Sverigedemokraternas skuggbudget är ett köksbordsarbete…………


sanning o konsekvensDet finns mycket att säga om Sverigedemokraterna och deras politiska ambitioner för – som de säger och skriver – ”ingen skall lämnas utanför”.
I lika hög grad som alla övriga partier skall granskas skall också Sverigedemokraterna granskas.
Detta har man underlåtit i stor utsträckning utan det enda man fått sig till livs från de oppositionella är deras främlingsfientliga attityder.
Att partiet är främlingsfientligt inställda tror jag ingen kan motsäga.
Här börjar den första av många motsatser detta parti ger upphov till.
Ingen skall lämnas utanför går rimligen inte ihop med partiets ambitioner om särlagstiftning och registrering för svenska och utländska medborgare i flera av de motioner man lämnat in till riksdagen.
Ofta – för att inte säga genomgående – försöker man låtsas som att det inte längre är ett rasistiskt parti.
De talar i termer om nolltolerans mot rasism.
Men det är en diametral motsats till vad som är mönstret i deras politiska förslag.
De utgår hela tiden från att skärpa uppdelningen mellan de som är födda i Sverige och de som tvingats fly sina hemländer.
Man ger olika rättigheter till människor beroende på var de är födda.

Anna Ljungdell  – kommunalråd (S) Nynäshamn och partikamrat med mig – och – som till skillnad – mot flertalet andra politiker granskat Sverigedemokraternas ”bluff”budget vad avser statsbidragen till kommuner och landsting.
När jag gör samma granskning finner jag Annas chock fullt begriplig.
Under budgetperioden avser Sverigedemokraterna göra besparingar på kommun- och landstingssektorn med hela 53 miljarder eller konkret hela 56%.
StatsbidragenOch precis så som Anna beskriver det är denna besparing den enskilt största i deras budget över perioden.
Jag förstår därmed hennes oro över de minskade statsbidragen som för hennes del skulle innebära stora nedskärningar i de kommunala välfärdsåtaganden hennes kommun har.
Enligt Anna skulle till exempel hela den kommunala budgeten för ekonomisk bistånd, barnomsorgen samt kultur och fritidsverksamhet raderas bort helt i kommunen – man kan fråga sig vad kommuninvånarna – de som röstar på Sverigedemokraterna tycker om detta.
Nu har jag inte varken orken eller kraften att gå igenom alla kommuner och hur det skulle drabba dem – men kan ana att många kommuner som idag redan går på knäna skulle kanske inte ens kunna krypa på knäna efter denna chockartade sänkning.
Margareta Andersson hur är det med granskningen av Sverigedemokraternas skuggbudget?
Dags att ställa dom mot väggen och i ekonomiska termer be dom förklara – inte bara statsbidragen utan även poster i skuggbudgeten i övrigt.

tumblr_m6i961bFbB1qztltbJag kan därutöver konstatera att Sverigedemokraternas budgetalternativ innebär betydande besparingar vad avser asyl- och anhöriginvandringen, integrationspolitiken och det internationella biståndet.
Egentligen inte förvånande mot bakgrund av deras ambitioner vad avser migration och den totala avsaknaden av integrationspolitiska åtgärder som avspeglas i deras budget.
Ökade resurser ska enligt förslaget i stället läggas på småföretag, sänkt skatt för pensionärer, försvaret samt på vård och omsorg.
Ytterligare förstärkningar av budgeten åstadkoms genom förslag om att redan 2015 helt avskaffa den nedsatta arbetsgivaravgiften för unga samt att höja restaurang- och cateringmomsen.
Det framgår av beräkningen av de offentliga finanserna med Sverigedemokraternas budgetalternativ jämfört med regeringens att det finansiella sparandet är 1,4 miljarder kronor högre än vad regeringen redovisar för 2015 samt mellan 4 och 7 miljarder kronor högre 2016–2018. Finansiellt sparande i procent av BNP beräknas i motionen till 0,6 procent 2018.
Det internationella biståndet skall minska med nära 6 miljarder.
Migration med drygt 7 miljarder.
Integration och jämställdhet knappt 4 miljarder.
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik står obudgeterade till plus minus noll.

Frankenreins-monsterDet som är mest anmärkningsvärt i skuggbudgeten – förutom den chockartade sänkningen av statsbidragen – är att minskade kostnader för asyl- och anhöriginvandring med totalt 11 miljarder skall till viss del utjämna skatteskillnaden mellan pensionärer och motsvarande lön för perioden.
Hur man rent praktiskt skall åstadkomma minskade kostnader för asylinvandringen framgår inte mot bakgrund av våra åtaganden i enlighet med EU:s skyddsgrundsdirektiv som i valda stycken bygger på Genèvekonventionen.
Pensionärerna kan därmed känna sig blåsta såvitt man nu inte gör andra omfördelningar i sitt budgetalternativ.
Den andra motsatsen är att bistånd skall finansiera ett större åtagande vad avser UNHCR och flyktinglägren helt i anslutning till deras ambition att hjälpa flyktingar på plats.
Men jag konstaterar att man i sin budgetproposition för 2015 – 2018 sänker det internationella biståndet med för 2015 med knappt 6 miljarder – regeringen har för 2015 budgeterat drygt 30 miljarder för biståndet.
För 2016 sänker man ytterligare med lite drygt 4 miljarder, 2017 med 8.4 miljarder och 2018 med hela 9.7 miljarder.
Med vilka pengar skall man hjälpa på plats?
Helt uppenbart saknas det inte frågeställningar och inte bara Anna behöver ett klargörande.

PK-samhällets-offer1Förutom att man har spikat ihop en statsbudget som i alla valda stycken kan liknas vid ett köksbordsarbete så lever man inte upp till den i sina ambitioner.
Det finns en rad av poster i deras skuggbudget som väl sammanfaller med Socialdemokraternas.
Det enskilt största exemplet är pensionärsskatten där Socialdemokraterna har en ambition att radera ut skatteskillnaderna – om än inte på samma sätt genom att sänka kostnaderna för asyl- och migration utan snarare genom att reducera RUT- och ROT-avdragen bland annat.
Andra satsningar Sverigedemokraterna vill göra är satsningar på Hälsovård, sjukvård och social omsorg, sjukersättning, a-kassan, ekonomisk trygghet för familjer och barn allt med marginella höjningar jämfört med den Socialdemokratiskt ledda regeringen.
Ändå beslutade man sig för att rösta ner Socialdemokraternas statsbudget 2014 med efterföljande kaos i Riksdagen som till slut ledde till decemberöverenskommelsen.
Anledningen var att inget parti vill samarbeta med Sverigedemokraterna – snyft snyft.
Och då Socialdemokraterna med Miljöpartiet ligger risigast till i deras åsiktsbegränsade värld var det givet att också fälla regeringen i förhoppning om ett extraval som ansågs gynna dem själva.

Lämna en kommentar

5 kommentarer

 1. Hans Bodin

   /  10 september, 2015

  Hej! Jag tror att det är i vedboden på huggkubben som SD yxat till denna budget bland järnrören och kulsprutan för Öresundsbron! Jag hoppas nu att kvoteringen inom EU som jag länge förespråkat kommer att ta udden av SD. Stefan Löfen och Morgan Johansson m.fl.har gjort ett mycket bra jobb med detta!
  Mvh! Hans B.

  Gilla

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja – huggkubben var en bra definition 🙂

   Kulsprutemadamen är en uppmaning till mord och är såvitt jag förstår också polisanmält.
   Kent Ekeroth polisanmäler medmänsklighet nu genom att polisanmäla de som hjälper flyktingar från Danmark till Sverige.
   Svårt att förstå denna rasist – han om någon behöver psykiatrisk hjälp med avprogrammering.

   Ja liksom du hoppas jag att kvoter fördelade på medlemsländerna får sin lösning redan nu under kommande måndag.
   I kväll träffas dessutom regeringen, Vänsterpartiet samt oppositionsledarna och jag förväntar mig en omedelbar lösning på kommunkvotering.
   Vad jag saknar är aktiva förslag vad avser bostäder för alla de som nu kommer att söka asyl.
   Jag har försökt ropa på Kaplan men han tycks sova i from förhoppning att det löser sig ändå.
   Låt oss hoppas att det gör det till fromma för de som kommer till oss.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
 1. Domedagsprofeterna vilseleder folket…………………. | Björn Alvebrand
 2. Analys av SD:s budget 2016 - Polimasaren
 3. Sverigedemokraternas politik och argument - Polimasaren

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: