Det är alltid lättare att riva ned än att bygga upp.


Publicerad 2019-11-11

Carl BildtNär strukturomvandlingen sveper fram i samhället har den ofta ett dramatiskt förlopp.
De många misstag som gjordes i den ekonomiska politiken i Sverige under 90-talet och för all del även 80-talet hade vi i Sverige det närmaste man kan komma full sysselsättning.
1,3 procent var arbetslösa, varav 0,3 procent bara i Stockholm.
Detta ändrades från och med 1992 till följd av omfattande nedläggningar och driftsinskränkningar i näringslivet och under 90-talet ökade arbetslösheten till som värst 11 procent.
Carl Bildt som ansåg sig själv som den okrönte statskonstens mästare gick till val på den ”enda vägens politik” – ”Vi kan lova en bättre budgetutveckling än vad socialdemokraterna kan göra.” (citat Carl Bildt i valrörelsen 1991)
Vi blev pinsamt medvetna om den utvecklingen när mandatperioden led mot sitt slut och de offentliga finanserna påvisade ett minus om hiskeliga 162 miljarder samt att under hela mandatperioden var skatteintäkterna mindre än utgifterna för att slutligen landa i ett minussaldo om 172 miljoner budgetåret 94/95.
Statskonstens okrönte mästare hade agerat!
Eller citerat ”Denna regering är den mest kompetenta regering vi någonsin haft.” (Carl Bildt)

Efter regeringsskiftet hösten 1994 presenterades ett mycket omfattande
konsolideringsprogram för de offentliga finanserna.
Programmet utökades något 1995 och omfattade
slutligen en permanent förstärkning av det offentliga
sparandet med 125,5 miljarder kronor som genomfördes successivt från 1995 till 1998.
De sammanlagda utgiftsminskningarna blev nu till skillnad åren 91/94 ungefär lika stora som de sammanlagda inkomstökningarna.
Ungefär hälften av utgiftsminskningarna på 71 miljarder kronor bestod av minskade
transfereringar till hushållen: Ersättningsnivåer sänktes, pensioner räknades inte upp i takt med inflationen med mera.
På inkomstsidan bestod en stor del – ca 24 miljarder kronor – av höjda egenavgifter
för sjukförsäkring och pensioner.

Den-fria-marknadenSom exempel kan nämnas statsbidragen till kommunerna – där tidigare en stor del automatiskt följde volym- och prisutvecklingen.
Ett centralt finanspolitisk mål utöver att utgiftstaken ska hållas är att det offentliga sparandet ska uppvisa ett överskott – det så kallade överskottsmålet – motsvarande 2 procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel.
Detta bidrog till att utgiftstaket som överskottsmålet bidrog till sunda
offentliga finanser – till skillnad mot Carl Bildts ”det rutinartade förvaltandets till den skapande statskonstens nivå.”
Konsolideringsprogrammet och den nya stramare budgetprocessen, överskottsmålet och den förhållandevis höga tillväxten 1997 och 1998 resulterade i en mycket stark förbättring av det offentliga sparandet.
År 1998 blev det finansiella sparandet äntligen positivt och statsskulden hade reducerats till ca 73 procent av BNP.
Ekonomisk ingenjörskonst ala Socialdemokratin vilket Carl Bildt senare såg sig föranledd instämma i om än aningen motvilligt.

JobbaMen 2006 råkade väljarna rösta ånyo på en borgerlig regering med ett negativt resultat inom många områden – inte minst vad avser statsfinanserna.
Denna gång handlade det om skattesänkningar i miljardklassen – ett sedan Bo Lundgrens (M) hett önskemål men som blev en verklighet först efter valet 2006.
Inom svensk borgerlighet finns en vida spridd förhoppning om att sänkta skatter leder till ökade skatteintäkter.
Som bevis förs ofta fram att skatteintäkterna ökade under den borgerliga regeringen trots stora skattesänkningar.
Men för att veta hur skatteintäkterna egentligen har utvecklats måste man ta hänsyn till befolkning och prisnivåer.
Skatteintäkterna ökar både med inflationen och när befolkningen växer – utan att det egentligen säger något om den underliggande utvecklingen.
Och resultatet av dessa gigantiska skattesänkningar om totalt 140 miljarder kronor resulterade i att den offentliga sektorns skatteintäkter i fasta priser minskade med 9.000 kronor per invånare i Sverige.
Slutsatsen av detta är enkelt.
Det är inte är gratis att sänka skatter – någonstans måste pengarna tas ifrån.
Man kan också formulera det så här – det går inte att samtidigt utlova välfärd och moderata skattesänkningar – man måste välja.

Ett för moderaterna viktigt syfte med jobbskatteavdragen var att medelklassens ökade konsumtion till följd av minskade skatter ska stimulera den svenska ekonomin. Fredrik Reinfeldt brukar säga att medelklassen numera har fickorna fulla av ”hoppande femkronor” som bara väntar på att konsumeras.
Men när medelklassen står där på perrongen för att ge sitt bidrag till en konsumtionsledd tillväxt och upptäcker att tågen slutat att gå, att ungdomar har svårare att få utbildning, jobb och bostäder, sjukvården står underbemannad och kommunsektorn och Landstingsregionerna lider av ekonomisk kris, polisens minskade resurser såväl ekonomiskt som resursmässigt och att skattesänkningarnas otvivelaktiga syfte varit att producera ekonomiska klyftor i landet med en därtill ökad våldsrelaterad kriminalitet.

Trygg-ekonomiAnders Borg utsågs 2011 av prestigetidningen Financial Times till världens bästa finansminister.
Ekonomer världen över imponerades över bedriften att sänka skattekvoten snabbare än i något annat land samtidigt som jobbskatteavdragen stimulerade den ekonomiska tillväxten.
De var också imponerade över hur regeringen minskat statens utgifter i socialförsäkringssystemen genom försämringar eller övervältring till kollektivavtalen. Statens utgifter för välfärdens kärna – vård, skola och omsorg – har samtidigt övervältrats på kommuner, landsting och inte minst anhöriga.

Men Financial Times och andra beundrare – främst inte minst de egna moderata partikamraterna – av alliansregeringens politik såg inte politikens baksidor.
De noterade inte att politiken ledde till ökade klyftor mellan medelklassen och de sämst ställda, att den sociala oron bland fattiga i förorterna ökade med kriminalitet som en följd.
Att rasismen och främlingsfientlighet håller på att växa i Sverige på samma sätt som i Europa och USA.
De noterade heller inte att en betydande del av moderaternas skattesänkningarna har tillkommit genom att investeringarna i infrastruktur och bostadsbyggande hållits på sparlåga.
Och rodnaden borde synas på moderaternas och de borgerliga stödpartiernas ansikte när vi ännu idag och under 5 år efter ser följderna av det systemskifte vi sett inte minst under alliansregeringens två mandatperioder.
Men detta tar man inget ansvar för utan använder deras egna monumentala misslyckanden till att anklaga denna regering.

När den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde var ett av de viktigaste målen att städa upp det stora underskottet och samtidigt börja laga revorna i välfärden.
Man har bedrivit en stram finanspolitik som i kombination med en aktiv arbetsmarknadspolitik och en stark konjunktur bidragit till att 300.000 fler går till jobbet idag – till skillnad mot alliansens fiktiva siffertrixande – sedan regeringen tillträdde. Underskotten har vänts till stora överskott – samtidigt som statsskulden som andel av BNP är på sin lägsta nivå sedan 1977.
Resultatet talar sitt tydliga språk.
Den offentliga sektorns skatteintäkter bedömdes av Konjunkturinstitutets rapport mellan 2014 och 2018 ha ökat med 19.000 kronor per invånare – i fasta priser.
Detta har otvivelaktigt  inneburit att resurserna till välfärden ökat med 35 miljarder kronor.
Sedan 2014 arbetar också 100.000 fler inom vård, skola och omsorg.
Det är synd och skam att man inte på ett bättre sätt offentliggjort genom argumentation över de ökade resurserna utan har låtit den borgerliga pressen och moderater samt dess anhängare fått diktera villkoren genom allehanda populistiska propåer där ingen nämnd men ingen glömd bland borgerligheten.

 

 

Lämna en kommentar

6 kommentarer

 1. Hej Kao!

  Passar på att önska dig en god och fröjdefull julhelg så har jag inte glömt det😊

  Jo då på myndigheterna gör man ärenden mer komplexa än det borde vara.
  Just nu är jag juridiskt ombud för en Eritrean som kom till Sverige 2015 och blev beviljad permanent uppehållstillstånd.
  Hans hustru och två barn flydde till Sudan och placerades i läger där i avvaktan på att få återförenas med sin man och far.
  Dom har således klara skyddskäl i enlighet med den tillfälliga migrationslagen men de har nyligen fått avslag på oklara grunder varför jag nu skall företräda dom mot migrationsverket där de får tydliggöra skälen för nekat visum för återförening.
  Man gör ett i enlighet med lagstiftningen relativt enkelt problem till ett synnerligen komplext problem.
  Anmärkningsvärt!!!!!
  Och anlita en advokatfirma kostar skjortan när killen just fått jobb och allt för att klara kraven på försörjning med mera.
  Jag gör det av humanitära skäl och vill inte ha någon betalning.

  MVH//Björn

  Gilla

  Svara
 2. Som om det inte vore nog redan tidigare, så har man även skapat en frustration och ilska med NPM (New Public Manegement).

  Det är helt omöjligt att få tag i en vanlig människa att prata med när det gäller allt från sjukvården till sina parkeringsböter – och de lokala politikerna.

  Knappa hit och knappa dit och ingen svarar. INGEN tar ansvar. Hur FAN kan våra politiker gå med på att det är på det här viset?

  // Kao

  Gillad av 1 person

  Svara
 3. Hej Björn! Jag delar helt Sonjas beröm över dej! Det är för mej skrämmande hur snabbt man förändrat ekonomin vid alla 3 gånger som vi haft en borgerlig regering! Girigheten att göra redan rika rikare verkar sakna gränser!
  Att t.o.m. ta av barnens skolpeng och dela ut till aktieägare tycker dom är rätt! För mej är det att stjäla av barnens framtid! När jobbskatteavdragen infördes satt Sabuni i tvsoffan och sa att det var faktiskt låginkomstagarna som tjänade mest på det. Hon borde ha utsetts till årets
  förvillare det året! Nedmontering av av vårt gemensamma samhälle har indirekt även orsakat
  den brottslighet vi har idag och imorgon ska ju M,KD och SD KU anmäla Morgan Johansson
  för det!
  Mvh! Hans B

  Gillad av 1 person

  Svara
  • Hej Hans och tack för att du delar Sonjas beröm det gör mig alltid så glad mitt i den bedrövelse jag ofta tvingas tydliggöra vad avser det borgerliga systemskiftet.

   Grottar man ner sig ser man den röda tråden som utan tvekan kan härledas ett kvartssekel bak i tiden där samhällsutvecklingen ofta dessvärre baserats på signalpolitiska tillika populistiska åtgärder där adekvat analys saknas.till förmån för snabba reformer och ingen tycks ta ansvar.

   De tragiska händelser som väcker indignation och frustration avseende gängkriminaliteten där senast en ung pojke sköts till döds använder nu moderater och sverigedemokrater som ett sätt att popularisera sina egna partier – det är i allra högsta grad vidrigt att använda dessa händelser och i populistiska syften.

   Vad avser borgerlighetens vurm för skattesänkningar så drabbar dessa så som jag beskriver i krönikan hela samhället och man kan inte uteslutande tala om procent när det är de fakto kronor och ören som visar vem som tjänat på alla dessa skattesänkningar-

   MVH//Björn

   Gillad av 1 person

   Svara
 4. Jag gillar det du skriver,din kompetens och ärlighet.men vad händer mitt Sverige.gränserna utanför EU är stängda till sverige.
  Från öppna till krossade hjärtan.
  En familj kom som kvotflyktingar till sverige från Eritrea.
  Nu vill mormor hälsa på sina barn o ch barnbarn.migrationsverket säger nej, mormor får inte komma hit.
  Hon kan ju vilja stanna!
  En annan,kärleksinvandrare från Senegal, har en syster som vill komma hit och hjälpa henne efter en stor op.
  Systern får inte komma hit,hon kan ju vilja stanna ingen av kvinnorna har för avsikt att fly till sverige,de vill bara hälsa på nära och kära.
  Mer material finns i flamman 8 nov 2019

  Gillad av 2 personer

  Svara
  • Hej Sonja och tack för din kommentar.

   Jag delar din oro över den utveckling som sker vad avser asylsökanden och kanske främst anhöriginvandringen.
   Jag har i många fall tagit del av Migrationsverkets beslut och på vad de baseras på och finner ofta orimliga grunder.
   När vi talar om specifikt kvotflyktingar så har de redan vid sin uppehållsort meddelats beslut för så kallat TUT – tillfälligt uppehållstillstånd vilket därefter skulle medge under etableringstiden ett positivt beslut om PUT.
   Något som förvånar mig dock är att MV meddelar negativt beslut på ett turistvisum för att i akt och mening hälsa på sina barn och barnbarn.
   Det är ju inte MV som beslutar i visumärenden utan det gör ambassaden eller konsulatet på den ort mormodern är bosatt.
   Att avslå hennes visumärende på teoretiska grunder som att hon kan komma att stanna och i sådana fall måste hon söka asyl under vedertagen ordning – ingen får i enlighet med FN:s konvention som Sverige ratificerat nekas möjlighet att söka asyl varefter det ankommer på MV att utreda huruvida hon har skäl till för närvarande TUT.
   Detsamma torde gälla även den syster som vill hjälpa sin syster som jag uppfattar det redan finns i landet på antingen TUT eller PUT.
   Det låter konstigt i mina öron.

   Hela flyktingpolitiken som utvecklats efter de stora strömmar som letade sig till oss grundar sig på att densamme fullständigt havererat inom hela EU.
   Jag var av anständighetsskäl och empati över de flyktingar som flydde till Europa för en så kallad kvotfördelning baserad på dels tidigare mottagande dels strukturella såväl som ekonomiska resurser för varje land – dessvärre nåddes aldrig enighet i frågan inom parlamentet och därför tvingades Sverige såväl som andra länder skärpa sin flyktingpolitik.
   I Sverige har det tyvärr tagit en del av populistiska förslag främst från högern och inte minst SD.
   Ur ett demografisk perspektiv behöver vi föryngra befolkningen och det gör vi bland annat genom att ha en reglerad invandring men också en integration som hjälper de som kommer till oss att etablera sig.
   Jag är inte i allt överens med mitt parti som jag anser sålt sig till de populistiska alternativen vilket på lång sikt kan komma att bli förödande för oss.

   Det är ledsamt det som sker vad avser mormor och den syster som ju bara vill hälsa på sina anhöriga och jag förstår inte beslutet.

   MVH//Björn

   Gillad av 1 person

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: