Populism före humanism och empati…………….


Producerad 2020-09-07

Fattigdom: Kapitalismens brott mot mänskligheten | Revolution

Center for Global Development (CGD) mäter hur världens rikaste länder – där Sverige rankas som en av de 10 rikaste länderna – bidrar till utveckling i utvecklingsländerna för att minska fattigdomen, stärka utvecklingen mot självförsörjning samt att stärka demokratin i de länder där den i avseendet är eftersatt.
CGD vill mena att utveckling handlar om mer än bara bistånd i den raka definitionen, och i indexet mäts ett flertal faktorer; bistånd, handel, investeringar, migration, miljö, och teknologi samt som tidigare angetts att stärka demokrati och arbetet med att öka jämlikhet mellan kvinnor och män.
Under senare tid inkluderas även mått för hälsa.
Det handlar bland annat om indikatorer kring länders forskning och utveckling, arbete mot antimikrobiell resistens och kapacitet att upptäcka och hantera hälsorisker.
Det svenska statliga biståndet styrs av regeringen och sorteras under utrikesdepartementet samt förvaltas av Sveriges biståndsmyndighet: Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA)

Mot ovanstående beskrivning av det svenska biståndet är det i det närmaste ett hutlöst ogenomtänkt förslag som Ebba Thor (KD) förmäler.
Hon föreslår således att 1.8 miljarder tas från den svenska biståndsbudgeten för att finansiera internationell fängelsebyggnation!
Jag har svårt att se vari förslaget som gynnar SIDA:s arbete för att stärka utvecklingsarbetet i fattiga länder och frågan är om Ebba Thor har sin partiledning med sig i detta populistiska förslag.
Om så är fallet har hennes parti svängt rejält från vad som var dess ambitioner tidigare, det vill säga arbeta för humanistiska och empatiska värderingar till förmån för det motsatta.
Att hennes förslag tas välvilligt emot av det etnonationalistiska och rasistiska partiet sverigedemokraterna står utom alla tvivel som länge ansett att det svenska biståndet är ett ”improduktivt slöseri” med svenska skattemedel.

Ett sanslöst förslag av Kristdemokraterna…………………………….. | Björn Alvebrand

Jag instämmer med Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson som är en av flera som är mycket kritisk till KD:s i sak ogenomförbara förslag och säger följande;
”– Jag blir så trött på förenklad retorik som bara är en tydlig flirt med sverigedemokratiska väljare.
Vi kan inte börja bygga olika statliga byggnader och fylla det med personal från svenskt håll i andra länder.
Särskilt i länder där rättsstaterna är under enorm kritik”

De som begått allvarliga brott i landet skall dömas i landet och att de därefter att straffet verkställts också utvisas på livstid eller i tid som fastställs i domslut torde, i all enkelhet, inte råda några motsättningar om.
Men………………….det enkla blir så mycket mer komplicerat beroende på var den dömde ursprungligen är hemmahörande.

Hur utvisas en somalier – som ett exempel där KD vill bygga fängelser – som sannolikt flytt från sitt land för att undslippa sig kränkningar och övergrepp av de mänskliga rättigheterna fastställda av FN:s konvention och som Sverige ratificerat?
Somalia känd för godtyckliga frihetsberövanden som sker regelmässigt av regeringsstyrkor, regionala myndigheter, säkerhetstjänsten, klanmiliser och Al-Shabaab.
En säkerhetstjänst vars verksamhet inte ens är reglerad i lag och insynen i dess insatser är minimal.
Frihetsberövanden av och mord på journalister är vanligt förekommande.
Det finns internationella konventioner som uttrycker regler för rättsväsen och människors rättigheter med avseende på straff.
Hur ser KD och Ebba Thor på rättsstatens principer och FN:s konvention om mänskliga rättigheter?

Thousands of people protest against NYPD in August 2014 : Bildbanksbilder

Eller Afghanistan som ett ytterligare exempel där KD vill bygga fängelser.
FN bedömer att året 2018 blev ett av de dödligaste för civila i Afghanistan.
Rättsväsendet har stora brister, både på grund av begränsad kapacitet och omfattande korruption.
Afghanistan ett av världens farligaste länder för journalister och medias verksamhet begränsas tydligt av säkerhetsläget.
Mediearbetare utsätts återkommande för hot och allvarliga riktade attacker.
Kvinnor och barn är särskilt utsatta och har drabbats hårt av säkerhetsläget genom diskriminering, grova kränkningar och våld som är vanligt förekommande i synnerhet utanför större städer.
Hederskultur, inklusive hedersbaserat våld och stark kontroll av släktingar förekommer och påverkar kvinnors möjligheter att åtnjuta de mänskliga rättigheterna negativt.
Till följd av religiösa och sociala tabun är straffriheten utbredd för våld mot kvinnor.
Kvinnor är underrepresenterade i nästan samtliga yrkeskategorier vilket försämrar kvinnors och flickors möjligheter till ett fullgott deltagande i samhällslivet.
Barns rättigheter är kraftigt åsidosatta och det råder stor brist på tillgång till utbildning och hälsovård.

Rättstaternas principer och mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s konventioner är uppenbarligen inget som Ebba Thor och hennes kristdemokrater bekymrar sig särskilt mycket över.
Att det sedan länge fastställts hur sverigedemokraterna betraktar de mänskliga rättigheterna torde utan tvekan vara väl bekant.
Att Kristdemokraterna, och i valda stycken även moderaterna, ser på dessa för demokratin grundläggande värderingar påvisar ett steg mot det auktoritära repressiva samhälle som inte minst sverigedemokraterna anser vara önskvärt.

Den så kallade tredje statsmakten ägnar sig uteslutande åt den idag råa gängkriminalitet som förekommer vilket naturligtvis passar både moderater, kristdemokrater och inte minst sverigedemokraternas invandrarhat.
Det ena efter det andra partiet på den yttersta högerskalan ägnar sig därför åt att i populistiska argument påtala allehanda kortsiktiga och ovetenskapliga förslag för att stävja denna kriminalitet.
Ingen av dessa partier ägnar sig åt de bakomliggande orsakerna till varför många väljer att bli kriminella.
Att sociala strukturer spelar en avgörande roll för kriminalitetens utveckling framgår med all önskvärd tydlighet genom den forskning som förekommit i anledning och inte minst polisen själva samt Kriminalvården pekar på just det bakomliggande orsakerna som behöver åtgärdas på ett tydligt sätt.
Istället för är dessa tre namngivna partier för att öka de sociala skillnaderna med olika förslag och argument.

SD får rekordhög siffra i sammanvägning av läget: ”Det är ett triangeldrama” - ƒPlus

Jag trodde i min naiva enfald att politiker – oavsett partifärg – skulle välja att ta mer hänsyn till den grundliga och gedigna forskningen på området istället för att jaga opinionssiffror genom populistiska argument och förslag som inte ens är en kortsiktig lösning på de problem vi har framför oss.
Just nu – och sannerligen för en lång framtid – lär gängkriminaliteten stå på den främsta politiska agendan.
Och de partier som tjänar på gängkriminalitet är inte svårt att räkna ut.
Alla övriga frågor som att förbättra de ojämlika skillnaderna i de sociala strukturer som förekommer tjänar varken tredje statsmakten eller moderater, kristdemokrater eller sverigedemokrater något på.Lämna en kommentar

2 kommentarer

 1. Hej! För mej så är KD ett Djävla parti utan empati med kristen täckmantel och Ebba har allt mer famnat Jimmy! Kristensson var snabb att anmärka på Stefans uttryck men det är så att märka ”ord”är den okunninges sätt att hävda sig!
  Ha det så Bra! Hans B

  Gillad av 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Det är svårt för att inte säga obegripligt hur detta parti som tidigare vandrat på humanismens breda stråk övergett allt vad empati och humanism är.
   KD har tidigare varit en varm förespråkare av det svenska biståndet och nu skall det i bästa SD ambition delvis avveckla detsamma till förmån för fängelsebyggnation i Somalia och Afghanistan bland annat.
   Jag vet att det råder upproriska känslor inom partiet över hennes förslag som inte delgetts övriga medlemmar utan tycks i diktatoriska ordalag varit ett påfund av henne själv i partiets namn.
   Jösses mössa av henne kan man förvänta sig det mest obegripliga.

   Ha det gott!
   MVH//Björn

   Gillad av 1 person

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: