakryttarna på Facebook och Twitter samt på pressens öppna kommentarsfält förnekar sig inte i sitt hat och verbala vidrigheter.
Det man ger uttryck för ingår INTE i vår yttrande och åsiktsfrihet – något dessa ofta tillgriper när man på saklig väg försöker påtala en mer anständig ton.
Man blir fullständigt illamående när man ser hur vidrigheterna eskalerar som nu i anslutning till det fruktansvärda dådet på New Zeeland eller som när en ung flicka  kämpar för klimatet och röner uppmärksamhet för sin kamp.

Jag tog del av en debattartikel i Expressen den 19 mars skriven av en ytterst engagerad politiker ordförande i sin stadsdelsnämnd tillika Socialdemokraternas representant i socialnämnden i Stockholms stad.
Artikeln var välskriven och ytterst befogad samt att jag välkomnar varje ord varje ståndpunkt i artikeln.
Problemet för honom var att han inte hette Sven Svensson eller något annat för Sverige genuint namn, och värre än värst för dessa nätets ”kloakryttare” var att han inte var etnisk svensk och därför inte hade rätt att uttala sig.
Vidrigheterna var av det slaget att Expressen såg sig föranledd att radera hela artikeln inklusive kommentarerna.

Jag instämmer med Mohamed Nuur i det han ger uttryck för i sin debattartikel att dessa nätets kloakryttare som inte drar sig för att skriva det mest vidriga och rasistiska kommentarer – ibland av en karaktär man inte ens förmår tänka tanken på sittande på utedasset en kall vintermorgon i sin ensamhet – men som dessa figurer inte räds att öppet bakom sin dator eller mobiltelefon i all sin verbala oanständighet ger uttryck för.
Vad är dessa för slags människor?
Jag instämmer också med Mohamed att vårt rättssystem måste utvecklas även att omfatta nätet.
Ett slags administrativ patrullering på nätet av behörig myndighet.

Det finns ideella organisationer som tagit till sin uppgift att granska olika sajter på nätet och dess kommentarer.
Sådana ideella organisationer är Näthatsgranskarna eller Juridikfronten som bägge bevakar nätet anmäler hat och hot samt hets mot folkgrupp i enlighet med avsedd lagstiftning.
Man skulle kunna låta dessa två organisationer – som bevisligen äger de juridiska kunskaper som erfordras – bli underställda åklagarmyndigheten samt att allmänheten som uppmärksammar till synes brott mot erforderlig lagstiftning på nätet anmäla dessa brott till polisen som i sin tur remitterar ärendet till den under åklagarmyndigheten underställda organisationen granska inkomna anmälan samt därefter om brott föreligger låta åklagarmyndigheten väcka åtal mot den person eller de personer som avses.

Näthatet är omfattande och de idag ideella organisationer som tagit som sin uppgift att granska förehavanden på nätet har inte tillräckliga resurser att bevaka och granska mer än det mest vidriga.
Det bör därför falla inom ramen för statens engagemang samt ges de resurser som erfordras för att stävja brott som förekommer på nätet.
De som äger sociala medieplattformar tycks inte heller klara av att på ett tillfredsställande sätt stävja dessa begångna brott på nätet.
Och de sociala medieplattformarna kommer att bestå och därför är det viktigt ur många perspektiv att begränsa och patrullera nätet för att stävja de brott som pågår.
Hatbrotten utvecklas och eskalerar allt högre omfattning och rättssystemet hänger inte med i den utvecklingen dessvärre.

Brott som begås på grund av offrets härkomst, religion eller kön är vanligt inom hela EU. Bara fyra länder har omfattande datainsamling kring hatbrott.
Ytterst utgör dessa brott ett hot mot hela den värdegrund som demokratin vilar på, inte minst principen om alla människors lika värde.
Sverige ska ha en levande demokrati där individens möjligheter till inflytande stärks. Alla människor ska känna sig delaktiga och alla ska ha goda förutsättningar att komma till tals.
Detta är dock inte kloakryttarnas främsta målsättning den består av att tysta det demokratiska samtalet genom hat och hot framförallt vad avser journalister och övriga samhällsdebattörer.
Hat och hot på nätet kan dessutom leda till långtgående våldsamma handlingar.
Vi har redan sett exempel på individer och grupper, i Sverige och utomlands, som med sannolikhet gränsande till förvissning har radikaliserats på nätet till att utföra fasansfulla dåd.

Sist men inte minst Mohamad Nuur samt alla de som arbetar mot detta vidriga näthat har mitt fulla stöd.
Jag och min dotter har själva drabbats av det och var en anledning till att jag tog beslutet att låta min blogg vila under ett drygt år.
Jag vill dock understryka att de av mina följare på samtliga sociala medier där jag är verksam hyser stor respekt i mina trådar för det sakliga samtalet vilket jag är oerhört tacksam för.

%d bloggare gillar detta: