Det som gällde igår gäller inte idag!


Publicerad 2019-10-30

elitens-springpojkarNationalistiskt och socialkonservativt riksdagsparti – bildat 1988.
Sverigedemokraterna grundades av veteraner inom svensk nazism och fascism och har lyckats göra sig till den svenska radikalnationalismens breda, pragmatiska alternativ.
Socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn?
En mer korrekt beskrivning av deras officiella ideologi ur ett internationellt perspektiv torde snarare vara extrem nationalkonservatism.
Men inofficiellt – inom partiet och bland företrädare – finns drag av mer extrem radikalkonservatism och etnonationalism.

Det här vet vi upplysta sedan länge – undantagna Sverigedemokraterna själva och kanske främst dess anhängare som med all uppbådad kraft finner möjligheter och anledningar att försvara partiet – alldeles oavsett avslöjade oegentligheter och incidenter som vida överstiger vad som sker i andra partier.
Deras världsbild leder till en polariserad konflikt mellan pluralism, humanism och upplysning – och traditionella identiteter, normer och strukturer. Radikalkonservatismens utgångspunkt – ett homogent folk med en enhetlig nationell identitet och en metafysisk koppling mellan ”blodet” och ”jorden” – saknar all verklighetsförankring.
Alla har olika uppfattningar och olika syn på sin identitet.

Det är inte bara bekymmersamt utan rent av farligt för vår demokratiska samhällsutveckling alldeles särskilt då partiet växer i opinionen vilket medför att vissa partier med konservativa och nyliberala värderingar ser möjligheter att tillskansa sig makten i tron att deras egna ideologiska ståndpunkter kan vinna mark genom ett samarbete eller rent av en anpassad ideologisk agenda.
Vi har sett det genom historien – vi har sett det allt sedan de lyckades ta sig in i maktens boningar – vi ser det dagligdags.
Och ingen tycks vara bekymrad över den utveckling som sker – inte minst de av oss folkvalda politiker som anses vara demokratiskt etablerade  tycks varken vilja se eller höra.

Före valet 2018 var Ebba Bush Thor kategorisk vad avser Sverigedemokraterna – inget samarbete med Sverigedemokraterna inom de närmaste 10 åren.
I en intervjuserie som Göteborgsposten genomförde med partiledarna före valet där de fick svara på hur de vill att Sverige skall se ut om 20 år fick Ebba Bush Thor frågan – och svaret blev följande;

”Inte ens om 20 år ser jag ett samarbete med Sverigedemokraterna som rimligt.
Jag ser inte att den utvecklingen kommer ske så som läget är i SD nu”

sd_54cfceb19606ee18c3f2232cSen dessa har Ebba Bush Thor förändrat sin kategoriska ståndpunkt.
Bara några månader efter valet – närmare bestämt i mars 2019 – deklarerade Ebba Bush Thor att hon och Kristdemokraterna öppnar nu upp för att förhandla med Sverigedemokraterna.
Och att hon och partiet nu såg sig ”tvingade” berodde på Liberalerna och Centerpartiets vägval att stötta en Socialdemokratisk ledd regering som det avgörande skälet.
Hennes kategoriska ståndpunkt blev till något klentroget argument utan motstycke.
Hennes ståndpunkt före valet vilade på tron att samarbetet med de övriga borgerliga partierna skulle bestå – så blev det som bekant inte.
Det är inte utan att det förändrade ställningstagandet efter valet var uteslutande beroende på maktintresset och inget annat.
Krävs det ett samarbete med djävulen för att vinna makt så må det vara hänt – och kan man dessutom rikta sitt eget klentrogna ställningstagande på andra – i detta fall Liberaler och Centerpartiet – så är det ur ett Kristdemokratiskt perspektiv inte bara saliggörande utan berättigat i tron på att Ebba Bush Thor och hennes parti skall anses vara utan skuld.

M flörtar med SDModeraterna däremot med Ulf Kristersson som partihövding spelar på det politiska hyckleriets yttersta gräns där anständighet och maktberusning ställs mot varandra.
Otaliga är de gånger jag hört företrädare för Moderaterna säga att de ”frimodigt” vill lägga fram sina egna förslag i riksdagen.
Det var Ulf Kristerssons främsta argument i förhandlingarna om en ny regering.
Han skulle minsann inte bli beroende av Sverigedemokraterna då han skulle lägga sina egna förslag – förslag ”lika för alla”!!!!!
Men Ulf Kristersson och Moderaternas strategi skiljer sig på väsentliga punkter och man står fast vid sitt ställningstagande som man strax efter Ebba Bush Thor deklarerade inför valet 2018 – att Moderaterna kan föra samtal med alla partier – men det är inte aktuellt att förhandla med Sverigedemokraterna – dock var han positiv till att de borgerliga partierna driver igenom förslag med Sverigedemokraternas stöd.

”Moderaterna kommer inte bli del av något nytt nationalkonservativt block i svensk politik eller bilda regering med Sverigedemokraterna”
”Vi moderater kommer inte bidra till att dansen runt Sverigedemokraterna fortsätter.”
(Ulf Kristersson på Facebook)
Nej – det är uppenbart när man ser den utveckling som sker inom Moderaterna att man hellre ”dansar med” snarare ”dansar runt” Sverigedemokraterna.

imagesModeraternas strategi är istället att i avgörande frågor närma sig Sverigedemokraterna med det huvudsakliga syftet att tillförsäkra sig röster i de sakpolitiska frågor som anses vara viktiga för Moderaterna utan ett officiellt samarbete.
Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson har stundtals vridit sig som maskar på metkroken när frågan tagits upp av journalister eller politiska motståndare – ett påfallande bevis för hur splittrade man är i frågan.
Fredrik Reinfeldt var ju länge den politiker som gick längst i att brännmärka allt samröre med Sverigedemokraterna – och att Ulf Kristersson nu säger att han vill gå till val på sin egen politik utan formella bindningar till Sverigedemokraterna öppnar han i sina retoriska argument att någon form av samverkan eller samarbete kan bli möjlig om man vinner valet 2022.
En anpassning till den idag parlamentariska situationen där Sverigedemokraterna ibland spelar rollen som det största oppositionspartiet vilket i sak torde vara förmenande för Ulf Kristersson.

Selektiv-perceptionSverigedemokraterna driver på ett utstuderat sätt gamla unkna heteronormativa, patriarkala och kulturrasistiska synsätt – och samtidigt försvarar kapitalismens dominerande ställning – det senare gör även Moderaterna.
Sverigedemokraterna motsätter sig progressiv social ingenjörskonst och omfördelning – men vill också återupprätta de traditionella könsrollerna och bekämpa feministiska framsteg – från aborträtten och pappamånaderna i föräldraförsäkringen till genusforskning och pedagogik – avseende aborträtten har man i dagarna bytt fot som man förvisso gjort i ett antal andra frågeställningar.
En regering som gör sig beroende av ett parti som vilar på rasistiska tankegångar kan inte stå upp för ett pluralistiskt samhälle.
Sverigedemokraternas rasistiska tankebanor återfinns i formuleringarna i principprogrammet om ”nedärvd essens” bland mycket mer i programmet bland annat den tydliga kulturrasismen som direkt står emot allt vad pluralismen förespråkar – och inte att utesluta de många rasistiska uttalanden från partiets företrädare – både lokalt såväl som centralt – som sker närmast dagligdags på sociala medieplattformar och som ofta offentliggörs medialt.

nolltolerans SDDet blir i sammanhanget och relaterat obegripligt osannolikt sanningsenligt att ett sådant parti växer i opinionen.
Än mer obegripligt blir det när etablerade partier som säger sig tro på demokratins grundläggande värderingar, bortser från Sverigedemokraternas konfrontativa retorik som gör debatten råare, mer hat- och hotfull samt som ett resultat öppnar för populistiska politiska förslag.
Radikal- och nationalkonservatismen pekar inte bara ut islam och invandring som sina fiender – utan även upplysning, liberal demokrati, mångfald, mänskliga rättigheter – samt också ”det vänsterliberala etablissemanget” – inte förvånande – men synnerligen paradoxalt – att Sverigedemokraterna gör vad de kan för att förskjuta sin egen oanständighet och sin egen uppkomst mot dess främsta motståndare Socialdemokratin, samtidigt som man hyllar en av vårt samhälles främste folkhemsbildare – Per Albin Hansson.
Partiledningen för dessutom en krigsliknande retorik om en omfattande existentiell kamp för vår kulturs överlevnad  samt att det bara är att ”segra eller dö” som gäller.
Synen på det mångkulturella samhället utgör förvisso en skiljelinje mellan Moderater och Sverigedemokrater men att Moderaterna gradvis närmat sig Sverigedemokraternas retorik i frågan.
Bland annat vill bägge partier i princip avskaffa den individuella asylrätten.
Moderaterna vill på sikt – likt Sverigedemokraterna – inte heller att man ska söka asyl inom den Europeiska Unionen – man kräver att asylrätten sker utanför Unionsländerna samt hantera de sökande inom ramen för det tänkta kvotsystemet som man har så svårt för att genomföra inom Unionen främst beroende på att varken Ungern eller Polen – Sverigedemokraternas drömsamhälle – säger nej av protektionistiska skäl.

55515124_10156398494063020_6700545179608154112_nDen överhängande frågan som inte besvaras – men som bör besvaras – är hur i glödheta hel%&te kan man utöva samarbete med ett sådant parti som Sverigedemokraterna?
Den normalisering som sker och skett är ytterst oroande inte minst mot bakgrund av Sverigedemokraternas farliga retorik och tydliga rasism och främlingsfientliga attityder – kort sagt den etnonationalism man förespråkar gemensamt med den kulturrasism som man inte minst förespråkar för att nå etnonationalismens ideologi.
Ulf Kristersson anser också att etikettera Sverigedemokraterna som ett rasistisk parti är fel och det är knappast svårt att förstå varför han inte vill se Sverigedemokraterna för vad de egentligen är – det skulle naturligtvis minska skämsfaktorn betydligt för honom och hans partivänner och göra det rumsrent att samarbeta med Sverigedemokraterna..
Antingen är man blind och döv eller så spelar man blind och döv – i det senare fallet lyser makthungern fram på ett påfallande sätt.

Att de politiska partierna ändrar ståndpunkter i olika sakpolitiska frågeställningar är varken fel eller ovanligt.
Det kan bero på samhällsutvecklingen i sig, det kan bero på vetenskapliga utredningar som kräver en anpassning i olika frågeställningar och en mängd av andra orsaker.
Viktigt dock är att man tydligt kan argumentera för sina förändrade ståndpunkter.
Men något grundläggande för varje demokratiskt parti är att verka för samhällets utveckling som gynnar individens utveckling – här handlar det uteslutande om de mänskliga värderingarna en grundtanke där alla människor skall betraktas lika mycket värda samt ha samma rättigheter.

När vi sedan talar om ett jämlikt samhälle betonas behovet av att alla medborgare ska ha samma faktiska möjligheter – inte bara formella – att delta i samhället och utnyttja sina politiska rättigheter.
Detta innebär också en strävan efter en mer jämlik resursfördelning i samhället.
Det senare är dock svårt att se hur detta skall kunna ske med konservativa partier oavsett de benämner sig som nationalkonservativa, liberalkonservativa eller värdekonservativa.

När vi sedan talar om kommunikation och öppenhet betonas behovet av ett rationellt och förnuftsbaserat politiskt samtal i den offentliga sfären.
Det handlar alltså om respektfulla samtal, öppen debatt samt öppet beslutsfattande.
Den drängstugeretorik som framförallt Sverigedemokraterna men också i viss mån Moderater och Kristdemokrater ägnar sig åt kan knappast betraktas som varken rationell eller förnuftsbaserad.

 

Lämna en kommentar

1 kommentar

  1. Hej Björn! Dessa 3 partier lever på det missnöje man försöker implementera i folk. Det är ju enfrågepartier som försöker värva röster genom populism och kappvändningar. Att skylla allt på invandringen blir ju enkelt med den gängkriminalitet vi har för SD. Sjukvården har ju blivit en käpphäst för KD och M fortsätter med sin skattesänkarpolitik! Jag har svårt att finna ord för det beteende som Stockholmsmoderater gjort av icke önskvärda medborgare till bla. min kommun och det visar tydligt deras egoism!
    Mvh! Hans B.

    Gilla

    Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: