Sverigedemokraterna och det auktoritära samhället!

Publicerad 2019-09-05

ungern-kartaEn auktoritär stats uppkomst kan sägas Ungern stå modell för.
Ett land som blivit svenska nationalisters stora föredöme där inte minst Sverigedemokraterna både hyllar och flyr till.
Vi minns väl när Ekeroth i den utrikespolitiska debatten den 14/2 2018 var tillbaka i kammarens talarstol för första gången på ett år och öste beröm över Ungerns premiärminister Viktor Orbán som ”den främsta statsledaren i världen”, (För de som önskar lyssna på debatten scrollar fram Ekeroths anförande i högerkolumnen.) trots omfattande internationell kritik mot ungerska regeringens manipulationer av yttrandefrihet, pressfrihet och domstolar.
Den ungerska regeringen propagerar sedan länge konspirationsteorier om hur Soros ”transnationella imperium” ligger bakom migrationsströmmar till Europa, och i omfattande kampanjer sprids myter om en ”Soros-plan” som genom invandring av muslimer och spridandet av liberala idéer söker underminera Ungerns självständighet – ja hela Europa och den kristna civilisationen.

Den-stora-problemförnekelsenBara månaden innan Ekeroths ”perverterade” tal i Riksdagen lade Orbáns regering fram ett förslag om att göra det svårare för organisationer som stöttar flyktingar.
Skatterna skulle höjas och människor som hjälper flyktingar ska hindras från att vistas nära gränserna.
I september förra året riktade FN:s flyktingkommissionär stark kritik mot Ungerns interneringsläger, där man spärrar in nyanlända i läger försedda med rakbladsförsedda stängsel.
Flyktingarna tvångsinterneras och landet avslår fler asylsökningar än något annat land.
I december samma år väckte EU-kommissionen talan mot Ungern för deras vägran att ta sin del av ansvaret vid flyktingvågen 2015.
Landet riskerade böter för sin osolidariska politik som bland annat ledde till att bland annat Sverige tvingades ta emot fler flyktingar.
Ungerns status dalade från fri till delvis fri på grund av återkommande attacker på landets demokratiska institutioner av premiärminister Viktor Orbáns parti Fidesz som använt sin supermajoritet i parlamentet för att införa begränsningar på eller kontroll över oppositionen, media, religiösa grupper, akademi, icke-statliga organisationer, domstolar, asylsökande och den privata sektorn sedan 2010
Ekeroth kallade det att stå upp för Europa.
Den här inställningen delas dessutom av Sverigedemokraternas ledning vars utgångspunkt – i de förestående migrationsförhandlingarna med övriga partier – är noll invandring.

SVT-Debatt-7-sep-2018-AkessonMen för att förstå Sverigedemokraternas målsättning och ambitioner räcker det inte med att bara jämföra Ekeroths oförvitliga dyrkan av och för Viktor Orbans parti och dess systematiska försämringar av demokratin.
Vi går till Sölvesborg i Blekinge där Moderaterna, Kristdemokraterna och Sölvesborg- och Listerpartiet genom en så kallad valteknisk samverkan mellan SD och M av samma typ som i Hörby och Staffanstorp.
Kommunstyrelsens ordförande är Jimmie Åkessons sambo Louise Erixon (SD).
Man har presenterat en handlingsplan innehållande 220 punkter vari ingår möjligheten att tacka nej till mottagande av flyktingar – ett sätt att pröva – eller skall vi hellre uttrycka det som provocerande – det grundlagsskyddade kommunala självstyret.
Man vill placera asylsökande utanför kommunen alternativt i husvagnsläger för de flyktingar som angränsande kommuner inte kan ta emot man vill därmed skapa segregerade samhällen utanför det övriga samhället.
Samstyret föreslår även att gymnasieutbildning bara ska erbjudas elever med permanent uppehållstillstånd, att kostnader för tolkar ska minska och att barn- och utbildningsförvaltningen aktivt ska motarbeta att barn i barnomsorgen bär slöja eller liknande plagg, ”kvinnoförnedrande klädsel”.

I Sverigedemokraternas budgetmotion i riksdagen för 2019 vill partiet minska stödet till folkbildningen med 968 miljoner kronor.
Det gäller dels de generella anslagen till studieförbund och folkhögskolor men också särskilda insatser som exempelvis ett initiativ som syftade till att öka möjligheterna för elever från studieovana hem att få hjälp med läxorna.
Motiveringen anses vara att det rör sig om ”samhällssplittrande” och ”politiskt extrema” verksamheter.
På lokal nivå – i de kommuner där Sverigedemokraterna fått inflytande – har partiets folkbildningspolitik blivit verklighet.
I exempelvis Sölvesborg i Blekinge och Trelleborg i Skåne har SD drivit igenom stora nedskärningar.
I Sölvesborg ser kommunens konstnärer, föreningar och studieförbund redan tecken på att deras samhälle förändras i grunden.
Det nya samstyret i Sölvesborgs kommun efter valet 2018 – med Sverigedemokraterna i spetsen – har i sin första budget bantat ner bidragen till studieförbunden med 25 procent.
Även Folkets hus tappar stora delar av sitt kommunala stöd.
Nedskärningarna följer Sverigedemokraternas vilja och ambition att kulturen ska bidra till att ”återskapa en gemensam identitet” och kan studeras i deras principprogram

Att-mörka-sanningenInledningsvis skrev jag om Kent Ekeroths beundran av Viktor Orbans samhällsförändring i Ungern.
Det är inte bara Ekeroth som uttryckt sin beundran av den samhällsutveckling som sker och skett i Ungern.
Partisekreterare Richard Jomshof tittar drömskt efter den mediepolitiska utvecklingen under Orbans och hans partis ledning av landet.
I Ungern är landets oberoende medier inte längre oberoende och ett statligt kontrollerat censurorgan – omdöpt till medieråd – kräver balanserad rapportering.
Fler och fler medier lägger ner sina utgivningar på grund av och baserade på politiska beslut.
Källskyddet gäller inte längre för medier och Public service-anställda rensas bort om medierådet anser att den journalistiska gärningen kritiserar regeringen.
Det är förbjudet att yttra åsikter som anses skada den ungerska nationen.
När Rickard Jomshof yttrade följande i en intervju – ”Eftersom Sverige inte är Ungern, eftersom vi inte sitter i regeringsställning  – än – och eftersom media i Sverige inte fungerar som media i Ungern, är vi tvungna att anpassa oss till den verklighet som råder här. Det innebär inte minst att vi måste anpassa vår retorik efter det rådande läget.” är rätt talande för hur man ser på Sveriges oberoende medier.
Jomshof har ofta refererat till Orbáns Ungern som en politisk förebild senast i en riksdagsmotion inlämnad i oktober 2018.

Sverigedemokraternas numer petade EU-kandidat Kristina Winberg hyllade som partiets EU-parlamentariker Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó i en EU-utfrågning om situationen i Ungern 2017.
Kristina Winberg tackade den ungerska regeringen för dess motstånd mot omfördelning av flyktingar.
Men också Jimmie Åkesson hyllar Ungerns Viktor Orban med motiveringen att den ”EU-förespråkande elitens hegemoni för första gången på allvar har börjat utmanas.”
Viktor Orban hyllar bland annat amiralen Miklos Horthy som var ledare för hur Ungern deporterade 437 000 judar till nazistiska dödsläger.
Därutöver är Orban väl känd för sin kampanj mot finansmannen George Soros som enligt honom sker med antisemitiska undertoner.
Och det råder verkligen inte ljusår mellan partiledningens prydliga kostymnissar och den grova antisemitism som florerar längre ner i hierarkin på av deras egenkontrollerade facebooksidor – något som Sverigedemokraterna eller ens Åkesson aldrig tagit avstånd från med motiveringen att det ligger utanför hans kontroll!!!!!!!!

under-mattanSverigedemokraterna är auktoritära nationalister – eller etnonationalister som jag vill kalla dom –  som ser Ungerns utveckling gå precis i den riktning som är önskvärd enligt partiet.
En stark ledare som avskyr det liberala samhället som visar vägen och ger ”PK-samhället” vad det förtjänar.
Orbáns politiska projekt där han inskränker grundläggande mänskliga rättigheter till förmån för ”nationens bästa” är helt enkelt rätt enligt Sverigedemokraterna.
Och de politiska förslagen går igen i riksdagens kulturutskott påminns vi hur  Sverigedemokraterna för samma nationalistiska politik i Sveriges riksdag som Fidesz och Orbán gör i Ungerns parlament.
Kulturpolitiken ska ”samlas kring gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma myter” där ingen del av kulturpolitiken kommer undan.
Att de vill förändra det svenska samhället i grunden och införa en auktoritär nationalistisk stat där Ungern får stå modell när Sverigedemokraterna skisserar framtiden.
Det är verkligen naivt att inte se vad Åkesson och hans Sverigedemokrater vill med Sverige –  hur man vill förvandla vår demokrati mot en repressiv stat liknande den vi ser i Ungern under Viktor Orbans Fidez i motsats till den toleranta liberala statsbildning som gett oss en demokrati värd att värna med alla lagliga medel.

Sist – men inte minst – har jag full förståelse för att varken vi Socialdemokrater eller Miljöpartiet vill ge plats åt Sverigedemokraterna i det nu förestående samarbetet över de politiska gränserna vad avser kriminaliteten som utvecklats under de senaste åren i en närmast brutal utveckling där Mikael Damberg inrikesminister motiverar beslutet med att de har en ”grund inställning”.
Den grunda inställningen baseras naturligtvis på Sverigedemokraternas målsättning och ambition utifrån vad som angetts ovan dels mot bakgrund av hur man vill se en förändring vad avser hela migrationspolitiken samt bemästra utanförskapet som är den egentliga grunden för kriminaliteten där de socioekonomiska skiljelinjerna är en anledning.
Det finns långt mer komplexa frågeställningar att bearbeta för de inbjudna partierna att beakta än att helt stoppa invandring eller att upphöra med asylinvandring som skulle strida mot samtliga de konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige ratificerat eller för den delen som Sverigedemokraterna gett uttryck för nämligen att sätta in militär i utanförskapsområden.
Därutöver kan jag också tycka att Moderaterna eldar på fenomenet offerkofta genom att nära nog uteslutande tala om Sverigedemokraternas medverkan istället för att fokusera på kärnfrågan – nämligen att möta den brutala gängkriminaliteten i samhället.

%d bloggare gillar detta: