Avundsjukan och bitterheten…………….

Publicerad 2019-04-06

imagesDet framgår allt mer att Ulf Kristersson och hans moderater styrs av avundsjuka och bitterhet.
Idag söndag avslutas deras sverigestämma och vad som hitintills kan summeras är att moderaterna vill återta första platsen i den borgerliga kretsen.
Det gör man dels genom att avskaffa Reinfeldts trianguleringsakrobatik samt återtar en partilogotyp som kan härledas till Gösta Bomans ”glansdagar”.
Många av oss minns det moderata blodbadet allmänt kallad Lyckselefejden där Ulf Kristersson fick vika sig med sina nyliberala ideer mot Reinfeldts till synes mer socialliberala dito vad avser ordförandeskapet i det moderata ungdomsförbundet.
Redan då var trianguleringskonsten upptäckt av Reinfeldt.
Att triangulera är dock ingen ny politisk upptäckt för att invagga väljarkåren hur förträffliga man är där man säger det folket vill höra men menar något annat.

nya-moderaterna-2030När Fredrik Reinfeldt tog över det moderata ledarskapet har Gösta Bohmans och Carl Bildts politiska skapelse förvandlats och i tur och ordning profilerat sig som arbetarparti, miljöparti, feministparti, homoparti och nedrustningsparti.
I ambitionen att ta avstånd från sitt förflutna har moderaterna lovat att inte röra arbetsrätten, behålla värnskatten och se till att Sverige blir ett skatteparadis för lågavlönade.
Det är detta som Kristersson anser vara stötande alldeles oavsett det ingick som ett medvetet val att triangulera sig och sitt parti mot mitten för att vinna arbetarröster.
Det lyckades och moderaternas valsiffror sköt i höjden och strategin ”vändakortleken” övertygade också de övriga borgerliga partierna och alliansen var född.

Den dog samma dag då Ulf Kristersson blev vald till partiordförande.
Trots att Reinfeldt försökte förlika sig med Kristersson efter den olycksaliga Lyckselefejden genom att erbjuda honom socialförsäkringsdepartementet under Reinfeldts regeringsperiod till leda för de som led alla helvetes kval över de inskränkningar – av moderaterna kallad drivkrafter – som sjuka och arbetslösa led av.
Bitterheten avtog inte, vilket nu åskådliggörs av att man lägger Reinfeldteran på den moderata sophögen.

Avundsjukan består främst av att Ulf Kristersson får spela tredjefiolen på den högborgerliga piedestalen där Ebba Bush Thor nu av oförklarlig anledning tycks spela första fiolen tätt åtföljd av sverigedemokraterna.
Det går ju inte an!
För mycket fokus läggs därför på sverigedemokraterna anser Kristersson som istället vill förnya sig och partiets ambitioner genom att profilera sig i riktning mot sverigedemokraterna.
Det gör man genom att tala om invandrare, integration samt att de skall lära sig svenska värderingar och därvid också det svenska språket – det senare idag på inte sätt särskilt kontroversiellt så som det var när den forne folkpartiledaren Lars Lejonborg förespråkade samma sak på uppmaning av den fortfarande mycket kontroversielle Mauricio Rojas en före detta allt möjligt, bland annat före detta Timbro-chef och före detta kulturminister i Chile.
Fyra dagar satt han, i augusti 2018, innan han var tvungen att avgå på grund av sina Pinochet-sympatier – den personen har nu Kristersson för avsikt att värva för att leda arbetet med en integrationskommission.
Fler än jag som tar sig för pannan?

lagt-till-takModeraterna tycks till skillnad mot Sverigedemokraterna att våra invandrare skall integreras i samhället samt utgöra en grund för samhällsutvecklingen samtidigt som man förespråkar indragning av det de kallar bidrag samt i motsats mot vad som sades under Reinfeldteran att lönenivåer skall sänkas med syfte att just få de invandrare som idag endast lever på ersättningar av skilda slag i arbete.
Lite motsägelsefullt om man frågar vän av ordning.
Det där med att ge varje individ politiska förutsättningar att ta sig in i samhällsgemenskapen är inget som attraherar Kristersson de skall tvingas genom att undanta dem från förutsättningar och kalla det ”drivkrafter”.
Nog är moderater som moderater alltid varit även trots att Ulf Kristersson nu leker profilomdanande moderat.

%d bloggare gillar detta: