Kalabaliken i Riksdagen.


Publicerad 2020-01-24

ulf_kristersson_kaklet

Moderatledaren Ulf Kristersson gör anspråk på att vara den vuxne i rummet men agerar själv som den minst vuxne i rummet.
Löften som bryts!
Insikter om det egna haveriet förorsakad av den moderatledda alliansen inom i stort samtliga sakpolitiska områden är det som vi idag lever med.
Och vad värre är när man lyssnade på Kristerssons jultal som ägnades skolan och klassresor!!!

Visst är det magstarkt – rent ut sagt bisarrt – att höra Ulf Kristersson ta åt sig äran för de förbättrade PISA-resultaten i skolan och prata om hur hemskt det är att skolan fungerar sämre för arbetarklassens barn – något som sådana som Ulf Kristersson ägnar minst tanke åt – vilket av honom också anses vara Socialdemokraternas fel.
Det är lite typiskt Ulf Kristersson att öppet och i total avsaknad av såväl insikt och moral skylla sina egna tillkortakommanden på andra.
Hela hans person genom hans agerande andas en total avsaknad av moral och insikt där det överskuggande allt annat är maktbegäret för att ytterst förgylla sitt CV med en statsministertitel, då får det kosta.

Januariöverenskommelsen består av ett antal kravpunkter – de flesta närmast och bättre beskrivet som tankevurpor – närmast dikterad av både liberaler och centern som krav för att stödja Stefan Löfven och en socialdemokratiskt ledd regering där endast miljöpartiet bereddes plats.

jonas_sjostedt_kommunistKravet innehöll inte bara skriftliga krav, utan allt samarbete med – i enlighet med Centerpartiet och Liberalerna – det ”vänsterextrema” Vänsterpartiet skulle upphöra vilket föranledde stor indignation av för mig fullt förståeliga skäl när den debatten kom att handla om höger- vänsterextremism.
Man kan fråga sig berättigat vilket av dessa två partier som är mest extremistiska.
För mig är den frågan redan, och på ett tydlig sätt besvarad sedan åratal tillbaka, och det är sannerligen inte Vänsterpartiet, återstår således Sverigedemokraterna och möjligen i vissa sakpolitiska frågor även moderater och numer också det parti som till och med vår herre övergett om man nu är religiöst lagd.

Jag inte förlika mig med det som blev ett faktum genom just januariöverenskommelsen som jag till skillnad mot Stefan anser vara en dolkstöt i ryggen på vårt partis grundläggande värderingar.
Centerpartiet med Annie Lööf stod upp för sina värderingar och ville på intet sätt låta Sverigedemokraterna få något som helst inflytande på en eventuell alliansregering.
Liberalerna med Jan Björklund var lika kategoriska som Centerpartiet – gott så, men knappast till vilka krav och villkor som helst.
Och dessa krav och villkor är en stor anledning till vårt stora tapp i opinionen.

Låt oss nu spekulera lite!
Vad hade hänt om man i förhandlingsgruppen sagt nej till de i januariöverenskommelsen som bryter så totalt mot våra värderingar.
För att Centerpartiet och Liberalerna skulle få behålla någon form av trovärdighet kan man tänka sig att de givit upp exempelvis det haveri som nu står klar vad avser Arbetsförmedlingen och LOV – lagen om valfrihet – som ett av ett flertal punkter i överenskommelsen som strider mot vad Socialdemokratin vill åstadkomma.

Lagen om LOV tillkom under alliansregeringen 2009 och skulle sjösättas inom hela välfärden, inte minst inom Arbetsförmedlingen som redan nu visar på en total katastrof vilket föranleder Ulf Kristersson protestera trots att han och hans vänner inom både det religiösa och fascistiska partierna samt även Centern och Liberalerna gav bifall i riksdagen och påtvingade regeringen att anta den så kallade ”servettbudgeten” som statsbudget vari ingår minskade anslag till Arbetsförmedlingen utöver ytterligare skattesänkningar och därmed minskade skatteintäkter då arbetslösheten också förväntas öka.

Sverige har med få undantag styrts av minoritetsregeringar.
Och grunden och förutsättning för att sittande regering skall kunna styra och leda landet är att den statsbudget som presenteras inför vart år under mandatperioden skall antas som en helhet.
Processen för att fastställa statsbudgeten kan ses som ett institutionellt ramverk för
att hantera prioriteringskonflikter inom regeringskansliet
I budgetprocessen måste man hantera oenighet mellan olika delar av regerings- kansliet, mellan myndigheter samt olika väljargrupper och partier.

Det började med den så kallade decemberöverenskommelsen initierad av Kristdemokraterna och accepterad av de övriga allianspartierna som – anmärkningsvärt – sedermera bröts av just Kristdemokraterna.
Det som då skedde och därefter har drivit på fler och djupare konflikter om frågan: vad är acceptabelt att inkludera i ett förslag till statsbudget?
Vilka utgifter och inkomster är tillåtna?
Varje regering kommer att vilja vidga mängden ”skyddsberättigade” utgifter och intäkter medan oppositionen vill dra in i strid mot den praxis som tidigare gällt om än inte glasklara i varje enskilt fall.
Att bryta den praxis som säkerställer att valresultaten respekteras kommer att innebära ytterligare svårigheter för en minoritetsregering att leda landet på den statsbudget som Riksdagen godkänt och resultatet har visat sig genom decemberöverenskommelsen och nu senast den så kallade ”servettbudgeten” där den valda regeringen av oppositionen tvingas regera på just oppositionens budget – det är trots det givna valresultatet inte vad väljarna förväntat sig.

evangeliumSverige är ett utmärkt välfärdsland.
Friheten är omfattande och grundlagsfäst.
Men dagens politiker, myndigheter och framförallt journalisterna talar alltmer om vad och hur medborgarna får tycka och säga – och framförallt vad vi inte får tala om.
Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap.
Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiska moralvärderingar.
Moral-lärans bas är de mänskliga rättigheterna och från dessa rättsregler flödar nu knippen med moraliska värderingar i form av subjektiva normer som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik med mera.
Och etablerade partier så som Moderaterna och Kristdemokraterna har anammat denna morallära som främst initierats av – deras numer allierade – Sverigedemokraterna.

Men det är inte bara morallära som predikas från Riksdagens präststol utan i hög grad också hur välfärden skall utvecklas – eller avvecklas.
Medborgarna är väl medvetna om de förluster eller åderlåtning inom främst vård- och omsorgen, skolan, sjukvården, som handhas av regionerna där inte minst Stockholmsregionens sjukvård som moderaterna haft ansvar för i nu snart 14 års tid får utgöra ett avskräckande exempel.
Förlusterna kan kort och gott stavas jobbskatteavdrag och privatiseringar där jobbskatteavdragen minskade skatteintäkterna med motsvarande 50 miljarder bara under 2007 och 2008.
Under resterande år av minskade skatteintäkter kan antas en tredubblad minskning utan att arbetskraftsutbudet ökat nämnvärt som ju var högerpartiernas motivering.

Jobbskatteavdraget fick också till effekt att mellan 92 och 99 procent av de som hade sina huvudsakliga inkomster från socialförsäkringssystemen – inklusive pensionärskollektivet – fick se sina inkomster försämrade med 6-7 procent.
Jobbskatteavdragets utformning, med stora skattesänkningar för personer med
förhållandevis stora inkomster, samtidigt som utbudseffekterna för dessa är små eller negativa, gör att reformen blev mycket dyr.
Jobbskatteavdragen gav en försämring av ersättningsnivåerna i inkomstförsäkringarna,
eftersom skatten på dessa inkomster blir högre än för arbetsinkomster.
Men så länge man kan skylla sina egna tillkortakommanden på andra än sig själva må det vara hänt att påvisa hur den då moderatledda alliansen skyfflar dagens olägenheter på denna regering.
Inte minst vad avser de resurser till sjukvården som nu gör sig påmind.

elitens-springpojkarRegeringen överenskom med Centern och Liberalerna att öka statsanslagen till kommuner och sekundärkommuner med 5 miljarder utöver vad som anges i årets statsbudget – främst för att täcka de enorma hål som uppstått i välfärden där – som nämnts – sjukvården befinner sig i akut kris.
Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna kom på onsdagen överens om en extra ändringsbudget med 2,5 miljarder till landets kommuner och regioner.
Och under torsdagens möte i riksdagens finansutskott lade de tre partierna också fram ett utskottsinitiativ som fick erforderlig majoritet eftersom SD gav sitt stöd.
Detta innebär att Sverigedemokraterna nu uppnått vad de eftertraktat under de tio år man suttit i Riksdagen och nästa steg kan vi sluta att spekulera i – detta steg vet både Ulf Kristersson och Ebba B. Thor redan men hålls i det dunkla.
Det innebär också att flera av regeringens aviserade reformer nu också stoppas för att finansiera satsningen.
Man kan inte leda ett land under sådana omständigheter där den givna praxis som gällt allt sedan 90-talets ekonomiska kris vartill samtliga partier – främst moderaterna – ställt sig bakom väl medveten om hur viktigt det är att bringa ordning och reda i statsfinanserna.

Lämna en kommentar

3 kommentarer

 1. Hej Björn och god fortsättning på det nya året! Mycket bra beskrivning av kalabaliken! Vad håller på att hända med Socialdemokratin ?Hur ska vi hitta den röda tråden igen? Jag läste
  i Daniel Suhonens ledare i lördags att (Arab) är flyttad från Upplandsgatan 4 till ett industriområde i Huddinge! Vad är det som händer?
  Mvh! Hans B

  Gilla

  Svara
 2. Hej Olle!

  Trevligt att du finner min krönika intressant och det är min förhoppning att det jag skriver skall inspirera mina läsare.

  Jag skall bli väldigt kort i min kommentar på grund av tidsbrist vilket på intet sätt skall ses som någon förminskning av din kommentar.
  Tvärtom vill jag instämma med dig i mycket av det du skriver som jag finner också angeläget att det lyfts fram vilket du således gör med din kommentar.

  Sist men absolut inte minst delar jag din slutmening där vi socialdemokrater måste hitta den röda tråd som gjorde oss så framgångsrika under så många decennier och möjligheten att prägla vårt land med de framgångar som satte oss på kartan världen över.

  MVH// Björn Alvebrand

  Gilla

  Svara
 3. Olle Pålsson

   /  24 januari, 2020

  Hej Björn!

  Alltid intressant att läsa vad du skriver om samhälle och politik.

  Jo men visst Januariavtalet är en besk soppa att svälja för dem som tror på solidaritet
  och gemensamt uppbyggad socialföersäkringssystem.
  Som jag ser det måste S-partiet vara än mer offensiva och våga utmana marknadens fundatelister. och tydligt tala om social demokrati och blandekonomiska system.
  I annat fall blir vi som vilket annat småborgligt parti.,vilket innebär att Sverigedemokraterna kommar att växa sig allt större.
  Jag tänker på den lilla byn i Skåne vars innevånare till antalet är klart överrepresenterat av arbetare, men trots detta har SD tillsammans med Moderaterna tagit makten i kommunhuset.
  Och detta är inte enda exempletd,Samtidigt undrar vän av ordning;
  Ser inte våra företrädare på Sveavägen68 vad som pågår .

  En kommentar i allmänhet
  Först—-
  Magdalena ser inte särskilt bekväm ut i sitt jobb,
  som S-märkt finansminister
  Sedan—–
  Betänk att ombudsmannen Löfven blev en nädlösning
  efter att sossarna försummat sina möjligheter att förmedla
  en framtidsvision som tilltalade lönerabetarna.
  Även Håkan J kunde betraktas som en nödlösning.
  och han inte blev som bekant inte särskilt långvarig på sin post.
  Men dock borde partiet åtminstone tagit sig an den stafettpinne han lämnade
  till kongressdeltagarna med sitt tal, då han med acclamation valdes att leda partiet 2011.Trots allt, vad som sägs om H Juholt så presenterade han
  något om politik för solidaritet och rättvisa som vanligt folk kände igen sig i.
  Opinionsiffrorna nådde till en nivå som visade att
  här fanns en tilltalande ide att bygga på.

  Nu blev det inte så utan vi återgick en ångestladdad marknadsanpassad politisk dagordning och löntagarna kände sig svikna och protesterade genom att välja SD .

  Så med tanke på det dystra läget är det nog dags att Sossarna återvänder till källen och där försöker hitta den röda tråden

  Gillad av 1 person

  Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: